úterý 3. února 2015

A budeš jimi pohrdat

Poznámky k problematice přijetí syrských uprchlíků

V Sýrii je válka a miliony lidí trpí na útěku.
Tady u nás, v České republice, je místa dost a životní úroveň nepoměrně vyšší. Je proto správné, když se o naše statky rozdělíme a některé uprchlíky přijmeme. Vzhledem k tomu, že diskuse se momentálně vede jen o přibližně patnácti rodinách, celkem asi sedmdesáti lidech, jde v podstatě o marginálii.

Ale i tak můžeme vysledovat dvě stěžejní otázky, na které se diskuse soustředí:

 • které uprchlíky přijmout, tedy zda mezi nimi selektovat, jmenovitě na základě náboženského vyznání,
 • jak s nimi zde nakládat, tedy jakou perspektivu jim dát. Mají být přijati na dobu dočasnou, do skončení války, nebo naopak s vidinou trvalého usazení zde a - pokud možno - integrace do většinové společnosti?

Odpověď na první otázku zní bohužel ano.
Experimentů již bylo dost a ten s názvem "přijměme islámských přistěhovalců kolik libo, ono to nějak dopadne" se v evropských zemích velice neosvědčil.
Za situace, kdy uprchlíků jsou miliony a sem jich budou přijaty maximálně stovky, ačkoliv já sama bych byla určitě pro přijetí řádově vyššího počtu lidí, je možné si vybírat, i když to zní poněkud nehumánně. Náš stávající právní řád se nestaví k jakémukoliv zohledňování náboženského vyznání osob, o nichž stát jakýmkoliv způsobem rozhoduje (tedy i v případech, kdy na pozitivní rozhodnutí není právní nárok), příliš chápavě. A i mainstreamoví politici se ošívají při přiznání, že přijatí uprchlíci mají být výhradně křesťané, eventuálně příslušníci některých pronásledovaných náboženských minorit. Není divu, bojí se, že by spadli do jedné škatulky s představiteli extrémních, nenávistných proudů, jejichž reprezentantem je v současné době iniciativa Islám v ČR nechceme.
Selekce podle náboženského vyznání se proto skrývá v prvku "prověrky bezpečnosti" přijímaných lidí. Není to ideální situace, je to spíše smutné, protože vždy je lépe, když se věci nazývají pravými jmény, ale nejspíš se musíme smířit s tím, že naše civilizace, vyrůstající z křesťanských základů, se stydí prohlásit, že chce přijmout na své území potřebné křesťany.
To ale asi nic nezmění na faktickém stavu, protože si troufnu odhadnout, že počet muslimů mezi přijatými uprchlíky se bude limitně blížit nule. Ostatně, jak by takový muslim na Blízkém východě věrohodně prokázal, že nemá žádné napojení na radikály?

Druhá otázka je složitější; politická reprezentace se patrně přiklání k dočasnému ubytování potřebných a jejich následnému odjezdu zpět do vlasti, až bude "po všem".
To především naráží na problém, kdy a zda vůbec někdy v dohledné době, řekněme jednoho lidského života, nastane v Sýrii a přilehlých oblastech stav, který budeme moci označit slovem "mír a bezpečí". Vzhledem k tomu, že nelze očekávat, že v nejbližších několika letech takový stav nastane, pokládám za chybu přijímat sem azylanty s tím, že se mají někdy, v neurčité budoucnosti, vrátit domů.
Nebylo by lepší přijmout je s tím, že pokud chtějí, mohou udělat za svou minulostí čáru a začít zde nový život? Nebylo by vhodnější dát jim perspektivu trvalého usazení v naší zemi a tím i chuť učit se náš jazyk, hledat si zde práci, navazovat sociální vztahy, usilovat o vlastní bydlení, posílat děti do českých škol a třeba i uzavírat manželství?

Uprchlíky přijímat nemusíme. Ale přijmout je je lidské a správné.
A když už je přijmeme, měli bychom tak učinit se vším všudy. Nejen s jejich minulostí a přítomností, ale i s budoucností.

