čtvrtek 12. června 2014

Aktivisté kontra znalec

aneb burani v akci

Nejprve krátké uvedení do kontextu: aktivista Tomáš Pecina dlouhodobě sleduje a kritizuje procesy s lidmi obviněnými ze šíření neonacistických myšlenek. Postup orgánů činných v trestním řízení v těchto případech je skutečně leckdy problematický, ovšem i aktivisté kolem pana Peciny volí často diskutabilní metody boje. Trnem v oku jsou jim zejména znalci v oboru extremismu, jejichž přibíráním si soudy tradičně ulehčují svou úlohu. Někteří z těchto znalců svými posudky vychází orgánům činným v trestním řízení vstříc, a právě vůči nim směřuje největší kritika ze strany aktivistů.
Takto čelil znalec Michal Mazel zcela nesmyslné a nekonečně hloupé námitce podjatosti, zkonstruované na základě nepodložené domněnky, že jeho jméno(!) odkazuje na židovský původ; žádné další okolnosti ovšem na příslušnost znalce k židovskému národu či víře neukazovaly.
Nyní jiný znalec, Ivo Svoboda, naběhl svým odpůrcům, jak se říká, přímo na vidle. Okresním soudem v Karlových Varech byl pravomocně odsouzen za jednání, které nelze nazvat jinak než hanebné, bez ohledu na to, zda v něm trestný čin spatřujeme či nikoliv: poté, co se s ním rozešla přítelkyně, zveřejnil na internetu její intimní fotografie a také je rozeslal některým lidem z jejího okolí, přičemž se snažil vzbudit dojem, že tak činí sama poškozená.

Je jistě pravda, že v rozsudku popsané a celkem bez pochybností věrohodně zjištěné jednání znalce přináší významné otázky, týkající se jeho morálního profilu a způsobilosti k výkonu odpovědné znalecké činnosti (tím odpovědnější, že v českých poměrech znalec bohužel často rozhoduje spor namísto soudce).
Nicméně postup pana Peciny mne i tak velmi udivuje.
Nepřestávám žasnout, že se dospělí muži radují nad spáchaným skutkem a jeho reflexí v soudním řízení jako malé děti, infantilně vyskakují nadšením nad tím, jak se jimi neoblíbený znalec znemožnil, a nepokrytě vedou dehonestační kampaň. To vše za situace, kdy v diskusi na blogu Jiné právo vyjadřují titíž kritici pochybnosti o správnosti zmíněného karlovarského rozsudku, resp. zvolené trestněprávní kvalifikace. U lidí, kteří se staví do role bojovníků za právo a právní stát a kteří by jako takoví snad měli být vedeni zásadou "padni komu padni", je to velmi zarážející.

A co je ještě horší, na popravčím špalku neleží jen hlava Iva Svobody. Kampaň totiž zároveň významně přispívá k další dehonestaci poškozené, která vzhledem k charakteru skutku a zveřejnění rozsudku má už tak naloženo až dost. A tak si můžeme na blogu pana Peciny dohledat vše, včetně fotografií poškozené. Nevím, k čemu to má sloužit, snad abychom mohli posoudit, zda-li má znalec Svoboda vybraný vkus, pokud jde o ženy.
Proč alespoň tu poškozenou, která jim ani jim protežovaným obviněným opravdu nic neprovedla, ti gentlemani neušetří?

Á propos, ženy. Plyne z toho poučení totiž zejména pro nás.
Milé dámy, máme zde příležitost pozorovat činnost neuvěřitelných buranů, a to na obou stranách barikády.
Od takových se držme raději dál.


PS. Abych předešla spekulacím, uvádím, že ani jednoho z aktérů kauzy osobně neznám a nejsem na ní nikterak zainteresovaná, pouze zpovzdálí a příležitostně sleduji činnost pana Peciny prostřednictvím jeho blogu. Pan Pecina mne už v minulosti nařkl z jakési averze vůči jeho osobě, nicméně mám v tomto ohledu čisté svědomí, protože osobní vztahy, ať už jakéhokoliv charakteru, si k lidem, které znám jen z internetových článků a diskusí, nevytvářím.

35 komentářů:

 1. Víš, kdyby se dotčený znalec nechoval při těch soudech s tzv. extremisty jako nadčlověk a vykazoval známky odbornosti, pak by jistě pan Pecina našel shovívavost či pochopení i pro jeho slušně řečeno velice podivné chování. Osobně si myslím, že by mu to bylo v Brně prošlo, ale ve Varech asi někoho pořádně naštval.

  P.S. Nejsem si jistá, zda to je nebo není trestný čin, ale domáhat se nápravy cestou ochrany osobnosti? Děsivá představa. Leslie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leslie,
   ale to přece není omluva pro to, co se teď děje?
   Navíc IS panu Pecinovi už asi tuplem nic neprovedl (nebo ano?), pifku na něj mohou mít obvinění v těch kauzách, to jistě.
   Kromě toho ta žena se přece nijak neprovinila, ale prochází tím také, včetně nesmyslných spekulací o jejích motivech pro vztah s panem Svobodou.
   Jak jsem to četla, čekala jsem, že se jí tam snad někdo zastane... a nic. Asi to nikoho ani nenapadlo.

