čtvrtek 13. září 2012

Lhát se nemá, lhát se může

Pro někoho to možná bude šokující zpráva, ale je to tak: když je někdo z něčeho obviněn, může lhát.
Poznámka ke kauze Davida Ratha

Většině z nás doma říkali, že lhát se nemá, že lež má krátké nohy a kdo lže ten krade. Lež je společensky vnímána jako něco zcela nepřípustného, špatného, nemorálního. Tato zásada se promítá i do trestního řízení. Známe to všichni, hlavně z amerických filmů: "přísahám, že řeknu pravdu, celou pravdu a nic než pravdu..."

V praxi je to o dost prozaičtější, žádné přísahy v českých soudních síních nezaznívají, ale existuje trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku:
§ 346
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
Ovšem pozor, tohoto trestného činu se mohou dopustit pouze svědci a znalci, nikoliv obviněný, resp. obžalovaný. Na osobu, proti které se trestní řízení vede, se povinnost vypovídat pravdu nevztahuje.
Tato zdánlivá nelogičnost trestního řízení (logické to vskutku není: když mají povinnost vypovídat pravdu svědci, tím spíše by ji měl mít obviněný) plyne z tzv. zákazu donucování k sebeobviňování.
Tento zákaz je jedním ze základních principů spravedlivého procesu; v českém trestním řádu je zakotven takto:
§ 33
Práva obviněného
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena.

§ 92
(1) Výslech obviněného se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost.
(2) Obviněnému musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy.
Princip zákazu donucování k sebeobviňování má svůj hluboký smysl; bez jeho uplatňování si nelze představit spravedlivý proces. Přiznání obviněného získané donucením, ať už fyzickým násilím, výhrůžkami nebo hrozbou sankce, je bezcenné a nemůže vést ke spravedlivému výsledku.

Z této koncepce potom vyplývá, že obviněný může zvolit na svou obhajobu takovou taktiku, jakou pokládá za nejvhodnější. Může se doznat, plně či částečně, může výpověď odmítnout, ovšem může také lhát a mást vyšetřovatele.
Pro úplnost poznamenávám, že i obviněný by mohl být následně stíhán pro trestný čin křivého obvinění, pokud by se jej v rámci své obhajoby dopustil. Jinak má ale v podstatě volnost v tom, co vyšetřujícím orgánům sdělí a co zamlčí a jak dalece bude jeho verze událostí odpovídat pravdě.

Tohoto práva využívá v současné době intenzívně obviněný MUDr. David Rath. Skutky, jež jsou mu kladeny za vinu, vytrvale popírá a všem tvrdí, že je nevinný, přestože proti němu hovoří velmi pádné důkazy a zdá se, že trestná činnost, z níž je obviněn, mu bude bez potíží prokázána.
David Rath má ovšem na svou obhajobu právo a my všichni bychom jej měli respektovat.
Pochopitelně, že si o jeho tvrzené nevině můžeme myslet co chceme, stejně jako o jeho morálním profilu, nicméně je poněkud zpozdilé vyčítat mu, že "na rovinu" neřekne ostrým hochům z kriminálky, od koho a za co obdržel ty miliony v krabici, kolik jich dostal už dříve a kde je všechny schoval. On to opravdu udělat nemusí a klidně může tvrdit, že v dané krabici se měly nacházet zákusky, které vezl své pratetě k svátku, a jenom zákeřnými úskoky těch, kdo mu nepřáli funkci, se ze žloutkových věnečků staly usvědčující bankovky. Proč by ne?

