pátek 13. listopadu 2015

Policie kontra lidskoprávní aktivistka

aneb malý test občanské neposlušnosti

Média se v tomto týdnu poměrně široce věnovala zajímavému rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které se týká pravomoci policie při kontrolách totožnosti občanů.
Skutkový děj je následující: letos v únoru kontrolovala policie ve vlaku Eurocity jedoucím z Břeclavi do Brna totožnost cestujících, a to za účelem odhalení případných nelegálních migrantů. Ve vlaku cestovala také advokátka Zuzana Candigliota, která se odmítla kontrole podrobit a průkaz totožnosti nepředložila. V Brně byla proto předvedena na policejní stanici, kde strávila přes dvě hodiny; po prohlídce jejích osobních věcí a zjištění totožnosti byla propuštěna. Paní Candigliota obratem podala žalobu, kterou se domáhala soudní ochrany proti tomuto neoprávněnému zásahu.

Soud se jí zastal, ovšem dosud nepravomocně, protože proti rozsudku bude podána kasační stížnost. V odůvodnění rozsudku došel soud k závěru, že výzva byla oprávněná(!), neboť policie má právo kontrolovat totožnost osob v prostorách, kde lze důvodně předpokládat, že se zde zdržují cizinci bez povolení  k pobytu; daný vlak takovým prostorem je. Postup policie byl ovšem nepřiměřený, protože paní Candigliota s nimi komunikovala plynně česky a odvolávala se na české zákony, a proto bylo zřejmé, že žádným nelegálním cizincem není. Rozhodnutí tedy stojí na posouzení proporcionality zásahu, kteréžto posouzení vyznělo v neprospěch policie.

K rozsudku bych měla některé poznámky:
 • K práci policie, stejně jako k práci všech mocenských složek, musíme přistupovat obezřetně a kriticky, protože jako každá moc, i tato má tendenci se rozšiřovat a zasahovat do stále širších kruhů, kam až je jí dovoleno.
 • Já ale nejsem z těch, kteří vidí v policistech a priori nepřátele. Nerada paušalizuji; potkala jsem při své práci různé policisty, potkala jsem i dost slušných a inteligentních policistů, kteří dodržovali zákon. Stalo se mi vícekrát, že se mi policista při úkonu trestního řízení omlouval, že daným (nesmyslným, nepříjemným, nadbytečným) způsobem musí postupovat na pokyn státního zástupce. Zatímco státní zastupitelství pokládám bez dalšího za nemocnou složku státní moci, vůči policii takové kategorické soudy nevynáším, i když reflektuji, že někteří lidé vnímají tuto problematiku jinak.
 • Lidskoprávní aktivistky jsou kategorie sama o sobě. Nepochybně některé z nich bojují za dobré a pozitivní věci; paní Candigliota se, pokud vím, angažuje v Lize lidských práv a prosazuje například větší svobodu v oblasti očkování. Celkově jsem ale obezřetná, protože aktivismus má dost blízko k sociálnímu inženýrství a osobně mi není příliš jasná hranice, kde začíná jedno a kde končí druhé.
 • Pokud si tedy mám vybrat mezi policejní kontrolou a lidskoprávní aktivistkou, šla bych raději domů, hlavně abych neměla co do činění ani s jednou stranou.
 • Rozhodnutí soudu mne poměrně překvapuje, protože když ponechám stranou diskusi, zda je občan povinen vyhovět neoprávněné výzvě, pokládám za celkem nesporné, že oprávněné výzvě občan vyhovět musí. 
 • Pravda, policista měl legitimované cestující sdělit důvod, proč kontrolu provádí, což patrně provedl značně nepřesvědčivě.
 • Nemyslím, že vyhovění oprávněné výzvě k předložení občanského průkazu, byť za účelem zjištění státní příslušnosti, by bylo možné nahradit tím, že začnu krafat pantem a dovolávat se všech možných i nemožných paragrafů, z čehož má policista dovodit, že jsem občankou České republiky, proto mne kontrolovat nemusí.
 • Na druhou stranu celkem obdivuji, že někdo jde do takového sporu, který mu zabere spoustu času a stojí dost energie. Mně by se do toho jistě nechtělo.
 • Paní Candigliota si ovšem vydupáním tohoto rozsudku příliš nepomohla, protože na obhajobu svého postupu policie mimo jiné sdělila, že kontrolovala tuto ženu proto, že měla vytahaný svetr, džíny a neupravené mastné vlasy, a svým vzezřením proto budila dojem, že může jít o nelegální migrantku. Paní Candigliota se brání tím, že měla dámský svetřík a černé džíny a jela na pracovní schůzku. Ale jak může jet advokátka na pracovní schůzku v džínách?! 
 • Paní Candigliota se také brání, že neproběhlo žádné měření mastnoty vlasů. Při takové argumentaci se pak ale nemůže divit, že policie trvá na tom, že skutečnost, že někdo mluví česky, neznamená, že není nelegálně pobývající cizinec. Když měření, tak měření. 
 • A ještě si celý národ přečte, že policie se paní C. přehrabovala v menstruačních potřebách, které měla uloženy v tašce. Stojí to za to?

Možná jsem trapně konformní, možná ustupuji státní moci, možná jsem stádní typ, který ohne záda, ale tohle by mi za to určitě nestálo. Nejsem si ale jistá, jak bych reagovala v dané situaci, protože se mi za celý život nestalo, že by mne policista na ulici nebo jiném veřejném místě vyzval k prokázání totožnosti. Myslím, že bych se dotázala, jaký je důvod kontroly, a pokud by mi nebyl sdělen nebo nebyl sdělen dostatečně určitě, vyjádřila bych své přesvědčení, že to není v pořádku. Kdybych se hodně rozzlobila, napsala bych následně stížnost na některou pravděpodobně příslušnou policejní složku, že při kontrole nebylo postupováno dle zákona. 
Ale občanku bych ukázala a žalobu bych určitě nepodávala.
Na některé věci totiž nemám čas.

