úterý 8. prosince 2015

Žertujeme o inkluzi

s ministryní školství Kateřinou Valachovou

Inkluzivní vzdělávání je vlajkovou lodí agendy paní ministryně Valachové.
Příslušné ustanovení školského zákona bylo schváleno již dříve, ale právě v těchto dnech prochází připomínkovým řízením vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která má zákon uvést do praxe.
Ponechám nyní stranou prozíravost právní úpravy, která předpokládá, že se všechny děti mají vzdělávat pokud možno společně, bez ohledu na jejich handicapy, ačkoliv mám podezření, že tímto způsobem se ve výsledku nemusí naučit nic ani ti handicapovaní, ani ti nadaní. Soustředím se na samotný legislativní klenot, který byl do světa vypuštěn pod tímto stručným názvem:

Vyhláška k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Text vyhlášky vzbuzuje dojem, že speciální vzdělávací potřeby mají především úředníci ministerstva školství. Zjevně totiž předtím, než zasedli k práci, nezvládli ani okrajově nastudovat legislativní pravidla vlády, která určují, jak má takový předpis vypadat.
Vyhláška je z tohoto hlediska vskutku k politování, s legislativními pravidly je v nesouladu asi tak každá její věta, jednotlivá ustanovení se hemží nesrovnalostmi, nedokonalostmi a dokonce gramatickými(!) chybami.

Ač je inkluze vážným tématem, dovolím si pro obveselení čtenářů některé citace.

Jak by například středoškolský učitel českého jazyka ohodnotil stylistiku ustanovení § 12 odst. 2?

Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí bezodkladně škola předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.

Zajímalo by mne, zda se najde někdo, kdo rozumí ustanovení § 19 odst. 4:

Ve třídě mateřské školy nebo střední školy vzdělávající v oboru vzdělání poskytujícím stupeň vzdělání, který je středním vzděláním s výučním listem, určeném pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 vzdělávat bez omezení.

Naopak § 26 odst. 2 obsahuje velmi přiléhavou definici mimořádně nadaných žáků:

Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí žák, jehož nadání dosahuje mimořádné úrovně.

A na závěr perlička ze zprávy o hodnocení dopadů regulace:

Z výzkumů[1],[2] vyplývá, že výrazné a reálné zlepšení vzdělávacích výsledků žáků[3] po úspěšném dokončení reforem vzdělávacího systému by mohlo přinést české ekonomice výrazné zvýšení HDP v roce 2090, tedy v době, kdy budou žáci, kteří vstoupí do lepšího systému vzdělávání, v důchodu.

Můžeme tedy být klidní, neboť pozitivní dopady této vyhlášky nás v roce 2090 přímo omráčí.

Věc je o to smutnější, že naše upovídaná ministryně, která tak ráda do médií vypráví, jak všem vyjde vstříc a všechno bude fungovat, je podle svého životopisu přímo odborníkem na legislativní činnost. Jak se pod něco takového mohla podepsat?!


[1] Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému. IDEA CREGE-EI, 2012 (ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání).
[2] OECD, 2010: „The High Cost of Low Educational Performance: The long-run economic impact of improving PISA outcomes“. http://www.oecd.org/dataoecd/11/28/44417824.pdf.
[3] Měřený standardizovaným nástrojem PISA


24 komentářů:

 1. Odpovědi
  1. Sedmi,
   to je teprve návrh. Jak to asi bude bolet, když se to bude zavádět do praxe?

   Vymazat
 2. Neber to osobně, ale na to se nedá říct nic jinýho než: "Ty vole."