   Záměrně jsem nechala stranou zhodnocení toho skutku soudem, protože jsem to nečetla ani celé a obecně si o poškozování cizích práv myslím svoje. O tom bychom mohli vést také zajímavou diskusi, ale teď mi přišly důležitější jiné, v článku zmíněné aspekty kauzy.

   Vymazat
  2. Chápu Tvé rozhořčení v určité rovině, nicméně bývalý znalec si za to opravdu může sám. Pusť si někdy jeho pavědu a jeho chování. Ta chudák poškozená je tam litovaná (i když s těmi fotkami uznávám). Kdyby to nepřevzaly celostátní noviny, zůstalo by to navždy pouze schované na Paragraphosu. I ony to považovaly za sousto. Takže bych to zrovna všechno jen na panu Pecinovi nenechávala. Leslie

   Vymazat
  3. Leslie,
   s tím "může si za to sám" bych byla opatrná.
   Může si za trestní rozsudek, to snad ano (s výhradou případné nesprávné kvalifikace), ale rozhodně to nesnímá odpovědnost z těch, kteří se z jeho poklesku infantilně radují a přiživují nebo přímo rozdmýchávají kampaň vedenou proti jeho osobě, ačkoliv si jsou nedostatků trestního řízení dobře vědomi.
   (Napadá mne přirovnání: Iveta Bartošová si za to také mohla sama. Nenese snad bulvár žádnou odpovědnost za její tragický osud?)

   Vymazat
  4. Několik známých IB ještě se dlouhá léta před její sebevraždou zmínilo, že IB sama dávala tipy bulváru sama na sebe, aby se mediálně zviditelnila. Zrovna v jejím případě dělala maximum pro to, aby se zničila a nemám pocit, že by brala moc ohledy na to, co to udělá třeba s jejím synem. Podobně jako existuje sebevražda policistou, tak zřejmě existuje i sebevražda bulvárem.

   V případě znalce je jedinou obětí ona slečna a za to, co udělal, mi pokuta 30 000 kč přijde jako naprostý výsměch. Odškodné 300 000 Kč a 300 hodin veřejně prospěšných prací by bylo adekvátní.

   Vymazat
  5. Pefi,
   ano, IB sama velmi přispívala ke svému zničení, její okolí to nejspíš vědělo, ona možná ne, možná ano, ale to teď není podstatné.
   A snímá to snad odpovědnost z bulváru?
   Vždyť ředitel jednoho bulvárního média se vyjádřil už rok před její smrtí, že ji tou štvanicí zabijí.

   Ad trest
   Jedna věc je pokuta, resp. vhodnost uložení tohoto druhu trestu a jeho přiměřenost.
   A druhá věc je případné odškodnění; částka, kterou uvádíte, mi připadá adekvátní. Ale to je na poškozené, aby se odškodnění domáhala; nedočetla jsem to celé, nevím, zda žádala náhradu újmy.

   Vymazat
 2. Mohu-li jako obhájce na úhlavní překážku obhajoby personifikovanou do osoby znalce vyšťárat a použít něco takového, jsem pro to bez hlubších pochybností.

  Jako člověk, který projevy tohoto pana znalce občas četl, mu to ze srdce přeji. Ten pán o extremismu nic neví a to co dělá, dělá pro peníze. Místo toho, aby byl vzorným občanem, když už je takto exponovanu veřejnou osobou, je schopen dát volno svým psychickým zábranám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Pecina není obhájce.
   Doufám, že seriózní obhájce by se k některým popsaným praktikám, minimálně k cílenému vyhledávání a uveřejňování odkazů na fotografie poškozené, nebo ke spekulacím o jejích motivech, nesnížil.

   Mimochodem, ze zásady nepřeji nikdy nikomu nic zlého. Ani odsouzení.
   Odsouzení v některých (ne ve všech) případech vnímám jako důsledek konání dotyčného, ale to neznamená, že bych mu jej přála.
   Kromě toho bychom už vůbec neměli něco takového druhému člověku přát, pokud máme pochybnosti o správnosti postupu OČTŘ.

   Vymazat
  2. V tomto bych spíš řekl, že boží mlýny si tentokrát hodně pospíšily. Z toho, abych špatným lidem nepříl nic zlého, už jsem taky vyrostl.

   Vymazat
  3. Pefi,
   já nevím.
   Myslela bych, že do postoje, že nikomu nepřejeme nic zlého, spíš dorůstáme...

   Vymazat
  4. Christabel: A hlavně s tím, jak rosteme, silně revidujeme pohled na to, co je dobro a co zlo.

   Také to, že právo (zákony a soudy) a spravedlnost jsou dvě různé věci. V Česku se navíc mezi oběma termíny rozevírají nůžky raketovou rychlostí. (O tom, jak to přispívá k úctě k zákonům je vidět všude kolem nás.)

   Ivovi Svobodovi se stalo velké dobro, protože mu bylo zabráněno dále si ničit svou osobní karmu, za což by musel v dalším osudu mnohem tvrději zaplatit. Takto bude platit „jen“ za zničení osudů dosud s jeho pomocí odsouzených. Bez této události by platil daleko více.

   Stejně tak se stalo velké dobro se stalo mnoha lidem, kteří nebudou mít zničený osud.

