středa 9. března 2016

Do svědomí vítačů

Jen tak mimochodem, zajímalo by mne, do jaké míry je vstřícný postoj k uprchlíkům v jednotlivých případech motivován

 • nenávistí, byť podvědomou, ke křesťanství, a to podle logiky, že když v Evropě přibude islámu, křesťanství zde bude méně vidět, stane se jen jedním z řady náboženství a hlas křesťanů zanikne v celkovém hluku,
 • nenávistí, byť podvědomou, k Židům a k Izraeli. Tato averze, v leckteré evropské duši zakořeněná, mne úplně minula, je zcela mimo moje chápání a nedokážu se do jejích motivů ani náznakem vžít. Ale vím, že existuje. A také vím, že čím více zde bude muslimů a Arabů, tím těžší to zde bude pro Židy. A tím těžší bude pro zdejší vlády obhájit proizraelskou politiku.

Jsem si jistá tím, že řada lidí imigraci velmi nakloněných tyto motivace nemá.
Ale myslím, že vstřícný postoj mnoha jiných je motivován právě takovou, zčásti třeba neuvědomovanou, averzí k tomu, co je jim už od malička předkládáno jako objekt nenávisti, pohrdání a hněvu.
Ale přiznat si to? To je nemožné.


130 komentářů:

 1. Za "vítače" z části považuji sebe. Vzhledem k tomu, že jsem se stal v roce 1990 křesťanem, navíc ve velmi aktivistické a pro-sionistické denominaci, tak ani jedna z těchto dvou voleb mi nepřijde jako logická. Tato uprchlická vlna mi přitom připadala se Izraelem více méně mimoběžná.

  Co vím, tak to, co mne vede k uprchlíkům, jsou tři věci:

  1. Ohromná úcta k systému lidských práv a svobod, k helsinskému kolu, na němž vyrostla Charta 77 (snový vzor v 80. letech, když jsme doma poslouchali SE a Hlas Ameriky), k nadnárodním institucím typu ESLP atd. (Byť už jsem četl pár judikátů, s nimiž jsem ze srdce nesouhlasil.) K systému danému Listinou a judikaturou hlavně první generace ÚS. To je pro mně určitá srdeční protiváha vůči autoritativnosti našich sborů (nemáme volená staršovstva ani pastory).

  2. Vnímání těch uprchlíků, jako lidí, kteří spíš před islámem prchají, než ho povětšinou hájí. Proto jsem ve střetu s některými kamarády, když tvrdím, že zatímco věc uprchlíků bychom měli brát liberálně (a takto vykládat "utečenectví" - právě v kontextu cizích Židů, které i "normální" státy před WW2 lifrovali mezi sebou a odmítali přijmout). Tak na islámskou propagandu by měly naše úřady být ostré jako břit. Jenže to znamená stovky lidí znalých arabštiny, kultury, islámu, podporovat vhodně granty přísněji hledící religionisty (kteří budou později soudními znalci v kauzách), atd. Mám několik mohamedánských přátel z předchozích zaměstnání, většinou z Bosny a většinou lidi veskrze civilizované, s českými emancipovanými manželkami, lidi na pozicích vysoce kvalifikovaných specialistů (i ty manželky), někteří sekulární, jiní ale třeba v práci dodržovali ramadán. S hlubokými znalostmi českých dějin…

  3. Určitý odpor před některými církevními vůdci (naše církev je co do vedení slušně autoritářská, nicméně to většinou nedosáhne na řadové členy), kteří kdysi byli na slušné pozici takového pozitivního vnímání světa a vnitrocírkevní svobody, což byla obrana proti nutně existujícím sektářským rysům, kteří zde začali být velmi hraniční a v rozporu právě s tou kdysi deklarovanou úctou k jinému člověku. Evangelikální církve se takto rozdělili cca na 3 směry: Protiuprchlický, volající po silném státním a EU zásahu, prouprchlický, deklarující, že není naše věc soudit, ale pomáhat a evangelizační, který tvrdí, že není čas na zbytečné diskuse, ale je na místě se smířit s realitou a pomáhat uprchlíkům s tím, že mají být zároveň konfrontováni s evangeliem a dokazující, že v Západní Evropě rostou kř. sbory z řad bývalých muslimů. Jsem někde mezi druhou a třetí skupinou.

  Co se týče lidiček z řad např. synových gymnaziálních spolužáků, co jezdili na balkánskou trasu prakticky pomáhat, tak většinou šlo o potřebu normálního altruismu a většinou se vraceli spokojení. Těch spektakulárních excesů tam bylo málo.

  Situace je imho složitá a vnitrospolečensky je na místě aby se „praktičtí vítači a pomahači“ a „ochránci“ tolerovali jako reprezentanti rozdílných rolí. To samozřejmě jde v mezích určitých konvencí: „Pomahači“ nemohou napadat policii, konající svoji roli, stříhat plot apod. Na druhou stranu od státních orgánů by měli mít především úctu (začínáme se pohybovat blízko ženevským konvencím, nebo alespoň jejich duchu) a soudy by měli některé činy (pokud například pomáhají zraněným) brát v duchu „nouze“ (pokud nemocného odvezou do nemocnice).

  Na druhou stranu by měli mít úctu i k normálním „ochráncům“ ve smyslu práva na názor, na jejich obavách je něco věcného. Co je ale imho naprosto za čarou (a je na místě stíhání), jsou různé výzvy policii, armádě a politikům, aby konali za rámec příslušných zmocnění („měli cvičit střelbu, ne snímání otisků“).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karle,
   na celé diskusi mi vadí právě to, že se lidé ostře dělí, že si nenaslouchají, že pohrdají argumenty druhé strany.
   Snažím se to tak nedělat.
   Ale také se snažím postřehnout v těch hlasech určité spodní tóny, které jsou často přehlušeny.

   Vás jistě nelze k lidem s motivacemi, o nichž se zmiňuji v článku, přiřadit.
   Ale - není to míněno tak, že by si to jeden každý čtenář z daného tábora měl brát osobně. Spíš jako zamyšlení, pohled pod povrch, zkoumání, jestli tam něco takového není. Zkoumání vlastních motivací by mělo v ideálním případě patřit k duševní hygieně.

   Vymazat
  2. Vy žádným křesťanem nejste.

   Vymazat
  3. Netuším, na koho tento výpad míří, ale musím se rozhodně ohradit.
   Křesťan je člověk, který věří v Ježíše Krista jako spasitele, jenž nás vykoupil smrtí na kříži, vstal z mrtvých a vstoupil do nebe.

   Podobné odsudky jsou absolutně nepřípadné, do duše druhého člověka nikdo nevidí, dělat závěry z několika vět v diskusi naprosto nelze a je to velice nespravedlivé.q

   Vymazat
  4. A jak jste na to, o my god, přišel?

   Vymazat
  5. Jenom pro informaci, citace z Konvence OSN o uprchlících (1951), kterou jsme jako ČR též vázáni:

   "... pojem "uprchlík" se vztahuje na kteroukoliv osobu , jež...

   2. v důsledku událostí, které nastaly před 1. lednem 1951, (časové určení později zrušeno Protokolem z roku 1967 - první definice odpovídala víceméně WW2, rozdělení Indie a palestinské emigraci) se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před:

   pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna Přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo
   zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit."

   Uprchlík má povinnost dodržovat zákony země, do níž vstoupil. Není ale nelegální vstoupit do země z nebezpečného území nezákonným způsobem. A nikde jinde se neřeší "bezpečná země", tj. smlouva váže vůči uprchlíkovi každou zemi, kromě jeho vlasti. Jen do ní musí vstoupit na legálním místě - např. na hr. přechodu a tam o svůj status požádat. (V tomto smyslu je koordinační úmluva EU - Dublin II (?) v podstatě hodně na hraně porušení této smlouvy.) Stát nesmí rozlišovat mezi uprchlíky na základě etnicity, nebo náboženství. Musí jim poskytnout všechny výhody ro cizince. A do 3 let maximálně jim musí umožnit začlenění se do ekonomického života.

   Kromě vážného zločinu nesmí být uprchlík vyhoštěn do země, která není bezpečná.

   Toto je závazek ČR, závazek podle ústavy s přednostním právem vůči zákonům ČR.

   Vymazat
  6. Karle,
   a teď mi řekněte, jak do toho ti aktuální uprchlíci spadají?
   Copak se zkoumají jejich individuální obavy před uvedenými hrozbami?
   Samotná skutečnost, že na daném území je válka, v tomto případě občanská válka, je podle Vás důvodem k udělení azylu, nebo nikoliv?

   Právo na azyl je individuální právo jednotlivce, které vzniká za splnění určitých podmínek - tedy podle mne. Není to právo celých národů vystěhovat se mimo své území.

   Vymazat
  7. "Právo na azyl je individuální právo jednotlivce, které vzniká za splnění určitých podmínek - tedy podle mne. Není to právo celých národů vystěhovat se mimo své území."

   Když ona se válka, Christabel, týká celých národů...

   Janika

   Vymazat
  8. Janiko,
   to vůbec nezpochybňuji.
   Ale četla jsem v tomto směru docela zajímavé zamyšlení, že se nám trochu rozmlžil původní účel azylu. Při udělení azylu měla být posuzována situace konkrétního jednotlivce, tedy zda a proč mu hrozí pronásledování v jeho zemi.
   Nikdy to (podle mne, mohu se mýlit) nefungovalo tak, že by někdo mohl prohlásit "jsem ze země X, a proto mám nárok na azyl".
   Jedna z věcí, která mi na celém tom problému dost vadí, je, že se zdá, že přestává platit právo. Mezinárodní úmluvy, národní zákony - najednou neplatí, není třeba se jimi řídit, resp. někdy ano, někdy ne. To není dobrá situace a není to dobrá vizitka.
   Připouštím, že zákony se mohou změnit a dohody přeformulovat, ale nejde to podle mne dělat tak, že si někdo třeba v Německu vzpomene, že uzavřené dohody najednou neplatí a začne naopak nadávat tomu, kdo je dodržuje, a pak si zase vzpomene, že by to platit mělo.
   Takhle to v současné Evropě podle mne neděláme a neměli bychom s tím začínat.
   Opět to mimochodem znamená dvojí metr: zákony platí jen pro někoho.
   Jsem právnička, a přesto je pro mne současná právní situace v záležitosti pobytu cizinců naprosto nepřehledná, vůbec nevím, čím se která země řídí a ani nevím, kde si to mohu přečíst.

   Vymazat
  9. Pokud je na jejich území občanská a klanová válka, při níž se nedodržují konvence mezinárodního humanitárního práva, tak jsou ohroženi prakticky všichni civilisté a všichni mají nárok na asyl. Hrozí jim pronásledování, nebo těžká újma při návratu do své země (například pokud jsou z opačného etnického, politického a náboženského směru, než je např. oblast kolem letiště)? Hrozí jim újma i jako civilistům? Tak tam imho spadají taky.

   Mj. Merkelová postupovala přesně v duchu Dublinu II - ten stanovuje příslušnost státu k řízení. Ale také stanoví, že každý stát EU může z humanitárních, či jiných důvodů převzít řízení.

   ČR měla už dříve problémy s asylem vůči ESLP, například kvůli transitnímu prostoru letiště byl nějaký problém. Proto když jsem přilétal ze Srbska v době eskalující krize nás zřejmě kontroloval kordón policistů už na ploše letiště. Obecně už tehdy jsme byli dosti uprchlíkům nepřátelská země (alespoň, co jsem četl články aktivistických právníků).

   Byli uprchlíci z ČSSR v roce 1968 ekonomičtí, nebo političtí? Imho političtí, protože tu prostě vládla diktatura.

   Vymazat
  10. Opakovaně Vás upozorňuji, zdali jste to vůbec schopen vzít v úvahu, že připrchlíci zpravidla nikde po cestě o azyl nežádají.

   Naprosto nechci bránit mutti Merkel, aby si spánembohem všechny vzala do vaterlandu (jako ano, zřejmě tím zadělává Evropě na další válku - tentokrát "občanskou" - ale na to jsme si už v minulém století jaksi "zvykli"). Problémem je, pokud násilně nutí ostatní, aby páchali stejnou sebevraždu a nesli následky za její chyby. Řekla, že to zvládnou, tak ať to zvládnou a neotravujou slušné lidi.

   Ne, že by na tom nějak záleželo a že by to mělo nějakou souvislost s dnešními problémy, imho uprchlíci z ČSSR byli v drtivé většině ekonomičtí (chtěli si zlepšit životní úroveň) a pouze politicky ospravedlňovali svůj "nárok" na připrchlictví. Což jim přijímající strana, mj. opět i z politických důvodů, ochotně "baštila".

   Vymazat
  11. Mně není třeba opakovaně upozorňovat...

   Já si prostě pouze myslím, že pokud je v nějaké zemi občanská válka a jsou tam bombardovány nemocnice, civilní čtvrti, porušována občanská práva, v zemi jsou cizí vojáci, sousední a další státy podporují různé ozbrojené skupiny, pak by tu měl být výchozí předpoklad, že jde o řádné válečné uprchlíky. A vůči nim má povinnosti Německo, EU i ČR.

   Zažil jsem jako dospívající konec komunismu - a tehdy jsme političtí byli prakticky též všichni - tedy, kromě těch co spolupracovali. Vím, že uvedené příběhy jsou maličkosti, ale... Stačilo jít demonstrovat na Den lidských práv, VB nás kontrolovala ještě než jsme došli a rodiče to už šli žehlit do školy. Když jsem jako malý hošík recitoval Seiferta na soutěži, tak jsem vyhrál, ale pro nevhodnost básně musel postupovat druhej - Seifert byl chartista. Když jsem ještě v roce 1989 na podzim argumentoval na povinném komunismu na VŠ materiály polské Solidarnosci, tak mi vyučující začal vyhrožovat neudělením zápočtu. To jsou maličkosti, ale byl tu zločinný režim porušující ZPS. Byl. Ohrožoval perzekucí každého, kdy by chtěl kritizovat - ohrožoval. Otec byl osmašedesátník a deset let nesměl dělat svoji práci vůbec...

   Vymazat
  12. Ostatně, sousloví slušní lidé ve mně vždy evokuje vzpomínku na Hoffmanovu (slovenský disident-zpěvák kř. protestsongů, později komentátor) písničku:

   Slušný ludia

   Člen popravčej čaty, bránil sa argumentom, že slušný ľudia nemôžu zostať bokom, keď ide o život.
   Tak zabrali polia a šrotovali knihy a slušný ľudia radšej posielali druhých, keď išlo o život.
   Padali hlavy za prázdne ideály a slušný ľudia vždy nám znovu prísahali, že ide o život.
   Na oslavu práce tábory smrti a slušný ľudia radšej mlčky byli proti, veď išlo o život.
   Radšej držia posty, než by jich horší vzali, tak slušný ľudia vždy sa obetovali, keď išlo o život.

