pondělí 9. května 2016

Nový program AfD aneb test voličské osobnosti

Minulý týden se zdejší média věnovala nově schválenému programu německé AfD, která je zde setrvale označována jako "populistická". Proto jsem si se zájmem přečetla její nově schválené programové body. Jen tak pro zábavu jsem se rozhodla otestovat, se kterými z nich mohu souhlasit a se kterými nikoliv. Předesílám, že tyto body podle mne nemohou tvořit ucelený stranický program, postrádám v nich přístup k řešení stěžejních otázek například ekonomických či sociálních, jde proto jen o takové jednotlivé výkřiky.

Neregulované přistěhovalectví poškozuje Německo, vítáni jsou "kvalifikovaní přistěhovalci s velkou ochotou integrovat se".

Hned první bod představuje pro někoho, kdo by jej chtěl posoudit z České republiky, v níž se s problémem masivního neregulovaného přistěhovalectví nepotýkáme, těžkou otázku. Bude velmi zajímavé, jak si na ni Němci odpoví v příštích volbách. Ale pokud jde o mne, mám velké pochybnosti, že nekonečné davy lidí se základním vzděláním, bez jazykových znalostí, bez majetku, zato s přesvědčením, že ženy jsou podřadné bytosti, může Německo nějak zvlášť obohatit. Ovšem mohu se samozřejmě mýlit.
Mimochodem, zrovna dnes jsem četla trefnou úvahu na téma, proč máme za odmítnuté uprchlíky platit obrovské peníze, když jsou takovým ekonomickým přínosem?

"Islám nepatří k Německu".

To je myslím nepochybné. Nikdy jsem neslyšela, že by Němci horovali pro islám, stavěli si mešity, v nichž by chtěli praktikovat svou víru a na nočních stolcích jim ležel Korán. K Německu patřilo vždy křesťanství. Tvrzení, že islám patří k Německu, mi připadá velmi neobvyklé, spíše mne překvapuje, že některá politická strana má potřebu toto tvrzení vyvracet.

Zastavení jednaní o plánovaných dohodách o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) a mezi EU a Kanadou (CETA).

Abychom mohli posoudit obsah nějaké připravované dohody, musíme jej znát. A vy znáte někoho, kdo jej zná? Já nikoliv. Až před několika dny došlo k jakémusi informačnímu úniku, patrně nebyly odpovědné instituce dost bdělé. Pochopitelně už samotná skutečnost, že vláda není ochotná zpřístupnit svým občanům text významné obchodní dohody předtím, než ji uzavře, hovoří pro jednoznačný souhlas s AfD. Jsou to ale populisti.

Stažení všech zahraničních vojáků a jaderných zbraní z Německa.

To si musí zodpovědět Němci sami, i když nevím, zda jim přísluší konečné slovo v této záležitosti.
Já bych, protože nejsem tamním občanem, vojáky v Německu ponechala; zahraniční voják v Německu je pořád lepší než německý v zahraničí, přičemž historické zkušenosti navozují otázku, zda existuje třetí varianta.
A být Němcem, tak jsem vysloveně ráda, že se na území státu nachází účinné zbraně, které jsou v rukou relativního spojence.

Obnovení branné povinnosti pro muže.

V této věci mohu s AfD souhlasit, ovšem z pozice občanky ČR ve vztahu k branné povinnosti v ČR.
V Německu bych ji raději neobnovovala, z důvodů uvedených v předchozím bodě. Bez ohledu na existenci branné povinnosti jsem stoprocentně přesvědčená, že jestli něco německý národ nezapomene, pak je to vedení války.

Přímá volba prezidenta.

Byla jsem proti zavedení přímé volby prezidenta v ČR, neboť mi to v českém systému připadá jako neústrojný prvek, který nezapadá mezi ostatní.
A nedokážu posoudit, jaký význam má přímá volba prezidenta pro Němce; dosud jsem se domnívala, že německý prezident má jen velmi omezený vliv, který je naprosto převážen vlivem spolkového kancléře. Ovšem jak vidíme v ČR, i prezident s omezenými pravomocemi dokáže velmi ovlivňovat společenskou atmosféru a diskutovaná témata.

Lidové hlasování po vzoru Švýcarska.

