neděle 31. ledna 2016

Výzva je výzva je výzva

Nejvyšší správní soud před několika dny zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který uznal, že postup Policie ČR vůči advokátce a lidskoprávní aktivistce Zuzaně Candigliota byl neoprávněný. Krajský soud v Brně se tak bude věcí znovu zabývat.
A protože jsme se touto záležitostí zde zabývali i my, sluší se nové rozhodnutí alespoň stručně okomentovat.

Nejvyšší správní soud původní rozsudek první instanci lidově řečeno hodil na hlavu. Pokud jde o neoprávněnost zásahu, ztotožnil se pouze se závěrem o neoprávněnosti druhé osobní prohlídky žalobkyně, která byla nadbytečná. Až do druhé osobní prohlídky, tedy včetně předvedení na policejní služebnu za účelem zjištění totožnosti, shledal zásah oprávněným.

Nejvyšší správní soud stejně jako soud I. stupně dovodil, že výzva k prokázání totožnosti žalobkyně byla oprávněná, nesouhlasil ale s myšlenkovým pochodem nižšího soudu, který se domníval, že policista mohl a měl na státní občanství, resp. povolený pobyt žalobkyně v ČR, usuzovat z průběhu rozhovoru. Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že když někdo vypadá jako Čech, mluví česky a zná české zákony upravující pravomoc policie, ještě to nemusí být občan ČR, který zde má legálně povolený pobyt. Intuitivně se nám taková úvaha může zdát přitažená za vlasy, ale soud má pravdu. Jak má totiž policista na místě posuzovat individuální znaky a z nich dovozovat občanství či povolení k pobytu? To jednak nejde, protože mezi vizáží, řečí, znalostí zákonů na jedné straně a povolením k pobytu na straně druhé není žádná příčinná souvislost, ale především, těžko lze obecně po policistech chtít, aby prováděli ohledně těchto znaků nějaké šetření či dokumentaci. Účelem výzvy je zjistit danou skutečnost na místě, jednoznačně, bez pochybností, a tomu podobné úvahy o tom, jak kdo vypadá a kterých zákonů se dovolává, nevyhovují.

Já sama bych se spokojila se stručnějším závěrem v tom směru, že pokud byla výzva oprávněná, tak jí zkrátka žalobkyně měla vyhovět. Chápu, že se to mnohým nelíbí. Pak je ale nutné vést polemiku především se zněním zákona, například uvažovat o tom, zda podmínky, za nichž policista může požadovat prokázání totožnosti, nejsou příliš široké, zda by neměl být zákon změněn a podmínky upraveny. Taková polemika je legitimní, na rozdíl od polemiky, zda je občan oprávněné výzvě policie povinen vyhovět, či nikoliv. Oprávněné výzvě povinni vyhovět jsme, a to platí i pro hádavé advokátky.
Je otázka, zda kolegyně Candigliota dobře znala příslušné ustanovení zákona o policii. Sama se klidně přiznám, že - vzhledem k tomu, že s policejními orgány přicházím do kontaktu poměrně často, ale při zcela jiném typu úkonů - bych jako důvody k prokázání totožnosti dala dohromady tak leda to, že se občan podobá nějaké pohřešované osobě nebo je podezřelý ze spáchání trestného činu či přestupku. To by bylo takto "z voleje" asi všechno. Tím spíš je ale třeba zvážit, zda se na místě hádat jako trhovkyně.
Kromě toho, je také možné totožnost prokázat a vhodné prostředky obrany proti tvrzenému porušení zákona využít až následně, tedy poté, co bylo výzvě vyhověno. Žalobkyně by se pak nacházela v poněkud jiné situaci a nadto by odpadla ponižující osobní prohlídka.

Z hlediska diskuse nad rozhodnutím může být ještě zajímavý bod 33 rozsudku, ve kterém Nejvyšší správní soud hodnotí jako příkladný postup policistů na místě, neboť ti poté, co odmítla výzvě vyhovět, vyzvali žalobkyni, aby sdělila svou totožnost (jméno, příjmení, datum narození) ústně; netrvali tedy na předložení dokladu. Zásah byl proto pro žalobkyni zatěžující tím nejméně možným způsobem, k porušení zásady přiměřenosti nedošlo. Tento detail nám také ukazuje, že záměrem policistů nebylo provádět a priori buzeraci nevinných občanů.

