pátek 29. dubna 2016

Jak pokračuje postní kauza

Průběžný zápisek, jen pro uchování v paměti

Má náročná postní kauza ihned poté, co jsem o ní napsala, na několik týdnů usnula. Vůbec mi to nevadilo, právě naopak, mohla jsem se soustředit na jiné naléhavé úkoly. Ale potom se zase probudila k životu a právě v těchto dnech běží vyšetřovací úkony naplno. Bude to trvat už jen několik dnů či týdnů, potom to zase na chvilku usne, než se pořídí znalecké posudky, a pak se celá věc přesune k soudu, kam míří s neochvějnou jistotou.

Přestávka mi prospěla, zejména v tom směru, že jsem si od tohoto případu odpočinula a patrně jsem si to nějak (i když nevím, nepoznám to) srovnala v hlavě. Výslechy svědků, přestože vyžadují náročné cestování do různých měst a nezaznívá při nich nic pěkného, mne už neunavují, vnitřně nevyčerpávají.

Některé aspekty vyšetřování hodnotím pozitivně, například práce vyšetřujícího policisty se svědky je podle mého názoru korektní; neklade nepřípustné, záludné a návodné otázky a správně protokoluje. Protokoly z výslechů zachycují velmi přesně to, co skutečně zaznělo, jen zřídka pozoruji tendenci do protokolu vpravit zkreslenou formulaci vyhovující obžalobě. To nic nemění na tom, že obsah výpovědí nevyznívá pro mého klienta dobře. V zásadě svědčí vše proti němu a jen výjimečně se stane, že by byla výpověď alespoň neutrální. Ve výpovědích se vyskytují rozpory, ale spíše drobné, nikoliv takové, aby to na stačilo na jejich relevantní zpochybnění. S tím souvisí má aktuální pasivní úloha: svědkům téměř nekladu otázky, protože odpověď na téměř každou myslitelnou otázku by byla velmi pravděpodobně jen přitěžující.

Jinak mám ale k práci vyšetřovatele v tomto případě i vážné výhrady, zejména pokud jde o strukturu prováděných úkonů. O některých svědcích jsem přesvědčená, že by neměli být vůbec předvoláváni, zahrnutí jejich výpovědí do vyšetřovacího spisu pokládám za minimálně hraničící s trestním řádem, spíše však v rozporu s ním. Což samozřejmě orgánům činným v trestním řízení nesmlčím.

Čeká mne nyní nemilý úkol, a to důkladná porada s klientem, při níž ho budu informovat o dosavadním průběhu vyšetřování a dalším předpokládaném vývoji. To, co uslyší, se mu určitě nebude líbit; naopak, očekávám, že to ponese velmi těžce. A tak se připravuji na to, abych dokázala situaci tlumočit pokud možno citlivě, aniž bych přitom klientovi dávala falešné naděje.

Odhaduji, že někdy v létě by nás mohla čekat hlavní bitva, totiž soudní.
Už nyní mám ale tip, jak tato kauza skončí. A nebude to nic hezkého.