středa 16. března 2016

Zákon roku 2015

V pondělí 14. března 2016 byly vyhlášeny nominace na nejlepší legislativní počin minulého roku z hlediska podnikatelského prostředí.

Rok 2015 byl po rekodifikačních smrštích předchozích let na nové (resp. nové alespoň relativně kvalitní) zákony poměrně chudý, ale něco pozitivního se v přijatých předpisech přece jen našlo.

Na zákon roku 2015 byly nominovány tyto legislativní počiny:

  • zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.)
  • novela zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.)
  • novela zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2015 Sb.)
  • novela zákona o investičních pobídkách (č. 84/2015 Sb.)
  • změna zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 222/2015 Sb.)

Letošní hlasování o zákoně roku je doplněno také anketou o kvalitě legislativy, regulující v České republice podnikání.
Bližší informace, včetně zajímavého odůvodnění jednotlivých nominací, lze nalézt přímo na stránkách ankety.