   Ak vládzeš zmĺkni, nebo sa doba mení a slušným ľuďom v najnovšom prestrojení zas ide o život.
   Zabudni rýchle mená a čísla telefónu, keď slušný ľudia od domu idú k domu, ide tu o život.
   Až sa to skončí, tak na dotazy mladých, tý slušný ľudia pomlčí taktne o tých, čo prišli o život.

   Vymazat
  13. Spíš bych to řekl tak, že Vás je marné opakovaně upozorňovat.

   Budete si pořád vést tu svou a mlet páté přes deváté ("politické" uprchlíky a osmašedesátnické šarády, Hoffmana, mrkev v zimě...

   Doložte, že máme nějakou takovou povinnost. Já už jsem si dokonce ze zoufalosti nad tou zabedněností početl v té Vaší Konvenci OSN o uprchlících a ničeho takového jsem tam neshledal. Naopak jsem tam shledal významná oprávnění pro státy, kam připrchlíci nezákonně vnikli - možnost stíhání, možnost vyhoštění - články 31 až 33. Imho nějakou "povinnost" má leda tak Turecko a pod. Což samozřejmě dává i obecný smysl, nejen ten, že kupříkladu právě to Turecko je jedním z nejvýznamnějších podporovatelů a motorů "občanské války" v Sýrii.
   Navíc Ustanovení této úmluvy se nevztahují na žádnou osobu, o níž jsou vážné důvody se domnívat, že
   a) se dopustila zločinu proti míru, válečného zločinu nebo zločinu proti lidskosti
   b) se dopustila vážného nepolitického zločinu mimo zemi svého azylu dříve, než jí bylo povoleno se
   tam usadit jako uprchlík;
   c) je vinna činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Spojených národů.
   - Tady bych velice prověřoval, jak se připrchlíci angažovali v "občanské válce" (což výslovně umožňuje čl. 9).
   Dále podotýkám, že azylová ochrana je Úmluvou časově nebo věcně omezena - azylant nemůže dále odmítat ochranu země své státní příslušnosti, poněvadž okolnosti, pro které byla
   uznána uprchlíkem, tam přestaly existovat.
   (čl. 1C5)

   Závěrem znovu vrhnu hrách na zeď - připrchlíci na trase žádný azyl ani nežádají. Jen chtějí sociální dávky a dolce vita v Německu (plus takto mimochodem islamizovat Evropu). Kdyby chtěli azyl, požádali by snad v machometánském Turecku (Úmluvu podepsalo v r. 1999), předpokládám, že by je tam nikdo nábožensky neutlačoval (netýká se křesťanů a bezvěrců). Vždyť je to absurdní, aby machometáni požadovali azyl v zemi, kde nevládne islám.

   Vymazat
  14. Status uprchlíka a nárok na asyl se nevyčerpává vstupem do první "bezpečné" země. Protože pak by s nimi těžko mohl pracovat UNHCR, dávat jim status uprchlíka třeba v Libanonu atd. Uprchlík tedy může žádat i o pobyt v jiném státě, než prvním, ale z obou stran by měla existovat přiměřená vůle: Tj. mělo by se tak dát učinit na konzulátu, nejlépe přímo v táboře, a zase uprchlík by neměl překračovat hranice. Řízení by mělo běžet ovšem standardně.

   Ad bezpečná země: Těžko je to např. Libanon, Kurdistán nebo Turecko z prostého důvodu: Nejpozději po 3 letech se uprchlík má začlenit do ekonomiky státu tak, aby si mohl vydělávat atd. Tyhle země to neposkytují, a většina uprchlíků zde žije z úspor, v krajním případě z šedé ekonomiky.

   Ostatně, ani Řecko podle rozhodnutí ESLP z cca roku 2012 není bezpečnou zemí, protože nemá funkční asylový systém. Kuriozita? Jenže pak ani Turecko, etc.

   A Turecko, podobně jako Rusko je prostě účastník konfliktu, nikoli bezpečná země.

   Konvence zakazuje rozlišovat podle vyznání...

   Samo nelegální překročení hranice je ovšem ve většině případů přestupek, maximálně přečin, rozhodně ne vážný zločin. Čili nevylučuje uprchlíka z platnosti Konvence.

   Válečné zločiny uprchlíků jsou možné, ale to je nutno prověřit v asylovém řízení, nebo jiném řízení předem, nelze uplatnit paušálně.

   Ano, asyl je věcně a časově omezen, pokud neuplynuly 3 roky. Jenže v Sýrii stále ještě nenastal mír, není tam z hlediska západu legální vláda (ČR jako jedna z mála má ambasádu u Asada a to proto, že někdo to pro EU a USA dělat musí).

   Myslím, že bychom na to měli jít jinak: Prostě stanovit české kvóty a ty lidi si vybrat v Libanonu, Turecku, Jordánsku a Kurdistánu. Tak jak to dělá GEN21. A tady řešit už jen ty co k nám přijdou z venku, klidně s tím, že mají výrazné mínus. A s tím, že Německo je za rohem. Ale kdo opustí ČR by ztratil právo na asyl zde.

   Islám jako takový by měl být hlídaný na xenofobii a uprchlíkům poskytnut kurz ČJ i N/A a k tomu kurz základních práv (u ženskejch bych to udělal včetně nákupu šatů a šminek a návštěvy kadeřníka). Ať se feministky činí a ať to zaplatí Norské fondy. Zapojil bych do toho maximum spolků (nikoli neziskovek). Přednost by dostávaly při asylu rodiny (a ženy). Částečně bych preferoval i jejich inteligenci.

   Vymazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  16. Tak zvládnete ty komentáře podepisovat, nebo nezvládnete?

   Vymazat
  17. Obecně asi nezvládnu :-)

   Karlovi 4.:
   Tak doložíte něco, nebo nedoložíte?

   Vymazat
  18. To vypadá jako naschvál, ale vážně nebyl :-)
   Onen

   Vymazat
  19. Co mám doložit: Že ČR je vázána danou úmluvou a protokolem? Je to ratifikovaná smlouva (nadto o lidských právech), čili platí silněji než zákon.

   Proto ji musí ČR plnit vůči uprchlíkům na našem území, např.:
   ust. 1 bod C číslo 1-6 definuje, kdy uprchlíkem osoba být přestává a nikde není popsáno, že tehdy, když přesídlila do jiné země. Řeší se jen země původní.¨
   Ust. 2 - povinnost dodržovat lokální zákony přijímající země, jako každý...
   Ust. 3-4 - zákazy diskriminace (i kvůli náboženství)
   Ust. 7 - 8 zákaz reciprocity (kvůli WW2 - zákazy uplatňovat na uprchlíky jednání s nepřátelskými osobami v jistých případech, především po 3 letech pobytu).

   Čl 12-15 Povinnost zacházet s uprchlíkem jako s každým cizincem legálně pobývajícím na území státu.
   Čl 16 Právo na soudní ochranu
   Čl 17 Právo na vstup na trh práce, po 3 letech zákaz uplatnění ochrany trhu práce
   Čl 18-19 Právo na vstup na trh podnikání srovnatelné s legálně pobývajícími cizinci
   Čl 22 Právo na školní vzdělávání srovnatelné s občany a legálními cizinci
   Čl 23 Sociální podpora srovnatelná s občany
   Čl 24 Stejné pracovní a pracovně-sociální podmínky, jako občané
   Čl 26 Volný pohyb na území státu
   Čl 31 Právo na vstup nelegální cestou z místa pronásledování
   Čl 32 Zákaz vyhoštění legálního uprchlíka, právo na správní (a potažmo soudní proces) a právní pomoc a lhůtu pro získání statusu v některé další zemi
   Čl 33 Zákaz vyhoštění obecně do nebezpečných teritorií, vyjma zločinu   Vymazat
  20. Ach Bože. Dovedete si zapamatovat aspoň den, co jste výše napsal? Nebo si to po sobě aspoň přečíst?
   Doložte, že máme nějakou povinnost vůči aktuálním připrchlíkům, jak jste tvrdil. Že jsme povinni dodržovat Úmluvu nezpochybňuji (byť se od ní dá kdykoliv odstoupit, což bych doporučoval, pokud by se UNHCR pokoušel ji vykládat extenzívním a nezamýšleným způsobem, což se imho nyní masově děje - vykládá ji způsobem, že si mohou de facto vybírat co chtějí jako v samoobsluze). Já naopak tvrdím, že Úmluva nám (a všem tranzitním zemím) dává možnost připrchlíky nezákonně vniknuvší a nežádavší azyl na daném území stíhat, na nezbytně nutnou dobu internovat a poté vyhostit (čl.31, 32). O což se, nepletu-li se, naše chrabré orgány plusmínus snaží.

   Vymazat
  21. Karle, je to úplně jednoduché: zda je někdo "slušný muslim", nebo ničemný islamista se pozná podle jeiné věci - jeho vztahu k šaríe. Pokud ji zavádět nechce, OK, je to sekulární muslim, dá se s ním vyžít. Pokud ji ale zavádět chce, je to nebezpečný islamista, který nás chce zotročit (viz Šaría hlídky v západních státech: zrovna teď v rakousku "šaría hlídka" obtěžovala tamní nemuslimky za to, že si dovolily jít po městě po setmění a pak zmlátila muže jedné z nich a přihlížejícího za to, že se jí zastal).

   Jinak není nutné definovat, kdy někdo uprchlíkem být přestává: na každé překročení hranice se nahlíží jako na nový případ, protože celá "On status of refugees" je psaná z pohledu toho, zda v nějakém státě dotyčému hrozí pronásledování; nehrozí-li, nemůže být uprchlíkem, nýbrž pouze migrantem. A migranti vůbec žádná extra práva nemají. A jelikož sunnitščtí arabové v Turecku fakt nečelí "pronásledování", v okamžiku, kdy vyjdou z Turecka jsou to nelegální migranti.

   Praktický test: Turecko spojuje s Řeckem asi 100km pevninského mostu s dálnicí. Proč nejdou "uprchlíci" přes něj? No protože sami dobře vědí, že nejsou uprchlíky, nemají nárok a byli by vráceni - a proto jedou přes moře, aby mohli účelově zneužívat smlouvu UNCLOS III.

   Vymazat
 2. Došla mi slova. "Vítačů" znám dost .... a tohle považuji skoro za urážku. Promiň.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivčo,
   mne ani nenapadlo, že by se to mělo vztahovat na Tebe.
   V životě jsem nečetla, že by ses jakkoliv vyjadřovala k náboženství (vyjma v kontextu diskusí o imigrantech) nebo k zahraniční politice, Izraeli a podobně.
   Ty vážně nejsi ten případ, o kterém uvažuji.

   Ale připadalo mi zajímavé podívat se na motivace té vítací strany zase z jiného úhlu, skrytého. Však píšu, jde podle mne zčásti o velice podvědomé záležitosti.

   Píšeš, že znáš hodně vítačů. Jsou tak nakloněni cizím kulturám, ohroženým lidem. Jak se staví k semitské kultuře, jak se staví k lidem ohroženým v Izraeli útoky ze strany Palestinců? Jak se staví k tomu, že pod náporem šikany Židé prchají z Evropy (z Francie) po tisících? Ptala ses jich? Třeba bys byla překvapená, jakou odpověď uslyšíš.

   Vymazat
  2. Zeptej se jich. Možná bys byla odpověďmi dost překvapená. Podlehla jsi předsudku. Tato rétorika je hodně podobná panu Konvičkovi a jemu podobných, kteří si odmítají připustit, že právě pomoc lidem v nouzi je jednou ze zásad, na které stojí naše společnost, ve které se tak rádi hlásíme právě ke křesťanským kořenům. A přiznám se, že to je poslední, co pod tímto blogem píšu. Odmítám obhajovat své názory a lidi, kteří vykonali hodně pro dobro jiných, pod něčím takovým. Nepovažuji to za pohled pod povrch, považuji to prostě za urážku hodě lidí.

   Vymazat
  3. Ivčo,
   napíšu Ti, jak to beru já.

   Tohle je určitá úvaha, kterou jsem zde publikovala, protože jsem ji chtěla podrobit diskusi. Připouštím, že nemusí být správná, ostatně je formulovaná spíše jako otázka, než jako nějaká definitivní pravda.
   Možná tedy správná není, možná na té úvaze něco je, je to prostě a jen pokus podívat se na věci z určitého úhlu.

   Rétorika těch, kdo stojí na "vítací straně", je vůči oponentům plná slov jako nenávist - ačkoliv podle mne často nejde o žádnou nenávist k imigrantům, ale jen o obavy; k diskusi pak je, jak moc oprávněné ty obavy jsou.

   A tady je tedy moje úvaha, zda nějaké stopy nenávisti a předsudků nenajdeme i na druhé straně, třeba skryté, podvědomé, zasunuté, neuvědomované; ovšemže ne u každého. Nebylo mým záměrem nikoho urazit - ale moje autocenzura nejde tak daleko, abych si řekla, jejda, to by se někdo mohl urazit, tak to sem nedám. To bych nepublikovala nikdy nic:-)

   Ten mnou předložený vzorec jistě neplatí na každého, zrovna na Konvičku zcela určitě ne, protože ten je proti uprchlíkům i proti náboženství (slyšela jsem, že o křesťanech se nevyjadřuje také nijak lichotivě, ale nevím, zda je to pravda).

   Prostě je to myšlenka předložená k diskusi. Byla bych ráda, kdyby tak byla vnímána.

   Vymazat
  4. Tak tu máš diskusi :-). A opakuji, opravdu nemám, co bych k tomu dodala. Vítejte v žumpě.

   Vymazat
  5. Ivčo,
   já jsem tu tuhle diskusi chtěla mít a mám ji tu, ale rozhodně to podle mého názoru nelze nazývat žumpou, byť nikomu nebráním, aby to nazýval, jak chce.
   Jsem toho názoru, že naprosto o všem, včetně citlivých a jaksi "nehezkých" témat, se dá diskutovat slušně, o to se dlouhodobě snažím.