48 komentářů:

 1. Rozhodnutí soudu je přece nesmyslné. Pokud soud uznal, že výzva k prokázání totožnosti byla oprávněná, tak zákon vcelku jasně říká, co je "prokázání totožnosti - prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby... v tomto případě lze ze seznamu určitě požadovat státní příslušnost.
  Mluvit plynně česky a znát nějaký český zákon v tom seznamu opravdu není. A navíc by toto mohl zvládnout cizí státní příslušník, určitě kupa Slováků, Ukrajinců nebo Poláků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také mi to připadá jako poněkud krkolomná právní konstrukce ze strany soudu, ale stojí to na tom, že pokud bylo cílem ověření, že nejde o nelegálního migranta, tak to bylo dost brzy po začátku konverzace evidentní - plynná čeština, znalost zákonů, při prohlídce navíc našli advokátní spis - tudíž nebylo prokázání totožnosti nutné a zákrok byl nepřiměřený.
   No ale skutečnost, že šlo o oprávněnou výzvu, opravdu vybízí k zamyšlení nad právním posouzením.

   Vymazat
  2. Já jsem paní C. i soudu vděčný za (nečekaně) rozumný rozsudek. Začíná to tím, že nikdo nemá povinnost mít u sebe občanský průkaz, totožnost lze prokázat i jinými způsoby (ústním prohlášením) a policie má právo postupovat tak, jak postupovala pouze v případě, že k tomu má konkrétní důvod, což znamená, že ten důvod musí být schopni zformulovat a musí dávat smysl.

   Policie si nebezpečně navykla, že:
   - jim každý normální člověk vyhoví,
   - že nemusí být schopni zformulovat proč chtějí to co chtějí,
   - že občana smí obtěžovat i nepřiměřeným způsobem.

   Zkuste si někdy s policistou promluvit a zjistíte, že jsou jak cvičené opičky, které mají nacvičený postup a ten bezmyšlenkovitě vykonávají.
   Že je ten nacvičený postup špatně z legálního i odborného hlediska jim uniká, protože na odbojného advokáta narazí málokdy a já mám dost rozumu na to, abych nezačal policajtovi vykládat, že on neumí zastavit auto tak, aby při tom zbytečně neohrožoval sám sebe - vím, že policajt by toto sdělení téměř jistě neocenil.

   Ano mám na PČR pifku, protože nepomáhají, nechrání, pouze plní rozkazy a tím dokládají, že oni tu primárně nejsou od toho, aby zvyšovali bezpečnost, ale od toho, aby chránili režim - ať už je ten režim momentálně jakýkoliv.

   Já jsem s verdiktem nadmíru spokojen.
   -Pefi

   Vymazat
  3. Pefi,
   ale oprávněné výzvě je občan povinen vyhovět.
   To je principiální otázka. Jestliže nastane nebezpečná situace a policie dá pokyn, že máte místo opustit, nemůžete s ní začít polemizovat, že to není tak hrozné a třeba byste tam mohl zůstat nebo jen kousek popojít.

   Ad přiměřenost - tak na tom právě ten rozsudek stojí, ale to je otázka následného posouzení soudu.
   Jako v tomto případě to asi bylo jasné, že nejde o cizinku, když se tam s nimi začala hádat a v tomto směru chápu odůvodnění rozsudku.
   Ale přece jen, oprávněná výzva je oprávněná výzva.

   Rozsudek může být ještě změněn vyšší instancí, takže zatím nevíme, jaký bude konečný verdikt.

   Myslím, že jsem s pár policisty v životě měla příležitost hovořit, nejčastěji s těmi z kriminálky.
   Nevím, do jaké míry aplikují bezmyšlenkovitě nacvičený postup, protože já s nimi přicházím do kontaktu při úkonech trestního řízení, které předepsaný postup mají a ten by se měl dodržovat. Takže obecně nevím, opravdu to nedokážu tak posoudit. Ale jak jsem psala, nejsem tak kategorická, v mých očích policista nerovná se cvičená opice, která nemá vlastní mozek, i když připouštím, že v určitých myšlenkových schématech přemýšlí, to ano...

   Kromě toho policie není jenom obtěžování radarovými měřeními. Například objasněnost vražd u nás není špatná.
   (Tedy, já jako obhájce policie, to je dobrý paradox:-))

   Vymazat
  4. Jenomže ne každá výzva je oprávněná a v tom je jádro pudla. Žádost o prokázání totožnosti měli nacvičenou coby součást kontrolní kontroly (formálním důvodem kontroly byla potřeba vykonat kontrolu). Když drzí občané začali klást odpor a začali se ptát na skutečný důvod kontroly, tak se naučili i obezličku, že se každý člověk podobá nějaké hledané osobě. Že je to obcházení zákona a zneužívání pravomocí bylo jasné jim, i těm na které to bylo použito, ale oni mnozí z nich mají pocit, že jsou nad zákon.

   Kriminálka však není běžná policie a už vůbec ne taková, s jakou já přicházím do styku. Vy přicházíte do styku s elitou, já s průměrem, který se vyznačuje oslnivým intelektem tohoto typu:
   "Jak je možné, že na nás řidička nepočkala a dovolila si z místa nehody odjet?" (Řidičku odvezla sanitka, což věděli). Moje sdělení, že to bude tím, že přijeli mnohem později, než sanitka, je asi nepotěšilo. Ale chovat se neuměli, to bylo poznat hned.