  Způsob vzdělávání podle tohoto konceptu byl asi realizován na ZŠ, kam chodili oba kluci. Výsledkem bylo to, že ti nevzdělávatelní stejně neuměli nic, ti průměrní by něco umět mohli, jenže se jim nevěnovala péče a tak taky neuměli nic a ti chytří se nudili, zlobili a část z nich se stala v podstatě nevzdělávatelnými.
  Jsem rád, že náš starší měl to štěstí a unikl tomu, byť některé zprávy, které nosí, také nejsou nijak pozitivní (třeba chystaný záměr znemožnit žákům samostatnou práci v laboratoři, což je zrovna podmínka skládání mezinárodní maturity).
  U mladšího se to bohužel projevuje ještě hůře, ačkoliv jsme ho dostali (i přes odpor ZŠ) na osmiletý gympl. Sice je zatím v průměru, ale neumět po třech letech ANJ na ZŠ skloňovat sloveso být, považuju za ostudné, takže se na něj ani moc nezlobíme a vlastně ten průměr považujeme za dobrý výsledek. Důležité je, že Imrich Kotlár měl na ZŠ možnost (naprosto nevyužitou) se vzdělávat:-(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre,
   tak to si osobně vůbec neberu.
   Nakonec, musím se přiznat, že ve chvílích, kdy se v TV zjeví ministryně školství, nebo když s někým mluvím o jejích nápadech, dopouštím se opakovaně nactiutrhačných výroků.

   Vymazat
  2. Ono je nutno také vzít v úvahu, kdo tu angličtinu na ZŠ učí. A zato Imrich Kotlár nemůže.
   Voloďa

   Vymazat
 3. Jsem jednoznačně za více legislativních definic:
  PRAse - prasetem se rozumí zvíře druhu prase,
  Stromořadí-útvar liniového typu tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace
  Ohňostroj - současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí, pokud celková čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve všech takto odpalovaných pyrotechnických výrobcích jedním provozovatelem přesahuje 10 kilogramů za 24 hodin na území jedné obce.
  Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
  Vodítko - mechanický prostředek uzpůsobený k vedení psa, který umožňuje ovládání pohybu psa.
  Psí náhubek - prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa či jiného zvířete v zájmovém chovu.
  Pes - pro účely této vyhlášky se psem rozumí i kočka, prase, kůň a ocelot.
  Nabízení sexuálních služeb - hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k nabídce sexuálních služeb za úplatu, kterými se rozumí různé erotické praktiky mezi osobami různého či stejného pohlaví, vedoucí bezprostředně k uspokojení sexuálních potřeb.
  žebrání - činnost spočívající v prosbě o osobní dar, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. například polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru.

  Památka Bedřicha Krause von Zillergut žije ve státní správě dál.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stále málo definic, stále málo.
   A kde je definice definice?

   Vymazat
  2. Pokud někdo zapomněl, zde připomínka udatného plukovníka:
   http://www.svejkmuseum.cz/I_15.htm
   Milan

   Vymazat
  3. "Pes - pro účely této vyhlášky se psem rozumí i kočka, prase, kůň a ocelot. "

   Děkuji. Smál jsme se, až mi tekly slzy.

   Vymazat
  4. Pefi,
   a to prognózování do roku 2090 Vám nepřijde vtipné? Nás to doma docela pobavilo.
   Navíc nechápu tu logiku - přece přínos vyhlášky by se měl projevit v době, kdy podle ní vzdělaná generace lidí půjde do pracovního procesu, a nikoliv až v době, až půjde do důchodu, ne?
   Přišlo mi to jako nějaké aprílové zdůvodnění, které někdo napsal pro pobavení kolegů, a pak omylem zůstalo v důvodové zprávě.

   Vymazat
  5. Chris, to mi přijde spíš k pláči. Dlouhodobě tvrdím, že školství by mohlo hodně pomoci zrušení MŠMT a zrušení drtivé většiny veškerých regulativů.

   Vymazat
  6. Samozřejmě je smutné, když se něco tak hloupého objeví v oficiálních dokumentech ministerstva školství. Ale jako recese je to povedené.
   Líbilo by se mi, kdyby se na to, co jsem tady vypočítala, zeptal nějaký novinář v televizním rozhovoru.
   Např.: "Paní ministryně, teď vám přečtu jedno ustanovení vyhlášky, pod níž jste podepsaná, a vy mi prosím vysvětlete, co znamená."
   Nebo na to, proč se to prognózuje na rok 2090 a ještě nesmyslně.