***

K problému se ve svých úvahách zajímavě vyjádřil Antoine de Saint Exupéry:

Vzpomínám, jak otec jednou usadil v táboře na severu města tři tisíce berberských uprchlíků, a co se z nich stalo. Nechtěl, aby se pomísili s našimi. Protože byl dobrý, živil je a poskytl jim oblečení, cukr a čaj. Nevyžadoval však od nich za svou štědrost žádnou práci. O živobytí se tedy nemuseli starat a každý z nich si mohl říci: "Co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží. Když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu, a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám ..."
Ale kdo by jim uvěřil, že byli šťastni? Když mne chtěl někdy otec poučit, zajeli jsme se k nim podívat. "Vidíš," říkal mi, "proměňují se v dobytek a začínají zvolna hnít ... ne v těle, ale v srdcích."
Všechno pro ně totiž začalo ztrácet smysl. I když nehraješ v kostky zrovna o vlastní jmění, je dobře, můžeš-li si vysnít, že kostky představují panství a stáda, zlato a diamanty, které nemáš. Které jsou jinde. Ale přijde chvíle, kdy už kostky nedokážou představovat nic. Potom už není hra možná.
A naši chráněnci si už náhle neměli co říci. Vyčerpali rodinné historky, které se podobaly jedna druhé. Už si navzájem nelíčili, jaký má kdo z nich stan, neboť stany se podobaly jeden druhému. Necítili už strach ani naději a nic nového nevymýšleli. Ještě užívali řeči pro nejzákladnější věci: "Půjč mi své ohřívadlo," mohl říci jeden a druhý: "Kde je můj syn?" A po čem by také toužilo lidství, ležící na slámě u žlabu? Ve jménu ceno by bojovalo? Ve jménu chleba? Ten dostávali. Ve jménu svobody? V hranicích svého světa měli naprostou svobodu. Dokonce se v oné neomezené svobodě, jaká někdy vyhloubí v boháči vnitřní prázdno, přímo utápěli. Ve jménu vítězství nad nepřátelí? Ale oni už neměli nepřátel! Otec mi řekl:
"I kdybys přišel s bičem, docela sám šel táborem a mrskal je po tvářích, nevyrazíš z nich nic jiného než ze psí smečky, která vrčí a couvá a ráda by kousla. Ale nikdo se neobětuje a nepokouše tě. Uděláš nad nimi kříž. A budeš jimi pohrdat ..." Také mi řekl:
"Jsou to už pouze lidské kostry. Člověk zde není. Mohou tě zbaběle zavraždit zezadu, protože lidská chátra umí být nebezpečná. Ale tvůj pohled nesnesou." Zatím se jako nemoc uhnízdil mezi nimi nesvár. Zmatený nesvár, který je nerozdělil na dva tábory, ale postavil všechny proti všem, protože každý, kdo jedl svůj příděl, okrádal všechny ostatní. Hlídali jeden druhého, jako když obcházejí psi kolem žrádla, a ve jménu své spravedlnosti se dopouštěli vražd, neboť viděli spravedlnost hlavně v rovnosti. A kdokoli se v něčem odlišoval, byl množstvím rozdrcen.
"Lidský dav," řekl otec, "nenávidí obraz člověka, neboť dav je zmatený, směřuje do všech stran současně a brání tvůrčímu úsilí. Pravda, je špatné, když jeden člověk drtí stádo. Ale to největší zotročení je jinde: když stádo drtí člověka." A tak byla ve jménu jakýchsi nejasných práv každá noc plná mrtvol s rozpáranými břichy. Za úsvitu je vždycky odtáhli na okraj tábora, jako by vyhazovali odpadky, a naše káry, jako by byly službou z mrchoviště, je odvážely pryč. Vzpomínal jsem na otcova slova: "Přinuť je, aby společně budovali věž, a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno." A viděli jsme, jak postupně začínali ztrácet schopnost slova, neboť jim už k ničemu nebylo. A procházeli jsme s otcem mezi tvářemi jakoby nepřítomnými, které se na nás dívaly, vyjevené a prázdné, aniž nás poznávaly. Z úst jim vycházelo už jenom jakési nejasné vrčení, kterým se dožadovali jídla. Živořili bez jakékoli lítosti, touhy, lásky či nenávisti. A brzy se přestali i mýt a zbavovat se hmyzu. Hmyz se rozmnožil. Začaly se objevovat nádory a vředy. A tábor začal otravovat vzduch. Otec se obával moru. A jistě se také zamýšlel nad lidským postavením. "Musím probudit archanděla, který přidušen spí pod tím hnojištěm. K nim úctu necítím, ale skrze ně mám úctu k Bohu ..."

Antoine de Saint-Exupéry, Citadela, kapitola XI


37 komentářů:

 1. K tématu zde: http://www.macekvbotach.cz/pondelni-glosy-2-2-2015/

  Vydáno:
  Pondělní glosy 2. 2. 2015

  ....Syrské a jiné uprchlíky tady rozhodně chceme, vždyť jde o prachy! Jinak by nám přece mohli naše příjmy zarazit!