   Já vidím dobro na všech stranách. A velko milost shora v této události pro všechny zúčastněné.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 3. Té paní/slečny je mi líto. Ale protože jsem (přesněji chci být) slušný člověk, na její fotky jsem se nedíval.
  Je mi líto i pana IS.
  Ovšem chápu pana Pecinu a kruh lidí, kterým se on snaží pomáhat. Ten soudní znalec posílal svými posudky lidi do vězení, nebo je aspoň připravoval o zaměstnání. Vykonstruoval si, že nějaká slova či čísla jsou společnosti tak nebezpečná, že nemohou požívat svobody slova. A státní mašinerie s těmi lidmi pak zatočila.
  Pro mnohé lidi je pád tohoto znalce velkým morálním zadostiučiněním. Hlavně když se na něm nepodíleli a způsobil si ho sám.
  Já těm, kdo mi ublížili, odpouštím, protože to po mně chce Kristus. Ale nejsou všichni poškození křesťané a necítí se tedy vázáni Kristovými slovy a tak ani já po nich nemohu požadovat, aby odpouštěli, a nemohu se tedy na ně zlobit, že nad pádem jejich nepřítele jásají.

  Co je mravně odpudivější: rozeslat nahé fotky své bývalé milenky jejím známým a spolupracovníkům a nadřízeným, nebo si v partě opilců na veřejnosti nepřístupné opiliádě zahajlovat?
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   vidím, že jsem to v článku dostatečně nezdůraznila, k dohledání jsou jenom (tedy doufám) civilní fotografie poškozené, nikoliv intimní, jimiž byl spáchán ten skutek.

   Měla bych k tomu, co píšete, hned několik poznámek:
   - soudní znalec nikoho do vězení neposlal, to dělá soud, který za to má také odpovědnost. Pokud si ty znalecké nesmysly neumí soudy dobře vyhodnotit, je to chyba soudců.
   - skutečně byl někdo na základě procesu s posudkem p. Svobody ve vězení? Já nevím, zase tak podrobně to nesleduji.
   - morální zadostiučinění, budiž. Ale tohle jde dál než "užít si" to morální zadostiučinění, že někdo, koho mám v nenávisti, zásadně selhal.
   - aktivisté se snaží nějaké skupině lidí pomáhat, ano. Skutečně jim pomohou tím, že budou tleskat rozsudku, který pracuje pravděpodobně s nesprávnou právní kvalifikací? Do rámce činnosti tohoto okruhu lidí by naopak spadalo ten rozsudek pěkně zkritizovat, i když je subjektem trestného činu někdo, kdo jim škodí. Potom by ukázali, že jsou na výši, že jim jde skutečně o právo.
   - co je mravně odpudivější? Já se velmi bráním hierarchizaci odpudivého jednání tímto způsobem. Zdánlivě nevinná šikana může někoho dohnat k sebevraždě. Parta vybuzených opilců může jít někam házet molotovovy koktejly. Žebříčky jsou problematické.
   - i kdyby bylo (asi je), jednání pana S. mravně odpudivější než jednání nějakých opilců na nacistickém koncertě, jak to s tím souvisí?

   Vymazat
  2. Chris, soudní znalec do vězení lidi posílá. Kdysi jsem byl požádán o vypracování posudku, což jsem odmítl. Kdybych ovšem posudek napsal a napsal do něj, že každému pitomci by mělo být jasné, že se nemá vrtat v zařízeních kterým nerozumí a jejichž selhání někoho může zabít, tak by pachatel šel sedět a to díky mému posudku, protože bych soudci mnoho prostoru nenechal. A nebo bych do posudku napsal, že nelze jednoznačně určit, zda nekvalifikovaný zásah do zařízení byl příčinou nehody a pachatel by byl volný. A přitom oboje je pravda. A nebo bych to napsal seriózně, napsal bych tam oboje a soudce by se musel rozhodnotu sám. V mnoha případech je to skutečně znalec, kdo v podstatě rozhoduje o vině či nevině a soudce pouze určuje výši trestu.

   Četla jste posudky pánů Svobody a Mazla ? Já ano a šel mi z toho mráz po zádech. Díky lidem jako jsou oni, se můžete dostat do problémů jen proto, že si obléknete na sebe tričko, na kterém bude číslo 14.

   Co je špatné na čísle 14 ? Je to číslo, které údajně odkazuje na počet slov ve větě, kterou anglicky pronesl nějaký magor v USA. Jelikož překlad této věty do češiny má 10 slov, tak je závadové i číslo 10. Já mám mimořádně oblíbené tričko s číslem 19, což je možno interpretovat jako 18+1 a číslo 18 je odhazem na Adolfa Hitlera a znalci by určitě dokázali číslo 19 interpretovat jako maskovaný odkaz na A.H. s vysvětlením, že +1 znamená třeba na Evu Braunovou, jeho psa Blondie, nebo cokoliv jiného.

   Justie nefunguje, protože kdyby fungovala, tak tady pro znaleckou inkvizici, která si založila byznis na ideozločech nenechá prostor, a pak by zde nebyl protor ani pro aktivismus Tomáše Peciny. Takovéto znalce měl už dávno příslušný předseda krajského soudu hnát s bičem v ruce. A jsme opět u toho, že justice zde nefunguje a všem, kdo by to mohli změnit, je to jedno.