Když jsem rozsudek Nejvyššího správního soudu četla, říkala jsem si, že v tomto stadiu řízení bych žalobkyni doporučila, aby složila zbraně a vzala žalobu zpět. Ale nemyslím, že to udělá. Potáhne tu káru dál, ve věci bude znovu rozhodovat první instance, která je ale vázána právním názorem nadřízeného soudu, pak opět Nejvyšší správní soud, který svůj postoj již formuloval dostatečně zřetelně, a pak se to teprve doklepe k soudu ústavnímu.
Jenomže to bude tak za dva roky a je bohužel dost možné, že v té době nám už bude připadat jako čiré bláznovství, že se někdo nad takovými kontrolami vůbec pozastavoval. Protože alternativou ke kontrolám bude neřízený pohyb celých skupin lidí bez povolení k pobytu po České republice.

Ale možná bude dobře, pokud paní Candigliota ten spor povede dál, i za cenu, že si jej protrpí. Pozná totiž na vlastní kůži negativa souzení se o princip. Není to žádný med.


26 komentářů:

 1. Chris, ale tady jde přeci právě o to, že Policie nedodržuje ani ty extrémně vágní a široké podmínky pro požadování prokázání totožnosti, které v tom zákoně má! Candigliota je dokonce navedla a poradila jim, že mají v zákoně o Policii uvedeno těch jejich 12 důvodů, pro které je prokázání totožnosti legální (neříkám legitimní, ale alespoň legální: §63, že.)

  Jenže P&Chové opět neznali ani vlastní zákon a namísto aby zablábolili něco o "osobách zdržujících se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky," zmohli se jen na blábolení o tom, že to dostali rozkazem a "Akce Morava" (představ si, že to říkají hlasem "Na-stěn-ku-chci-za-že-nu, he-he-he".)

  Candigliota je naprosto správně a velmi potřebně poučila, že policie není banda svévolníků, kteří si dělají co se jim zlíbí a buzerují občany "protože si urobili akci Morava", nýbrž že musí poslouchat zákony, protože _naše Ústava jasně říká, že co není ouřednímu drábovi explicitně povoleno, je mu zakázáno_ (čl. 2(2) LZPS, že.)

  No a NSS bohužel potvrdil PaChům jejich "právní názor", že slovo policajta je svaté. Čímž pádem vesele směřujeme ke vzoru USA, kde polodementní namachrované opičky v uniformě zatýkají hasiče za to, že na dálnici přesně v souladu se záchranářskými předpisy "odstínili" místo záchranné akce hasičským autem a odmítli jej přeparkovat, když jim to namachrovaný poloblb a'lá SNB svévolně nařídil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Covere,
   diskuse o vágnosti nebo nevágnosti podmínek je jedna věc; já je za "extrémně vágní" nepovažuji, ale to nebylo předmětem přezkumu.

   Faktem je, že za daných okolností byla ta výzva oprávněná. Nebo myslíš, že občan má právo odepřít vyhovět oprávněné výzvě, pokud svým úsudkem dojde k závěru, že výzva je zbytečná, nehodí se mu, policie může postupovat jinak, zkrátka pokud nechce vyhovět? Já si to nemyslím.
   V tom je podstata problému.

   Vymazat
  2. Chris, já tedy podstatu problému vidím v tom, že policajti nejsou schopni se našprtat ani ten jeden jediný zákon, který by opravdu znát měli. S nadstandardními právy musí být vždy svázány nadstandardní povinnosti. A když zákon neznají, respektive znají z něj pouze svá práva, ale ne své povinnosti, tak nelze očekávat, že budocu schopni pravomoce využívat správně a k účelu k jakému jim byly svěřeny.

   NSS jim dal zelenou co se týče zneužívání pravomocí, protože dal najevo, že policajt zákon znát nemusí, nemusí se jim ani řídit a stejně je všechno v pořádku a občan musí skákat jak policajt píská. A to tedy v pořádku není.