   To jsem ještě netušil, co ti kovbojové následně budou předvádět v nemocnici. Tam je prý z pokoje pacientky musel vyhodit doktor, protože sprostá podezřelá (řidička po nehodě v šoku a s bolestmi) tvrdošíjně odmítala policajtům podepsat papíry, kterým nerozuměla ...

   Další šou nastalo, když se řidička následně měla dostavit sepsat zápis o nehodě na úřadovnu policie. Nemilosrdně: dostavte se v úterý v 6:30 ráno ... ne, později to nejde a jiný den také ne. Když tam o stanovení termínu volal advokát tak to najednou šlo kdykoliv a kterýkoliv den ...

   Když se tam dostavila, měla podepsat že byla poučena, aniž by k jakémukoliv poučení došlo. Po té co byl policista vyzván, aby tedy poučil, protože bez poučení podpis nebude (to se mu ještě nestalo), tak se definitivně ukázalo, že nejen že se neumí chovat, ale také neví co dělá, protože začal předčítat poučení pro zadrženou osobu ... (Ze "starší sestry" řidičky, která dělala doprovod, se jako na potvoru vyklubala advokátka).

   Všichni čtyři policisté, kteří se vyskytli ve výše uvedeném příběhu byli podobně otřesní. A takových příběhů mám víc ...

   On opravdu mezi policistou a aktivistou není žádný rozdíl a je potřeba si dávat pozor čeho chtějí dosáhnout ...
   -Pefi

   Vymazat
  5. Pefi,
   četl jste ten rozsudek?
   Jádro pudla je právě v tom, že tato výzva oprávněná byla. Soud rozhodoval tento konkrétní spor a nikoliv jiný, posuzoval tu konkrétní situaci a ne nějakou zprůměrovanou.
   Rovněž tak to nebyla kontrola pro kontrolu, ale kontrola rychlíku z Maďarska, zda tam nejedou nelegální migranti, což je vzhledem k místu a času kontrola pochopitelná a přiměřená (pokud nechceme, aby se zde pohybovaly hordy nelegálních migrantů, musíme přístupové cesty kontrolovat).

   Diskusi o tom, zda je občan povinen vyhovět neoprávněné výzvy, bych s dovolením ponechala stranou, protože to je v tomto případě teoretická, akademická otázka.

   Nevím, jestli je kriminálka elita, i tam pracují někdy pěkná "jelita":-)

   Ale obhajovala jsem třeba v případě opilého řidiče, kterého zastavila běžná silniční kontrola pozdě v noci, a on jim nabízel úplatek.
   V řízení se prováděl důkaz i nahrávkou z místa kontroly. Silniční kontrola se chovala naprosto profesionálně, podle předpisů - je to tedy už dost dlouho, ale nepamatuji si, že by jim bylo co vytknout.
   Byly tam docela perly:
   "Chlapi, nešlo by to nějak vyřešit? Já vám něco zaplatím..."
   "Nešlo a opětovně vás poučuji, že průběh kontroly je nahráván."
   "Ale no tááák, já vám dám každému x tisíc."
   "Nejde to takto vyřešit a poučuji vás, kontrolu nahráváme na záznamové zařízení."

   Já bych byla s těmi paušalizacemi opatrná, opravdu.

   Vymazat
  6. Ale máte pravdu, v článku jsem prokázání totožnosti asi na dvou místech nesprávně zúžila na předložení občanského průkazu, už jsem to opravila.

   Já sama bych se v podobné situaci velmi pravděpodobně legitimovala průkazem ČAK.

   Vymazat
  7. Chris, vždyť jádro pudla máte popsáno hned v prvním odstavci sekce II. obsah žaloby:

   ... , zeptala se jich na zákonný důvod. Na to jí odpověděli, že se jedná o „rutinní“, „běžnou“ kontrolu. Žalobkyně na to policistům odvětila, že zákon žádný takový důvod kontroly totožnosti nezná a že tedy nemají zákonný důvod ke kontrole. Policisté argumentovali tím, že mají policejním prezidentem nařízenou „akci Morava“, v jejímž rámci provádějí kontroly totožnosti ve vlacích. Žalobkyně na to
   uvedla, že vnitřní pokyn policejního prezidenta není zákonným důvodem.

   "Bežná kontrola" je legitimní pouze v totalitních režimech. "Akce Morava" coby vnitřní pokyn PP sám o sobě není právní podklad legitimizující kontrolní kontrolu mající podobu zásahu do práv občanů, tedy je to důvod pro ně, ale jako důvod pro občana to skutečně neobstojí. Možná kdyby ten pokyn skutečně četli a znali jeho obsah, tak by byli schopni důvod zformulovat.

   "... sdělila jim, že prokáže totožnost, až jí k tomu sdělí platný zákonný
   důvod "

   a jelikož postupovali jako cvičené opičky důvod neznaje, tak narazili, protože jejich znalosti základních právních principů jsou trestuhodně mizerné. Ne že by právní důvod neexistoval, zakopaný pes je v tom, že ho sami neznali.


   "Žalobkyně byla nucena se během svého pobytu na služebně dvakrát podrobit osobní prohlídce "

   A tohle vám taky přijde v pořádku ? Jo jasně oficiálně hledali nelegální zbraně a trhaviny, reálně doufali třeba v marihuanu - hledali cokoliv, jen aby si našli záminku a legitimizovali svůj postup, nebo aspoň zadrženou trochu ponížili, jenomže jako na potvoru paní C asi trávu nehulí a ponižovat se nenechá ...