   Další ukázka toho, že justioce nefunguje je zde:
   -----
   Drsná zkušenost podnikatele roku Pavla Juříčka. Přišel o továrnu
   ... Podle svazu nejde o problém zákonů, ale jejich používání a přístupu soudů. I proto navrhují, aby soudci byli odvolatelní a více kontrolovaní. Soudci to odmítají. "Neodvolatelnost soudců je základním znakem liberálně-demokratického právního státu a znemožňuje nástup totalitních režimů," reagoval pro ČTK čestný prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

   Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/pribeh-podnikatele-roku-pavel-juricek-dxo-/ekonomika.aspx?c=A140611_214938_ekonomika_maq
   ------

   Je symptomatické, že jakýkoliv návrh něco se nefunkčním systémem udělat, je vždy okamžitě interpretován jako útok na nezávislost soudů a snahu vytvořit podmínky pro nástup totality. Jednou z nezbytných podmínek pro nástup totality je potlačení svobody sprojevu. Dnes jsme v situaci, že si na sebe nelze bez obav vzít tričko s nějakým číslem, vydávat historickou literaturu, prodávat plastové modely vojenské techniky 2. světové války, a občas dokonce ani říkat co si třeba myslíme a nevšiml jsem si, že by tento plíživý nástup totality někdo z justice nahlas v médiích kritizoval. On jim je totiž plíživý nástup totality je ve skutečnosti totálně ukradený a až tu zase bude nějaký totalitní režim, tak mu většina z nich bude ochotně bude sloužit.

   A proto je tak dobře, že tu máme Tomáše Pecinu. Tyto "znalce", kteří ve své podstatě ohrožují demokratické základy tohoto státu, nelze ničit standardními prostředky, protože systém nefunguje. Je proto nutné používat prostředky alternativní včetně takových, které systém účelově zneužívají, protože jsme v situaci, kdy jinak to bohužel nejde.

   Vymazat
  3. Pefi,
   o tom, že soudy nechávají za sebe rozhodovat znalecké posudky, se v poslední době hodně mluví, což je dobře. Snad se dočkáme nějakých změn, uvidíme. Tento problém zde ale určitě nevyřešíme.

   Nevím, zda jsem něco z posudků pánů Mazla a Svobody četla, myslím, že nějaké úryvky. Souhlasím, že přibírání znalců v těchto kauzách a vůbec celá praxe, k níž soudy při rozhodování o těchto skutcích tíhnou, je špatná. (Osobně si myslím, že to je reakce na útoky typu Vítkov, prostě na posílení některých složek extremistické scény, ale to teď nechávám stranou.)

   Špatná praxe v těchto kauzách ovšem ještě není důvod k tomu, radovat se jak malé děcko, že znalec hrubě poškodil nějakou ženu a teď si to slízne, a sázet odkazy na fotografie té ženy, jen ať si ji každý může prohlédnout (je to samozřejmě i její selhání, protože žena nemá pořízení takových fotografií NIKDY dovolit).

   Uznávám, že soustavné poukazování na excesy orgánů činných v trestním řízení, soudů zvláště, má svůj význam, a tuto činnost p. Peciny nijak nezpochybňuji.
   Ale to, co teď předvádí, jej strašně diskredituje. Ukazuje, že mu vůbec nejde o nějakou spravedlnost, jak pořád tvrdí - to by totiž musel proti tomu rozsudku také vystoupit.
   Vůbec mu nejde o slušnost - to by totiž nikdy nemohl takto přispívat k dehonestaci té ženy.
   Je to ubohé vystoupení. Svou další, třeba záslužnou, činnost tím jenom shazuje, bohužel. Rozhodně mne to netěší.

   Vymazat
  4. Chris, mýlíš se. Mazel škodil již dávno před Vítkovem. Znalci obecně jsou ve velkém množství případů neskutečná prasata a netýká se to pouze inkvizitorů: takový posl. Huml byl také soudním znalcem a svými lživými posudky dociloval odsuzování nevinných lidí.

   Ad "rozhoduje soud" -- to je takové argumentační kolečko.
   Znalec: "já jen dodávám posudky, rozhoduje soudce."
   Soudce: "já jen rozhoduji na základě znaleckých posudků."
   A nikdo za nic nemůže.

   De facto je to zneužívání odvolávání se na autoritu stejně jako v případě pavědy.

   ~cover

   Vymazat
  5. Covere,
   ad Mazel před Vítkovem: může být, já to zase nesleduji tak detailně.
   Jenom jsem si to tak spojila v čase, že vzestup těchto kauz nastal po Vítkově, ale možná to tak není.

   Argumentační kolečko - máš do jisté míry pravdu.
   Ale na druhou stranu, jsou i kauzy, kde nelze říci, že znalci škodí.
   Jsou případy, kdy soud dokáže ke znaleckému posudku přistoupit kriticky. Ne vždy platí, že posudek rovná se odsouzení.
   Samostatnou kapitolou jsou posudky z oboru psychiatrie, které dokáží skutečně pomoci zúčastněným laikům v orientaci. Např. nedávno jsem obhajovala v případě, kdy byl obviněný prokazatelně psychiatricky nemocný, posudek to jasně konstatoval a trestní stíhání bylo zastaveno.
   Na druhou stranu o posudcích na narkomany si také myslím svoje... je to složitá problematika.