   Občan si na zkoušku na řidičák musí pamatovat kdejakou bezvýznamnou prkotinu a policajt nemusí vědět, že pokyn policejního ředitele je pokynem pro policajta, ale ne pokynem pro občana ?

   To, že si policisté navykli, že stačí když použijí zaklínadlo "Jménem zákona" a mohou skoro cokoliv, je nesmírně nebezepčné. Jde o to, že NSS akceptoval, že policista nemusí znát kontext tohoto zaklínadla, stačí že zaklínadlo umí vyslovit. Podle mě je to celkem skandální a je to další krůček na cestě od policie demokratické, která se musí řídit zákony, k policii totalitní.

   Chris, co se týče toho, že výzva byla oprávněná: Já se domnívám, že úkon, který orgán nedokáže přinejlepší vůli správně zdůvodnit, ikdyž na to má dostatek času, by měl být vnímán jako úkon svévolný. A pokud někdo realizuje úkony aniž by byl schopen je odůvodnit, tak u policie nemá co dělat, protože minimálně od dob Noribmerských procesů by každý občan s maturitou měl zatraceně dobře vědět, že "poslouchal jsem rozkazy" není odůvodnění.

   Jednou by se totiž zase mohlo stát, že na základě "akce Morava" budou tito hodní a poslušní vykonavatelé pokynů v uniformách hnát lidi do nějakých dobytčáků a následně nad hromadami mrtvol budou tvrdit, že jen poslouchali rozkazy.

   Vymazat
  3. Pefi,
   ale já v tom popisu skutkových okolností nevidím, v čem policisté postupovali špatně.

   Z rozsudku:

   "Policisté žalobkyni informovali,
   že právě probíhá bezpečnostní akce s názvem „Morava“ zaměřená na odhalování nelegální
   migrace, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a odhalování dovozu zbraní a střeliva.
   Žalobkyni bylo dále sděleno, že policisté využívají svého oprávnění dle ustanovení § 63
   odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném
   pro projednávanou věc, neboť žalobkyně se nachází v prostoru, o kterém lze důvodně
   předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území
   České republiky, a odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby. Žalobkyně uvedla,
   že policistům nepředloží průkaz totožnosti. V reakci na to jí policisté sdělili, že není nezbytně
   nutné předložit průkaz totožnosti, postačí, pokud jim pro účely ztotožnění sdělí své jméno,
   příjmení a datum narození."

   Tak v čem je konkrétně ta chyba?
   Pokud je chyba v zákoně, tak to ale nelze vytýkat policii, to je pláč na špatném hrobě. Nebo měli tedy policisté tipovat jen lidi, kteří vypadají jako migranti?
   To by jim pak ale lidé jako Candigliota šli pěkně po krku.

   Vymazat
  4. Aha, dočetla jsem, chyba je podle Vás v tom odůvodnění, že jí sdělili oba důvody a ne ten jeden, pro který ji skutečně kontrolovali - protože je zjevné, že popisu pohřešované osoby neodpovídala.
   No ale o tom už jsme hovořili. Není to správné odůvodnění, ale není to ani zcela nesprávné odůvodnění, nicméně já opravdu nechci přistoupit na myšlenku, že s oprávněnou výzvou je možno takto polemizovat.

   Vymazat
 2. Ano, odkaz na písmeno e) je indicie, že konají jako cvičené opičky, které netuší co činí.

  A ten stejný zákon v par. 63 také říká "Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřený účelu zjišťování totožnosti." Jenomže když nemají ujasněný účel, jak by mohli postupovat přiměřeně tomuto neznámému účelu ?

  Mi to celé přijde jako když jeden pes zkouší přečůrat toho druhého a háček je v tom, že polciie tu není od toho, aby občany přečůrávala nebo ještě hůře trénovala ve zvykání si na to, že policie vždy čůrá výše než občan.

  Poněkud demagogicky: Předvedli, že na drzou holku si troufnou, ale škoda že tak stateční nebyli při střelbě v Uherském brodě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to byla chyba, nicméně - už jsme o tom diskutovali - nedělá to z oprávněné výzvy výzvu neoprávněnou.