   -Pefi

   Vymazat
  8. Pefi,
   jistě, je otázka, jak probíhala konverzace přímo na místě - vždyť jsem to napsala i do jednoho z bodů, že to nejspíš nebylo přesvědčivé.
   Nepochybně z toho vzejde poučení pro policii.
   Ale soud navzdory tomuto nedostatku hodnotil výzvu jako oprávněnou - to je možná také k zamyšlení, pokud by ten důvod nebyl sdělen, neměla by celá ta výzva být hodnocena jako neoprávněná?

   Dvojí osobní prohlídka - to moc nechápu, protože na nalezení dokladů musela stačit jedna prohlídka, tedy to moc nedává smysl.

   Paní C. se sice ponižovat nenechá, nicméně ponížená je... z hlediska osobní důstojnosti je ten rozsudek nechutný, ať už má pravdu kdokoliv. To tak je... těžký život aktivistky.

   Vymazat
  9. Chris, kontrola osob ve vlaku oprávněná byla, jenomže to jak má taková kontrola proběhnout upravuje zákon:

   "Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech."

   Pokud policista není schopen plnit své základní (!) povinnosti vůči občanovi při dožadování se úkonu, je občan stále ještě povinen provést úkon, ke kterému byl vyzván ? A byl občan k úkonu vůbec vyzván, když samotná výzva trpí podstanými vadami ?

   Z mého pohledu policie byla oprávněna vyzvat, nicméně nepovedlo se jí onu výzvu zrealizovat tak, aby výzva byla platná.

   V mých očích paní C ponížená podle mě není, pro mě je v tomto případě hrdinka, která se nebála upozornit na to, že policie neumí vykonávat svou práci, přičemž mnozí tušíme, že policii šlendrián bežně prochází, protože nikdo nemá odvahu postavit se na odpor.


   Potkal jsem samozřejmě i pár policistů, kterých si vážím a kteří odváděli podle mě vynikající práci. Počínaje jedním plukovníkem, který se snažil pomáhat a chránit, tak usilovně, že ho všichni zpátečníci u PČR měli plné zuby, přes jednoho instruktora, který opravdu uměl to co učil, a konče dvěma kluky z PMJ, kteří byli vzhledem i vystupováním jak z reklamy na PČR. Ale policii jako celek hodnotím dost mizerně. To není chyba řadových policistů, ale je to chyba vedení resortu, protože pěšáci dělají jen to, co se jim řekne a tak, jak je to naučili nebo tak jak jim to nařídili. A GIBS je pak totální tragédie.

   Vymazat
  10. Pefi,
   z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že soudu vadilo něco jiného, a to neproporcialita postupu. A to je opravdu chůze na křehkém ledě, zda ano, zda ne, hodně to záleží na názoru konkrétního soudce, takové posouzení, co je ještě přiměřené a co už ne.

   A paní C. se ocitla v situaci, kdy musí veřejně řešit své hygienické návyky, což není důstojné ani trochu, zejména pro ženu.
   Prozradím Vám jedno právnické tajemství: žaloby nejsou vhodný nástroj k řešení úplně každé situace, kdy je něco v nepořádku. A tohle je, zdá se, ten případ.
   Jsou různé možnosti. Člověk se třeba ozve, řeší to, dá najevo svou nelibost, napíše stížnost. Není nutné každého pro každou chybu hned hnát k soudu. Paní C. asi tohle nechápe. Zviditelnila se, jistě. Ale způsobem, který se jí nejspíš moc nelíbí. Také by se mi nelíbil.

   A je to také typická situace, kterou třeba u DFense označují "dog eat dog". Tedy z mého hlediska. Ať se policie a aktivisti do sebe zakousnou a my - jak jsem to napsala - můžeme jít domů:-)

   Vymazat
  11. Ještě to řeknu takto: když si představím, že bych byla podobně urputná a dosáhla toho, že si celá právnická obec čte, že jsem ve vlaku vypadala jako cuchta, která o sebe nedbá, a cizí muži se mi hrabali v tašce s hygienickými potřebami - to bych tedy manželovi neprovedla.

   Vymazat
  12. Ještě tak o tom dumám, k Vaší otázce, Pefi:
   nejsem si jistá, že nedodržení správného služebního postupu, v tomto případě nedostatky v poučení, dělají z oprávněné výzvy neoprávněnou. To je jistě chyba policisty v jeho postupu, na místě je řešit to nějakou stížností, a podobně - dost možná, že by to bylo ze strany PČR uznáno a vyslovena omluva, i když nevím.
   Ale opravdu teď nevím, jestli je důsledkem nedostatečného poučení neoprávněnost výzvy. Soud, zdá se, dovodil, že nikoliv.

   Vymazat
  13. Chris, já v tom rozsudku v první řadě to, že policie celkem tápala při snaze vydefinovat zákonný důvod úkonu zjišťování totožnosti. Následně pak došlo k tomu, že postup, který zvolili ve snaze porobit si odbojnou občanku, soud shledal zjevně nepřiměřeným zákonému účelu prvotního úkonu. Přičemž zacházení, které se paní C dostalo od policie celkem slušně koresponduje se zacházením, které se dostává běžným policii nepohodlným (nekonformním) jedincům.