  Celková výše prostředků, které čerpaly členové Konsorcia nevládních organizací v uplynulém období:

  Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,56 Kč

  Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079 876,64 Kč

  Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,46 Kč

  InBáze 10 565 144,46 Kč

  Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,41 Kč

  Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,43 Kč

  Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,80 Kč

  META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,16 Kč

  Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,26 Kč

  Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,76 Kč

  MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,30 Kč

  Charita Česká republika (nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)

  Lačhe Čhave (LČ) nedohledáno

  NESEHNUTÍ 3 779 695,17 Kč Kč

  Slovo 21, z.s. 25 148 073,65 Kč

  AMIGA, z.s. nedohledáno

  La Strada CR, o.p.s. 1 169 596,29 Kč

  Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 50 547 441,22 Kč

  Nevládní sdružení obdržely celkem 555 550 769,57 Kč !

  Vládní Agentura pro sociální začleňování se též velmi aktivně zapojuje do prosazení přílivu imigrantů. Z dohledatelných příjmů lze uvést například částku 91 754 762,15 Kč z prostředků EU a 32 913 000 Kč z Norských fondů.

  Ela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Elo,
   asi jsem zapomněla předeslat, že já sama žádné peníze na pomoc uprchlíkům nečerpám:-)

   Ale ten přehled, není to nějaké zmatené?
   Zdá se mi, že to plete hrušky s jablky.
   Řada těch organizací přece čerpá peníze nejen na pomoc migrantům, některé navíc na pomoc venku, ne u nás, což je jiná kapitola...

   Rozhodně nepopírám, že řada neziskovek se živí z veřejných peněz vynakládaných na pochybné projekty, ale nevím, zda to směšovat s celkem principiální otázkou, zda se mají v Evropě přijímat uprchlíci, nebo nikoliv, potom jací uprchlíci to mají být a jakou mají mít perspektivu.

   Jinak na uvažované přijetí sedmdesáti lidí asi miliardy nepotečou:-)

   Vymazat
  2. Libanon, 4 miliony obyvatel, jich zatim prijal 1,5 milionu ( informace od ONG CARE)
   To je jako kdyby jich CR prijala asi 3 800 000.
   Takze s temi 70 si bude mozné poradi i bez subvenci...

   Jak by v takové situaci rekl vyse citovany Saint Exupéry :
   "Byt na vysi-jednat-davat-navazovat spojeni"
   MaB

   Vymazat
  3. Libanon ale nemá moc na výběr.
   Je zajímavé, že ČR tolik lidí sice určitě nepřijme, ale v podstatě tolik lidí dokázala vyhnat:-(

   Vymazat
  4. Ani my uz nemame na vybranou...
   CR tolik lidi urcite neprijme, staci primereny podil.
   Jak rekl papez pred EP v listopadu, 232 milonu lidi zije mimo svou zemi, pouha tolerance jiz nestaci. Je nutna "konstruktivni solidarita".

   Podle statistik v polovine roku 2014 bylo v EU uz pres 130 000 novych migrantu, pres 2900 jich ve Stredozemnim mori zahynulo.

   K vyse polozenym otazkam pribylo dalsi dilema - dat nebo nedat zbrane Ukrajincum, aby se mohli ucinne branit (20 000 mrtvych)...
   MaB

   Vymazat
  5. MaB,
   ale my na vybranou, přinejmenším technicky a dle platné legislativy, zatím máme.
   Je to evidentní z diskuse, která se zde v ČR vede, skutečně jsou dvě možnosti: přijímat, nebo nepřijímat.

   To je další věc, že Ukrajina je nám geograficky a kulturně mnohem blíže, tedy jestli bychom neměli přijímat spíše uprchlíky odtamtud; (Ukrajinců zde už žije hodně, a pokud vím, velká část z nich pracuje, byť často v šedé ekonomice.) I taková diskuse je legitimní a opět, je více možností na výběr.
   Já nyní od politické reprezentace očekávám, že to bude zodpovědně posouzeno a rozumně rozhodnuto.

   Ad zbraně: o skutečné situaci na Ukrajině máme bohužel více dezinformací než informací, proto těžko soudit, jak správně postupovat. Já si na to určitě nejsem schopná momentálně vytvořit něčím podložený názor.

   Vymazat
  6. Ja mam spis na mysli moralni povinnost.
   Ti lidé prijedou (a za jakou cenu !) do Spanelska, Italie, Recka... a co oni tam s nimi ? Bez evropské solidarity se to neobejde.