V této souvislosti mne velmi udivuje překvapení předsedy správní rady Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka, který Davida Ratha navštívil ve vazební věznici, aby se osobně přesvědčil o jeho postojích a jednal s ním o případném složení kauce. Karel Janeček byl zjevně zaskočen tím, že David Rath během rozhovoru trval na své verzi událostí. Co ale pan Janeček od návštěvy čekal? Že se mu obviněný hned mezi dveřmi otevřeně přizná ke korupčnímu jednání a ještě poprosí o odpuštění? Naivita pana Janečka vysvítá například z tohoto jeho vyjádření v článku pro Aktuálně.cz:
"Rath mi do očí, bez sebemenšího zaváhání a zcela vážně, tvrdil, že je naprosto nevinný, že efektivně pracoval pro stát a nikdy se nezúčastnil žádné korupce. (...)
Očekával jsem, že se potkám s člověkem, který bude mít alespoň částečnou pokoru a určitou míru sebereflexe. Pan Rath ovšem lže stejně jako dříve, jeho morální hodnoty jsou velmi nízké a navíc je ještě poměrně naivní a neracionální, jinak by tak průhledně nelhal. Sebereflexe mu naprosto chyběla, nemluvě o tom, že by byť jen náznakem litoval svých špatností.
Nahlédnutí do smýšlení zlojeda Ratha bylo pro mě velmi zajímavé a poučné. Jeho chápání nespravedlnosti světa umožňuje částečně vysvětlit (v žádném případě však neomlouvá!) nemorální jednání a snahu parazitovat na společnosti."
Nechci se Davida Ratha nijak zastávat, ale na druhou stranu by asi někdo měl panu Janečkovi vysvětlit, že nebyl konfrontován se smýšlením "zlojeda Ratha", ale s jeho verzí obhajoby, což vůbec nemusí být totéž. Možná by bylo vhodné mezi těmito dvěma pozicemi rozlišovat, když už se rozhodnu o nich veřejnosti referovat v roli hybatele protikorupčního hnutí.

A pro ty, kdo se u zpráv rozčilují, že Rath bezostyšně lže, mám kromě špatné zprávy, že to opravdu smí dělat, ještě jednu dobrou. Pěkně ji vystihuje španělské přísloví: Udělej, co chceš, a zaplať za to.


PS. Děkuji čtenářce Ele za odkaz na článek.

20 komentářů:

 1. No, ale z formulace "není však povinen vypovídat." ani ze zákazu donucení k sebeobviňování nevyplývá, že obviněný může lhát. Nemusí vypovídat, na to má právo. Pokud ale vyloženě lže, pak je to křivá výpověď a je třeba mu to "přičíst" k trestu (zvolit horní hranici nebo já nevím, jak se to dělá, tresty se u nás asi nesčítají).

  Teze, že obviněný může lhát by se pak dostala do jiného světla jako paralela s tím, že každý přece můžeme krást a zabíjet, ale pak si za to slízneme trest. Bez této souvislosti to neberu a nesouhlasím, že obviněný může lhát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lenko,
   ale skutková podstata křivé výpovědi se vztahuje jenom na svědka či znalce - tohoto trestného činu se může dopustit jenom ten, kdo figuruje v řízení v některé z těchto rolí. Obviněný nevypovídá jako svědek. Proto to na něj nelze vztáhnout, i kdyby si soud nakrásně myslel, že lže jako když tiskne (což si myslí často).

   Kdyby měl obviněný jenom dvě možnosti - říci pravdu nebo mlčet, pak by to bylo jasné. Kdyby mlčel, znamenalo by to automaticky doznání. Takže obviněný má opravdu všechny tři možnosti, tj. i nemluvit pravdu.

   Také záleží na terminologii, namísto "lhát" se může říci "podat vlastní verzi událostí".
   Mimochodem, myslím, že mnoho obžalovaných to tak opravdu má, prostě se naplno vžijí do toho, že se ničeho nedopustili. Podobně to může být např. u MUDr. Bartáka, který je nyní souzen kvůli sexuálním útokům na ženy. Podle mne je docela možné, že vůbec nevnímá, že spáchal nějaký trestný čin, prostě to vidí tak, jak si to vsugeroval, svou vlastní machistickou optikou. To jeho vinu samozřejmě nijak nesnižuje, pokud bude prokázána, spíš se to ještě může promítnout do výměry trestu.

   Vymazat
  2. (Bereme si Ratha do huby, tak budu mluvit o něm, ale jde o každého z nás) ... jeho verze neodpovídá jenom jeho strategii obhajoby, ona odpovídá jeho vidění světa, tak to je ... jsou lidé, kteří vidí svět jako místo snadné kořisti a lidé jsou buď hlupáci (nekořistí), nebo chytráci (kořistí) ... nebo nějaká jiná smysl dávající iluze ... takže soud a trest vnímám tak trochu jako snahu přesvědčit někoho o jakémsi "společném" názoru na věc, o myšlenkové normě ... a snahu "napravit" vadný názor jedince. Z toho plyne, že pokud má dojít ke změně postoje, je potřeba ponechat jedinci jeho názor / postoj, aby ho mohl sám reflektovat. Pojmy jako pravda a lež v tom podle mě nehrají roli.