   Vymazat
  6. Ad psychiatrie -- no vidíš, a já bych řekl pravý opak. Vím o dvou případech, kdy kolečko soudce-znalec docílilo zavření naprosto zdravé ženy na psychiatrii jakožto "blázna", přičemž pokud by je příbuzní či přátele za mediální kampaně doslova nevyrvali ze spárů soudců a psychiatrie, dotyčné ženy by byly jednak "zmizeny" a jednak by z nich medikací blázny udělali.

   Viz psychiatrické znalecké posudky na katolického disidenta Navrátila:
   »Ve všech těchto znaleckých posudcích došli znalci k shodnému závěru, že u Augustina Navrátila se jedná o paranoický vývoj ve smyslu paranoia kverulas, který se u vyšetřovaného projevuje v tom směru, že při svém vystupování, argumentaci či reagenci na vzniklé situace, zejména ve styku se státními orgány, reaguje nepřiměřeným způsobem a od svých projevů nedovede upustit, i když tím sám může být poškozen.«
   Drze se hádá s úřady a nemíní toho nechat, tak je to paranoik a šup s ním do ústavu, tam si s ním už poradí.

   Také viz můj post na téma znalci a psychiatrie v diskusi s lékaři na D-F vč. odkazů z mého prvního postu; a viz ten článek, pod kterým ona diskuse je a který je právě o znaužití kolečka znalec-soudce.

   Vymazat
  7. Covere,
   na to je třeba opravdu dávat pozor, o zneužívání psychiatrie třeba za minulého režimu se toho napsalo dost - a asi ještě více by toho napsáno být mělo.
   Současná legislativa by měla přece jen obsahovat více pojistek.
   Koukni na můj článek o přezkumu omezení svéprávnosti.

   Jinak ta řízení o přípustnosti převzetí do zdr. zařízení bez souhlasu se dělají a na můj vkus to tedy asi je dost formální, to je pravda.

   Vymazat
 4. Já se na její fotku podíval - normální foto normální hezký holky - byť mne lampasačky nijak nepřitahují. Ty hanbaté na mne nikde nevykoukly, tak nevím:-)))
  Trochu dávám za pravdu Milanovi v tom, že by neměl mít problémy někdo, kdo např. vydá Mein Kampf...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre,
   ty soukromé fotky doufám nejsou k nalezení.
   Ale i tohle mi připadá příliš, protože ta poškozená nemá s bojem za spravedlnost, kterou aktivisté vedou, nic společného, a není žádný důvod, aby byla tímto způsobem vizuálně ztotožněna.

   Ovšem, když někdo vydá Mein Kampf, neměl by to být důvod, aby byl popotahován po soudech.
   Ale jak s tím souvisí to, co předvádí tito "gentlemani"? Přesně nijak.
   Nebo maximálně tak, že když jim vadí, že je vydavatel Mein Kampfu stíhán, předpokládala bych, že jim bude vadit i to, že je někdo jiný stíhán za (nejspíš) pseudopoškozování cizích práv.
   A ono ne... něčí spravedlnost nám na srdci leží a ostatní se můžou jít bodnout.

   Vymazat
 5. Vážená Christabel, překvapujete mě svým nízkým úsudkem o rovině celé kauze. Tady se nejedná o spor firmy A dlužící firmě B 20tis Kč. Nebo o rozvod paní Novákové s panem Novákem.
  Tady se jedná souboj nekolika čestných lidí, které zastupuje odvážný a chytrý advokát Pecina v souboji s tisícihlavou hydrou, která ovládá náš stát a celý euroatlantický prostor. Je problém hydry, že si pro své procesy ve stylu 50tých let nedovede sehnat a zaplatit lepší justiční sestavu než je katovský pacholek a primitiv Ivo Svoboda. Nicméně mocní , včetně té justice, jsou tak opití mocí , že je jim to jedno. Jde jim jen o to jak rozšlápnout mravence. Tito mravenci ale bojují i za vás a zakaždého kdo cítí své kořeny a předky. Za každého kdo vidí černou budoucnost západu. Zní to možná až pateticky, ale není nikoho v Evropě či Usa , kdo by tomu ušel, jak denně na západě vidíme.
  A co týká té kurvičky co lehla se Svobodou, tak o její "čest" bych si starost opravdu nedělal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podepisujte mi ty komentáře, prosím, alespoň nějakou zkratkou či nickem, ano?

   Nízký úsudek: nevím. Mně připadá naopak nízké, když někdo tleská rozsudku, o správnosti jehož výroku má zřetelné pochybnosti, a ještě si myslí, že bojuje za spravedlnost.

   To já chápu, že o nějakou cizí ženu a její city a čest si bojovníci za pravdu, právo a spravedlnost starost nedělají. Co je jedinec, když jde o "Naši Velkou Věc", že?
   Typické.

   Vymazat
  2. Znovu, české soudnictví má obvykle jen málokdy, spíše náhodou, něco společného se spravelností. Závěru českých soudů jsou většinou nespravedlivé, výrazně nepředvídatelné. A nejenom soudů.