   Citadelle je také jedna z mych "bibli",
   V uvedeném ceském textu mi chybi dulezita veta, ktera myslenku shrnuje (hned za "...predhod' jim zrno")
   "L'homme, disait mon père, c'est d'abord celui qui crée. Et seuls sont frères les hommes qui collaborent"
   (Clovek, rikal muj otec, je nejprve ten, ktery tvori. A bratry jsou pouze lidé, kteri spolupracuji).
   Saint Exupéry snil o univerzalnim bratrstvi...
   Nejde o ne prave ted ? Jsme ho schopni ?
   MaB

   Vymazat
  7. Paní MaB, já ale necítím solidaritu s bývalými koloniálními velmocemi, když jim tam po tisích přijíždějí lidé z jejich bývalých kolonií. My jsme nikdy žádné kolonie neměli (tedy v dobách rakouskouherských i měli, jednu: Zemi Františka Josefa - takže když přitáhnou lední medvědi žádat o asyl, jsem pro).
   A necítím ani solidaritu se zeměmi, které si cizince - ekonomické migranty - pustili do země jako gastarbajtry na špinavou práci nebo je přijali v rámci pomatené ideologie multikulturalismu.
   Nechci, aby se naše země s těmito zeměmi dělila o jejich uprchlíky.
   Ale jsem pro příjímání uprchlíků ze slovanských zemí (kompatibilita) a z dálné Asie (nejde o příživníky a nejsou nebezpeční).
   Milan

   Vymazat
  8. Jen pro zajímavost, tohle je pěkný naivka:
   http://jdem.cz/brmzn9

   Vymazat
  9. To je právě zajímavé - bývalé koloniální mocnosti se nám budou snažit vnutit spoluodpovědnost za svůj průšvih a za důsledky vlastní neprozíravé politiky.
   Přerozdělovat lidi kvótami, to vymysleli chytře.
   Kromě toho, ekonomičtí uprchlíci k nám třeba ani nechtějí, míří do jiných zemí.


   Ad Citadela:
   tady je opravdu v oběhu určitým způsobem zkrácená verze, i číslování kapitol je jiné než v původní širší verzi, takže z toho mohou vzejít někdy zmatky.

   Vymazat
  10. Chris, nemyslim, ze Irak nebo Syrie byly kdy fr. koloniemi.
   Jiste si vzpominas (dalo by se najit), ze jsem se o pronasledovani irackych krest'anu zminovala jiz zacatkem r. 2014.
   Prvni rodiny zacly prijizdet do Francie 21.8., privezlo je dokonce letadlo, které do Erbil pravidelne léta s humanitarni pomoci.
   Na tamnim fr. konzulatu bylo tehdy pres 8000 zadosti o asyl a
   ministr vnitra Casneuve prohlasil, ze "neni limit v prijimani uprchliku"....
   Nikdo neoponoval, Francie je preci "kolébkou lidskych prav." :)
   A byla proti valce v Iraku . Tam "neproziravou politiku" vedli tehdy jini a jini jim prikyvovali....

   Pane Milane, ti uprchlici nejsou z byvalych kolonii. A pro mne je uprchlik predevsim trpici clovek, kterému, at' krest'an nebo nekrest'an, mam lidskou povinnost pomoci.
   Stoprocentne souhlasim s tim, co rekl papez Frantisek I. v listopadu pred EP ve Strasbourgu.
   MaB

   Vymazat
  11. MaB,
   iráckých křesťanských uprchlíků se týká totéž co syrských - podle mne by neměl být s jejich přijetím problém.
   Pro nás jsou uprchlíci také trpící lidé, kterým máme povinnost pomoci.
   Jenomže všem pomoci nemůžeme, to je úplně evidentní.

   Mne to taky drtí, když čtu počty lidí, kteří se snaží přeplout Středozemní moře a jsou zachráněni někde u Lampedusy, a někteří bohužel zachráněni nejsou.
   Ale my tady v ČR za to nemůžeme. My jsme jejich domovské země léta nedrancovali. My je nenutíme sem jezdit.
   A kde je odpovědnost jejich vlád? Jak se ty vlády starají o své obyvatele?

   Francie je možná kolébkou lidských práv, ale taky by se mohlo stát, že se stane jejich pohřebištěm, jestli to takhle půjde dál.

   Vymazat
  12. Jak se o ne staraji jejich vlady ? Proc utikaji ze svych domovu ?
   Treba proto, ze se nechteji vzdat svého nabozenstvi.
   A dalsich duvodu je mnoho, jejich nova republika Daesh nam je denne predvadi - ted' prave upalenim jordanského pilota za ziva...

   Té posledni vete nerozumim...
   MaB

   Vymazat
  13. MaB,
   ale uprchlíci ze severní Afriky jsou myslím primárně uprchlíky před ekonomickou situací, nikoliv před náboženským pronásledováním.