   Jak byste se zachoval Vy, být na jejím místě?

   Ad účel: po tom, co se dělo loni, potřebu kontrol v rychlíku z Budapešti chápu. Já si dokonce přeji, aby takové kontroly probíhaly. Nepřeji si, aby sem přes volné schengenské hranice jezdili lidé bez povolení. A pokud sem nemají jezdit, musí se rychlíky z tohoto směru kontrolovat. To provádí policie zjišťováním totožnosti cestujících.

   Musím se tedy zastat policie, moc nechápu, jak byste si představoval její činnost za situace, pokud:
   - přístupové trasy z Balkánu je nutné kontrolovat,
   - selektovat mezi cestujícími podle vzhledu a dalších vnějších znaků nelze, protože to by lidskoprávní aktivisté řvali, že by to bylo slyšet až do Štrasburku - ano, už to slyším, nacisté, Hitler, selekce, žluté hvězdy, kde to jsme?,
   - kontrola cestujících ve vlaku z Maďarska je podle Vás obtěžování občanů.

   Pefi, můžete mi přiblížit, co tedy má policie dělat?

   Vymazat
  2. Ja bych jim dal obcanku a skripaje tise zuby, neb nejsem pravnik a nemam koule na to Pachy skolit v ustavnich principech, bych smutne bych vzpominal na to, jak probihaly kontroly vlakovych cestujicich mezi Svycarskem a Nemeckem v dobe, kdyz Svajc jeste nebyl v Schengenu.

   Co tedy ma policie delat ? Mohla by zacit tim, ze prestane zneuzivat pri kazde prilezitosti odstavec e). Take by mohli vic zkouset pomahat a chranit v tom smyslu, ktery tato slova puvodne znamenala.
   Rovnez by mohli policisty vzdelavat a trenovat v metodicky a technicky spravnych postupech, aby neohrozovali ani obcany, ani sebe. A hlavne by meli vsem pachum vtloukat do hlavy, ze maji slouzit lidem teto zeme a ne posluhovat statu.

   Jsem na cestach, nejakou dobu nebudu reagovat ...
   Pefi

   Vymazat
  3. Ten rychlík jel z Vídně :-) Ale to je celkem fuk.

   Přiznávám, že ten původní brněnský rozsudek jsem nečetl, když vyšel, ale byl jsem na straně paní kolegyně (?) Candiglioty. Teď jsem si rozsudek NSS přečetl docela důkladně a musím říci, že mne argumenty v něm obsažené přesvědčily. Můžeme se dohadovat o tom, jestli ten zákon má znít tak, jak zní. Ale nemůžeme se dohadovat o tom, jestli někdo bude diskutvoat s policií o tom, jestli vyhoví oprávněné výzvě k prokázání totožnosti. V zásadě to cítím jako Ty, Chris.

   Setapouch

   Vymazat
  4. Setapouchu,
   to je hezké, když nás odůvodnění rozsudku přesvědčí. Co víc si přát?:-)

   Díky za upřesnění trasy, to mi nějak uniklo. Nicméně jde podle mne právě o tu "rizikovou" trasu, což se také v řízení dokazovalo. V rychlíku, který jede opačným směrem, by to třeba byla neoprávněná výzva(?).

   Já to taky tak vnímám, protože připustit, že není třeba vyhovět oprávněné výzvě, je prostě hrana anarchie. Tím neříkám, že jsem pro nějaký policejní režim, samozřejmě policie musí být pod kontrolou.
   (Mimochodem, k situaci máme nyní k dispozici ilustrativní extrém v událostech v Kolíně nad Rýnem o Silvestru, kdy opakovaně zaznělo, že "policie byla bezmocná, na její výzvy nikdo nereagoval".)


   Pefi,
   možná teď ty kontroly mezi Švýcarskem a Německem budou vypadat jinak, protože přituhlo a ve vlacích se nenacházejí pouze spořádaní turisté, skromní studenti a uhlazení byznysmeni.