   Mohu někdy poslat třeba jako bonbónek, když mě okradla ochranka OBI Prostějov o řádně zaplacené zboží, a já podal na policii výpověď a rozjel přestupkovou mašinérii. Ta zoufalá a okatá snaha přestupkového úřadu Prostějov o to nadržovat OBI a za každou cenu jim přihodit libovolnou výhodu byla až směšná. Řadně zaplacené zboží jsem dodnes nedostal, OBI v Prostějově ho opět zařadilo do prodeje a znovu prodalo (neboli nová kapitola kapitalismu, OBI ochranka okrade zákazníka o koupené zboží a prodá se znovu). Respektive přestupkový úřad, když už musel zkonstatovat, že zboží mi bylo vážně sebráno, tak mě alespoň odkázal na občanský soud, který by byl sražší, než cena zboží.

   Mám k dispozici veškeré úřední dokumenty a je to hrozná sranda. Ovšem kdyby šlo o něco vážného, sranda končí, protože spravedlnost tu opravdu není.

   Že bych někdy viděl proces a rozsudek kohokoli, kde bych měl pocit spravedlnosti, se mi ještě nepovedlo. Pokud někdo vyhraje, tak to je Pyrrhovo vítězství, kde se dostane do finančních potíží vlivem ceny za právníky a soudy.

   A to vůbec nemluvím o tom, že někdo někoho přepadne a oběť se ubrání a ublíží útočníkovi. Zde uvidíme českou právní mašinérii na likvidací obětí napadení v plné parádě i s diskotékovými světly.

   ---

   Holce se nic nestalo. Pokud se někdo zaplete s nemorální osobou, jakou jsem mimo jiné všichni, co odsuzují za názor, pak musí s problémy počítat.

   Má si vybrat morálního člověka s nějakými zásadami a s morálním světonázorem. Pak prudce klesne pravdědpobnost takové události.

   ---

   Milolav Ponkrác

   Vymazat
  3. Pane Ponkráci,
   tady asi není místo pro polemiku, jak velké % českých rozsudků je spravedlivých.
   Ke konkrétnímu případu se vyjadřovat samozřejmě nemůžu.

   Ale pokud někdo systematicky tepe nešvary české justice a nenechá bez povšimnutí jediný její poklesek, o němž se dozví, a najednou mu nevadí zjevně nekvalitní rozsudek, jen proto, že postihuje někoho, koho pokládá za nepřítele, potom si o názorové konzistenci dotyčného bohužel musím pomyslet svoje.
   To, jak jde někomu o spravedlnost, se pozná právě podle toho, jak se postaví k podobným případům: když ta nespravedlnost postihne někoho, kdo je mi nepohodlný.

   Vymazat
  4. Vážená paní Christabel,

   nejsem spolčen s panem Pecinou, a jde mi o spravedlnost.

   Já nevidím žádnou nespravedlnost. A to, že někdo vede – cituji z Vašeho článku – „dehonestační kampaň“, no a co? Soudní znalci odsuzující ke zničení osudu jiné lidi za názor ve velkém se dehonestovali již tím, že se k těmto činům bezostyšně propůjčují.

   Možná byste měli napsat svou přesnou definici spravedlnosti, a co za ni považujete.

   Já totiž, a jak vidíte z mnoha reakcí v tomto příspěvku od jiných lidí, žádnou nespravedlnost ze strany pana Peciny nevidím.

   Možná je problém v tom, že máte nějakou odchylnou definici spravedlnosti, než většina lidí, což považuji za nejpravděpodobnější příčinu tohoto článku.

   Ve skutečně civilizované společnosti by Ivo Svoboda byl na jejím dně jako outsider. Pokud takové lidi vyzdvihujeme, ba dokonce brečíme, že je někdo chce sesadit z možnosti ničit lidem život a neříká jim přitom vaše excelence, pak je to jen otázkou pokřiveného náhledu na slovo civilizace, spravedlnost a právo.

   Jednoduše, já a mnoho dalších, žádnou nespravedlnost nevidíme. Protože tam není.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  5. Já u pana Tomáše Peciny nevidím žádnou názorovou nekonzistenci. Mám dojem, že jeho názory jsou perfektně konzistentní.

   Já ale osobně příliš nerozumím tomu, jaké je Vaše pojetí spravedlnosti.

   Pokud vím, pan Pecina tepe do nešvarů justice proto, že je nespravedlivá. K nespravedlnosti patří i to, že vůbec odsuzujeme lidi za názor, a že existuje taková zrůdnost jako jsou znalci za nesprávný názor.

   Zatímco Vy se evidetně smiřujete s tím, že právo je v určitých bodech nespravedlivé a vrcholem morálky je pro Vás formálně perfektní rozsudek, řada lidí smysl pro vyšší spravedlnost neztratila a vrcholem morálky je pro ně souhlas s touto vyšší morálkou.

   Etalonem spravedlnosti je, byl a bude souhlas s vyššími principy a vyšší morálkou. Tak tomu je u selský rozum neztratících lidí. Pokud nadefinujete spravedlnost jako perfektní rozsudek, pak nejmorálnější byli Adolf Hitler (jistě jednal v souladu s tehdejším právem), Pol-Pot, a další. Pro mě ale tito lidé jsou nemorální.