   Vymazat
  7. Asi to s tím prognózováním do roku 2090 myslí MŠMT stejně jako s nošením saka. To se prý člověk taky naučí nosit až ve 3. generaci. Aspoň tak jsme to vyhodnotili doma :).

   Vymazat
  8. .. podpis: Ivana

   Vymazat
  9. Aha, tedy že tak dlouho to bude trvat, než to začne dobře fungovat? To je jedno z pravděpodobných vysvětlení.
   Výhoda je, že současná politická garnitura už nebude volána k odpovědnosti, když se v r. 2090 zjistí, že to nefunguje tak, jak si ministryně před 75 lety představovala.

   Vymazat
 4. Milá paní Christabel, MOC by mne potěšila, kdybyste tento krátký a vtipný článeček nabídla panu Neffovi na Neviditelného psa.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Milane,
   nemám proti tomu nějaké zásadní výhrady, sama si tam chodím číst, takže mne těší, že by se tam článek podle Vás hodil, ale myslím, že u p. Neffa nelze publikovat pod nickem. Alespoň si nevzpomínám, že bych tam nějaký článek publikovaný pod nickem viděla.

   Vymazat
  2. To nikdo neví, jak se kdo doopravdy jmenuje. Já jsem u něj pod pseudonymem již publikoval. Nebyl s tím žádný problém. Musíte si jen k té Christabel vymyslet i příjmení a založi si na to na seznamu novou poštovní schránku.
   Milan

   Vymazat
  3. Milane,
   Christabel příjmení i e-mailovou schránku má. Ale stejně bych s tím měla problém... tenhle článek totiž napsalo ministerstvo školství:-)

   Vymazat
  4. Na Psu podvádět netřeba. Nevím, moc-li je to složité, ale existují články podepsané evidentními pseudonymy a poznámkou "Totožnost autora je redakci známa".
   A bývá tam i "převzato s blogu se svolením autora".

   Vymazat
 5. Ach jo. Já jsem se dvěma dětmi s různými problémy v podstatě fanda inkluze. Ale...

  Ono se to hlavně neumí. A chce to spolupráci rodičů, schopného kantora, školy, psychologů z PPP, doktorů - psychiatrů atd.

  Například: Dívka která má těžké problémy s imunitou a docházku pod 70%. Většina škol ji bude nutit ke zdravotním reparátům i z věcí na které byla. I z TV. Kruté, zbytečné... Jde o klíčové předměty a i tam jen o chybějící látku, která byla mnohde dozkoušená, písemky dopsané apod.

  Příklad z našeho života: ZŠ neuměla vyřešit ani tak běžný problém, jako dítě se zlomenou aktivní rukou. Neochota kopírovat ve sborovně (po zaplacení), neexistence žákovské kopírky, dokonce nucení psát písemky levou... Jediná stížnost za celé dějiny.

  Pak ji jednou nůžkami napadl a stříhl spolužák. Reakce: "Frantíku, frantíku, pan XY si kvůli tobě zase bude stěžovat, co mi to děláš..."

  Další dítko naštěstí mělo rozumné kantory a tak byl akceptován návrh PPP na integraci na všech stupních. Hlavně dysgrafie (a trochu dyslexie). Ale znamenalo to roky spolupráce z domova, komunikace se školou, manželka doma, medikaci, speciální hodiny ve ZŠ. A kupodivu se to zvládlo i bez asistenta, ale krev, pot a slzy. A dneska je to septimán.

  Manželka též pracuje jako asistentka - a studuje sociální pedagogiku. Dneska jsou klíčem přetížení neochotní rodiče, kteří dítě nevezmou ani do PPP, nebo k logopedovi, natož třeba k psychiatrovi, ani při rozumné míře podezření, na nějaké postižení. Tohle chybí v zákonu a ne předškolní třída.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karle,
   k samotné podstatě inkluzivního vzdělávání se nemůžu vyjádřit, naše škola na to, řekla bych, moc není.
   A co jsem se tak bavila s jednou učitelkou, třeba ve třídě u jednoho z našich dětí jsou děti, které mají problémy s pozorností, měly by mít asistenta, ale nemají, dětí je tam i tak hodně a na výsledcích práce té třídy se to projevuje.

