středa 20. června 2012

Hotel Vazba

Kritika poměrů ve vazební věznici byla jedním z nejzajímavějších bodů projevu obviněného poslance Davida Ratha před jeho kolegy ve sněmovně. Hned jsem si říkala, že by jeho zmínka o "nelidském" zacházení s vazebně stíhanými obviněnými mohla rozpoutat širší diskusi na toto téma. Námětu se chopil například týdeník Respekt, který v posledním čísle (25/2012) přináší článek se sugestivním názvem "Mučení po česku", doplněný anketou s několika odborníky.

Závěry úvah o zlepšení podmínek ve vazebních věznicích váznou většinou na ekonomickém aspektu věci. Ať už je názor toho, kdo se k věci vyjadřuje, jakýkoliv, skončí to na klasickém "nejsou peníze". Vypadá to, že o podmínkách vazby skoro nemá cenu diskutovat, protože záměry na jejich zlepšení stejně ztroskotají na nedostatku financí. To je ale velice povrchní pohled na věc. Naše společnost není tak chudá, aby se lidé ve vazbě nemohli osprchovat každý den, namísto jednou nebo dvakrát týdně; i když je zřejmé, že hlavním nákladem vynaloženým na toto zlepšení není cena teplé vody, ale cena ostrahy těch, kdo opouštějí cely a pohybují se v jiných prostorách areálu vazební věznice.
Základní problém tedy nespatřuji v nedostatku peněz na zajištění lepších podmínek, ale v nedostatku konsenzu, resp. diskuse o tom, jaké ty podmínky vlastně mají být. 
Všichni teoreticky víme, že na ty, kdož nebyli odsouzeni, je nutné hledět jako na nevinné. Na druhou stranu obvinění, kteří se ocitnou na základě rozhodnutí k tomu povolané autority ve vazbě, se musí podrobit jejímu režimu. Otázka tedy zní, jaký (jak přísný, jak omezující, jak důstojný) by tento režim měl být.
Věc je dále modifikována tím, že určitá část vazebně stíhaných jedinců je následně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a čas strávený ve vazbě se jim na tento trest započítá. Z tohoto pohledu není třeba podmínky vazby  příliš zmírňovat, protože na výkon trestu nikdo nemůže mít nijaké zvláštní požadavky - měl by stačit minimální standard neohrožující život a zdraví odsouzeného a nesnižující jeho lidskou důstojnost. Výrazné zlepšení podmínek vazby může pak mít vedlejší efekt v tom, že se někteří obvinění budou snažit prodlužovat trestní stíhání ve snaze "odsedět" si větší část trestu pohodlnější vazbou.

Problém je, že nikdo nemá křišťálovou kouli a těžko nahlédneme, kdo z vazebně stíhaných si už vazbou zkracuje trest a kdo je naopak nespravedlivě odstřihnut od světa za zdmi věznice.

Respekt v citovaném článku dochází celkem ke sterilním závěrům typu "... by vazba měla zahrnovat dva aspekty - být dostatečně důstojná pro ty nevinné i fungovat jako potenciální nástroj k nápravě, což přece je hlavním smyslem trestu odnětí svobody."
To jsme ovšem věděli už na začátku a na otázku, jak moc má být pohyb vazebně stíhaných lidí omezen a jak často se mají sprchovat, nám takové sdělení žádnou odpověď nedává.

Trochu více vypovídá o problému připojená anketa, uvozená otázkou: "Mají být podmínky ve vazbě stejné jako ve věznicích, nebo jsou příliš tvrdé a byl/a byste pro jejich zmírnění?". Zatímco ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil od otázky utíká ke srovnání s okolními zeměmi a konstatuje notorický "nedostatek peněz", jasnou odpověď předkládá čtenářům profesor Jiří Přibáň: "...režim omezení pohybu nebo hygienické podmínky mi přijdou příliš restriktivní a nedůstojné."
Kolegyně Klára Samková konstatuje, že "podmínky ve vazbě jsou otřesné", ale pak poněkud mimoběžně poukazuje na to, že obvinění a obžalovaní "trpí mnohočetnými vadami: intelektuální nedostatečností, sociální exkluzí, nejrůznějšími dys-: dysgrafií, dyslexií, dysortografií, dyskalkulií. Jsou však ponecháni bez pomoci." Netuším, jak se zajištěním důstojných podmínek souvisí, že jistá část obviněných není intelektuálně na výši? Právní pomoc občanům, kteří se z nejrůznějších důvodů, včetně těch, které zmiňuje kolegyně Samková, nemohou hájit sami, ošetřují příslušná ustanovení trestního řádu. Ostatně otázku vyprovokoval případ obviněného, jehož se zmíněné deficity v žádném případě netýkají.