   Nakonec, proč je tak špatné položit si otázku po skutečných motivacích některých politických postojů? Vždyť někteří příznivci migrace (ale nikdo z těch, kdo chodí sem) tohle dělají pořád - neustále přičítají odpůrcům hnusné motivace typu xenofobie, nenávist a podobně.
   Proč by nemělo být legitimní pátrat, jestli za tím vítáním stojí skutečně jen pozitivní motivace?
   Já si myslím, že to je naopak velice užitečné!

   Ale znovu musím dodat, že tohle míří do úplně jiných řad, než jsi Ty.

   Vymazat
  6. Jestli to, co se odvíjí níže, považuješ za slušnou diskusi, tak OK, to je věcí názoru.

   A ano, míříš do řad lidí, mezi kterými já se pohybuji, takže míříš i do mých řad.

   Vymazat
  7. Ivčo,
   do diskuse může napsat každý, co chce, mažu jen vyslovené vulgarity nebo jiná flagrantní porušení pravidel. A čím citlivější diskuse, tím jsem liberálnější, protože u vyhrocených témat to tak chodí, že padají ostřejší názory, s tím do toho jdeme.
   Ale důležité přece je, jak na to reagujeme, jak tu diskusi vedeme.

   Já nemířím na nikoho výslovně a myslím, že je zbytečné brát si to osobně. To bych tu diskusi nemohla vést vůbec nikdy a s nikým, protože skoro všechno si někdo může vzít osobně.

   To, co navrhuješ, je v podstatě odmítnutí tématu. Provedu autocenzuru, budu si myslet svoje, zabarikáduji se na jedné straně, s druhou nemluvím. Ale já to tak nechci.
   Já chci slyšet, co si o tom diskutující myslí, zajímá mne to - jinak bych to zde neotevírala. Už jenom proto, že diskuse třeba ukáže, že se mýlím - OK, jsem na to připravená, neurazím se, pokud z komentářů vyplyne, že jsem mimo.
   Ale předpokladem je, dát takové diskusi alespoň šanci. Nikoliv odmítnout ji hned na začátku. Já to tak nechci.

   Vymazat
  8. Do jaké kategorie slov řadíš slovo "zmrd"? Ráda bych Tě upozornila, že označit mě za osobu nemyslící, stejného typu, jako lidi, kteří "kamenovali Horákovou" je sice názor, ale současně i urážka. Mimochodem, když se tak dovoláváš toho, jak "vítači" nálepkují "odpůrce", doporučuji ke čtení kupříkladu Naštvané matky nebo paní Hrindovou. Ty "nálepky" si totiž tato skupina lidí vytváří sama :-)

   Vymazat
  9. Ivčo,
   "zmrd" je terminus technicus, který používá DFens, nazval tak i knížku "Zmrdi, vohnouti a my", nebo tak nějak se to jmenuje.
   Já to tedy čtu v kontextu, protože čtu DF, tedy vím, co tím myslí. Připouštím, že je to paušalizace, ono taky já s DF nesouhlasím ve všem, ale zase - jeho přístup vůči establishmentu (který je bohužel z větší části tvořen tím, co on nazývá "zmrdy"), je v lecčems velice inspirativní. Líbí se mi, jak umí některé věci přesně pojmenovat, jak umí demaskovat různé návrhy, co je za tím, prostě se mi to líbí. Byť nemusím se vším souhlasit.
   Jediné, co k tomu můžu doporučit, je: DF do čtečky a číst, tvořit si názor, třeba nesouhlasný. Jsou tam mimochodem často i velice užitečné články pro řidiče, když už nic jiného:
   http://dfens-cz.com/jste-pripraveni-na-novou-dopravni-vyhlasku/

   Ano, to "nálepkování" mne trochu trápí, že se toho nedokážu vyvarovat, protože aby se ta diskuse mohla vést, je nějaké zevšeobecnění potřeba. V tomto máš asi pravdu. Ale právě proto se snažím rozlišovat, včetně toho, že se snažím pochopit motivace.

   Naštvané matky a Hrindovou nečtu, protože nejsem na FB, tak nevím. No, podle toho, co zahlédnu u Tebe, asi není o co stát.

   Mimochodem, z diskuse je zřejmé, že mým spekulacím o motivacích nedává za pravdu nejspíš ani jedna strana:-)

   Vymazat
  10. V tom případě je možno za terminus technikus použít i slovo "kunda", pan prezident ho má přeci plnou pusu :D.

   Než se příště do podobných spekulací pustíš, tak si ty lidi přečti, co říkají, k čemu se vyjadřují, jaké na to mají názory. Mně skutečně podobná názorová spekulace spadla do rétoriky paní Hrindové a jejích nohsledkyň. Podle jejich názoru kupříkladu toužím po znásilnění muslimem. Taky spekulace a taky by to tak mohlo být? Proto absolutně nemám potřebu se k té spekulaci vyjadřovat.

   Vymazat
  11. No, ono to pro některé lidi terminus technicus asi je. Ale ti sem asi nepíšou:-)

   Právěže to čtu a někdy shledávám různé protiklady.
   Muslimskou kulturu vítají jako obohacující, ale že ta samá kultura s gustem ničí křesťanské a antické dědictví, to jim nějak nevadí? Jak je to možné?
   A co až si tato kultura začne podobně počínat zde?

   Zabránit někomu, aby vyslovil nějaké své spekulativní domněnky, byť třeba nechutné o znásilnění, nelze. No tak je vysloví. A co? Ty víš, jak to je, a víš, že žádné takové nesmyslné motivace nemáš (chápu, že to je mimo diskusi, nemá vůbec cenu o tom hovořit).

   Já když čtu takové spekulace o motivacích (třeba o motivacích věřících spekuluje imrvére někdo, většinou lidé, kterým je víra cizí a neví o ní nic), tak když už se tím zabývám, tak si to tvrzení porovnám s tím, jak já to vnímám, a třeba zjistím, že je mimo, nebo že na něm něco je... Pokud je mimo, tak mne to myslím neuráží. Je to jen jeden z názorů, který zazní, vedle mnoha jiných.

   Vymazat
  12. Potom, prosím, nepiš, že mažeš vyslovené vulgarity, protože slovo "zmrd" vulgarita je. Ale zjevně to máme nastavené jinak. Stejně jako to, kam až sahá námět k diskusi a kde se začínám "navážet" do svých protivníků, navíc jaksi dost nechutným způsobem.

   Kolik znáš imigrantů muslimského vyznání? S kolika lidmi jsi o tom mluvila? Kolika těch, jak píšeš "vítačů ses ptala?

   Věř, že nikdo z nich (a že ten blog včera četli i lidé, kteří ho normálně nečtou) nemá teď vůbec potřebu Ti cokoli vysvětlovat.

   Vymazat
  13. Ivčo,
   pokud by tak někdo označil Tebe nebo jiného diskutujícího, tak bych to smazala. Pokud se to použije jako víceméně příklad určitého vyjadřování, tak to tady nechám.

   Já netrvám na tom, aby mi kdokoliv cokoliv vysvětloval:-)
   Kdo chce přijít diskutovat, může, ale nikoho nenutím. Každého věc.

   Já o tom přece hovořím tady, s lidmi v diskusích. Čtu názory, čtu blogy, vítačů, odpůrců, čtu i vyjádření jednotlivých imigrantů. Nevím, jestli pro to, abych o tom diskutovala, s nimi musím hovořit osobně? Nestačí číst si, co napíšou a jak se vyjadřují?

   Vymazat
  14. Tak ještě jednou. V příspěvcích níže byli vítači označeni jako havloidi, pročež vzápětí byl každý havloid označen jako zmrd. Jelikož se řadím k "vítačům" a budu se k nim řadit i dál, byla jsem označena za "zmrda". Zrovna tak je mně a dost dalším lidem podsouváno, že jsou antisemiti a nesnáší křesťanství. Teda ne všichni, ale mnoho. Chtěla jsi otevřít kontroverzní diskusi, OK, otevřela jsi ji. Velmi pravděpodobně se tu pár lidí poplácá na téma: jací jsou ti havloidi zmrdi, jak nám muslimové vezmou kulturu a tak. Ne, nemůžeš nikoho nutit, aby Ti odpovídal. Možná o to totiž ani nestojíš.

   A ne, nemusíš s nimi mluvit osobně, ale pokud skutečně čteš, tak potom vážně nechápu, jak jsi mohla vykonstruovat blog, za který by se paní Hrindová vážně nemusela stydět. Její poslední majstrštyk byl, že vytáhla bulvární článek o sexu s černochy, udělala z toho politickou propagandu a v diskusi se momentálně objevují příspěvky typu: "i na toto můžeme čekat kvóty" .... no, tak jako vtip snad dobrý, ovšem jako jakýkoli námět k diskusi je to fakt trapné. Stejně jako obvinit někoho, že si přeje pomoci uprchlíkům proto, aby omezil křesťanství. Tleskám.

   Vymazat
  15. Jinak jsem si vědoma toho, že jsem porušila své předsevzetí pod tento blog nepsat. Své jsem řekla. Jako námět k jakékoli diskusi to nevidím a nejsem ve svém názoru osamocena. Takže počítám, že moc dalšího už se k věci ze strany "vítačů" asi nedozvíš. Tedy i já se jdu věnovat něčemu užitečnějšímu, než debatě na téma, zda zmrd je nebo není sprosté slovo, kam až sahá autocenzura a co je termín "mnoho".

   Vymazat
  16. K diskusi se vrátím, momentálně ale fakt musím dělat do práce.
   Ale k tomu porušování předsevzetí, to bych neřešila, takové předsevzetí si přímo říká o to, aby bylo porušeno:-) Stává se sporadicky, že by někdo takové předsevzetí dodržel;-)

   Vymazat
  17. Ivano, neznáme se, ale snad Vám nebude vadit, když sem přidám komentář.
   Jsem křesťanka, z křesťanské rodiny. Ve škole jsem často slyšela výroky ať už od spolužáků nebo učitelů ve stylu že "pánbíčkáři jsou hloupáci", "víra je pro slabé, co potřebujou berličku", "církev jsou akorát pokrytci", a - protože jsem z jedné menší protestantské církve - "ta vaše sekta" atd. atd. Bolelo to. Pod slovy "církev", "věřící", "sektáři" jsem viděla svoje rodiče, dědu, přátele, které mám velmi ráda a kteří jsou na hony vzdálení takovým popisům. A pak mi došlo, že ti co se vyjadřájí o věřících jako o přiblbých lidech nemyslí moji mamku. Oni ty moje lidi neznají, mluví obecně. A to mi hodně pomohlo, aby mě tyhle řeči už nebolely. Mrzí mě, ale nebolí, neberu je už osobně. A vlastně, kdybych se kvůli názorům mých spolužáků na jedno téma (křesťanství) měla přestat s nima bavit a bavit se jen s křesťanama, připravila bych se o spoustu jinak dobrých přátelství.
   Oprostěte se od toho, abyste se nechala urazit názory, které jako urážka nebyly myšleny. Vyžadovat nevyjadřování názorů, protože někoho uráží, považuji za cestu do pekel. Jakmile se s tím začne, seznam témat, které by se někoho mohli dotknou a dotýkají bude neustále narůstat a udusí to diskusi. Jakkoliv můžou být některé komentáře výkřiky do tmy, jakkoliv jsou vypálené bez jakékoliv znalosti dané záležitosti/daných lidí(Např. ty matky si neuvědomujou, že při porodu jde taky o dítě, při tom mám chuť mlátit hlavou do zdi. Ty matky se bojí do nemocnic po špatných zkušenostech s personálem, jenž jede v 50 let starých přístupech v rozporu s doporučení WHO právě proto, že jim jde o dítě), mezi tou špínou je někdy i pravda. Znám desítky kazatelů a kněží a žádný z nich není pedofil. Přesto jsou pedofilní kněží a je třeba o tom mluvit. Byť to zas lidi utvrdí v tom, co si mysleli, že věřící jsou úplně blbý nebo vypočítaví. Jsou lidé, co se považují za úžasné křesťany, ale každý soudný člověk před nima zdrhá. Církve udělaly a dělají spousty škody. "Vítači", pokud použiju jakýsi kolektivní pojem, také nejsou homogenní skupina. Vaši přátelé a lidé, kterých si vážíte nemusí vůbec sedět popisu Chris, ale to neznamená, že někdo aktivní v pomoci uprchlíkům takový motiv nemá. Bránění skupiny odvádějící dobrou práci za každou cenu může vést k zakrytí ojedinělého případu příkoří.
   Když vás tento příspěvek vytáčí, myslete si svoje, napište si svoje a pak se k tomu nevracejte, ale končit kvůli tomu s celým blogem by bylo pro všechny ochuzující.

   Vymazat
  18. Anno, nevadí, že reagujete, proč ostatně ne, je to tu veřejně přístupné :-).

   Ano, chápu, že člověk si v těchto oblastech musí tak nějak vyšlapat cestu, aby z toho úplně nezešílel. Takže můj pohled na věc: Nevyčítám nikomu opačný názor. Vím, že v mnoha případech je ovlivněn strachem a neznalostí věcí. Vadí mi (a Chris to ví) jakákoli paušalizace. A to na všech stranách. Osobně jsem se fakt nezhroutila z toho, že bych snad mohla být označena za antisemitu či cokoli jiného, co tu proběhlo, jsem zvyklá na daleko horší nálepky :D.

   To, co Chris napsala, bylo hodně kontroverzní a jako takové to bylo pochopeno, což jsem ostatně nedokázala jen já, ale i komentáře níže. Popravdě jsem ochotná lidem pořád dokola vysvětlovat hodně věcí, ale rozhodně se nehodlám obhajovat (ani nikoho jiného) pod podobným blogem. OK, Chris nemůže nikoho nutit k diskusi. Tedy tu diskusi v tomto případě moc mít nebude, protože ani já, ani nikdo z mých přátel (a že jsou to jaksi ti dobroserové a havloidi a zmrdi, což už tady všechno padlo) nehodláme přijít přesvědčovat nějaké "onen", kteří mě následně nařknou z nesmyslu pro humor, o tom, že nejsou ani jedno zmíněné a že tato spekulace je hodně přitažená za vlasy. Proč taky?