   Poslední věta znamená tohle: programově otevíráte dveře lidem, pro které jsou nějaká lidská práva jen nesmysl, hloupost, cár papíru, směšný výmysl.
   Takových lidí máte už ve Francii tolik, až to děsí... oni hodnoty, na kterých je vaše země vystavěna, nepřijímají a pohrdají jimi. A právě proto, že tito lidé si s lidskými právy hlavu nelámou, nedělá jim potíže odpravit kohokoliv, kdo se jim postaví do cesty.

   A proto doufám, že naše vláda si lidi, které přijme, prověří.

   Vymazat
  14. Tady je přes platbu SMS přístupný rozhovor s francouzským prezidentem fotbalového klubu z Lyonu:
   http://respekt.ihned.cz/c1-63462230-dneska-prichazeji-sami

   Není to povzbudivé čtení.
   Popisuje, jak mladí sportovci z periferií vidí ve vrazích z Ch.H. hrdiny.

   Vymazat
  15. Chris, Francie je zemi emigrace jiz po staleti. V tom je jeji specificnost.
   Se 6,684 mil. emigrantu je na 6. miste na svete.
   1. je USA, Nemecko je na 3. miste.
   Emigrace tvori 10,7% obyvatel, cimz je Francie az na 54. miste ze 197 sledovanych zemi (studie Insée)
   (ve Svycarsku 23% emigrantu)
   Takze to s tim "programovym otviranim dveri" neni tak zlé.

   Ti "mladi sportovci z predmesti", o kterych se zminujes, jsou druha, mozna i 3. nebo dokonce 4. generace, jsou narozeni ve Francii a v 18 letech maji pravo i na fr. narodnost.
   Druhou narodnost ti, jejichz rodice jsou jiz Francouzi, nemaji. Od narozeni jsou Francouzi.
   Samozrejme, ze jsou mezi nimi i takovi, kteri vidi ve vrazich hrdiny, jako vidi hrdiny v caïdech, kteri jezdi v nejdrazsich Mercedesech a vydelavaji na drogach za hodinu vic, nez jejich otec za rok.

   Co je ale prekvapivé, jeste nikdy, co pamatuji, se zde nevyrizovalo tolik ceskych a slovenskych zadosti o "nationalité française".
   A zde mohu potvrdit, ze "proverovani" je prisné :)
   MaB

   Vymazat
  16. Mylné predstavy o "programovém otvirani dveri" do Francie - par cisel:

   1/ za poslednich 10 let v prumeru 200 000 emigrantu rocne = 0,3% (v OCDE je to 0,63%) ; 60000 rocne odchazi
   2/ 1 ze 2 je Evropan, 3 z 10 African
   3/ 63% ma diplom, nejméne uroven maturity
   4/ 40% nad 16 let ma predem praci
   5/ 1 z 8 vysokoskolaku je cizinec
   6/ mimoradné talenty dostavaji viza na 4 roky v nadeji, ze se usadi
   7/ v r. 2013 podano 66 265 zadosti o asyl (Nemecko 126 995)
   8/ vyrizeni asylu zkraceno ze 2 let na 9 mesicu
   9/ v r. 2013 dostalo 95 196 osob fr. narodnost
   10/ tzv. Chibani (z Maghrebu) nad 65 let, kteri ziji 25 let ve F. a maji alespon 1 fr. dite, dostanou narodnost automaticky, pozadaji-li o ni.

   Podle postedniho scitani ma Francie 66 300 000 obyvatel.

   Takze opravdu to neni tak "desné", jak se z dalky nekomu jevi...:)

   Vymazat
  17. Osobně bych tedy za stávajícího stavu určitě tak v pohodě nebyla.
   S USA to nelze vůbec srovnávat, to je země složená z přistěhovalců, která se vyznačuje právě tím, že přistěhovalci poměrně rychle přijímají za své její hodnoty.
   Zatímco řada těchto "Francouzů", třeba těch, o kterých mluví v rozhovoru ten fotbalista, jsou Francouzi jen na papíře. Skutečnými Francouzi by byli, kdyby dokázali myslet jako Francouzi a vyznávat francouzské hodnoty. Což je evidentně ani nenapadne.

   A jak jsem napsala už minule: politiky, kteří zemi dovedli do tohoto stavu (7% muslimů, určitá část z nich otevřeně radikálních, mimo kontrolu, většina nahromaděná v bezútěšných předměstských ghettech) bych vypráskala bičem a ne jim vyjadřovala podporu.
   Zajistili si ovšem dobrou základnu voličských hlasů, to jistě.

   Na druhou stranu, když vidím, jaké marginálie řeší čeští politici, protože žádné tak závažné vnitropolitické téma řešit nemusí, tak můžu být vlastně ráda. Jenže nemůžu, protože to bych nesměla poslouchat zprávy ze světa.