Samostatnou kapitolou je potom odpověď bývalého ministra spravedlnosti a také bývalého předsedy České advokátní komory, JUDr. Karla Čermáka. Jak víme z jeho fejetonů v Bulletinu advokacie, JUDr. Čermák si coby elegán ze staré školy udržuje jistý nadhled nad dnešní bláznivou dobou a jejími stereotypy. Číst jeho názory je často osvěžující, nicméně v tomto případě jsem poněkud rozpačitá. Oceňuji sice, že vyjadřuje na věc jednoznačný názor, ale zaráží mne jeho formulace: "Pro zmírnění režimu vazby nejsem. Vazební věznice je právnický diagnostický ústav s hospitalizací. Je to hromadné zařízení pro nechtěný pobyt osob (...). Komfort chovanců  málokdy odpovídá jejich představám. Hospitalizace v Bohnicích taky není žádný med. Překvapuje mě, že se tomu diví zrovna MUDr. Rath.(...) Je-li pro vás diagnóza příznivá, dostanete za vazbu odškodnění."
K tomu si při vší úctě dovoluji připojit alespoň poznámku, že ztrátu důstojnosti penězi nahradíme opravdu obtížně a omezenými prostředky státního odškodnění už vůbec ne.

Diskuse o podmínkách vazby je užitečná a  je velmi dobře, že byla zahájena. Mrzí mne jenom, že impulsem k jejímu otevření se stalo až stíhání člena zákonodárného sboru.
Pročpak se poslanec Rath a jeho kolegové nezajímali o podmínky lidí ve vazebních věznicích, dokud chodili po svobodě?


Věnováno V.O.

17 komentářů:

 1. Není-li důvodem vazby obava z pokračování v trestné činnosti a nejde-li ani o vazbu extradiční, pak vazba nemá snižovat obvyklou životní úroveň vazebně stíhaného, jinak se stává donucovacím prostředkem, komplexní torturou sui generis.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   já taky nejsem pro to, aby se z vazby stal donucovací prostředek. Ale "snížení obvyklé životní úrovně vazebně stíhaného" je tomuto institutu přece vlastní; bez něj to nejde.
   Také nerozumím, proč z tohoto hlediska rozlišovat mezi vazbou předstižnou a jinou?

   Vymazat
 2. Kolegyně Samková měla patrně na mysli, že vazebně stíhaní dys.... mají omezené možnosti obrany. Určitě nejsou schopni sestrojit několikastránkový dopis šéfredaktorovi Práva a ješě si navíc zajistit, aby mu byl doručen, a následně otištěn. těžko ovšem říct, jestli takové možnosti májí i vazebně stíhaní Dis.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mod,
   ale už vazba samotná je důvodem pro nutnou obhajobu, tj. každý vazebně stíhaný člověk má obhájce.
   Navíc takový dopis šéfredaktorovi Práva toho ve většině případů asi moc nezmůže.

   Vymazat
  2. Zde ovšem nutno asi podotknout, že DIS. budou solventnější a tedy schopnější opatřit si lepšího advokáta, než který jim bude vylosován :o)

   Helety komentáře jsou tak jako tak votrava, když musím pokaždé znova všechno vypisovat, abych se identifikovala, co sis to vybrala za poskytovatele:-/

   Vymazat
  3. Mod,
   ale myslím že to psala i Bára, přes WordPress by komentář měl jít vložit?
   Možná by taky stálo za úvahu založit si profil na Google?
   Určitě se to usadí, zatím se taky rozhlížím, co a jak.