   Právnická obec, která se dočte, že paní C vypadala dle policejního záznamu jako cuchta, doufám tuší, že to s realitou nemusí mít nic společného, protože policisti jsou taky jenom lidi a tak se do oficiálního záznamu může dostat jakákoliv blbost, která policii ukáže v lepším světle.
   ------
   Já vím, že žaloby nejsou ideální řešení pro všechny situace, na druhou stranu neustále slyším, že když se mi něco nelíbí, mám si stěžovat, dát to k soudu a ten to posoudí a podobné bláboly o tom jak nám to tady všechno hezky demokraticky funguje ...
   Se stížností na postup policistů máme v rodině zkušenosti (byl to urputný boj s mašinérií, kde jeden kryje druhého a dosáhli jsme velmi malého pokroku). S MV coby kontrolním orgánem jsem si taky dopisoval a byla to celkem fraška kombinovaná se snahou vysvětlit mi, že formálně je vše v pořádku tak co furt otravuju s tím, že něco nefunguje. Když pak vidím jak se GIBS postavil k použití řidičů jako živých štítů, ke kopání do motorkáře, k napadení chodce policistou, tak považuji stížnost za totální ztrátu času.

   Vymazat
  14. Pefi,
   policista tápal a paní C. to hnala k soudu.
   Výsledkem je rozsudek (nikoliv konečný), o jehož obsahu se prostě neshodneme.
   V mých očích to je zpovykaná aktivistka, kterou byste nejspíš ani Vy sám doma nechtěl mít ani omylem:-)

   To je jasné, že to, jak je tam paní C. popisována, nemusí odpovídat skutečnosti. Ale svetr a džíny, když jede na pracovní schůzku? To spíš jela někam trampovat, ne? Svetr a džíny není pro advokátku vhodné ošacení na schůzku s klientem. Nikdy, ani na poradu do vězení k desetkrát trestanému recidivistovi. To je spíše ostuda, jet takto oblečená na schůzku s klientem.
   (Já mám jedny džíny deset let staré a nosím je např. v situaci, kdy leje jako z konve a já jdu pro dítě do školky a do 15 minut se vrátím. Až se mi rozpadnou, nové si už asi nekoupím.)
   Ovšem chápu, v tom není podstata věci.

   Já považuji tu žalobu za ztrátu času, za neadekvátní prostředek řešení situace, kdy byly k dispozici prostředky vhodnější. A kromě toho nemá žalobkyně pravdu, protože primárně to byla ona, kdo odmítl vyhovět oprávněné výzvě, začala svolávat na hlavu toho policisty paragrafy horem dolem a pak s tím hned běžela k soudu.
   No nic, kdo chce kam...

   Vymazat
  15. Doma bych ji mít asi nechtěl, to je fakt. Policista tápal, to je taky fakt. Jenomže to u nich není není výjimka, ale spíš pravidlo, které ve skutečnosti znamená, že policisté nemají povědomí o základních demokratických principech. Stále jsou postsocialistickým represivním orgánem, který neslouží lidu, ale vykonává státní moc nad občany a jako takový bude ochotně sloužit libovolnému režimu.

   Radši budu mít protivnou advokátku, která má svetr, dříny a umaštěné vlasy a má znalosti, než naleštěného advokáta, který přijel na schůzku totálně nepřipraven.

   (O.K. ve skutečnosti to koncipient velké AK, který než by si přečetl 5 otázek, které jsme mu poslali předem, tak radši řešil jestli si má uvázat uzel windsor nebo manhattan. Takže schůlzka byla zbytečná, protože bez přípravy skoro nic nevěděl. Nejhorší na tom je, že mu to u mých spoluobčanů (SVJ) prošlo - uff, ještě že už jsme z toho domu pryč....)

   Co se mě týče, doba se posunula. Proti džínám nic nemám pokud nejsou rozervané, jsou na hezké postavě a ladí k ostatnímu oděvu (což je z mé strany sexistické, protože sám mám nadváhu). Džíny jsou mimořádně funkční a praktické a to je to, co na oblečení preferuji. Člověk v džínách nic nepředstírá.

   Ano zjistil jsem, že existují i jiné materiály, které jsou podobně praktické, akorát takový oděv se u nás blbě shání a i v zahraničí, kde k nalezení jsou, stojí takový oděv ranec.

   Pánský oblek z levných materiálů je nepříjemný na nošení, dražší stále ještě není pohodlný a ten drahý, který je už pohodlný a příjemný, zase nic nevydrží. Když má zborcenou postavu, tak mu ani ten drahý oblek (kvalitní materiály, ušité na míru) nepomůže a v těch levnějších konfekčních vypadají takoví lidé naprosto příšerně.

   Zlaté outdoorové oděvy - mají z funkčního hlediska samé klady a když má člověk hezkou postavu, tak to i hezky vypadá :-)

   Za mě je rozumnější než trávit čas prací snahou vydělávat prací na drahé oblečení je vydělat méně peněz a místo drahých hader sportovat :-).Výsledný estetický dojem bude lepší.

   Andílci Victoria's Secret prý sportují 3x denně - jak je vidět tak málo stačí k tomu, aby člověk nemusel na sebe oblékat téměř nic a stejně vypadal perektně ;-).

   Vymazat
  16. Já si pořád myslím, že aby byla výzva výzvou, musí splňovat základní formální náležitosti, což v mých očích zahrnuje i schopnost policisty sdělit zákonné důvody (pokud je policista skutečným polciistou a ne falešným policistou, je svéprávný, a nehrozí nebezpeční z prodlení, tak by toho měl být schopen).

   Když si vezmu kvůli jakým banalitám nám kdysi obchodní/rejstříkový soud vracel návrh na zápis ...

   Vymazat
  17. Je to složité a občas mi běžná "soudní logika" trochu vybočuje z logiky, jak mne ji učili od SŠ po matfyz. Takže chápu, že pro soudce je implicitní příkaz "policajta je nutno poslechnout, jinak se zhroutí společenský řád" nad explicitní ústavní princip, že veřejná moc smí jen to, co mu zákon ukládá a princip restriktivity.