   Víte, většina z nás na podobné konspirace a spekulace už moc nereaguje. Přijdou nám už k smíchu. Takových důvodů už jsem četla a jeden byl lepší, než druhý. Bohužel. Ono nezbývá nic jiného, než se nad tím pousmát, protože nikoho z odborníků na migraci, kteří vymysleli své teorie v teple svého domova a kteří již na samém začátku projeví základní neznalosti azylového řízení, mezinárodní ochrany apod., nenapadla naprosto jednoduchá věc - že ti, kteří jezdí pomáhat, kteří se snaží těm lidem pomoci, za nimi prostě a jednoduše vidí jednotlivé lidské příběhy. A k tomu, aby se sem nedostali (a ostnatý drát na hranicích by tomu rozhodně nezabránil) ti, kteří hodlají páchat nepravosti, a když už se sem dostanou, aby byli bezodkladně vráceni, případně řádně potrestáni, na to tu máme to azylové řízení, ke kterému se tak s oblibou vyjadřuje kdekdo, kdo uprchlíka v životě neviděl a jen papouškuje, co říkal Konva a psala Hrindová :-).

   Vymazat
  19. Takže - ráda se vyjádřím k migraci, k jakémukoli jinému mě blízkému tématu, ale tohle není mě blízké téma, to je pavlač, jen chybí smeták :-)

   Vymazat
  20. Taková perlička na závěr - prý jsem za své aktivity placená ambasádou USA ... no, nevím, ale maj tam teda pěknej bordel, páč ještě nic neposlali :D :D :D

   Vymazat
  21. Tak to gratuluji:-) Já píšu pilně jako včelička a ještě mi za to nikdo nic nedal:-) Asi píšu pro nesprávnou stranu, a to ještě nevím pro kterou...

   Vymazat
  22. Není k čemu, však říkám, že tam maj bordel a nějak jsem se jim někam ztratila ze seznamu :D

   Vymazat
  23. Tak pokud jde o ty "havloidy", k tomu jsem se vyjádřila níže, já se rozhodně k Havlovi hlásím, ale ne k tomu jeho pokřivenému obrazu, který je nyní vytvářen, a to z obou stran, ze strany jeho odpůrců i příznivců. Já ten obraz odmítám, mám vytvořen svůj vlastní, podle toho, co jsem si od něj přečetla, v mých očích je to člověk z masa a kostí, s přednostmi i chybami, ale zcela jistě zajímavý a inspirativní.
   Já se prostě nemíním přidat ani k jedné straně, nedám se přiřadit k lidem, kteří se hlásí k IvČRN, ale ani k těm vítačům, prostě se nenechám:-)

   Vymazat
  24. Anno,
   děkuji za příspěvek. Je to tak, není to myšleno osobně, resp. jistě ne na nikoho, kdo se zde vyskytuje, ať už z kteréhokoli tábora, protože nechci zdejší diskutující zjednodušovat do nějakých paušalizací.

   A stejně jako Vy si myslím, že vytvářet seznam témat, o kterých se má mlčet, není dobrá cesta.
   Já jsem s tím často konfrontována při úvahách o článcích na blog. Má jen omezený dosah, pro zdejší komunitu, ale stejně o tom musím přemýšlet. Myslím, že autocenzura časem roste, dnes už bych si netroufla postovat některé provokativní články, které jsem dříve bezstarostně publikovala, například o vztazích.
   Ale asi se budu muset znovu učit vypínat tu autocenzuru, jako tomu bylo dříve, protože sice to s sebou nese riziko, že člověk napíše úplnou pitomost (každému, kdo hodně píše, se to občas povede), ale zase z toho vznikají daleko zajímavější a argumentačně pestřejší diskusní střetnutí.
   Například tato diskuse v sobě obsahuje témat na několik dalších článků, možná se to nezdá, ale já už to v ní vidím, pomáhá to utřídit si myšlenky, a to by nebylo, kdybych si řekla, že to nechám v šuplíku, aby se náhodou některý čtenář neurazil.

   Vymazat
 3. Nepodsouval bych vítačům antisemitismus, a to ani podvědomý. Považuji je za lidi plné altruismu, ale bohužel i notnou dávkou naivity, kteří se opájejí pocitem morální převahy nad xenofobní většinou. Nebýt migrantů, přivazovali by se na Šumavě ke stromům nebo si lehali na koleje při transportech jaderného odpadu. Označení "dobroser" je myslím v jejich případě výstižnější :-). Migranti jimi podle mého vesměs pohrdají, protože jenom potvrzují, co si o naší kultuře už dávno myslí a kterou přicházejí převzít a změnit ke svému obrazu.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voloďo,
   souhlasím, že jde o určitý typ lidí, s určitou mentalitou, možná to trochu odkazuje k mému článku o Klinice.

   Možná existují lidé, kteří se dojímají nad migrantem, který háže kameny přes hraniční plot, protože on je přece obětí, ale ubodaná izraelská dívka jim nestojí ani za status na Facebooku, protože ona si za to může sama, patří přece k tomu zlému Izraeli.

   Rozhodně nechci tvrdit, že mezi vítáním uprchlíků a antisemitismem (příp. antisionismem) je rovnítko, to by bylo nepochopení mého textu - které by šlo v tomto případě k mé tíži, protože jsem se asi neobratně vyjádřila.

   Myslím to tak, že zde mohou existovat určitá myšlenková schémata, ve kterých taková úvaha má logiku: nechceme křesťany, nechceme Izrael, a muslimové jsou přece takové osvědčené beranidlo, co paměť sahá, nepřátelé obojího.

   Vymazat
  2. VOloďo, možná někteří. A někteří prostě jeli na balkánskou cestu pomáhat, když viděli ty tisíce lidí a řadu z nich to utvrdilo v potřebnosti takové činnosti bez ohledu na status těch, jimž pomáhají.

   Vymazat
  3. Znám lidi, kteří jeli pomáhat, a opravdu je urážlivé jim podsouvat antisemitismus nebo nenávist ke křesťanství. Ti lidé totiž jako jedni z mála ctili křesťanskou zásadu pomoci bližnímu svému .... A neptali se, prostě podali deku, jídlo, pití. Pan prezident sice tvrdí cosi o jánevímkolika procentech mladých bojeschopných mužů .... mno ... ty děti tam jsou taky bojeschopní muži? Ty ženy? Ti staří lidé? Nemohoucí? Invalidé? Nemocní? Lidi, kteří nocovali na loukách bez základních hygienických potřeb a zázemí? Aha ....

   Vymazat
  4. Ivčo,
   než budu reagovat jednotlivě, teď jsi mi připomněla toto (je to tedy z asi rok a půl starého článku):

   "Vražda tří osadníků byla falešnou záminkou. Vraždy tří osadníků dokázal premiér Netanjahu využít k vyhrocení situace. Připomeňme, že tři izraelští chlapci zmizeli a následně byli nalezeni zavraždění na Západním břehu. Neexistuje ovšem žádný důkaz, který by vraždy spojoval s Hamásem.
   Navíc je třeba dovysvětlit jednu věc. Jakkoli je tento čin otřesný a absolutně neomluvitelný, není možné se na něj dívat jako na vraždu běžných civilistů. Jednalo se o osadníky na okupovaném území, tedy o lidi, kteří si museli být vědomi rizika, jež podstupují. Oficiálně mají Židé vstup na palestinské území zakázán izraelským zákonem."

   Zdroj:
   http://denikreferendum.cz/clanek/18547-palestinsko-izraelsky-konflikt-aneb-co-ceska-masmedia-ignoruji

   Zmizelý izraelský kluk si za to může sám, protože někoho okupuje a měl to tedy čekat. Dokonalý dvojí metr.

   Vymazat
  5. Jenomže tady vytahuješ politické zneužití něčeho .... A zrovna fakt lidi, kteří jezdí pomáhat, kteří se snaží nějakým způsobem přispět k řešení toho marastu, tohle nikdy nezneužijí.

   Nikdy jsem nezaznamenala, že by někdo obhajoval jakýkoli trestný nebo násilný čin spáchaný imigrantem. Maximálně jsme se shodli, že opravdu je obtížné zachovat klid a rozvahu v té frustraci, ve které jste. Navíc tam hraje určitou roli dav, který potom už rozhoduje za nás. A rozhodoval by i za Tebe, kdybys v podobné situaci byla.

   Takže - podsouvání "vítačům", že tohle nás nechává v klidu, je totální neznalost. Někteří prostě nechtějí vidět to, jak se k tomu stavíme, co k tomu píšeme a co o tom všem říkáme. A jakékoli zneužití cizího neštěstí je mi bytostně cizí a budu se proti němu stavět bez ohledu na to, kdo komu co udělal. Vždy to pro mne bude násilí páchané na někom a nebudu se s ním ztotožňovat, navíc ho nějak zneužívat.

   Vymazat
  6. A upřímně - vždyť s těmi lidmi jednáme jak s dobytkem? Já vím, že je to nápor, že je toho hodně, že se toho bojíme, ale jsou to lidi .... a jednou jsme se přihlásili k Ženevské konvenci, jednou jsme si nastavili řízení o mezinárodní ochraně, jednou jsme tento závazek přijali. Nic nás neopravňuje k tomu, abychom nechali ty lidi včetně žen a dětí nocovat na poli ve smradlavých dekách, které tam navíc za své dovezou dobrovolníci, kteří to posbírali po lidech, kteří to mohli doma postrádat. A ta situace už trvá dost dlouho na to, abychom se k ní jako společnost nějak postavili a hledali řešení. Zatím se jen dohadujeme a plácáme hovadiny, zatímco děti spí na zemi zabalené v dece, v zimě a dešti a skupina nadšenců jim alespoň ráno podá teplý čaj a chleba s máslem. To není klišé, to je prostě fakt.

   Vymazat
  7. Citaci jsem vzala z Deníku Referendum, protože tam se hodně řeší Klinika a zrovna včera jsem si tam četla.
   Chci jenom ukázat, že v mnoha případech je ten soucit jenom pro někoho. Cením si a věřím, že Tvůj případ to není, ale právě - ne všichni se dokážou přes různé předsudky povznést a asi to platí nejen pro odpůrce migrace, ale i pro tu druhou stranu. Mimochodem, už proto je možná legitimní o tom otevřít diskusi.

   Já sama v nějaké komunitě, která by byla jednoznačně nakloněná migraci, nejsem, názory kolem mne jsou různé, nijak extrémní (neznám ani žádného konvičkovce ani nikoho, kdo by tam jel třeba pomáhat). Takže si ráda přečtu hlasy z tohoto tábora, abych věděla, co si myslí.

   Ad jednání s těmi lidmi - to je pravda, psala jsem tady vícekrát, že se s nimi nakládá špatně, a to je jeden z důvodů, proč odmítám tento způsob migrace. Myslím, že se s nimi jedná špatně kontinuálně, lžou jim ti, kdo je lákají na cestu, lžou jim pašeráci, kteří jim líčí Evropu jako ráj. Deziluze musí být veliká, tomu odpovídá frustrace a tomu zase vznikající násilí. Ty malé děti v těch davech, když vidím v televizi, tak na to se ani nemůžu dívat... jenomže právě proto si nemyslím, že tohle by mělo pokračovat, že to je správný způsob, naopak, myslím si, že to je celé špatně.
   Je to jen jeden z důvodů mého postoje, ale dost podstatný.

   Vymazat
  8. O tom jsme si už psaly ... o příčinách, následcích a důsledcích. Já třeba osobně jsem na EU dost naštvaná (jakkoli se tu psalo, že jsem slepě nekritická vůči EU), že v době, kdy tohle všechno začalo, jsme řešili řecký dluh, jehož dopad rozhodně nechci bagatelizovat, ale že už v tu dobu měla EU říct ... Ano, je to problém, ale máme tu větší. Protože my jsem ty Řeky v podstatě hodili přes palubu. To, co řešíme dnes, to už je s křížkem po funuse. Teď tady máme lidi, kteří ... někdo potřebuje pomoc, někdo ne, někdo si ji zaslouží, někdo ne. My si tu sedíme a meleme si mlýnek, zatímco jinde imigrační úředníci padají na hubu. A věř, že vím, co to je odřídit jednu žádost a není to má dáti - dal .. je to řízení o lidském osudu. jako takové vyžaduje hodně času, práce, zhodnocení, nadhledu a informací, které ti nespadnou z nebe. Současně věř, že ta procedura je nastavená tak, že to umí filtrovat, ale v tom přetlaku? Ten tlak je oboustranný. Takže já se rozhodně nepovažuji za nekritického přisluhovače EU.

   Tento způsob migrace? No, ono se to teď bude, podle mne, dost těžko zastavovat. Ta propaganda mezi lidmi, kteří touží po lepším životě, je obrovská a bude obtížné ji uvést na pravou míru. Podívej se jen do táborů v Jordánsku, jak to tam vypadá ... To uvěříš čemukoli, jen abys z toho vypadla.

   My si tu sedíme v teplíčku, u telky, s plnou lednicí, teplou vodou ... ty lidi mají oprávněný pocit, že by se na tom taky mohli spolupodílet. Že jejich děti by mohly mít totéž. Tak jdou.

   Já se málokdy dovolávám Boha, jakožto evangelík z leknutí :D ... ale dej Bůh, ať nikdy nejsme v jejich situaci. A dej Bůh, ať na té situaci nemáme svoji vlastní vinu ....

   Vymazat
  9. Já se modlím, abychom se nedostali do takové situace, v níž jsou ti uprchlíci, děsí mne to. A uvědomuji si, že bychom se do ní dostat mohli.

   A pokud jde o různá řešení, se smutkem sleduji bruselský přístup. Teď byl další summit, prý dohoda s Tureckem - nevěřím tomu. A Řekům zůstane nakonec možná černý petr v ruce.

   Vymazat
 4. Podle mě vůbec nejde o náboženskou věc, ani z jedné strany, nakonec neimigrují sem jen muslimové.
  Naprosto stejně bych pak mohla říct, co je to za křesťanství, když ho jako imanentní součást vlastenectví atd. obhajují vobludy typu Hrindy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Geh,
   viz výše mé předchozí komentáře.

   Nemyslím, že jde primárně o náboženskou věc, myslím si, že to může být projev skrytého, ale zakořeněného schématu, kdy islám je vnímán jako opozice vůči tomu, proti čemu se vymezujeme. Tudíž jako náš spojenec v boji, který se podvědomě vede.

   A takových lidí, kteří nemají pro církev, pro náboženství, pro Boha, dobrého slova, je dost, a nejsou to jen hospodští povaleči, ale i intelektuálové. Z nějakého důvodu je církev velice štve. Zásadní narušení dosavadní (velice relativní) náboženské homogenity Evropy se může hodit.