   Spolupráce s rodiči je samostatná kapitola problému.
   Naopak někteří rodiče dají jistě přednost speciální škole před běžnou, ale ta vyhláška na to asi není moc zařízená.

   A jak jsem se dívala, je tam ustanovení, že když se rodiči nechce do podpůrných opatření, která jsou v nejlepším zájmu žáka, hurá s tím na OSPOD. No nevím, někdy jsou podle mne ta opatření v nejlepším zájmu spíš jeho spolužáků, což se tam asi taky moc neřeší a celkově nevím, jestli to se to trochu nemíjí s realitou... nevím.

   Doplnila jsem do článku odkaz na stránku, kde lze vyhlášku stáhnout.

   Vymazat
 6. JAKÁ podpůrná opatření jsou v zájmu žáka?
  Klasická škola inkluzi opravdu neumí, v tom mají odpůrci inkluze pravdu. Existují ale alternativy. I když pominu trochu extrémní domácí vzdělávání (dítě je zapsáno ve škole, a ta garantuje jeho výuku, mj. docela častým přezkušováním), tak moje oblíbená je Montessori, původně vymyšlená pro extra chudé. Osobně znám www.narovine.eu. VÍM, že funguje. VÍM, že při přechodu na klasickou školu nejsou problémy se znalostmi, i když jsou s tím, že děcka si dovolují mít nejenom názor, ale i dotazy, což někteří kantoři těžko nesou. A NEJSOU tam speciálně vzorné děti, naopak je ta škola přímo předurčená pro všemožné handicapy; mj. tam místo klasické "věkové monokultury" fungují "trojročí", takže se děcka běžně učí navzájem.
  To, že loni v rámci školy zhruba páťáci četli Malého prince a napsaly texty, jež předvedeny jistému rodiči, shodou okolností z kapely Vypsaná fixa, daly vzniknout muzikálu předváděnému v pardubickém divadle a následně ve studiu natočeném na CD, to asi není úplně obvyklé, ale že si v rámci povídání o Sixtinské kapli přidělaly papíry na spodní stranu stolů a na nich výtvarničily, to je tam zřejmě - v rámci hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám" - naprosto normální. Mimochodem ve dvojicích - vleže na zádech si člověk barvu nenamíchá. Výchova ke spolupráci jak vyšitá.
  Ten muzikál: https://www.youtube.com/watch?v=72zCdCTvL0U.
  A mimochodem: všimla jste se, že v klasické škole není prostor na chybu? Výklad - procvičení - známka - jedeme dál. V Montessori má dítě roční(?) plán práce, když usoudí, že má patřičný díl hotový (umí dělit beze zbytku), udělá si se souhlasem učitele fajfku a jede dál. Těch plánů má několik (čeština, matematika), takže ráno samo (s doporučením a souhlasem učitele) rozhoduje, jestli se bude věnovat tomu či onomu. Výchova k samostatnosti jak vyšitá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dovolím si podotknout, že Montessori není pro každého. Soudím přitom podle sebe a vzpomínám na svá raná školní léta. Kdybych měl popisovanou volnost, asi bych se na všechno vykašlal a šel si na WC zakouřit nebo v lepším případě zakopat na dvůr. Ale naštěstí jsem měl strach z učitelů /učitelek :-)/, ze špatných známek a následného vixu doma a tak jsem jakž takž prospíval. Smekám před dětmi, které se uvědoměle učí dobrovolně, ale pokud by Montessori metoda byla aplikována v mé někdejší třídě na základní škole, tak ze 3/4 dětí by vyrostli analfabeti :-)
   Voloďa

   Vymazat