sobota 2. dubna 2016

Zakuklené svědectví

V poslední dnech se objevilo tolik témat, že nevím, o čem psát dříve.
Ale ještě se vrátím ke kauze Lukáše Nečesaného, který byl v pátek Krajským soudem v Hradci Králové opětovně, a dosud nepravomocně, odsouzen za pokus o vraždu.
Jak jsem si četla informace o procesu, jedna okolnost mne překvapila, nebo spíše šokovala: jeden ze svědků obžaloby, již dříve odsouzený vrah, vypovídal před soudem v kukle.

Postup je to naprosto nestandardní a podle mého názoru alarmující, hned z několika důvodů.

Začnu zlehka: před každou jednací síní je viditelně umístěn papír označený jako "poučení pro osoby vstupující do jednací síně". Hned první bod tohoto poučení zní takto:

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouštějí.

Z dikce této instrukce plyne, že když přijde svědčit vdova v hlubokém smutku v klobouku nebo řádová sestra v šátku, může si takovou pokrývku hlavy ponechat. Ovšem například už obhájkyně musí klobouk v soudní síni odložit; v obhájcovské lavici nelze sedět s pokrývkou hlavy, neboť společenská konvence nic takového nevyžaduje, právě naopak. A stejně tak je vyloučeno, aby měl pokrývku na hlavě svědek - muž, který na sobě nemá uniformu.

Ovšem svědek, který byl hradeckým senátem, vyslechnut, si pokrývku hlavy, dokonce prý kuklu, ponechat mohl. Důvodem byla údajně obava o jeho soukromí, aby jej nesnímaly kamery přítomných novinářů. Nuže, senát má řadu způsobů, jak zajistit ochranu soukromí svědka. Například obrazové záznamy lze v soudní síni pořizovat jen se souhlasem předsedy senátu a je velice snadné tento souhlas neudělit. V případě, že je ohrožena bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků, může být z hlavního líčení nebo jeho části vyloučena veřejnost.

Připuštění svědectví zakukleného člověka je alarmující i z jiných důvodů. Sdělení jednotlivce není tvořeno jen tím, co říká, ale i jeho neverbálními projevy. V případě jako je tento, kdy je nutné velmi bedlivě posuzovat věrohodnost svědka (protože mimo jiné i na tomto posouzení závisí rozhodnutí o vině obžalovaného za vraždu), je velmi nešťastné, že se členové senátu vzdali možnosti posoudit tak významnou neverbální složku projevu svědka, jakou je jeho mimika. Takový postup také umožňuje svědkovi "ukrýt" se před senátem i před obžalovaným a usnadňuje mu tak případné nepravdivé nebo dokonce naprosto vylhané svědectví.
Skutečnost, že senát připustil svědectví někoho, kdo před ním odmítá odkrýt tvář, je jen dalším střípkem do mozaiky pochybností o tomto procesu.
To samozřejmě nic nemění na tom, že i svědek bez zakryté tváře může excelentně lhát. Laické veřejnosti to možná připadá nepravděpodobné, ale lidé v soudní síni často lžou neuvěřitelně věrohodně i v naprosto zásadních otázkách.

K tomu musíme připočíst další informace, které toto svědectví znevěrohodňují, a to zejména osobu svědka, kterým je člověk odsouzený k mnohaletému trestu odnětí svobody za vraždu. To samo o sobě nevylučuje jeho schopnost poskytnout pravdivé svědectví. Taková svědecká výpověď ale zcela pochopitelně vzbuzuje otázku, zda nejde o výměnný obchod. A že existuje měna, v níž lze odsouzenému takovou službu zaplatit, o tom netřeba pochybovat.
Nadto prosákly informace, že svědectví bylo odvoláno, a obhájci se kromě toho zlobí, že byl čten protokol o předchozí výpovědi tohoto svědka, a to bez splnění zákonných podmínek pro takový postup; pro posouzení relevance těchto námitek ale nemám dostatek údajů.

Nakonec to vezměme selským rozumem: Lukáš Nečesaný od počátku svou vinu vehementně popírá. Opravdu připadá někomu pravděpodobné, že ve věznici bezelstně vykládá spoluodsouzeným, že oběť praštil po hlavě? Divím se, že takovému svědectví vůbec někdo uvěří, a divím se dvojnásob, že tomu uvěří senát krajského soudu. Domnívám se, že v každém jiném případě by byl takový důkaz šmahem odmítnut, někde možná i s významným ironickým úsměvem.
Všem, kdo takové svědectví pokládají za relevantní, bych doporučila shlédnout zpravodajské video u článku nazvaného "Nečesaný se mi v cele přiznal, řekl spoluvězeň v kauze napadení kadeřnice", publikovaného dne 24.3.2016 na serveru iDnes.cz. V něm jiný spoluvězeň Lukáše Nečesaného tvrdí, že věří v jeho nevinu. Jestlipak u soudu vypovídal i on?

Kromě výpovědi svědka Fundy, který měl být přímým adresátem "doznání" obžalovaného ve věznici, byl vyslechnut ještě další odsouzený, který měl informaci o tomto doznání získat od pana Fundy. Takové svědectví, ve stylu "on mi řekl, že on mu řekl", je podle mého názoru bez dalšího bezcenné; divím se, že bylo soudem vůbec připuštěno.
Ale to je jen další smutná ilustrace toho, co vše je u hradeckého krajského soudu možné.

Poté, co soud přivolil k taškařici, jakou je svědectví zakukleného spoluvězně v takto skutkově citlivém případě, mne o fairovosti procesu s Lukášem Nečesaným již nikdo nepřesvědčí.2 komentáře:

 1. Na co svědkové? Soudruh prokurátor řekl, že je vinen, tak je vinen.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je fakt, a ten tomu musí rozumět.

   Vymazat