   Vymazat
  3. To je myslím dost výstižné.
   Je otázka, zda soud a případný trest něco v tom vidění světa změní.
   Obdobně: změní uložený trest názory A.Breivika?
   Bude mít soud vliv na postoje MUDr. Bartáka?
   Nahlížela jsem do knížky, kterou ve vězení sepsal B.Ďuričko, odsouzený za vraždu V.Kočky na večírku. Sebereflexe nulová.

   Je zajímavé, že různí drobní zlodějíčci obvykle vědí, že "krást se nemá", vědí, zač jsou ve vězení a že to je oprávněné, že provedli něco špatného. To se ale o všech odsouzených říci nedá.

   Vymazat
  4. však taky všichni zmínění možná nejsou podle soudní psychologie magoři, ale rozhodně jsou to velmi egoistické a tzv. hraniční osobnosti s obrovsky pokřivenými zrcadly sebereflexe.

   Vymazat
  5. Fuj! Úplně jste mi zkazila náladu.
   To je jak od Vyšinského, jestli víte, kdo to byl...
   Milan

   Vymazat
 2. Mlčení je nevyslovená lež...
  A lež je lepší než pravda, protože kvůli ní zemřelo mnohem méně lidí!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teo:)
   to je velice štěpná úvaha, to by stálo za to rozpracovat. Škoda, že už nepíšeš blog;)

   Jinak ale mlčení je mlčení a nemůže dostávat další nálepky. Mlčení neznamená souhlas, neznamená doznání.
   I když nás to svádí, takto to vnímat, tak ne.

   Vymazat
  2. Opravdu pěkně napsáno.
   To Vám ukradnu.
   Milan

   Vymazat
 3. A proto jsou věznice plné nevinných lidí a autobazary přetékají kvalitními, skoro novými vozy, bez nejmenší vady :-)))
  Protože majitelé autobazarů jsou hned po odsouzených největšími lháři, jaké jsem kdy poznala.
  Ale zpět k Rathovi - četla jsem o tom, že lze tak dlouho něco tvrdit, až tomu sám lhář tak uvěří. Z mysli se mu vytěsní skutečná událost a po čase je na její místo dosazená ta smyšlená verze a je schopen projít i detektorem lži.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Báro,
   těm odsouzeným bych to prominula spíš než autobazárníkům. A je více profesí, které majitelům autobazarů šlapou na paty, napadají mne třeba realitní makléři:-?

   Taky věřím tomu, že může dojít buď k vytěsnění, nebo k tomu, že to sice nevytěsní, ale racionalizuje si to a omluví tak, že vůbec nebude chápat, proč je stíhán...

   Vymazat
 4. S ohledem na kauzu s metanolem nad tím ustanovením přemýšlím. Já být soudcem, tak v případě pachatelů nesmírně vysoce zhodnotím, že pachatel spolupracoval a mluvil "pravdu" (v případě nedbalostí více, v případě úmyslu bych tak velkorysá nebyla:-)). Takovýto postoj by zachránil mnoho životů. Na druhou stranu platí zásada,že přiznání je polehčující okolnost, ale trest jistý:-(. Jsem ráda, že tohle obhajovat nebudu.

  Jinak k tomu Rathovi. Myslím si, že Rath se snažil Janečka manipulovat a bylo to moc vidět. A toto ho naštvalo. Je nutné i připustit, že celá akce Rath mohla mít i jiný kontext. Záleží na tom, jaký příběh uděláte pouze z části odposlechů, které se vám hodí. Nikdy bych tomu nevěřila, kdybych se nedávno nedozvěděla, že p. Lizner (kupónová privatizace) byl nevinný.

  Leslie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leslie,
   teď v souvislosti s kauzou D.R. docela přemýšlím o taktice obhajoby a baví mne o tom spekulovat. Tohle není asi moje poslední poznámka k věci.