   Vaše odpověď k tomu, co by se tedy mělo dělat, je dost nekonkrétní. Netuším, v čem postup policie znamenal ohrožení občanů, kteří se na místě nacházeli.
   Z Vaší argumentace to vypadá, že jste tedy proti tomu, aby taková kontrola v tomto typu vlaku probíhala, že ji považujete za nadměrné obtěžování občanů. To mi ale připadá zvláštní, protože jsem měla zato, co jste pro ochranu hranic a proti nekontrolovanému přístupu nelegálů na území? Pak tedy zbývá naznačovaná možnost, že si policie má tipovat, koho zkontrolovat, např. podle tmavé pleti. Zkuste to říci paní Candioglita:-) Nemyslím, že by Vás za to pochválila.

   Vymazat
  5. Z diskuse mi čím dál tím víc vyplývá, že podobné kontroly (slovy těch, kdo s nimi nesouhlasí, buzerace) občanů jsou prostě daní za Schengen v kombinaci s migrační vlnou. Hraniční kontroly nejsou, resp. v té době nikoho ani nenapadly, stejně se vlaky musí hlídat, tak se to dělá podobnými akcemi. A možná bude hůř.

   Vymazat
  6. A Pefi, šťastnou cestu:-)
   Až budete moci reagovat, tak mi napište, jestli jste přece jenom trošku malililinko nezměnil názor?
   :-)

   Vymazat
 3. Coby neprávník asi budu mít poněkud specifický názor, ale osobně se domnívám, že pokud budu policistovi např. připomínat hledanou osobu, tak mě prostě zlegitimuje. Zdůvodňovat mi to nějak extra nemusí. Je samozřejmě jeho povinností se přitom chovat slušně, a já bych mu měl recipročně vyjít vstříc.
  Příliš nechápu, proč výzva k prokázání totožnosti tu pí Candigliotu tolik vnitřně pobouřila. Ve mně to žádný fašismus neevokuje.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voloďo,
   myslím, že nejde o specifický názor, ale naopak o názor většinový. O tom ostatně svědčí, že neslyšíme, že by se proti zásahu soudil někdo z dalších cestujících ve vlaku, soudí se jenom paní Candigliota.

   Důvod, že se někdo podobá hledané osobě, je bohužel ošidný, protože snadno zneužitelný. V pátrání jsou stovky či tisíce osob. Proto je třeba být obezřetný, protože kontroly totožnosti zcela bez důvodu, resp. s tímto zastíracím důvodem, by být neměly, jsou nezákonné.

   Odpůrci policejního postupu v tomto případě většinou argumentují spíše dobou komunismu, ale to je jedno, prostě totalitou a všemocnou policií. Já si ale myslím, že k projevům nějakého bezuzdného zneužívání moci má ta popsaná situace na hony daleko.

   Vymazat
 4. Ten rozsudek je potěšující.
  S odůvodněním se ztotožňuji.
  Uděláme-li z policajtů bezmocné věšáky na uniformu, budeme mít bezmocné věšáky na uniformu i tehdy, když budeme potřebovat jejich zásah.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   je to tak, situace v západních zemích nám dobře ukazuje, kam až to může zajít. Výsledkem jsou no-go zóny, obtěžování žen, proti kterému není nikdo schopen zasáhnout, přivírání oči před zjevnou kriminalitou, jen aby nezačali aktivisté policii tepat, že postupuje rasisticky.
   Bohužel.

   Na druhou stranu, stále je třeba hlídat, aby moc nepřekračovala svá oprávnění, v tomto musí být stále určité napětí. Diskutovaný rozsudek je projevem právě takového pnutí, diskuse o mezích oprávnění policie. Tentokrát se justice postavila za policii, podle mého názoru v tomto případně správně a se správným zdůvodněním.