   Vymazat
  18. Žádostí o občanství (jestli jde o to, nebo o něco jiného?) může být hodně také proto, že pokud se nemýlím, nedávno byl změněn zákon, který neumožňoval nabytí druhého občanství na žádost (mimo některé případy, např. uzavření manželství) bez ztráty českého; teď už to tedy možné snad je. Ale nejsem si tím jistá, nedívala jsem se do zákona, jen jsem to někde slyšela.

   Vymazat
  19. Chris, ptas se, proc politici, které bys Ty "vypraskala bicem a ne jim vyjadrovala podporu", zde naopak velmi stoupli ve vaznosti ?
   Odkaz Lumières (XVII.stol.) je:
   "Osez penser !" - Odvazte se myslet !
   To znamena: sami, nenechte nekoho myslet za vas, neprijimejte hotové nazory, overujte skutecnosti drive nez o nich mluvite, nechte se vést rozumem, ne emoci, zachovavejte si vzdy kriticky odstup....to je tzv "kartezianské mysleni".
   Uznavam, ze je nam Cechum ponekud vzdalené...:)

   A Francouzi se ptaji: pro koho plati : "Cim hur, tim lip ?"
   Kdo ma zajem zvelicovat, deformovat, ocernovat, strasit...,?
   A nemusise hledat dlouho.
   "Dobrou zakladnu volicskych hlasu" si chce zajistit Madame Le Pen, v jejimz volebnim programu je opetné uzavreni hranic, navrat k franku, emigrace "zéro", znovu zavést trest smrti...
   Vzdejte se svobody, budete mit bezpeci ! Francie Francouzum !
   I kdyz jde o naprosty nesmysl, nekterym nepremyslejicim se to dobre posloucha.

   Pokud jde o obcanstvi, oboji mohli mit vzdy ti, kteri odesli legalne.
   Ti, kteri se sem stehuji dnes i pres to, co o Francii ctou, jsou bud' lehkomyslni dobrodruzi nebo se nespokoji pouze s tim, co ctou...:)
   MaB

   Vymazat
  20. Paní MaB, ale naši občané nemohli mít dvojí občanství. Získání občanství jiného státu až donedávna ztráceli ex lege občanství české (ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR).
   Když se to změnilo, začala spousta lidí žádat o druhé cizí státní občanství (většinou německé nebo slovenské, ale je možné, že se to projevilo i ve Francii).
   Milan

   Vymazat
  21. No jistě, § 17 odst. 1 již zrušeného zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, zněl takto:

   (1) Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde v případech, kdy došlo k nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství se státním občanem cizího státu, a to za předpokladu, že došlo k nabytí cizího státního občanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde ani v případech, kdy k nabytí cizího státního občanství došlo narozením.

   "Legální odchod" žádný pojem nebyl a kdo chtěl bez souvislosti se sňatkem státní občanství jiného státu, tak přišel o české.

   Vymazat
  22. Takze ja jsem, jako i ostatni clenové zdejsi zvetsujici se "ceské diaspory", (vcetne jejich deti), kteri mame vsichni dvoji statni prislusnost s dvojim pasem, vyjimkou ze zakona ?

   Kdo odesel "nelegalne", byl cs. statniho obcanstvi zbaven, ale bylo mu po r. 1989 opet vraceno. Pripad mych rakouskych pratel...
   MaB

   Vymazat
  23. MaB,
   ano, to je něco jiného, jde o státní občanství nabyté v souvislosti se sňatkem, děti pak narozením. I když ten citovaný zákon je z r. 1993, předtím to ale bylo podobné.
   Nevím, jak to bylo s emigranty nuceně zbavenými st. občanství, to jsem nestudovala.

   Ale v zásadě platilo, že jen tak si požádat o státní občanství cizího státu nebylo možné, aniž by člověk ztratil české. Což se teď mění, s tím asi souvisí nárůst žádostí.

   Vymazat
  24. Tyto zakony znam, nedavno jsme zde vyrizovali zadost pro nemecko-ceské deti, narozené v NSR, zijici ve Francii, pres Brno, kde jsou takovéto pripady registrovany.
   Dostaly ho vzhledem k tomu, ze je matka Ceska.

   Také jsem o tom, zda cesti obcané mohli nebo nemohli mit dvoji obcanstvi, nikde nepsala.

   Ja sama jsem o vystehovani musela zadat "legalni" cestou . Vyrizeni tehdy trvalo 9 mesicu.