   Vymazat
 3. Zajímalo by mě, jaké procento vazebně stíhaných přejde do nepodmíněného odnětí svobody.

  A s tou Samkovou, nezdá se mi nic mimoběžného na tom, že poukázala na další diskomfort, který může pobyt ve vazbě znepříjemnit. Jedinec s kombinací několika dys-, bez pomoci, to tam nebude mít zrovna jednoduché. (Asi jako kdyby mi někdo sebral brýle - bylo by to možná ještě horší, než kdybych se nemohla mýt.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mikeilo,
   po statistikách jsem se nepídila, protože v článku v Respektu je zmínka, že se nezjišťuje, jaké procento vazebně stíhaných je později zproštěno obvinění.
   I když by mne to také zajímalo.
   Asi by šlo někde na stránkách min. spravedlnosti zjistit, kolika lidem bylo vyplaceno odškodnění.

   Jedinec s kombinací několika dys- to má složité i v životě a kdekoliv, kde se nachází. Ale diskuse je teď nastolená primárně o podmínkách vazby a ty by měly být pro všechny stejné.

   Vymazat
 4. Já se vždycky domníval, že do vazby jde ten, kde je skoro jistota, že je to lump. Ale už vím, že jsem naivní:-)
  Je fakt, že diskuze o tom, jak by to mělo fungovat ve vazbě při sprchování je asi potřebná, ale neměla by se diskuze vést spíš o tom, jak tu vazbu udělat co nejkratší, protože i když bude obviněný uznán nevinným, po půl roce ve vazbě má život stejně v trapu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre,
   ono to k tomu "to je určitě lump" velice svádí, ale není správné tomu podléhat. I když v některých kauzách se tomu jeden obtížně brání:)

   To je správná připomínka.
   Před pár lety se hodně upravily podmínky, za kterých lze posílat lidi do vazby, počet vazebně stíhaných klesl a vůbec se víc přemýšlí, koho dát do vazby a koho ne.
   Ale jsou případy, kdy vazba trvá skutečně léta - a to by nemělo být. Protože i když je pak dotyčný shledán nevinným a dostane odškodnění, stejně má, jak píšeš, život v trapu.

   Vymazat
  2. Však sem se také přiznal k naivitě. Ale doufám, že soud k tomuto přihlíží a opravdu pošle do vazby jen toho, kde je ta pravděpodobnost vinny vysoká, případně jiné důvody - možný útěk, ovlivňování svědků atd.

   Vymazat
 5. Milan II
  Jako obyčejně se zapomíná na to, že ve vazbě nikdo být NEMUSí. A stačí tak málo.Nepáchat trestnou činnost. Vynechávám pitomé náhody a selhání. To je jiná kapitola.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je dobrá rada, stačí nepáchat trestnou činnost.
   Milane, to ale nemyslíte vážně? Domníváte se, že ve vazbě jsou jenom ti, kdo jsou následně odsouzeni?
   Právě přímočarému myšlení "něco na tom bude, jinak by v té vazbě neseděl" se musíme vyhýbat.

   Vymazat
 6. Zde jsou důvody vazby - §67 trestního řádu:
  http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=30139&recShow=89&fulltext=&nr=141~2F1961&part=&name=&rpp=100#parCnt

  (ještě to neumím vkládat jako odkaz, aby to fungovalo rovnou)

  OdpovědětVymazat
 7. MilanII
  Christabel!
  Je mi 52 a ve vazbě jsem ještě nebyl. Při čtení Tvého blogu jsem došel k názoru, že Ty také ne . Jak je to možné? Prostě proto, že oba a mnoho dalších žijeme tak aby jsme se tam nedostali.
  O důvodech pro vazbu si samozřejmě počtu neb jsem to dodnes nepotřeboval a vůbec netušil ,který že to je paragraf.

  OdpovědětVymazat
 8. Za chvili odjizdim na dva dny do vazby. Zatim jen vysetrovaci.
  Setkam se tam hned se 16 (!) kompatrioty.
  Jsem zvedava na jejich dojmy z "Muceni a la francaise".
  V patek budu mozna moci trochu prispet do diskuse :)
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsem zvědavá.
   Ale myslím, že vazba není med nikde na světě:(

   Vymazat