   Vymazat
  2. Tematu se to vůbec netýká, ale přes to doporučuji intervjů s panem Bornem zde:
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Adolf-Born-pro-PL-Evropa-bude-prevalcovana-Nemecko-islamske-Merkelova-jen-plni-pokyny-EU-je-to-same-jako-kdyz-nas-okupovali-Nemci-419983
   Myslím, že Vás to zaujme.
   Milan

   Vymazat
  3. ad situace v západních zemích, míníte tohle:
   https://twitter.com/OnlineMagazin/status/687565280923529216

   Vymazat
 5. myslím, že jedna věc je soudit se o princip a druhá je soudit se o princip jako způsob zviditelnění se a upevnění značky "lidskoprávní aktivistka"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pravda, že paní C. si na tom může dělat vlastní reklamu. Jenomže pokud se udrží to, jak se k tomu postavil Nejvyšší soud, tak je to spíš negativní, kontraproduktivní reklama. Ačkoliv u reklamy se to tak možná nebere.

   Vymazat
 6. Názor jsem nezměnil a nezměním ho.

  Pokud se nemýlím, tak policisté ve vlaku nebyli schopni sdělit legitimní důvod kontroly totožnosti. Není sporu, že v tomto konkrétním případě legitimní důvod ke kontrole existoval. Považuji za velmi alarmující, že si policisté v ČR navykli, že se vždy ze všeho vylžou odkazem na podobnost s hledanou osobou. A přesně toto nakonec předvedli na služebně(viz rozsudek).

  Nepřijde mi v pořádku, že policisté hromadně činí úkony vůči obyvatelstvu, aniž by znali (tj. byli schopni zformulovat) legitimní důvod toho proč tak činí.
  Nečekám, že policista z rukávu vysype číslo paragrafu, ale měl by být schopen říct něco jako „Provádíme kontrolu totožnosti z důvodu ověření státní příslušnosti osob, které vstupují na území ČR“.

  Policista by měl být schopen vysvětlit občanovi, jehož svobodu omezil tím, že po něm z moci úřední něco chce, sdělit, jaký je účel úkonu. A účelem není ani "Akce Morava", ani "kontrola totožnosti protože nás šéf poslal do vlaku kontrolovat".

  Vycházím z předpokladu, že účelem bylo odhalit nelegální migranty. Pokud soud/policie tvrdí, že by bývalo stačilo, kdyby jim sdělila identifikační údaje ústně, tak to znamená, že by se spokojili se sdělením jména, adresy a data narození , tedy s informacemi, které lze pro celou řadu reálně existujících osob najít na internetu. Pokud by paní C. sdělila plynulou češtinou jméno, adresu a datum narození své podobně staré kamarádky, tak by jí to nejspíš taky prošlo ) chybělo důvodné podezření vyžadující důkladnější identifikaci). Klíčová tedy v dané situaci byla pro přiměřeně věrohodné ověření státní příslušnosti její schopnost plynule komunikovat česky. Tedy prakticky stejné kontrolní úspěšnosti by policisté dosáhli, kdyby s každým cestujícím prohodili česky pár slov a doklady by vyžadovali pouze tam, kde by měli nějaké podezření, že cestující sice mluví česky, ale není čech. Kontrola by byla méně obtěžující a mnohem rychlejší, kdyby požadavek ze strany policistů zněl například takto: „Dobrý den, provádíme kontrolu státní příslušnosti osob cestujících v tomto vlaku. Prosím odpovězte nám celou větou na otázku, zda jste českým občanem a máte trvalé bydliště v České republice“.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pefi,
   nechápu, jak je možné, že jste po mé skvělé argumentaci předestřené v diskusi o této otázce ani trošku nezměnil názor!:-)

   Kontrola, jak ji navrhujete, by podle mne byla dost dlouhá. Že by si policisté povídali s cestujícími jako v kavárně, a přitom nenápadně zjišťovali, jak kdo mluví...? No, nevím, nějak se mi to nezdá.

   Vymazat
  2. V pripade vlaku, ktery ma malakupe, by byla rychlejsi ma metoda, nez je cekani na vytazeni obcanek. V pripade autobusu by naopak byla rychlejsi tradicni varianta s obcankami. Ma metoda ma tu podstatnou vyhodu, ze po celou dobu ukonu se organ soustredi na obcana a netravi 80% casu koukanim na plastikovou karticku (pro organ je ma metoda bezpecnejsi v pripade fyzickeho konfliktu s kontrolovanou osobou.)
   -pefi

   Vymazat
 7. V ČR nám byla podstrčena falešná myšlenka, že policie má právo otravovat lidem život, protože bez toho by se naše bezpečnostní situace zhroutila. To je ale nesmysl.