   Vymazat
 5. Předložené hypotetické motivace jsou, dle mého názoru, zcela mimo. "Dobroserové" - já bych je nazval imho nejvýstižněji havloidi, neboť pod jeho ikonostasem byla u nás tato svoloč instalována - jsou především poznamenáni mdlým rozumem, defektním vzděláním a výrazným přídělem zlomyslnosti, sobeckosti a arogance. Díky těmto vlastnostem bych pak u nich nehledal nějakou jinou skupinovou "motivaci", než stádnost a řiťolezectví - jejich loutkovodiči a představené ikony jim prostě "zavelí", a oni jdou a "serou dobro". Stejný typ nemyslících lidí "kamenoval" v padesátých letech Horákovou...
  Samozřejmě předkládané motivace mohou hrát a nejspíšh rají roli u loutkovodičů. I když tam, hádám, nepůjde o antisionismus. Viz Šapiro atd...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podepisujte mi komentáře, prosím.
   Nechápu, co je tak složitého na tom, připsat pod komentář nějakou zkratku. Kdyby to takto, jak to děláte Vy, dělal každý, můžu to tady rovnou zavřít, protože diskuse je zcela nepřehledná.

   Trošku si protiřečíte, tak jsou ty motivace zcela mimo, nebo nejsou?:-)
   Já myslím, že nejsou, ale sedí jen na úzký okruh lidí, to souhlasím. Nevím, jestli jenom na loutkovodiče, nevím, jestli na každého loutkovodiče, to bych takto nepaušalizovala.

   S tou stádností se mi to také nezdá přiléhavé, protože tábor příznivců imigrace je výrazně menšinový (tedy u nás, v Německu to může být jinak), tudíž se vymezuje oproti zbytku společnosti. O stádnosti můžeme mluvit v rámci jejich "komunity", ale z pohledu společnosti jako celku jdou naopak proti mainstreamu.

   Ovšem že tito lidé jsou stejně tak schopni někoho zatratit, jako někoho adorovat, a to dost mechanicky, to je pravda.

   S "havlovským klišé" naprosto nesouhlasím, celá tahle "pravdoláskařská, havloidní" pejorativní terminologie je podle mne naprosto mimo a vychází z nepochopení toho, jak V.Havel uvažoval, resp. z toho, že se do toho lidé, kteří takto prskají, ani neumí začíst. Protože jinak by takové nesmysly nemohli ani říkat.
   (Už jenom ta cenzura, ke které tito tzv. havloidi spějí, je úplně v rozporu s tím, jak fungování světa zamýšlel V.Havel.)
   Doporučená četba: Dopisy Olze.

   Vymazat
  2. Že jste to Vy... :-)
   (Jinak je to samozřejmě preventivní sebeobrana. Jak jste si mohla všimnout, v této zemi se již otevřeně popírá svoboda slova a neskrytě kriminalizují nepohodlné názory - když pominu extrémisty, kteří nemají svobodu slova tak nějak automaticky, tak např. Chaloupka, Konvička, atd.)

   Motivace jsou mimo u havloidního stáda, nikoli u jeho bačů, nevidím v tom rozpor. Přičemž bačové nejsou přímými vykonavateli, v převážné většině ani "nemají jména". Jen málokteří mají - Soroš, Šapiro - a u těch je třeba ta antisionistická motivace velmi nepravděpodobná.

   Havloidi že jsou "proti mainstreamu"? Opravdu? "Elita" EU není mainstream? ČT a další hlásné trouby nejsou mainstream? Věrchuška tzv. hlavních politických sil není mainstream? Požadavek na vystoupení ze sebedestrukční a destrukční EU a především ze zločinné NATO je mainstreamový? Asi si pletete "mainstream" s většinovým názorem "prostých lidí". Tento většinový názor je ovšem po celá desetiletí bohorovně ignorován a zašlapáván propagandou zcela po všech stránkách srovnatelnou se "starou dobrou" komunistickou, protože až na poslední "aféru" s připrchlíky nebyl schopen sjednotit se pod jednou myšlenkou a trošičku zvednout svůj hlas. To až nebezpečí destrukce naší krásné země invazním machometánským plevelem toto dokázal, protože to nebezpečí je tak obrovské a tak zřejmé, že to dochází i poslednímu joudovi.

   Ta terminologie je naprosto přiléhavá a vychází z pochopení, jak se ze zprvu neškodného a neschopného ješitného "dramatika" stalo posléze zkorumpované monstrum. Humanitární bombarďák. (Zlé jazyky tvrdí, že byl monstrem od počátku, skrýtým agentem. Já neshledávám pro tyto názory vážnější důkazy, přikláním se k pozdější korupci.) Dopisy Olze jsem četl, imho nejvýznamnějším jeho dílkem je Moc bezmocných, jinak je to převážně šmíra a upachtěnost (z hlediska "uměleckého").
   Onen.

   Vymazat
  3. Osobní zkušenost s kriminalizací názorů nebo popíráním svobody slova nemám a řekla bych, že tady se celkem bát nemusíme, tento blog je zapadlý, tady si můžeme psát, co chceme, a nikdo nás doufám kriminalizovat nebude:-)

   Ad mainstream - takto bráno je mainstream EU-podpora. Já jsem skutečně brala "mainstream" jako názor většinový, tedy většiny populace, a ta zrovna migrační snažení EU nepodporuje ani omylem.
   Ono to taky vypadá, že rozpor mezi tím, co chtějí elity, a tím, co chtějí obyčejní lidé, je v této věci tak zásadní, že to může být začátek konce EU.
   Jinak ale nezapomínejme, že o vstupu do EU bylo referendum, které bohužel dopadlo, jak dopadlo. No, jistě můžeme říci, že měli lidé vymytý mozek důkladnou propagandou, ale to je tak všechno, prostě o vstupu do EU rozhodla většina. (Jinak jsou na tom v zemích, kde obyvatelé už další integraci odmítli, a vlády jim ji stejně vnutily.)

   Jinak já si určitě nepřeji, aby se masy sjednotily pod nějakou myšlenkou typu "nechceme tu muslimy". To tedy rozhodně nikoliv. Masy už jednou pod podobnou myšlenkou sjednoceny byly a lidstvo na to nemá zrovna dobré vzpomínky.

   Havlovo dílo vůbec nehodnotím z hlediska uměleckého. Na taková hodnocení neaspiruji. A popisy jako "zkorumpované monstrum" jsou podle mne od reality na hony vzdáleny. Byť třeba s Havlovou podporou EU jsem souhlasit nemohla (ona tedy ta EU v jeho době nebyla úplně to samé jako EU dnes, ale ani tehdy to samozřejmě nebyla žádná sláva).

   Třeba Slovo o slově taky není špatné.

   Vymazat
  4. To už bude trochu pozdě, až budete mít "osobní zkušenost", nemyslíte? Mně osobně stačí zprostředkovaná, kterou ani jedna strana nepopírá, je tedy nesporná. Přičemž naše kolaborující mocenské "elity" veřejně a nepokrytě slibují přitažení otěží. Například tomu praseti Chovancovi se zajídá, že ilustrativní šibenice na politické demonstraci by neměl být ani přestupek...

   Bohužel jsem v referendu také hlasoval ANO. Mohl bych se asi úspěšně vymlouvat, že ta EU, do níž jsem chtěl vstoupit, už není ta stejná, co dnes, že ji změnili za pochodu. Já chtěl vstoupit do jiné Evropy, do Evropy svobodných občanů a rovnoprávných svrchovaných národů, jejichž práva nebudou oktrojována kdejakým zmetkem v Bruseli. Do Evropy, která jedná demokraticky a racionálně a prosazuje jen takové věci, ve kterých dosáhnou její členové konsensu. Ale ve skutečnosti jsem neměl být tak blbý, abych jim na to skočil, měl jsem to předpokládat. A když už jsem na právnickém blogu - jak je možné, že ústavní soud neprohlásil Lisabonskou smlouvu za protiústavní, když evidentně odporuje základnímu ústavnímu principu svrchovanosti?
   U NATO jde samozřejmě o zcela jinou písničku. Tam jsem naprosto přesvědčen, že kdyby se konalo referendum, byl vstup jednoznačně odmítnut. Proto je přece ti tehdejší zkorumpovaní kolaboranti ani náhodou nevyhlásili, jak by jinak byla u takto zásadní otázky jejich povinnost. Ze stejného důvodu také dosud obecné referendum nemáme, že. A neodpustím si v této věci připomenutí role vašeho oblíbeného ješitného kašpárka - který byl nejprve racionálně a humanisticky pro zrušení NATO společně s VS, aby posléze, za prebendy a slavobrány změnil postoj, a hnedle po "vstupu" souhlasil a zatáhl nás do protiprávní agrese a zabíjení nevinných v Srbsku. To je přece humanitární jak prase. Plus podepsal podobně zrůdný "zvací dopis" do Iráku, že...

   Myšlenka "nechceme tu muslimy" je v celé věci samozřejmě klíčová, ať chcete, nebo nechcete. Je to elementární podmínka zachování existence naší země a všeho, co tu máme krásného. Pakliže se na tom nedokážeme sjednotit, tak jsme odsouzeni k následování trajektorie pařížských předměstí, islamizace Británie, NoGo zón ve Švédsku. Jsme povinni tomu zabránit, ne pro nás, pro naše potomky...

   Slova, samá slova. Ten žvanil se prostě rád poslouchal. Imho slovo je jenom nástroj. Samo o sobě nemá žádný vyšší význam. Je zřejmé, že toto zkorumpované monstrum vyslovilo mnohá slova, která potom za prebendy pošlapalo. Např. jeho slib, že netouží po prezidentování, že odstoupí po svobodných volbách, prezidentský slib daný Československu... Ale prostě se ta kreatura "obětovala", že...
   Onen

   Vymazat
  5. Tak pokud jste hlasoval pro vstup do EU, nechápu, nač si stěžujete. Ty základní výhrady - např. demokratický deficit, absence schopnosti rozhodovat, omezení svrchovanosti členských států - byly zřejmé už tehdy.
   Já jsem samozřejmě hlasovala ne a hlasovala bych tak znovu, kdybych měla příležitost.
   Nechal jste si vymýt mozek a teď toho můžete tak akorát litovat.

   Proč ÚS schválil Lisabonskou smlouvu, to se musíte podívat do odůvodnění toho rozhodnutí. Já jsem nechápala, že byla schválena extradice českých občanů do zemí EU... no, byla.

   NATO naopak podporuji, právě proto, že to je jiná písnička než EU.
   Ale jak vidíte, ne ve všech svých názorech se shoduji s tím, jak to viděl Václav Havel.
   Tato diskuse ale není o Havlovi, jeho postoj k současné situaci se bohužel už nedozvíme a já si jej - na rozdíl od jiných - nemíním domýšlet.

   Nejsem si jistá, že bych to definovala tak, že zde "nechci muslimy", já tu nechci islám v radikální podobě, nechci tu lidi, pro které jsme méněcenní psi, jejichž život nemá cenu. Někteří muslimové takoví jsou a někteří ne, ale v současné době se mezi oběma skupinami nerozlišuje a jdou sem všichni, navíc s rizikem, že i ti, kteří takoví nejsou, se takovými stanou, resp. jejich děti. Francouzský model "integrace" je pro mne odstrašujícím příkladem, jak se to dělat nemá.

   Slovo není "jen" slovo. Zapomínáte, že na počátku bylo Slovo.
   A už nechte těch urážlivých označení, už jenom proto, že je směřujete vůči někomu, kdo se nemůže bránit, to není správné.

   Vymazat
  6. Stěžuju si na vlastní blbost, není to zřejmé? Nicméně ani vlastní blbost mi (abychom vykročili z nepodstatné osobní roviny, řekněme, že bychom to mohli zobecnit na "nám", samozřejmě jen pakliže by tento názor v občanstvu převládl) snad neupírá právo na změnu názoru či rozhodnutí, notabene když se dost podstatně změnila situace od doby posledního "rozhodnutí"? Tj. zatímco nám slibovali, že "budeme moci ovlivňovat rozhodnutí EU", mj. i Lisabonskou smlouvou změnili parametry spolku tak, že zřejmě nejsme schopni zabránit útoku na zcela elementární základy naší společnosti a jsme zvenčí nuceni jednat sebedestruktivně a proti našim zájmům. Do odůvodnění jsem se samozřejmě (už dávno) díval, ale snad si nemyslíte, že tam něco takového lze najít? Na rozdíl od přírodních zákonů, v systému "práva" lze napsat cokoli. Třeba že LS není v rozporu s Ústavou, protože není v rozporu s Ústavou. Papír snese všechno a proti rozhodnutí není odvolání. Ledaže by bylo možné se odvolat k Soudnímu dvoru EU a ten by rozhodl jinak. Pak bychom samozřejmě jako "svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát" museli sklapnou krovky a udělat to, jak nám nařídí. To je přece "svrchovanost" jak bič...

   Ale pozor, já jsem pořád obecným zastáncem "evropské integrace"! Ale poněkud jiné, než je ta stávající nedemokraticky a protilidově "ukradená" a oktrojovaná. Dobrovolná spolupráce a postupná divergence evropských národů a států na základě vzájemně respektovaných zájmů, ekonomické spolupráce, svobody a rovnoprávnosti je imho jedinou možností, jak uplatnit zájmy malých národů vůči evropským hegemonům typu Německa, vzletně řečeno jak zabránit válce. Pokud ovšem nejsou splněny předpoklady, je nutno učinit "krok zpět" a ze špatně nasměrovaného a špatně řízeného vlaku vystoupit.

   Jedinou možností, jak tu "nemít islám v radikální podobě, nemít tu lidi, pro které jsme méněcenní psi, jejichž život nemá cenu", je nemít tu machometány (v množství větším, než je "nezbytné". Tedy individuálním machometánům asi není možné obecně jejich přítomnost znemožnit, ale muselo by se zabránit jakékoli institucionalizaci a kořenění islámu - tj. měly by být aplikovány již platné zákony, které, hádám, i v dnešní podobě umožňují zákaz sdružování, podpory a propagace, stavby mešit, trýznivého zabíjení zvířat, atp., z důvodu mnohočetného systémového rozporu s naším právním systémem a lidskými právy.

   Když tak to "slovo" obdivujete, tak je namísto bezobsažných výzev použijte a svým slovem vyvraťte ta moje...

   Vymazat
  7. Připomenul jste mi jednoho souseda: Když se volil nový výbor SVJ, nadával jak dlaždič (i tím mi ho připomínáte), že on by to dělal zadarmo. Tomu pánovi bylo potřebné říci, že bych jemu nesvěřil správu domu, na němž mám podíl, ani kdyby za to platil - žel jsem se udržel.

   Vám podobně správu společnosti.

   Paranoja, paranoja.