   Zákony se dají ohnout podle potřeb lobby, ale proto se nestanou spravedlivými. Protože spravedlnost je kategorie přesahující papír a písmena.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 6. Aby se zbytečně nevířily vášně, doporučuji text pana Drápala:
  'Domnívám se, že žijeme v posledních časech, pro které platí slova ze závěru knihy Zjevení: "Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje" (22,11 B21). Těžko můžeme po lidech, kteří se znesvěcují, požadovat, aby toho nechali. Měli bychom ale být přesvědčivým příkladem, že se dá žít jinak.'
  Zdroj:
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-jak-prezit-rouhani-dev-/p_spolecnost.aspx?c=A140614_160155_p_spolecnost_wag
  Milan

  OdpovědětVymazat
 7. Poučení pro Pefiho - Blondie je hudební skupina z dob mého mládí (Heart of Glass), Hitlerův pes se jmenoval Blondi!
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Blondi
  Máte štěstí, že nejsem soudní znalec přes psy, to bych na Vás nenechal nit suchou! :-)
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
 8. Soudní znalci, kteří ničí lidské osudy – najmě pro údajný názor člověka – protože z toho mají peníze a slávu, to jsou hluboce nemorální lidé. To, že jejich nemorálnost je legální je z hlediska vyššího principu jedno.

  Nepřeji nikomu nic zlého, ale na druhé straně si racionálně uvědomuji, že odstavení takové znalce je prospěch pro řadu lidí, kterým tato nemorální persona nezničí život. Pak je lépe, a v boží prozřetelnosti, že bůh znalce odstavuje. A z toho byste měla mít radost i Vy, stejně jako každý slušný člověk.

  Když jsem jako student cinkal klíči v sametové revoluci, nikdy jsem to nedělal proto, aby se zavíralo za názor, a existovali nějací znalci, kteří pošlou člověka do vězení podle „4 nohy špatný, 2 nohy dobrý“.

  Proč tu není svoboda slova? Proč tu existuje někdo, kdo jinému zničí osud soudní cesotu za jeho názor? Není to zvrhlé? Takhle si demokracii skutečně nepředstavuji.

  Miloslav Ponkrác

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Ponkráci,
   ale můj článek se přece týkal něčeho jiného.
   Amorálnost jednoho neomlouvá náš vlastní amorální postup.
   Přece se snad neřídíme heslem "účel světí prostředky"? Heslem "k likvidaci znalce každá nespravedlnost dobrá"?

   Přece pokud nám vadí nespravedlnost a bojujeme proti ní, pak by nám měla vadit každá nespravedlnost, ne? Jak můžeme jednou z nich pohrdat a druhé tleskat?

   Vymazat
 9. Paní Christabel, prosím Vás, řekněte mi, kde postupuji amorálně? Kde postupuje amorálně pan Pecina? Či další? To je totiž to, co stále nechápu, a nepochopil jsem ani z Vašeho článku.

  Nikdo tu znalce nelikviduje. Nevšiml jsem si, že by někdo po znalcích střílel z kulometu a přesouval je do stavu mrtvých. Nebo jak jste tu likvidaci myslela? Že když Ivo Svoboda udělá neslušný čin, tak za to může pan Pecina, nebo já, nebo někdo jiný? A nemorální tedy jsou všichni okolo?

  Možná ze strany právnické si neuvědomujete, že jednání znalců na extrémismus má drsné dopady na osudy řady lidí. Tady nejde o to udělat či neudělat problém znalcům, tady jde o záchranu těch nevinných lidí. Čím více jich bude zachráněno tím lépe.

  Jednoduše mi něco ve Vašich myšlenkách uniká. Nerozumím pořád o jaké amorálnosti na druhé straně to mluvíte. Opravdu tomu nerozumím.

  M.P.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně jsem nikde netvrdila, že Vy si někde počínáte amorálně; vůbec Vás neznám a nevím, kdo jste.
   Jinak viz moje odpověď výše.

   Pan Svoboda udělal neslušný čin, přímo hanebný, o tom nikdo nepolemizuje.
   Nicméně kriminalizace jeho skutku je pochybná a má pochybný výstup, k tomu se p. Pecina na JP vyjádřil jasně. Přesto mu to nebrání se nad rozsudkem radovat. Jak může schvalovat tak nekvalitní rozsudek?
   To je snad správné a morální?

   Já si uvědomuji, jaké má dopady jednání znalců na extremismus, jednání soudců a také jednání jiných lidí, o to nemějte obavy. O to ovšem v mém článku nešlo, týkal se něčeho jiného.

   Vymazat
  2. Vážen á paní Christabel, raduje se proto, že se zachraňují životy jiných lidí! Vy to necítíte? Vy opravdu nemáte smysl pro spravedlnost?

   Nezapomínejte, že vše, co udělal Adolf Hitler, nebo Stalin, nebo Pol-Pol, bylo legální a podle platného práva. Pravděpodobně všechny rozsudky lidí popravených od těchto vrahů byly perfektní a jistě byste jim zatleskala. Ale o tom SPRAVEDLNOST NENÍ.

   Chápu, že jako právník možná máte dojem, že jste součástí něčeho, co rozhoduje o spravedlnosti. Nejste. Právníci, zákony a soudy rozhodují pouze o LEGALITĚ. Tečka.

   Pokud se Vám nelíbí nekvalitní rozsudek, pak je vada v legalitě a právu, nikoli ve spravedlnosti. Je třeba používat slova a termíny ve svých správných významech a ubude nedorozumění.