   Ti, kteri odesli "nelegalne", byli krome zbaveni obcanstvi a majetku i odsouzeni k trestu vezeni, coz bylo nasledne napraveno. Az na vraceni majetku (v jejich konkrétnim pripade)
   MaB

   Vymazat
  25. Ano, ale samotný způsob vystěhování, tj. zda to bylo se souhlasem či bez souhlasu státu, nemá na toto vliv.
   Klasickým případem může být moje sestra, která odešla samozřejmě legálně (v dnešní době to je už irelevantní kritérium), ale to donedávna rozhodně neznamenalo, že by si jen tak mohla požádat o cizí státní občanství, resp. mohla to udělat, ale za ztráty českého, což je velmi vážné životní rozhodnutí.

   Děti českých rodičů jsou v pohodě, protože státní občanství nabudou narozením, pokud mají toto státní občanství rodiče, ať už žijí kdekoliv. Ti si tedy asi nežádají u udělení státního občanství, ale vydání potvrzení o tom, že jsou státními občany, domnívám se. A ano, tato zvláštní matrika se vede v Brně.

   Z nárůstu žádostí o cizí státní občanství proto nelze unáhleně dovozovat nějaké závěry. Určité chování může být vyprovokováno i legislativními změnami.

   Vymazat
  26. Chris, unahlené zavery v zadném pripade nedovozuji, vychazim jen z toho, co mi oni sami rikaji.
   A casto se jen tise divim, myslela jsem si, ze "pomery" se zmenily k lepsimu a ze uz nejsou duvodem k opusteni rodné zeme i za cenu pripadné ztraty jejiho obcanstvi.
   Tim spis, ze jdou do zeme v tak bezutesném stavu :)
   MaB

   Vymazat
  27. No, jak se říká, všude chleba o dvou kůrkách...

   Vymazat
  28. Ano, ale jak psano, nejen chlebem ziv je clovek...
   MaB

   Vymazat
 2. Je to opravdu velký problém. Jako křesťané jsme povinni přijímat uprchlíky. A starší teologická a patristická literatura se hemží příklady trestů a pekelných muk pro ty, kteří uprchlíky nepřijali. A otázku, kdo je bližní, nám objasnil sám Ježíš v evangeliích.
  Na druhou stranu ale máme z některých uprchlíků strach a dle mého názoru je náš strach oprávněný, neboť vidíme, kam vedle přijímání tohoto druhu uprchlíků v jiných evropských zemích.
  Jsme povinni přijmout do svého domova toho, kdo ho ohrožuje na životě a majetku? Určitě nejsme - i když mnozí kněží to bez zaváhání dělají.
  Proto považuji omezení přijímaných uprchlíků na křesťany, alawity a jezídy za správné. Tedy budeme přijímat uprchlíky, kteří jsou s námi hodně kompatibilní a mohou se časem plně asilimilovat (křesťané), nebo kteří nás na životě a majetcích neohrožují (alawité a jezídi).
  A klidně by takovýchto mohlo být i o řád více.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   tak, vzhledem k počtu uprchlíků vidím řešení právě v tom přijímání těch kompatibilnějších.
   Taky by se mohl někdo zeptat jich, co si vlastně přejí...
   Jenže to je asi jasné, přejí si mír a bezpečí ve své zemi, a to jim odsud nedodáme.

   Vymazat
  2. Pane Milane, prave zjist'uji, ze asi ne vsichni Cesi maji strach z muslimskych spoluobcanu a povazuji je za nekompatibilni.

   Posloucham totiz roztomile detskymi hlasky a cesky zpivanou pisnicku
   "Povez mi slunicko, (jablicko,....Adamku), kdopak te stvoril"
   A co se nedozvidam po kazdé sloce ?
   "Byl to Allah nejmocnejsi, nejvetsi a nejmoudrejsi,
   jemu vsechna chvala a dik nalezi"
   A konci: "As salam alejkum !"
   Zpivajici devcatka se jmenuji Anicka, Jasminka a Fatimka, a uvadi je
   Proislam a.s.
   MaB

   Vymazat
 3. Válka mnohem většího formátu než v Syrii zuří v Doněcku. Kde je naše pomoc? Do syrie rvem peníze přes Čověka už roky. V Doněcku lidi sedí ve sklepích v zimě , o ktreré se syřanům nikdy ani nezdálo ,a vraždí je dělostřelctvo a rakety euro-ukrajinské armády. Kde je naše pomoc? Aha , už si vzpomínám, Stropnický poslal ukr armádě nejaké hadry, údajně jenom,...
  http://www.czechfreepress.cz/evropa/ukrajina-dekuje-cr-za-zbrane.html

  Osmiletý chlapec, kterému raketa dodaná Stropnickým a vystřelená Porošenkem, utrhla nohy, ruku a poškodila zrak, by chtěl znovu uvidět svoji mámu.
  http://www.kp.ru/daily/26329/3212993/


  Zásah humanitního centra při rozdělování pomoci:
  http://vk.com/antimaydan#/antimaydan?w=wall-41232698_980226