   Vymazat
  8. Vy mi zase připomínáte toho chlápka, co padá z mrakodrapu ve vtipu, tuším, z Frajera Luka.

   Slepota, slepota (mám prý být méně expresívní).

   Vymazat
  9. Myslím, že to bylo v Sedmi statečných...

   Vymazat
 6. Náhodička mě po napsání příspěvku dovedla k http://dfens-cz.com/zmrdi-i-zasveceni/ :-)
  Byť si naprosto nemyslím, že každý zmrd je havloid, tak nepochybně prakticky každý havloid je zmrd (charakteristika odpovídá).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezbývá mi než dodat, že podle mne lidé, kteří se nyní Havlem zaštiťují (pokud to ovšem vůbec dělají a není jim to jen podsouváno), často nemají s Havlovými myšlenkami nic společného.
   Ostatně, nevím, zda lidé, kteří používají výrazy jako "havloid" nebo "pravdoláskař" vůbec znají podstatu Havlova uvažování a těžiště jeho myšlenek. Často se mi zdá, že vůbec. Jen dokola opakují jeden či dva z kontextu vytržené výroky.

   Vymazat
  2. Věru nejsem tento případ. Naopak se Havla v diskusích se "zlými jazyky" nezřídka "zastávám". Oni by mu nejraději přičetli všechno zlo, ke kterému v naší společnosti od devadesátých letech došlo, já jim vysvětluji, že byl v podstatě jen bezvýznamná figurka. Jen se "někomu" hodil do krámu a ten ho (s jeho vědomím a souhlasem) využil. Kdyby nebyl on, našel by se někdo jiný. Proto ten taky odkaz na ikonostas...

   Vymazat
  3. Jinak se omlouvám útlocitné dámě výše za vulgaritu.
   To byl samozřejmě jen takový náhodný situační vtípek :-) Vycházející ze skutečnosti, že charakteristika zmrdů pasuje i na havloidy. Je příznačné, že havloidi nemají smysl pro humor. Však jej zpravidla nejsou schopni pochopit, díky své intelektuální nedostatečnosti. Ze stejného důvodu se také vyhýbají každé diskusi, která by nebyla na téma "co a jak to chtějí havloidi".
   Ve skutečnosti jsou havloidi ještě daleko horší, než zmrdi. Je neštěstí osobně se střetnout se zmrdem, jejich nakupení může zničit kolektivy a celé firmy. Ovšem havloidi jsou celou sítí takových zmrdů, nadto řízených cizí mocí. Pomáhají rozvrátit celé společnosti, zničit krásné země.
   A musím dát zapravdu níže Pefimu - nepochybně u nich existuje i vrstva parazitů, která se přisává čistě ze zištných důvodů. Pro ty neplatí všechny mé charakteristiky, například mohou být i inteligentní a mít kvalitní vzdělání. To, co jsem psal, platí spíše pro jejich "idealističtější", nebezpečnější část.

   A pak že to nejde bez vulgarit :-))
   Onen

   Vymazat
  4. Vůbec netřeba se omlouvat :-), je to ostatně spíše Vaše vizitka, jak jste schopen se vyjádřit, co z úst vypustíte a jak své konstrukce stavíte. Toto je ostatně všeobecný náhled na odpůrce migrace. Není třeba jim cokoli vysvětlovat, protože

   a) sice to není pravda, ale mohla by být
   b) islám je zlo
   c) vítači potřebují psychiatra

   a mohla bych pokračovat.

   Nemám potřebu Vám vyprávět cokoli o sobě a svých pohnutkách, počítám, že na BPI a v podobných spolcích ostatně vědí lépe, než já, proč co dělám, tak co bych se unavovala, že?

   Mimochodem - až budete opravdu vtipný, zasměju se, zatím jste spíš trapný :-)

   Howgh.

   I.

   Vymazat
  5. Ad Václav Havel
   Jenomže nemáte pravdu, on nebyl bezvýznamná figurka, ostatně už to, jak mnoha lidem leží v žaludku, jednoznačně svědčí proti této teorii.
   Jestli ono by nebylo lepší nepřehánět to ani jedním směrem. Nemůže za vše, ale za něco ano, to jistě. Asi aspiroval na větší vliv, než měl, ale že by neměl žádný, to také není pravda.
   Mně ale nejde o jeho dějinnou úlohu, záleží mi spíš na tom, čím promlouvá k jednotlivému člověku. A že si z toho člověk, který chce, může leccos odnést, o tom jsem přesvědčená. A to platí dokonce bez ohledu na politické přesvědčení takového zájemce.

   Vymazat
  6. Ad útlocitná dáma:
   Díky za prezentaci mdlého rozumu...
   Já už jsem holt ten anonym, tak co je mi po nějakých vizitkách :-)
   Islám samozřejmě JE zlo (a tím víc a nebezpečnější, pokud expanduje tam kde dosud nebylo) a "vítači" nepotřebují psychiatra, ale aby jim někdo dal přes hubu. Pro jejich dobro, snad by jim to pomohlo. To bylo samozřejmě jen "obrazně", reálně by asi pomohlo je pozavírat za porušování zákonů (o ochraně státních hranic, o podpoře převaděčství, terorismu atp..)

   Ad paní domácí:
   To je přece všechno jenom propaganda. Jistěže se podílel na oklamání lidí, takže nebyl figurkou bez vlivu. Mnoha lidem leží v žaludku jenom proto, že "se bojí otevřít konzervu". Všechno jeho konání a všechno, co nám (spíš našim dětem) dnes tlačí do hlavy, je založeno na lžích. Až všichni jeho pamětníci vymřou, budou mít naši následovníci dalšího "tatíčka" :-)

   Skutečně netuším, co pěkného bych si od toho ješity mohl odnést.

   Vymazat
  7. Ale HLAVNĚ by se měly havloidům okamžitě a úplně zastavit všechny penězovody, pomocí kterých si ty parazity, kteří nám škodí, vlastně sami platíme.
   Onen

   Vymazat
  8. Jistě - že zdravím rodiče, ve výchově drobet selhali, snad se s tím nějak vyrovnají.

   Vymazat
  9. Nebaví mne v diskusi o imigraci řešit několik let mrtvého prezidenta. Nevím, proč bych to měla dělat.
   Ale jeho vliv nebyl jen na lidi, měl vliv na politiku, na zařazení naší země do nějakého kontextu, no prostě to byl vliv, nejprve vliv umělce a intelektuála a potom vliv politika. Nechápu, co bych na tom měla rozebírat, připadá mi to jako normální aspekt jeho činnosti.
   A jak už jsem psala, jeho myšlenky jsou v jeho knihách a esejích. A jestli jsou ty knihy a úvahy lži? To ať si posoudí ten, kdo je čte. Já nikomu nenutím, co si o tom má myslet, lidé mají vlastní mozek, aby si utvořili názor.

   Nevím, co potřebují "vítači", já si nemyslím, že někdo potřebuje "přes hubu". Ale myslím, že všichni musíme přemýšlet o tom, co se děje v Německu a ve Francii a co z toho plyne (nebo by mohlo plynout) pro nás.

   Jinak myslím, že Ivča má pravdu, na to jak kritizujete ostatní, byste se mohl podívat také na své chování, určitě je na tom co zlepšovat.

   Vymazat
  10. Sama jste s tím začala. Já jsem jen použil jeho jméno k dnes již relativně tradiční charakterizaci páté kolony, která tu byla (bez vnitřní souvislosti s tím, jaký Havel byl nebo nebyl) pod jeho ikonizovanou podobou instalována.

   Já Vám samozřejmě taky nic nenutím. Jen už nevím, jaké ještě vetší lži se může dopustit někdo, kdo se prezentuje jako humanista, má plnou hubu řečí o svobodě a lidských právech, a poté nevynuceně schvaluje a obhajuje dosud neslýchané bezprávné vojenské agrese vůči členským státům OSN, zbabělé zabíjení nevinných lidí, kolektivní vinu. A protože to udělal za peníze, medajle, "doktoráty", bysty v kongresu, Dášeňku, lavičky v parcích a jméno na kdejaké ceduli, označil bych směle takového člověka jako PROSTITUTA.

   Na mém chování jistě lze kdeco zlepšovat, ale koho to zajímá?

   Vymazat
  11. Víte, já jsem moc rád, že se naše země zapojila zrovna do těch aktivit, co popisujete. Nejsem rád, že se děly, ale svět musí být zabezpečen pro demokracii a svoboda je vykoupena krví hrdinů i katanů. OSN je dobrá organizace na jednání, kontroly, vyhrožování. Ale ne na boj. Protože na počátku neměly demokracie připustit Stalina do RB. A tak za celé dějiny studené války byla myslím jedna mise se souhlasem RB: Korea.

   Podobně později. IMHO chyba není, že jsme bojovali moc, ale málo. A někdy blbě, někdy jsme si neohlídali spojence (počínaje J.Vietnamem). Ale na světové šachovnici nelze všechno vyhrát. Ale pokud někdo prostě jenom nevpustí inspektory OSN, nebo rozpoutá na svém území etnické čistky (poté co rozpoutal 3 války), je hoden naprosto korektně ostavit od moci. Nakonec OSN posvětilo zásah v OSN tím, že nejen že ho neodsoudilo, ale vytvořilo Dočasnou správní misi Organizace spojených národů v Kosovu, čili vlastně protektorát OSN.

   Když jsme vstupovali do NATO, byl jsem akorát na vojně. A Pán Bůh mi připomenul film Na křídlech orla, o útěku pracovníků firmy EDS z rozvráceného Iránu po revoluci. V závěru tam vojáci poslední výspy NATO v Turecku ochrání prchající - a já jsem prostě v srdci těmto všem spojencům, i přes jejich chyby, slíbil věrnost. (S Erdoganem mám samozřejmě problém, tehdejší turecká armáda byla strážcem sekularity....)

   Mj. při vašich argumentech mne napadá Společnost národů za první republiky. Nejen, že nezabránila agresi Itálie v Habeši, po výstupu Německa ani jeho expanzi, ale podobně napadení Finska Sovětským svazem v roce 1939. Dokonce na půdorysu původní dohody SN o arbitráži východních hranic Německa se dál Mnichov...

   Takže členství státu v OSN je pro mne asi totéž jako členství rodiče v SRPŠ. Dá se tam kdeco probrat, ale nic to neříká o tom rodiči.

   Vymazat
  12. Tak určitě :-)
   Turecko má s "ochranou křesťanů" staleté zkušenosti, to je spojenec jak víno. Asi takový, jako Vy křesťan. Máte dost.

   Btw, nepletete si Vaši "filmovou zkušenost" s Rambem? :-)))

   Vymazat
  13. Přestaňte urážet ostatní diskutující a držte se tématu. Vás taky nikdo neuráží.
   Tady máme na komentáře určité nároky, asi Vám to uniklo. Pokud neumíte psát bez urážek, je spousta jiných webů, kde je to tolerováno. Tady ne.
   Příští nepodepsaný komentář smažu.

   Vymazat
  14. Můžu vědět, čím jsem tentokrát popudil Váš majestát?
   Nazvat "ne úplně vzorným křesťanem" někoho, kdo se na jedné straně Bohem ohání, avšak na straně druhé zjevně horuje za více agentu orange do vietnamských a jiných džunglí, více bomb na nevinné srbské a jiné občany, více mrtvých iráckých dětí a dalších chudáků a více tureckých genocid, to vážně nepovažuji za urážlivé. Možná nedával pozor, když mu říkali, že Bůh je láska. Možná ta jeho "denominace" není tak úplně křesťanská. Možná je problém někde jinde, a tomu by odpovídal i způsob jeho argumentace, ale to však zjevně nemohu ani naznačovat, abych zase nepopudil :-)

   Zato mi neuniklo, že máte vyšší nároky na formální podobu příspěvků, než na obsah. Já to holt mám opačně. Hrubý pytel hedvábím nelátám.
   Onen

   Vymazat
  15. Ježišmarjá, vy musíte být děsnej chudák ... Hlavně, že jste si tu zvedl sebevědomí, můžete večer u pivka povyprávět klukům, jak jste to nandal nějakejm intoškám :D :D :D ....

   Vymazat
  16. Milá Ivano, nic si z toho nedělejte ;-)
   A opravdu mě ani ve snu nenapadlo Vás považovat za nějakou "intošku". Nemusím asi psát, proč. Hahaha.
   Onen

   Vymazat
  17. Taky nejsem intoška :)

   Vymazat
 7. Motivací řady z nich je nekritický obdiv k EU a když EU tu migraci podporuje, tak to přeci musí být dobrá věc.
  Motivací některých pak bude nenávist k vlastním rodičům či zamindrákovanost ze svého původu a vzhledu.
  Ten antisemitismus je určitě pro mnohé z nich motivací, či spolumotivací. A pak také marxismus či neomarxismus u těch, kteří Marxovo učení ani pořádně neznají.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   ty motivace určitě nejsou jednotné.
   Už jsme zde hovořili například o záhadných motivacích paní Merkelové, přičemž pro mne, jak nejsem žádný psycholog, je nejsrozumitelnější vysvětlení, že ji někdo vydírá, protože to její chování mi prostě není pochopitelné.

   Ale je velice zajímavé sledovat názory lidí, kteří si do Izraele kopnou, kdykoliv mají příležitost.
   (V tomto smyslu musím opět vyjádřit dlouhodobou spokojenost s naší politickou reprezentací, včetně prezidenta.)

   Vymazat
 8. Vítače bych rozdělil na užitečné idioty a parazity.
  Paraziti potřebují co nejdéle udržet zavedené penězovody, aby na nich mohli parazitovat. Vzhledem k objemu evropských a jiných dotačních peněz jde n anašem území o stovky miliard a tyto zakázky se dělí mezi pár desítek parazitů velkých, stovky parazitu středních a tisíce parazitů malých. A na tomto se v ČR přiživují stovky tisíc zaměstnanců v soukromé i státní sféře, kteří si minimálně podvědomě uvědomují, že dotační peníze jim dávají práci. Pro ně platí: Nebudou dotace = budu bez práce a skončím pod mostem. Všudypřítomné cedulky s vlaječkami EU toto vědomí systematicky utvrzují.