   Jestli rozumím, tak policie je samozřejmě oprávněná při důvodném podezření na "uprchlíka" vyžádat prokázání totožnosti, ale v okamžiku nesplnění (ono to ani nemusí jít) je zřejmě rozhovor přiměřeným splněním této povinnosti (když vidím, že mám před sebou právně znalého člověka) - není to uprchlík.

   Když jsme kupovali byt, měli jsme advokáta na sepsání smlouvy od realitky, ale v jedné chvíli se to zadrhlo, muselo se jít do zajištění atd. Ale tam už jsem si raději vzal svého advokáta. Komická situace byla, když přišel v třeskuté zimě v takovém zvláštním plášti a s radiovkou, ale jinak ve slušném svetru s košilí, možná pod oblekem. Kolega se na něj chvíli díval v chodbě podezíravě (do prokázání průkazem ČAK), pak převládla vřelá kolegialita. Ale fungoval skvěle a to je klíč ne?

   I jeho Pán Bůh odívá lépe než Šalamouna ve vší své nádheře, ne?

   Ostatně, jsem rád, že jsem ve firmě, jejíž zakladatel chodil zásadně v košili a manžestrákách(?) a chodit v džínách (slušných) do práce i ke klientům je prostě trochu znak identity. (Do banky mám k slušné košili a véčku černé kalhoty z kvalitnějšího materiálu v trochu jeansovém stylu, ale na 3XL to stejně skoro nepoznáš.) Kdo má kravatu je z německé pobočky.

   Vymazat
  18. Pefi,
   oceňuji, že jste připustil, že něco jiného je taková hrdinka ve veřejném prostoru a něco jiného u Vás doma v obýváku. Doporučila bych tento test používat častěji;-)

   Ad posouzení výzvy: počkáme na rozhodnutí o kasační stížnosti. Bude to jistě zajímavé.

   Vymazat
  19. Karle,
   veřejná moc zde činila to, co jí zákon dovoluje:

   Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
   a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
   b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
   atd.
   Takže primárně jde o osobu zdržující se v prostoru atd., ostatní je otázka výkladu účelu právní normy, což soud prováděl.
   Výzva sama o sobě byla oprávněná, ale podle soudu postupem rozhovoru o tom, že jí nebude vyhověno, bylo účelu zákona dosaženo. Velmi zhruba řečeno.

   Vymazat
  20. A teď, pánové, něco důležitého!

   Poučujte mne o čem chcete, s jednou výjimkou: jak má advokátka chodit oblečená. Na to jsem zde odborník já a ne Vy:-)
   Takže, džíny a svetr není vhodné oblečení pro advokátku, která je v práci. Tečka. Diskuse o této otázce se nepřipouští.
   :-))

   Jinak Pefi, to jak advokát přijde oblečený, má význam a ne že ne. Samozřejmě že musí mít něco v hlavě a hájit zájmy klienta, ale vhodné oblečení je důležité. To nevíte, že lidé na protistraně s Vámi jednají podle toho, jak vystupujete, k čemuž samozřejmě patří i to, co máte na sobě?
   Když se Vy s Vašimi znalostmi a přehledem oblečete jako bezdomovec, jak s Vámi budou asi lidé jednat? Inu, jako s bezdomovcem. Nespravedlivé? Povrchní? Možná. Ale taková je realita.

   Mimochodem, ČAK nám teď vydala o tomto dokonce předpis, právěže asi v reakci na to, jak chodí někteří kolegové oblečení. Chtěla jsem o tom napsat, pak jsem to neudělala, ale možná to ještě zkusím:-)

   Vymazat
  21. Co se týče obývákového testu - mě vždy přitahovaly osoby, které byly lvice tělem i duší, takže mou dokonalou partnerku většina lidí zřejmě považuje za dost nesnesitelnou a doma by ji mít nechtěli. A i na nesympatických lidech dokáži ocenit jejich kvality, pokud nějaké jsou.

   Vymazat
  22. Já se snažím lid nehodnotit podle toho jak se oblékají a sám s oblékáním bojuji, protože v mém světě u všech výrobků dominuje funkce nad formou.

   Vymazat
  23. Pefi,
   snažit se nehodnotit povrchně můžeme, ale stejně se lidé hodnotí - ne snad jenom podle oblečení, ale podle celkového zjevu a vystupování, oblečení je jen jednou ze složek toho, jak působíme.

   Oblékání může být jistě i zábava:
   http://muzivcesku.cz/

   A i k tomu táboráku jsou lepší varianty než džíny, já jsem velký fanoušek oblečení zn. Bushman, myslím dokonce, že je to česká značka. Je to praktické volnočasové oblečení, přitom v něm muži vypadají skvěle:
   http://bushman.cz/
   Ach:-)

   Ad obývákový test:-)
   Zkuste to obrátit, jestli by se Vaše partnerka dohadovala s policií jako trhovkyně a následně si šla stěžovat k soudu, že se jí policisté hrabali v hyg. potřebách.
   Nejsem si jistá, že "lvice" je případ, o který běží v komentovaném případě.

   Vymazat
  24. Tohle napíšu zvlášť, abych to mohla případně vymazat.