   Jinému kontextu akce Rath se věří velmi obtížně, i když určitě bychom našli dost různých podivností a nesrovnalostí... jsem zvědavá, kam se to bude ubírat.
   Jisté je, že média mohou vytvořit naprosto falešný obraz události, nebylo by to poprvé ani naposledy:(

   Vymazat
 5. Jááák škoda, kuadráth?! Buď jsi lhala tehdy nebo teď: http://chucpe.blogarchiv.cz/930982-game-over.php#cmt_15 A přitom stačilo jen mlčet... :p

  To s tou nevyslovenou lží jsem napsal na piják a poslal po třídě při hodině zeměpisu na gymplu jako součást provokačky pro spolužáky:


  ROZUM je nástroj k přemýšlení o tom, jak se vyhnout práci.
  PRÁCE je společensky nejpřijatelnější formou nudy.
  NUDA je sofistikovaným druhem dlouhodobé sebevraždy.
  SEBEVRAŽDA je poslední příležitostí pro zbabělce, jak si zahrát na hrdiny.
  ZBABĚLCI jsou ti, kteří mlčí, když by měli mluvit.
  HRDINOVÉ zas ti, kteří mluví, i když by mohli mlčet.
  MLČENÍ je nevyslovená lež.
  LEŽ je pouze nepatrnou částečkou absolutní pravdy.
  ABSOLUTNÍ PRAVDA je lež číslo jedna.
  JEDNA je nekonečno dělené nekonečnem.
  NEKONEČNO je cokoli děleno nulou.
  A NULA SEŠ TY!

  Pozn. autora: Psáno v době nejtužší normalizace a něco tam zřejmě prosáklo. Třeba práci bych dnes určitě definoval jinak... ;)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :)
   Jsem myslela tvoje škoda, ne naše, samozřejmě:p

   Když už jsme u toho: čekám, kdy na mne na ateo vykoukne třísvazkový román:) Bývaly časy, kdy stačilo k obrázku jedno slovo nebo slogan, někdy ani to ne. Teď jsou texty v obrázku, texty vedle obrázku, k tomu dva tři odkazy jinam, než to přečtu, mám snězenou snídani:p
   Hlavně že vše směřuje k obrazové zkratce, že ano.
   Mám spíš pocit, že tady někomu chybí vykecávání:)

   Vymazat
 6. Ještě od včerejška přemýšlím o tom mlčení.

  Že mlčení nerovná se souhlas a doznání, to ano.
  Ale jsou situace, když je mlčení postaveno na roveň souhlasu, a to zejména tam, kde má charakter nekonání. Když bych měl něco udělat, něco říci, někoho se zastat - a neudělám to. To jsou ale dost specifické a dá se říci výjimečné situace.

  Jinak v právních vztazích, trestním řízení a takových situacích platí to první: z mlčení nelze nic dovozovat.
  Hm, ale je to zajímavé téma.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aby mlčení mohlo být považováno za souhlas, musí to být výslovně stanoveno zákonem. Jinak platí, že mlčení je nesouhlas: kdo mlčí, nesouhlasí, i když by se mohlo zdát, že je tomu naopak (jak je to v latinském originálu, to jsem už zapomněl a kostrbatě to dávat dohromady nechci).
   Milan

   Vymazat
  2. Milane,
   našla jsem jenom opačný citát:
   Qui tacet, consentire videtur – Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas.
   Vzato zde: http://cs.wikiquote.org/wiki/Latinsk%C3%A9_v%C3%BDroky

   Ono je to složité.
   Co třeba lidé v nacistickém Německu, kterým mizeli židovští sousedé? Mlčeli - a souhlasili?

   Vymazat
 7. Chris, není zač děkovat, na linky jsem já machr..jen mám zábrany to tady za..plňovat.. :-)
  K tématu tady:
  http://www.infobaden.cz/2012/05/21/rathovo-zmizeni-sokovalo-cesko-policie-se-obava-nejhorsiho/
  nebo kratší, stejně úderné info:
  http://www.infobaden.cz/2012/08/20/11169/

  Ale non-alkohol je nyní důležitější, než Dráth..
  http://www.infobaden.cz/2012/09/13/mame-strach-vydejte-nam-alkohol-lide-vzali-nemocnice-utokem/
  Případně velmi aktuálně:
  http://www.infobaden.cz/2012/09/16/11581/

  Ela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že mi mnoho důležitých zpráv uteklo:)
   Já zase na linky nejsem vůbec, nebaví mne je dohledávat. Článek mám napsaný většinou razdva, ale doplňovat odkazy, to je vždycky otrava.
   Na Bloguje existoval pěkný zvyk, že mi čtenáři posílali témata a tipy, o čem mám psát, nejlépe opatřené linky:) To mi vždycky ušetřilo práci.
   Teď mám také jedno takové dodané téma v zásobě, už to tvořím.

   Vymazat