  Druhá skupina vítačů jsou užiteční idioti, což jsou většinou mladí naivní lidé, kteří jsou tak trochu ekvivalentem hippies. Mají pravdu v tom, že je potřeba pomáhat. Současně však mají pocit, že peníze padají z nebes a tak když chtějí rozdávat z cizího, tak ani náznakem nemají pocit, že sahají pro peníze do cizích kapes a že dělají něco špatného.
  V USA na to je rčení "Put your money where your mouth is" - u nás pro to chybí ekvivalent. Ti čestnější užiteční idioti žádné významné vlastní prostředky nemají protože ty, které měli, skutečně dlouhodobě utráceli v rámci pomáhání ostatním. Ti méně charakterní si bez problémů zdůvodní proč je správnější šahat do cizí společné kapsy, do které už nakradl stát, než do své vlastní a naopak inklinují k profesionálnímu aktivismu a transformaci na parazita.

  Antisemitismus bych v tom opravdu nehledal. V oblasti náboženství tam spíš tuším nedostatek protestantské etiky u nás a rovněž i v tradičně protestantských rtegionech západní evropy. Bez této etiky moderní kapitalismus nemůže dobře fungovat. Navíc díky deformaci trhu pomocí dotací a subvencí došlo k fatální deformaci toho, co vše je dnes považováno za poctivou a pro společnost užitečnou práci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pefi,
   jste úděsně nekorektní:-)

   Ale je to zase až přílišná paušalizace. Protože podívejte se třeba na "vítače" z Generace 21. Oni to tedy asi nejsou vítači v pravém slova smyslu, ale jsou to lidé, kteří se snaží o integraci uprchlíků, tedy omezeného počtu, který jde zvládnout, velmi rozumným způsobem.

   Ad přísloví - napadlo mne k tomu (prý) španělské přísloví "udělej, co chceš, a zaplať", jenomže to nevystihuje přesně podstatu věci, míří to spíše na individuální odpovědnost.
   Ale budu přemýšlet, jestli mne nějaký český ekvivalent nenapadne.

   Ad antisemitismus: možná spíše antisionismus?

   Ale s tou protestantskou etikou, to je velice zajímavá otázka. Jak ta se srovnává s tím, co dělá strana přijímající pomoc? Hm, to je zajímavé.
   Ono to má ještě jeden aspekt, když už jsme u křesťanů, resp. katolíků. Pomáhat je jistě velice záslužné, ale první přikázání nezní pomáhej, nýbrž "V jednoho Boha věřiti budeš".
   Spása duše má zkrátka přednost, pomáhající křesťané by se měli starat nejen o nasycení těch lidí, ale také o jejich duši, protože z hlediska křesťanského jsou to bludaři, kteří propadli nepravým prorokům, nebo tak nějak by se to dalo říci.
   Ale nedovedu si představit, co by nastalo, kdyby se někdo pokoušel v uprchlických táborech o systematickou evangelizaci. Krmit ty lidi křesťané smí, ale říci jim o svém Bohu, to už by nejspíš měli velký problém. Přitom to druhé, ač Vám se to jako ateistovi jistě nezdá, je důležitější než to první.

   Vymazat
  2. Chris, víš o tom, že podobné akce, jaké jsou dnes prováděny pod záštitou Generace 21, proběhly již dříve?

   Vymazat
  3. Ne, začala jsem se o to zajímat až teď, zdá se mi, že to dělají velice rozumně a docela jsem zírala, jakou to má mediální podporu. A já to taky podporuji, právě proto, že tento přístup zajistí slušné a důstojné chování k těm lidem.
   O nějakých řízených přesidlovacích akcích v minulosti nevím, tedy kromě tuším Čechů z Ukrajiny.

   Vymazat
  4. Třeba Barma .... žijí tady už poměrně dlouho.

   Vymazat
  5. Našla jsem ti o tom jednu zprávu http://www.mvcr.cz/clanek/realizace-pilotniho-programu-presidleni-barmskych-uprchliku-z-malajsie-prilet-druhe-skupiny-uprchliku.aspx

   Vymazat
  6. Ačkoli nejsem jednoznačným příznivcem toho, co dělá G21 (připadá mi, že to dělají z nějakého nezdravého motivu a nepromyšleně), nelze popřít, že to, co oni dělají, má alespoň nějaký elementární smysl - "zachraňují" někoho, komu hrozí nebezpečí smrti i třeba v tom Iráku, Turecku, Libanonu. Prostě v každé machometánské zemi, kde zakořenilo a vládne to ZLO jménem islám. Zničili si své vlastní země a teď by chtěli zničit i tu naši.
   Útlocitná dáma nahoře cosi žvaní o Ženevské konvenci a chudáčcích dětech, co spinkají v blátě. Asi si to plete s nějakou jinou "vítačskou" dokumentací. Co já vím, tak uprchlík je povinen požádat o azyl v první bezpečné zemi. Takže každý, kdo to nerespektuje, je pouhý ekonomický parazit a že svoje děti přivedl do bláta, je jen jeho odpovědností. Ne, že by to byl ten hlavní problém.

   Vymazat
  7. Diskusi se budu věnovat později, momentálně nemohu.
   Ale prosím, pište pod komentáře označení autora a neútočte expresívními výrazy na jednotlivé diskutující.
   Jsme tady od toho, abychom slušně sdělovali své názory, nikoliv abychom se museli obhajovat před takovými zbytečnými útoky.

   Ty děti skutečně spí v blátě, to je pravda, a za sebe mohu říci, že mne mrzí každý případ dítěte, které spí v blátě, a je mi úplně jedno, jak se do toho bláta dostalo a čí je to vina.

   Vymazat
  8. Ale, ale, anonyme, než budete rozebírat azylový zákon, buďte tak laskav a nastudujte si ho :-), nebudete potom vypadat jako nevzdělanec.

   Děkuji.

   PS: V debatě na toto téma s Vámi budu pokračovat v okamžiku, kdy budete vůbec vědět, k čemu se vyjadřujete. Zatím je to asi totéž, jako bych já tady dělala rozbor operace mozkového nádoru.

   Vymazat
  9. Gen21 nejsou klasičtí vítači dle mé definice parazit/užitečný idiot. Mimo jiné se práci s uprchlíky věnovali dávno před tím, než to začala být taková móda, byli (a možná stále jsou) financováni z privátních zdrojů. Navíc články "Běžný Abdullah imigrant - BAU", kde někdo napojený na Gen21 popisuje spoučasnou imigrační vlnu pohledem imigranta ukazují, že jsou nohama pevně ukotvení v realitě.

   Já jsem antivítač, ale i pro mě byly články o BAU celkem šokující, protože realita je ještě o kousek horší, než jsem čekal. A to se mi zase tak často nestává.

   P.S. Vůči mé osobě expresivní výrazy být používány mohou - utlouct mě lze dobrými argumenty, ale ne expresivními výrazy.

   Vymazat
  10. Edituji ještě předchozí komentář, proto jsem ho smazala:

   A abych vám trochu usnadnila hledání:
   Nepřípustnost žádosti o azyl
   f) přichází-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany ze státu, který Česká republika považuje za evropskou bezpečnou třetí zemi, neprokáže-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany, že v jeho případě tento stát za takovou zemi považovat nelze, nebo ....

   Takže - doporučuji číst zákon celý a dočítat věty do konce .... a až budete cosi vykřikovat o bezpečných zemích, nejprve mi sdělte, zda jsem informován o všech azylových řízeních, které by podle tohoto měly být neřízeny?

   Počítám, že byste měl mlčet.

   I.

   Vymazat
  11. ještě oprava ne jsem, ale JSTE ... pospíchám, no :-)

   Vymazat
  12. Ivana a azylový zákon: Háček je už v tom, že podle českého seznamu bezpečných zemí je zjevné, že z formálního hlediska žádat v ČR o azyl může asi tak 6 miliard obyvatel planety. A to je jen začátek:

   S trochou snahy lze ze seznamu 12 států + EU vyřadit USA (např. díky Guantanámu a dalším aktivitám). S trochou snahy by možná šlo vyargumentovat i vyřazení Velké Británie. Na únosech lidí na jejich transportu na Guantanámo, kde byli mučeni, se kromě USA podílelo cca dalších 50 zemí, takže na ne-bezpečné země dle teleologicky rozšířené definice bezpečné země lze považovat i Německo, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Polsko a samozřejmě také ČR.

   Když už tedy chceme formálěn mávat azylovým zákonem, tak já bych ze seznamu bezpečných zemí ČR vyjmul a zakázal bych zde žádat o azyl, protože dle vlastního prohlášení nejsme bezpečnou zemí. Tím by byl formálěn problém vyřešen. Mohli bychom se věnovat reálným problémům, jako například co dělat s miliony ekonomických migrantů, které nezajímají naše zákony ani naše kultura, a kteří se hrnou ozlomkrk do Evropy, kde díky Alláhovi létají pečení holubi do úst a kde ulice jsou plné prostitutek.

   Vymazat
  13. Ano, jistě, můžeme se vyvázat ze svých mezinárodních závazků, natáhnout ostnatý drát, pustit do něj 220 a stoupnout si do fronty na bony. To jistě všechno můžeme udělat. Doufám, že se mi povede vyjet ještě před tím, než ty dráty natáhnou.

   Vymazat
  14. Autor zřejmě napojený na Gen21 napsal:
   "... Za více než deset roků jsem hovořil se stovkami lidí, jistě s nízkými jednotkami tisíc. Skutečné uprchlíky jsem mezi nimi potkal dva. Vlastně dvě. Samotné ženy s dětmi, kterým vlezlo v noci do baráku komando s kalašnikovy, vyvraždili jim půlku rodiny – a nabídli, že pokud okamžitě nevypadnou, druhý den to přijdou dodělat. ..."

   Celé je to zde:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/08/bezny-abdullah-imigrant-cast-i/

   a dokonční zde:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/09/bezny-abdullah-imigrant-cast-ii/

   Žiletkový drát pod napětím může být jedno z mnoha méně špatných řešení, protože žádné dobré není na obzoru.

   220 V mimochodem nestačí, chce to 10x takové napětí, jinak to jsou vyhozené prostředky.

   Je chybou, že ČR přistoupila k mezinárodním závazkům formulovaným na základě nedomyšlených ideálů bez ohledu na jejich realizovatelnost. Ale co čekat, když o odborných věcech běžně rozhodují lidé, kteří se s plnou vážností dožadují zrušení fyzikálních zákonů (netuše ve své blažené nevědomosti a nevzdělanosti, že to jsou zákony přírodní, ne lidské).

   Vymazat
  15. Expresivní výrazy jsou použity v tomto protimohamedánském článku:
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Loupeznik-vrah-a-pedofil-Mohamed-Paraziti-peklo-a-saria-A-pokud-profesor-Halik-rika-ze-islam-je-jinou-cestou-k-Bohu-Katolicky-knez-se-toho-fakt-nebal-a-toto-nam-rekl-425567
   Vřele doporučuji.
   Milan

   Vymazat
  16. Milá (můžu alespoň napsat hloupá? To přece není nijak zvlášť expresívní, že? A je to výstižné.) Ivano
   Vůbec jsem nerozebíral (ještě ke všemu náš) azylový zákon, který, pokud jsem to dobře sledoval, se naše chrabrá policie celkem snažila dodržovat, dokud jí nějací havloidi nezačali házet klacky pod nohy (a mamá Merkel si všechny připrchlíky pozvala do vaterlandu). Co dále vím, azylantů se "naše" problémy s dětmi, spinkajícími v blátě, ne, že by mi jich nebylo líto, netýkají. A to primárně ani těch kupříkladu na řecko-makedonské hranici. Oni tam (tam ve členské zemi EU ani onde v nečlenské zemi, obou zcela bezpečných) o azyl přece nežádají. Jen tudy na náklady "hostitelských" zemí cestují za mutti Merkel. Psal jsem o vašem žvanění o Ženevských konvencích (které, podle mých informací řeší právo válečného konfliktu; jistě se mohu mýlit).

   Tož pa... a přeju vám, aby se vám to povedlo ;-)

   Vymazat
  17. Sakrafurt... Onen

   Vymazat
  18. Když už tu je ten odkaz na vlkovobloguje... tak tohle je naprosto precizní:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/03/09/priprchlici-a-jak-to-skonci/
   Onen

   Vymazat
  19. Ivčo,
   díky za odkaz.
   Mne by zajímala nějaká studie nebo shrnutí o integraci těchto lidí, tedy jak se začlenili, jak žijí, jak to tady hodnotí... všechno o tom by mne zajímalo.


   K azylovému zákonu se vyjadřovat nemůžu, touto problematikou jsem se zabývala naposledy na škole.

   Do odkazů nahlížím.

   Vymazat
 9. Zaujalo mě na webu:

  O víkendu nás navštívila kamarádka ze střední školy. Před lety se vdala do Bavorska za Němce a má tam rodinu. Nedávno příjala práci pro stát a pomáhá registrovat „uprchlíky“. Popsala nám jak takový pracovní den vypadá a jak vypadá před válkou prchající „Syřan“.
  Případ první – „Syřan z Afganistánu“: První přichází Afgánec Abdulláh, asi 30let. Kouká jako belzebub, že by měl odpovídat ženě a hned se zhurta osopí na na tlumočníka. Prý se s „nečistou“ ženskou bavit nebude. Po chvilce dohadování ale začne odpovídat na dotazníkové otázky. Prý přišel do Německa studovat a chce být lékařem. To je jistě hezké, ale má to jeden háček – po 5 minutách se ukazuje, že „rádoby lékař“ Abdulláh neumí ještě ani číst a psát … což jsou při studium medicíny velmi praktické dovednosti … Také přirozeně mluví pouze paštunsky. Když odchází, tak tlumočník konstatuje, že si myslí, že to byl válečník Talibánu … tahle informace, ale v dnešním Německu nikoho z úřadů „neznepokojuje“.
  Případ druhý – „Syřan ze Sudánu“: Máme tu Ismaila ze Sudánu, rovněž mladý muslim, který udává věk 19 let. Tenhle „Syřan“ je černý jako bota a ovládá několik anglických slov. „How much“ a „how are you“. Německy přirozeně nemluví ani slovo. Do dotazníku uvádí, že chce být, jak jinak, lékař a, jak jinak, má pouze několik tříd vesnické náboženské školy … prostě ideální kandidát na studenta medicíny na německé universitě (mladí němečtí lékaři děste se konkurence).
  Případ třetí – Muhamad 25 let: A zase „před válkou prchající uprchlík“, tentokrát z Pakistánu, a proto mluví slušně anglicky. V Pakistánu sice žádná válka není, ale to mu nebrání, aby se vydával za válečného uprchlíka. Prý je inženýr. Ptám se čeho (elektro, strojař, stavař…?). Nechápe, prostě je „inženýr“…. Jeho hlavní starostí je, zda a kdy dostane vlastní auto a dům, o práci ale zájem nejeví.
  Případ čtvrtý – konečně arabsky vyhlížející mladý muž jmenuje se Abdul a uvádí věk 25 let: Tvrdí, že je z Damašku. Tak konečně snad skutečný Syřan. Z toho mě vyvádí tlumočník, prý je podle přízvuku z Iráku … chová se vysloveně nepřátelsky. Asi zase nějaký veterán Islámského státu. O své budoucnosti v Německu nechce říct nic …
  Vyjdu ven na chodbu, podívám se do zástupu „uprchlíků“. Samí mladí a zdraví muži, ženy a děti nevidím … je jich tam asi 300. Každý týden do Bavorska přijde, i teď v zimě, tisíce „uprchlíků“, co se zaregistrují. Další tisíce ale hned zmizí neznámo kam a bez registrace.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Především dost zásadním způsobem porušila pravidla pro lidi pracující v azylovém řízení. Za něco takového by si vysloužila okamžitý vyhazov. Pro mne hoax.