  Zrovna jsem se vrátil ze země, kde policie řidiče minimálně ještě před pár lety nesměla stavět bez zcela konkrétního důvodu. Dodnes tam platí, že když řidič u sebe nemá ani řidičák ani doklady o pojištění , tak řidič neplatí žádnou pokutu, protože oboje (existenci ŘP i pojištění ) si policie velmi snadno ověří v centrálním registru. Řidiči tam u sebe doklady vozí, protože kontrola v registru nějaký čas zabere a nikdo nechce čekat čtvrt hodiny na ověření.

  Když mě tady policajti zastaví coby řidiče v autě, tak stejně dělají dotaz do registru. Když cokoliv nemám u sebe tak platím pokutu (vyzkoušeno). Kdybych měl u sebe úplně všechno a nic jsem neprovedl, tak bezdůvodná kontrola jim stejně trvá skoro 10 minut, což je opravdu skvělé když někam potřebujete dojet včas a máte vyzkoušeno, že cesta autem trvá přesně 10 minut.

  Mimochodem, nejlepších výsledků dosahují policisté (celníci), kteří se spoléhají na svoji intuici a ta se nezíská kontrolováním písmenek na dokladech, ale komunikací s občany a sledováním "cvrkotu". Ona taková kontrola nakonec ani nemusí být ani nepříjemná, ani příliš zdržující, pokud má podobu přátelského „small talku“ namísto kontroly razítek, podpisů a hologramů.

  A jak jsme psal o té Švýcarsko-Německé hranici před vstupem Švýcarska do Schengenu tak, tam probíhala tak, že pohraničníci si osoby ke kontrole vybírali na základě intuice, chování, množství zavazadel a vizáže. Já jsem jim díky domorodému doprovodu proklouzl (a stát se jim kvůli tomu taky nezbořil, protože pro jejich ekonomiku, bezpečí a pořádek jsem představoval nulové riziko – což znamená, že intuitivně mě vyhodnotili velmi správně).

  S kontrolami osob na hranicích souhlasím, ale trvám na tom, že se to dá dělat i bez toho, aby každý člověk musel ukazovat doklady totožnosti.

  Stejně jako si nyní obhájili, že paní C museli odvléct na stanici, by si (kdyby chtěli) obhájili odvlečení paní C na stanici i kdyby jim bez řečí předložila občanku – stačilo by tvrdit, že se jim občanský průkaz zdál padělaný … Obkecat a obhájit se totiž dá kde co. Policie by proto měla postupovat vždy tak, aby bylo zjevné, že k nadužívání či rovnou zneužívání pravomocí nedochází a soudy by to od policie měly vyžadovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pefi,
   kdyby si vymysleli, že občanský průkaz je padělaný, a z tohoto vykonstruovaného důvodu odvedli občana na služebnu, soud by pak asi nekonstatoval zákonnost zásahu.

   Chápu, jak to myslíte s tou intuicí, ale jak to popisujete, někdo by mohl říci, že jde o předsudky. A proti předsudkům přece každý aktivista bojuje.
   Obávám se, že tipovat lidi ke kontrole intuicí, tedy podle vzhledu, neupravenosti a podobně, není ani trochu hate free...

   Vymazat
  2. Tady si vymysleli podobnost s hledanou osobou a soudu to vůbec nevadilo. Podezření na padělanou občanku by analogicky soudu taky nevadilo, protože by policista prohlásil třeba to, že si v umělém osvětlení vlaku nebyl zcela jistý, že není padělaná.

   Z hlediska detekční schopnosti a efektivity se jako ideální jeví kombinace intuice a počítačem generovaného výběru k důkladnější kontrole. Hatefree lidé jsou bohužel povětšinou těžce iracionální slunička s dobrým srdcem, které mají tu chybu, že jejich názory vzaté do důsledku znamenají, že základní fyzikální zákony neplatí. Sice mnohdy nezvládají ani trojčlenku, ale jinak perfektně rozumí ekonomice založené na tahání peněz z cizích kapes.

   Vymazat