   Je moc hezké, že je pro Vás partnerka dokonalá.
   A tak jsem se chtěla zeptat v této souvislosti, co svatba? Víte přece, že já jsem taková zastánkyně manželství.
   Tedy promiňte, že se ptám, jindy nejsem tak zvědavá, ale tento týden se to sešlo, měli jsme před několika dny oslavu 10. výročí svatby a bylo to velice romantické.
   A včera jsme byli na koncertě a tam byla jedna z účinkujících požádána o ruku s obrovskou kyticí růží přímo na pódiu před diváky! A řekla ano:-)
   Tak jsem taková romanticky naladěná tento týden;-)

   Vymazat
  25. Svatba ? Moje kamarádka advokátka mi radila se neženit :-D Radíte mi neposlechnout radu mé oblíbené (šťastně provdané) advokátky ? ;-)

   Děsí mě na tom formality a celá příprava obludnosti, v ekterou se nutně tento potenciálně romantický aktu nutně promění v kombinaci s tušením co za příšernosti budou předvádět příbuzní. Já budu muset hrát společenské divadlo a přetvařovat se, abych nenaštval příbuzné se kterými si moc nerozumím, což jako poměrně těžký introvert nesnáším.


   Vymazat
  26. Pefi,
   no to ale není žádný důvod.
   Svědčila jsem i na svatbě o čtyřech lidech, nebylo to špatné. Romantické, milé, bez zbytečných formalit.
   Já si tedy myslím, že pokud pokládáte partnerku za dokonalou, tak byste si ji měl rychle vzít:-) No ale zase Vám nechci moc radit:-)

   Vymazat
 2. Když sem jezdil z Tábora do Budějic (a zpět), často sem jezdil z Budějic vlakem, býval to jakýsi vlak, který jel z Německa. Už to nedokážu přesněji odhadnout, ale policie mě v tom vlaku kontrolovala nejméně dvacetkrát. A nemyslím si, že jsem jim čímkoliv zadával důvod a nikdy mi neřekli, proč chtěj vidět občanku. Asi se mi nad normu mastěj vlasy...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To teda koukám, protože já jsem vážně policejní kontrolu totožnosti nikdy nezažila (tedy na ulici, samozřejmě jsem to zažila třeba kdy jdu do vězení pracovně).
   Ale ani ve vlacích, na diskotékách v noci, prostě nikdy nic, dříve ani nyní, nikdy nic. Myslela jsem, že už se to ani moc nedělá.

   Vymazat
  2. Asi sem vypadal podezřele. A to ani nebyli žádní migranti! škoda, že mi to nikdy neřekli, co na mě vidí podezřelého.

   Vymazat
  3. Možná je v některých krajích podezřelé, když člověk vypadá normálně:-)

   Vymazat
 3. Zcela s Vámi souhlasím, paní Christabel. Vidím to velmi podobně, až stejně, přestože mne policajti kontrolovali už mnohokrát (zvláště v mládí, kdy byl podezřelý ze sympatií k imperiálismu každý s dlouhým vlasem).
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   zato já Vás rozhodně nepodezřívám ze sympatií k svévolnému uplatňování státní moci:-)
   Ale asi také vnímáte rozpornosti tohoto případu.

   Vymazat
 4. Náhodou jsem narazil na toto:

  ".... Bezdůvodně nás zadrželi a všichni bez výjimky jsme prošli osobní prohlídkou. Byli jsme vyfoceni a natáčeni na videokameru včetně našich dokladů.

  Na dotazy, čeho jsem se dopustila, mi bylo sděleno, že nevědí a že se mám zeptat jejich velitele. Velitelem nám bylo řečeno, že dostali hlášení o skupině lidí v maskáčích, kteří působí nebezpečně, což mě upřímně pobavilo. Nikdo z nás nebyl v maskáčích...
  Nicméně musím konstatovat, že se k nám chlapci chovali velice slušně ... "

  Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Liskova-BPP-Chovanec-na-nas-vlastence-Ceskoslovenske-vojaky-v-zaloze-poslal-URNU-408834

  OdpovědětVymazat
 5. Paní kolegyně,
  vžďyt to Z. Candigliota evidentně nedělala jen ze svého rozmaru. Zapadá to do taktiky neziskovek - vybrat si nějaký případ v rámci své agendy a ten dotáhnout až k precedenčnímu rozsudku. Je pro to i odborný termín, ale nemohu si teď na něj vzpomenout, ani se mi nedaří jej vygooglit.
  No a zde se jen sešel vhodný případ s představitelkou neziskovky v jedné osobě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiří,
   máte pravdu.
   Ale co to mění na posouzení toho případu?

   Ano, nedávno jsem slyšela volání po zakotvení hromadných, veřejných žalob. Jedním dechem dodáno, samozřejmě že by oprávnění podávat takové žaloby měly dostat i neziskovky.
   Dobrodějové v akci. Připomíná mi to institucionální šikanu realitní makléřky za to, že si její klient nepřál pronajmout svůj majetek osobám romského etnika.

   Odborný termín mne také nenapadá, slangový mne napadá jen, že tento případ je vhodný "jezdec", který určitou problematiku doveze před soud a získá se precedens?

   Vymazat
  2. No osvětluje to její motivaci. Třeba se na takovýto soudní spor ohledně nezákonných kontrol totožnosti dlouho těšila, ale mezi klienty se stále nic vhodného k žalobě v tomto směru neobjevilo. Úplně si dovedu představit, jak ucítila příležitost na pěkný spor a rozsudek, kyž ji začali v tom vlaku kontrolovat. A pak už dělala vše pro to, aby věc k tomu soudu mohla dojít.

   S názory na tyto dobroděje s Vámi souhlasím. A případ nastrčené klientky u realitky byl úplně ukázkový příklad té strategie neziskovek, o které jsem psal.