  Pohřeb matky a její pěti leté dcerky zavražděné dělostřeleckou palbou eurojunty na sídliště v Stachanově
  http://vk.com/antimaydan#/antimaydan?w=wall-41232698_974416

  Saša
  http://vk.com/antimaydan#/antimaydan?w=wall-41232698_977847

  Ukr armáda ostřeluje Stachanov
  http://vk.com/antimaydan#/antimaydan?z=video-41232698_171244373%2F748e7f7ae460274445

  Кровавое воскресенье в Донбассе:
  http://www.kp.ru/daily/26330.7/3213382/

  Polskou už "pomáhá" a to tak, že odmítá dávat prchajícím Ukrajincům víza.
  HNUS!

  OdpovědětVymazat
 4. Uprchlíky přijímat musíme (je to rozkaz z Bruselu). Ale přijmout je NENÍ lidské a správné.a to po zkušenostech západu.
  Mimochodem v Německu, Sasku už léčí syrské děti. Je to 14 dní co syrský klan zaůtočil na tamější nemocnici.
  Doporučuji se poučit u sousedů: https://twitter.com/Fresse_Presse

  OdpovědětVymazat
 5. S většinou napsaného můžu souhlasit:
  Měli bychom přijmout uprchlíky (kteří jsou opravdovými uprchlíky a ne jen těmi, kteří sní o bohaté Evropě), protože je to solidarita s utrpením lidí, zavázali jsme se k tomu a jsme dost bohatí, že na to máme.
  V návaznosti na to jsem i pro ty kvóty a přerozdělování v rámci EU. Máme přece jednotnou politiku a nemůžeme trapně využívat toho, že jsme vnitrostátním státem a dostat se sem je složitější oproti jiným státům...a že jsme neměli kolonie a tak ať si to vyžerou ti, co je měli? Pche, to už bylo pěkně dávno a navíc kdybysme mohli, tak jsme ty kolonie určitě také měli, nemyslím, že to byla z naší strany nějaká promyšlená zdrženlivost:-)
  Pokud jde o 70 lidí, nechápu, že je to vůbec téma. To je jak plivnutí do moře.
  Co ale ideově odmítám, je selekce podle náboženství. Jsem strašně ráda za to, že u nás platí Listina a zákaz diskriminace a kdeco, co nedovolí státu zasahovat do tak intimní sféry člověka. Zohlednění příslušnosti k islámu v rámci bezpečnostní prověrky mi přijde naprosto legitimní, pokud se nebude paušalizovat, a ta "nekompatibilita" s českým rájem se dá zohlednit zase např. při zvažování, jak je pravděpodobná úspěšná integrace. To se ale týká kultury, tedy vnějších projevů a zvyklostí, ne snad vyznání jako takového. A proč by měli u nás být potřební zrovna křesťané (když pominu to, že by kostely přestaly chátrat)? Jak nám má víc prospět to, že jeden říká, že je Ježíš bůh a ten druhý, že je prorokem? Jak se projeví v praktickém životě, že jeden jde v neděli do kostela a jeden v pátek do mešity? Vždyť jde hlavně o to, zda je ten člověk dobrým člověkem. Křesťanství a Islám mají spolu daleko víc společného než obě tyto náboženství s ateisty, kteří v ČR tvoří většinovou populaci.
  Nejsem úplně naivní. Vnímám, že ve Francii i jinde mají problémy, kterým se chceme vyhnout. Nicméně si nepřeji slevit z našich standardů lidských práv a řešit tyto problémy selekcí typu "Ty jsi sice rovný, ale my jsme rovnější...fuj, tebe rozhodně do party nechcem"
  Tak, můj první komentář na tomhle blogu. Snad mě teď všichni nezpranýřujete jako multikulti nepřítel českého národa;-)
  P.S. Díky Chris za čtivý blog a možnost nahlédnout do tvého profesního života

  Martina

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Martino,
   vítejte zde a děkuji:-)
   Možná škoda, že jste ho přidala ke staršímu článku, kde už diskuse utichla; naštěstí mne na nový komentář upozornil systém.

   A určitě nezníte jako multikulti nepřítel českého národa:-)
   K tomuto tématu se myslím ještě vrátíme, je to hodně aktuální a já si na leccos teprve tvořím nebo trochu upravuji názory.

   Ve smyslu vyznání je jistě větší rozdíl mezi křesťanem a ateistou než mezi křesťanem a muslimem, to máte pravdu, samotné se mi také ta selekce podle náboženského klíče nelíbí, ale... je tam zkrátka to ale. Možná statistika, možná zkušenost, možná kultura...

   Vymazat