   Teď jste mi to vysvětlila. Už to chápu. Spravedlnost nebyla porušena ani v nejmenším, možná byl problém v právním procesu. Ale spravedlivost porušena nebyla. Ani v nejmenším.

   Stačí používat správná slovo, a netahat termín „spravedlnsost“ tam, kde jde o „právní věc“. A budeme Vám všichni perfektně rozumět.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 10. Protiprávní a zvrhlé jednání České justice a Policie.  „Bezprávní džungle“, ve které se Česká republika nachází od svého vzniku, dává možnost „seberealizace“ policajtům, státním zástupcům a soudcům, kteří by v „Normálním Demokratickém a Právním státě“ neměli šanci podobná povolání vůbec vykonávat.

  Příkladem toho jsou kromě jiných i orgány činné v trestním řízení v Heřmanově Městci a v Chrudimi.

  Policejní vyšetřovatel nprap. Miloš Stejskal z Městského oddělení Policie ČR V Heřmanově Městci, po uzavření vyšetřování „vloupání“ do automatu na cukrovinky v tzv. „Domově pro seniory“ hl. města Prahy v Heřmanově Městci v listopadu 2014 „vědomě“ předal Státnímu zastupitelství v Chrudimi „nedostatečné důkazy“, které mně měli usvědčit ze spáchání tohoto trestního činu, přesto že jsem mu podal myslím, že dostačující vysvětlení i s důkazy o tom, že jsem tento trestní čin neměl čím spáchat.

  Hlavní důkaz hovořící v můj prospěch, byl však v kamerovém záznamu přímo „z místa činu“. Policie použila jenom část tohoto záznamu na kterých jsem byl kamerou zachycen, který však žádný trestní čin, ani pokus o něj nezaznamenal. Přesto že nebyl žádný svědek který by mně viděl něco odcizit, nebylo u mě zajištěno nic co by z této „údajné krádeže“ pocházelo, případně klíče nebo nářadí kterým bych se měl tohoto trestního činu dopustit a Policie se ani nesnažila nějaké další důkazy u mě zajistit, stačilo to okresnímu státnímu zástupci v Chrudimi Judr. Vladimíru Kytnerovi k podání obvinění a samosoudci Okresního soudu v Chrudimi Mgr. René Tinzovi k tomu, aby tuto část kamerového záznamu použil jako rozhodující důkaz proti mně a odsoudil mně trestním příkazem pro přečin krádeže, kterou jsem nespáchal, což by potvrdil i úplný záznam z kamery, kdyby jej Policie dala k dispozici a kdyby si jej okresní státní zástupce nebo samosoudce vyžádali.

  Proti tomuto Protiprávnímu a svévolnému rozsudku jsem se v zákonné lhůtě odvolal. V hlavním líčení u Okresního soudu v Chrudimi samosoudce Mgr. René Tinz opět „vyhověl“ návrhu státního zástupce Judr. Vladimíra Kytnera uznat mně vinným z tohoto přečinu a svůj předchozí rozsudek (podmíněný trest a úhradu „údajné“ celkové vzniklé škody 118,- Kč) potvrdil, přesto že jsem poukazoval na skutečnost, že při zhlédnutí celého záznamu z kamery by se prokázalo, že jsem se žádného trestního činu nedopustil a ani jsem se o to nesnažil.

  Ve svém závěrečném zdůvodnění sice samosoudce Mgr. Tinz uznal že „důkazy byli nedostatečné, protože Policie nedodala úplný kamerový záznam z toho večera, kdy k vloupání došlo“, to mu však vůbec nebránilo rozhodnout o mé vině. Pokud jde o zmíněnou škodu, ani poškozený (Domov pro seniory) není schopen přesně určit, v čem tato „údajná“ škoda spočívá.

  Policie V Heřmanově Městci, která tento „případ“ vyšetřovala, zjevně „využila (zneužila) možnost jak mně potrestat za moji veřejnou kritiku jejich postupu, při vyšetřování mých Trestních oznámení v souvislosti s poměry v tzv. Domově pro seniory kde bydlím a za můj Otevřený dopis ministru vnitra Milanu Chovancovi“.

  O tom, že Policie „nakládá s případnými kamerovými záznamy podle své libosti“, jsem se měl možnost přesvědčit již v květnu 2014 v Praze, když jsem byl „při mém individuálním veřejném protestu proti porušování lidských práv v ČR protiprávně obtěžován Policii ČR“. Na toto „obtěžování“ jsem si poté stěžoval u Ministerstva vnitra a na Policejním prezídiu. Představitelé Policie odpověděli tvrzením že „tato moje stížnost se nedá prokázat, protože všechny kamery na uvedených místech byli zrovna v ten den a v té době mimo provoz“.  Podobná „jednání“ orgánů činných v trestním řízení jsou nejenom „protiprávní a zvrhlá“, ale jsou „dalším důkazem beztrestného a hrubého pošlapávání Lidských práv v České republice ze strany orgánů státní moci“.  Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37

  538 03 Heřmanův Městec  A teď to srovnejte. Za to že jsem nic neukradl, jsem dostal podmínku a cikáni, kteří udělali v památníku Terezín škodu skoro za dva miliony, ji dostali taky. A nejhnusnější na tom je to, kde to udělali. To je tá česká zvrácená spravedlnost.

  OdpovědětVymazat