   Ano, něco jako "jezdec" to bude, i když to není přesně ten termín. Ale vidím, že rozumíte, co tím myslím. Já si už delší dobu na to pokouším vzpomenout nebo to někde vyhledat, vždy když vidím takovýto případ. Snad jsme se to učili někdy na právech, ale nevím to jistě. A štve mě to :-) Kdybyste na to někdy narazila, dejte sem prosím vědět.

   Vymazat
  3. Dám vědět:-)

   Ad motivace: to ano, dovedu si představit, že hned jak to začalo, tetelila se blahem, že má důvod se razantně postavit tomu policistovi, kterému zajisté nešlo o nic jiného než zkrátit ji na jejích právech. Taková okázalá zvůle státní moci nemůže zůstat bez trestu:-)
   Trošku to tedy kazí závěr, že výzva byla oprávněná, ale proporcionalita to zachrání.
   Jsem zvědavá na rozhodnutí o kasační stížnosti.

   Vymazat
  4. Říká se tomu „strategická litigace“.

   Vymazat
  5. Á, děkuji.
   Strategická litigace to je, ale on je pro to taky nějaký slangový nebo spíš právnický hovorový termín, na který jsme tady tehdy nějak nepřišli.

   Vymazat
  6. To je ono, strategická litigace! Konečně budu moci spát :-) Je to opravdu přesně ten odborný termín, co jsem hledal.

   Snad díky tomu najdeme i ten slangový výraz.

   Vymazat
  7. Jiří,
   nechce se mi věřit, že se tu po takové době scházíme u strategické litigace:-)

   Já si u toho stejně vybavím "něco jako podvozek";-)

   Vymazat
  8. Také mě to pobavilo, Paní Rtěnko :-) Nechce se mi věřit, že je to na den přesně rok a čtvrt. Připadá mi to spíš jako čtvrt roku. Když jsem se podíval na datum a viděl, že jsme to psali 21. listopadu, tak mi hlavou proběhlo: "No jo, už je to pár měsíců." Pak jsem si všiml, že to byl ale listopad 2015 :-)

   Ještě, že jsem si u tohoto článku zaklikl informování o nových příspěvcích!

   Vymazat
  9. Já jsem se divila, jak jste na to přišel, že se tady objevil nový příspěvek. Ale taky bych to pocitově viděla jen na čtvrt roku.

   To je zajímavé, když má člověk nejvíc práce, tak se mu chce nejvíc psát na blog:-)

   Vymazat
  10. Přišel mi dnes email, odesílatel nějaký Guy Peters. Trochu mě to zaskočilo, ten pseudonym znám odněkud z internetu. A ono to bylo upozornění na nový příspěvek v této diskusi :-)

   A to jsem na to nedávno myslel, že stále nic, a kdoví, jestli k tomu ještě někdo něco napíše. A už je to tady, jako na zavolanou :-)

   Vymazat
  11. GP je rozhodně diskusní posila, ještě jednou děkujeme:-)

   Vymazat
 6. V roce dubnu 1976 v opilecké předmaturitní euforii jsme s přáteli-spolužáky šli z hospody po našem hlavním náměstí a před chrámem (tehdy ještě ne katedrálou) stála velkolepá vlajková výzdoba. Nevtvrdím, že sloupky byly umístěny úmyslně tak, aby pan arciděkan (tehdy ještě ne biskup) měl problémy při vstupu do chrámu a musel se mezi nimi proplétat, ale fakticky to tak bylo. Šlo o sloupky trochu tenčí a cca 4 krát vyšší než sloupky pro dopravní značky a na nich se třepotaly všeliké to vlajky, samozřejmě socialisticky spřátelné. A já, opilecky rozveselen a silen jsem se jedné té trubky chopil a jal se šplhat vzhůru jak beruška po stéble. Určitě ne pro to, abych hanobil pozítřejší svátek práce či co, nebo chtěl zhanobit některou z těch vlajek. Byl jsem prostě mlád a pln testosrenu a nablízku byly dívky a já proto šplhal. A tu kolem šel uniformovaný policajt. A jen utrousil: "bordel na náměsti Republiky, to je za tři sta." A šel dál. Nic ví. Já jsem sjel jako lasička dolů (a že už jsem byl vysoko) a všichni jsme mnohem tišeji než před tím kráčeli na tramvaj.
  Stát se to dvacet let před tím, dostal bych za to čtyři-pět let nepodmíněně. Z úmyslu hanobit stát socialistické soustavy bych se před soudem nevykecal.
  Stát se to ještě trochu dříve, tak o 25 let, zavřeli by nás všechny jako organisovanou protistátní skupinu, mne nejméně na 18 roků. A pokud by při domovních prohlídkách našli u někoho protistátní tiskovinu, bylo by to ještě více. A protože jeden ze spolužáků vlastnil tehdy ilegálně prastarý revolver, byl by z toho možná i nějaký trest smrti.
  Inu, jak zpívával pan Neckář, časy se mění.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   časy se mění, ale používání zdravého lidského rozumu je nutné ocenit v každých časech.
   Proto upřednostňuji, když lidé ten zdravý rozum používají.
   Tzn. vztaženo na situaci v článku, mohla by třeba kontrolovaná osoba chápat, že policista toho má po krk, na příkaz nadřízených kontroluje třeba už několik hodin lidi ve vlacích a vůbec ho to nebaví, a nebrat si osobně, že jí zrovna nedokáže vysypat paragraf zákona a odůvodnění. A zase on by mohl mít rozum, že když hledá uprchlíky a ženská se s ním začne hádat a dovolávat se soudů, tak to asi uprchlík nebude. Jenomže tady se to nepodařilo, takže se o tom popíše hora papíru a spousta internetových komentářů navrch.

   Vymazat