   I.

   Vymazat
  2. Hoax? Ale dobře udělaný:

   Dle Human Development Reports z r. 2013 a Global Monitoring Report on Education for All z r. 2012 bylo zjištěno, že v arabské populaci, je 27,4 % arabské populace, tedy víc než čtvrtina tvoří negramotní!

   Zajímavá jsou také čísla průměrné délky školní docházky v jednotlivých zemích dle Graduate Institute of Applied Linguistics:

   Egypt: 5,5 let
   Irák: 4 roky
   Jordánsko: 6,9 let
   Blízký Východ a severní Afrika: 5,3 let

   Lidé, kteří pracují se studenty z těchto zemí u nás, mají velmi zajímavé životní zkušenosti a tyto zkušenosti jsou stejné ať už jde o studenty fakult technických, nebo lékařských. Osobně odhaduji, že když vezmete jejich naprosotu elitu, tak znich pouze 1/3 hodlá být platným členem společnosti, ostatní jsou spíš trojští koně.

   Když už jsme u té elity a lékařů:
   Kdysi jsem zkoušel řešit jakýsi pokus o podvod, na kterém se dost možná podílel podílel lékař s podivným jménem svědčícím o kořenech někde v Africe. Nevyřešil jsem samozřejmě nic, ale aspoň jsem se dozvěděl, že o podvod šlo a prmíř naznačil, že tam takových má víc a že ho to zase tolik nepřekvapuje.
   Otce ošetřoval v nemocnici arabský lékař a tak neurvalé chování k pacientovi se prý hned tak nevidělo. Na dalším oddělení slouží lékař, který neumí česky. U anesteziologa to nevadí, ale tohle nebyl anesteziolog, ale lékař, který byl v noci na oddělení sám a oddělení má plné placientů - ležáků s dost závažnými stavy.

   Takže nakonec z více než 10 papírových příslušníku elity arabského poloostrova a afriky znám jen jednoho, který je normální slušný, pracovitý a vzdělaný člověk.

   Takže výše uvedené hoax být nemusí.

   Za co konkrétně by si zasloužila vyhazov ? Za to, že zveřejnila osobní zkušenost jak to funguje ?

   Vymazat
  3. Bohužel, u tohoto typu zpráv, jaká je výše citována, je vždycky těžké odlišit, zda to je pravda nebo výmysl. Podobná zpráva už se ukázala vymyšlená, dokonce nějakým policistou, jestli si dobře pamatuji.


   Pefi,
   ze samotné délky školní docházky některé věci dovodit lze některé ne. Dovodit jde třeba šance na pracovní uplatnění. Ale i když někdo chodil do školy málo nebo vůbec, nemusí to přece být špatný člověk bez šance.
   Je to těžké.
   Tady chodí někdo do školy dvacet let a chová se třeba stejně, jako popisujete u lékařů, s nimiž jste se setkal.

   Vymazat
  4. Měl jsem tu možnost vidět úřední překlad kopie diplomu z nějakého jejich ekvivalentu snad střední školy. My na vysvědčení máme dějepis, zeměpis, biologii, matematiku, fyziku, jazyky, ...

   Na vysvědčení z kterési islámské země (nevím která přesně to byla, mám pocit že to byla dokonce bývalá součást SSSR - něco jako Kyrgystán) Tam to byly z cca 60-70% předměty jako Historie islámu, Nauka o koránu, Studium svatých textů, ...

   Šly mi z toho oči kolem a v duchu jsem si říkal, co ty tady chceš u nás dělat, když nejspíš nemáš základy pro nic použitelného ...

   Takže ano, počet let strávených ve škole není sám o sobě příliš vypovídající.

   Vymazat
 10. A Chris, tuto diskusi už fakt definitivně opouštím. Nikdy jsem neměla problém s debatou, i když jsem byla se svým názorem v menšině. Ovšem výkřiky o mdlém rozumu a útlocitné dámě.... Užijte si to :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, co doddat,byla jsem te´d v Bavorsku u kolegyně,stejná zkušenost jako v příspěvku Volodi. Fakt mi řekněte Ivano, co děláte konkrétně vě věci uprchlíků?
   Dita

   Vymazat
  2. Myslím, že to nebude žádná velká ztráta. Ale děkuji, že jste názorně demonstrovala mou charakteristiku havloidních "vítačů", nic lepšího jsem si nemohl přát.

   Vy vůbec budete ozdobou a ekonomickým přínosem, kamkoli se vám povede připrchnout ;-)

   Vymazat
  3. Takže, pane Onen, zapamatujte si, že komentovat, co je ztráta na blogu, není Vaší úlohou. K tomu se zásadně nevyjadřujte. Nejste moderátorem diskuse.
   Děkuji.


   Dito,
   Ivča k tomu už asi nenapíše, škoda, odpověď mohla být zajímavá. Ale psala o tom azylovém řízení tuším před časem něco na svém blogu, ale nejsem si jistá, kdy.


   Ivčo,
   chápu, že tu za stávajících okolností nechceš setrvat.
   Za neurvalého diskutujícího se omlouvám.
   Mazat ale nebudu (zatím), tady je laťka toho, co se tu může objevit, hodně nízko, jsem vycvičená z dřívějších diskusí.
   Prostě i tyto útočné názory a výpady musíme snést, z mého pohledu je dokonce přínosné, pokud je ten, komu jsou adresovány, unese a ještě zvládne třeba klidně reagovat. Tím ale netvrdím, že to je nutnost, naprosto chápu, že tento styl diskuse někdo nedá.
   Každopádně děkuji za vytrvalou oponenturu:-)

   Od původního tématu diskuse jsme se ale už hodně posunuli.

   Vymazat
  4. České imigrační zákony nejsou špatné, česká imigrační politika byla nastavena velmi přísně a lidé dělali práci zřejmě dobře. Pokud se na tomto Ivča profesně podílela, patří jí za to dík. Odvrácenou stránkou tohoto bylo, že zaměstnat v ČR zahraničního odborníka (původ mimo země EU, ale třeba z členské země NATO) byla údajně naprosto šílená papírová válka.

   Jenomže teď je jiná doba - pokud se sem přivalí hordy, nebo nám to EU nařídí přijímání stovek uprchlíků, tak se náš azylový i bezpečnostní systém zhroutí.

   Vytahovat v této situaci na světlo světa český azylový zákon a zkoušet s ním mávat, je jako vytahovat z kapsy listinu základních práv a svobod v situaci, kdy se k vám někdo neznámý blíží s nožem v ruce.

   Vymazat
  5. Pefi,
   je fakt, že od loňského léta se v Evropě začaly hroutit dosud platné zákony, takže já si vůbec netroufám odhadnout, v jakém právním režimu to kvótované přijetí lidí proběhne. V této oblasti nepracuji, moc o tom nevím, ale možná to je stejně jedno, když zákony tak docela neplatí...

   Vymazat
  6. Připadalo mi směšné, když mi na letišti CDG několikrát kontrolovali doklady v situaci, kdy se jim do země valily desítky tisíc nelegálů.

   Pro zákona dbalé zákony platí a za každý prohřešek je potřeba je nemilosrdně pokutovat. A zákona nedbalé je potřeba příliš nedráždit, aby nedělali příliš problémů státnímu aparátu a nerušili stát při výkonu státní správy, která spočívá především v buzeraci těch zákona dbalých.

   Vymazat
  7. Christabel,
   předně se omlouvám, že se stále zapomínám označkovat - tak raději hned úvodem - Onen.

   Pouze jsem vyjádřil svůj názor. Souhlasím, že tentokrát bez užšího vztahu k tématu.

   Ano, já jsem neurvalý. Nedokážu být úplně urvalý v takovéto závažné věci. Havloidní pátá kolona chce zničit mou vlast, zničit zde všechno hezké, co mám rád, zničit budoucnost mých dětí, přitom už dnes bezostyšně šmátrá v mé kapse a to všechno jen kvůli vlastní slepotě, blbosti a v zájmu jejích loutkovodičů. A nedělám si velké iluze, že se nám povede jim v tom zabránit, mají mocné sponzory a zkorumpované kolaboranty v našich řadách (Sobotka atp.) Navíc je zřejmé, že právě zničení relativní homogenity a tím ztráty obranyschopnosti naší společnosti je HLAVNÍM cílem agendy připrchlíků a kvót (asi lze zobecnit i na celou Evropu). Vždyť těch pár tisíců či desetitisíců, kteří by byli přídělem pro naši zemi samozřejmě nemá v milionovém rozměru problému žádný větší význam. Německo by to "zvládlo" nebo nezvládlo bez ohledu na nás.

   Když bych se měl vrátit k původnímu tématu - dospěl jsem během diskuse k názoru, že ano - souhlasím s Vaší tezí, že u bačů havloidních svazáků je jedním z cílů oslabit v Evropě vliv křesťanství. V prostředí mnoha antagonistických skupinových zájmů a atomizaci společnosti je snadnější vládnout. Pokud jde o antisionismus, to je u loutkovodičů spíše nutná oběť, než "podvědomá nenávist" (jich se přímo netýká, nemají jméno a jejich bydlištěm je Svět; potažmo část Židů utíkajících z Evropy může přímo posílit Izrael, věru že to bude potřebovat).

   Vymazat
 11. Nepodporuji omezovani imigrace protoze si myslim ze zamestnavatele v cesku maji mit svobodu zamestnat koho chteji. Izrael mam rad a Krestanstvi bych v CR uvital mene.

  Opravdu nejsem hater krestanu a neni to duvod proc mi nevadi imigrace a vadi omezovani imigrace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všichni anti-vítači v mém okolí jsou proti imigraci, neboť se obávají bezpečnostních rizik. Neznám nikoho, kdo by se bál, že kvůli imigrantům přijde o práci. Naopak panují obavy, že lidé, kteří se sem hrnou, jsou většinou nezaměstnatelní, přesněji řečeno nepoužitelní pro výkon pracovních činností generujících skutečnou přidanou hodnotu.

   Pracovní trh je skutečně nesmyslně přeregulován, ale nepostřehl jsem, že by diskuse ze strany vítačů směřovaly k tomu, že je potřeba otevřít trh práce, zjednodušit podmínky pro podnikání a zredukovat množství administrativních povinností, které jsou dnes na občany, zaměstnance, a podnikatele kladeny.

   Naopak ze strany vítačů očekávám tlak na zavedení dalších povinností ve smyslu povinné zaměstnávání osob bez ohledu na jejich skutečnou ekonomickou atraktivitu pro zaměstnavatele, prokazování ne-diskriminace (důkazní břemeno na straně zaměstnavatele / podnikatele) a nejrůznější kvóty.

   To, co jste napsal, je s imigrací téměř mimoběžné, protože vám vadí nesvoboda na pracovním trhu a s tím souhlasím. Ovšem to, že do Evropy vpadnou stovky tisíc negramotných individuí, problém zaměstnavatelů opravdu neřeší ani náznakem.

   Obávám se, že významné procento imigrantů dokáže integrovat pouze ten nejflexibilnější zaměstnavatel, který existuje, a tím jsou zločinecké struktury. Máme se na co těšit.

   Vymazat
  2. Anonymní autor příspěvku popřel mé spekulace o motivacích.
   Jenomže to se mi asi nestane, aby sem nakráčel někdo, kdo napíše "jsem anisemita a nesnáším křesťany, a proto vítám muslimy, kteří mi ty všechny pomohou porazit".
   Zkrátka se mi povedla úvaha, u níž je nějaké přímé potvrzení vyloučeno:-)

   Pefi,
   souhlasím, že obavy ze ztráty práce nejsou ten hlavní argument. Zaznívají možná jako podpůrný argument těch hlasitých odpůrců.
   Já se také bojím o bezpečnost, ale spíš se bojím takového toho nenápadného tlaku na křesťany a domorodce vůbec (i ateisty), který vidíme v jiných zemích a který je nutí ustupovat, jak jsme tady o tom již diskutovali.

   Vymazat
  3. Pokud jde o organizovaný zločin, nemám po ruce žádnou statistiku, ale co tak sleduji zpravodajství, už dnes jsou různé drogové a další gangy často v rukou cizinců.
   Je fakt, že ti asi povolení k pobytu nevyžadují.

   Vymazat
  4. Někdy kolem roku 2000 mi kamarádka pracující na magistrátu začala u piva vykládat, jak je naše město rozparcelované:
   - tam to patří arabům, tohle ovládají rusové, jiný kus zase měli cikáni, ... Oči mi mohly z důlků vypadnout.

   Od přečtení románu Kmotr si uvědomuji, že město řízené jednou osvícenou mafiánskou famílií bude fungovat mnohem lépe, než město řízené mizerným státním aparátem. Je tu ten problém, kde hledat ty osvícené diktátory a co když toho osvíceného vystřídá nějaký primitiv.

   Vymazat
  5. "Anonymní autor příspěvku popřel mé spekulace o motivacích."
   Jak já to čtu, anonymní autor ve svém slabomyslném příspěvku naopak připustil naznačenou motivaci typu 1 ("Krestanstvi bych v CR uvital mene."

   Takže Vám gratuluji, asi na tom výchozím předpokladu něco bude, zřejmě tato podvědomá motivace ovlivňuje i jednání výkonného "stáda". Asi to může souviset s marxistickým či neomarxistickým milieu tohoto materiálu, jak výše naznačil Milan.
   Mně naopak anonym "potvrdil" že "Izrael mají rádi."
   Onen

   Vymazat
 12. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/397413-muslimske-rodiny-nenechavaji-v-italii-divky-dokoncit-skoly.html

  OdpovědětVymazat