Zde bych se s AfD určitě neshodla, protože rozhodně nejsem referendový nadšenec. Referenda bych ponechala pro zásadní změny typu vzdání se části suverenity nebo přijetí eura. Švýcarský model je jedinečný a podepřený dlouholetou tradicí, ale podle mého názoru ne vše, co funguje ve Švýcarsku, bude fungovat jinde.

Omezení mandátu poslanců na čtyři legislativní období.

V tomto bodě rovněž nesouhlasím. Pokud se politik osvědčí a lidé mu dají hlas i v pátém volebním období, proč ne? Čtyři volební období představují i tak dlouhou dobu, když už omezovat, význam by mělo podle mne omezení na dvě období. Ale to jen tak na okraj, osobně bych to nechala skutečně na voličích.

Snížení hranice trestní odpovědnosti ze 14 let na 12.

Ne.
Ale problematika trestání dětí a mladistvých je velmi složitá. Nebudu předstírat, že znám odpovědi na otázky, které toto téma přináší.

Turecko by se nikdy nemělo stát členem Evropské unie.

Tady je především nutné zodpovědět si otázku, jak bude ta Unie v budoucnu vypadat. Pokud by to bylo volné sdružení států, které jednotlivým členům nezasahuje do jejich výsostných pravomocí, pak by Turecko členem takového spolku třeba být mohlo. Samozřejmě nemůže být členem Schengenského prostoru.

Zásadní reforma EU zahrnující posílení suverenity národních států.

Podle mne by ta zásadní reforma měla spočívat v rozpuštění EU, dokud je čas. Pro takovou reformu bych byla zcela určitě. Pokud k tomu nedojde, jsem pro každé rozvolnění tohoto spolku a zmíněné posílení suverenity národních států, což je ovšem utopie, protože co Brusel uchvátí, dobrovolně nenavrátí.

Zjednodušení procesu vyhošťování cizinců páchajících trestné činy.

Samozřejmě. Je smutné, že toto musí mít nějaká strana vůbec v programu.

Počet potratů by se měl snížit. Zajistit by to měly změny v těhotenském poradenství.

Samozřejmě. Potrat je velké zlo, a proto je pochopitelné, že by se počet potratů měl snížit.
Změny v těhotenském poradenství, které by směřovaly k poskytnutí pomoci a skutečné alternativy ženám, které potrat volí jako východisko z nouze, musí snad podporovat úplně každý. Navzdory tomu mi tento bod nepřipadá populistický ani trochu.

Reforma veřejnoprávních médií. Platit by měli jen ti, kteří vysílaní skutečně sledují či poslouchají.

Když vezmu v úvahu situaci v ČR, provedla bych reformu jinak. Koncesionářské poplatky bych ponechala, ale směřovala bych je na zajištění skutečně kvalitního zpravodajského vysílání. Z programu veřejnoprávní televize bych vyškrtla vše, co mohou zajistit televize komerční, především všechnu "zábavu", různé bezduché show a neumělé seriály vyráběné za peníze daňových poplatníků. Divili bychom se, kolik peněz by zbylo. Možná by se poplatky mohly pak snížit.

Prodloužení lhůt pro provoz německých jaderných elektráren.

Ano. Proti jaderné energetice nic nemám. Vzhledem k tomu, že v Německu nedochází ke katastrofálním zemětřesením a tsunami tam také příliš nehrozí, nechápu pofukušimskou hysterii. Získávat energii pálením uhlí se mi jeví dost neekologické a nevím, zda alternativní zdroje postačí k nahrazení jaderných elektráren, nehledě na to, že solární elektrárny v krajině příliš esteticky ani ekologicky nepůsobí. A také se musíme ptát, kolik taková alternativní energie stojí a kdo ji zaplatí.


Sečteno a podtrženo, ještěže nejsem v žádné politické straně. Nejspíš bych mohla být bez mrknutí oka označena za populistku.

18 komentářů:

 1. Neregulované přistěhovalectví poškozuje Německo, vítáni jsou "kvalifikovaní přistěhovalci s velkou ochotou integrovat se"
  - ANO, s přihlédnutí k asylovému právu. Preferoval bych dočasná pracovní víza pro ČR a princip osvědčení se. Určitou formu zelených karet, ale bez mafiánských služeb (viz Ukrajina, Vietnam).

  "Islám nepatří k Německu".
  - Možná ne, ale k Předlitavsku ano po připojení Bosny a Hercegoviny. Nejvyšší imám měl plat vídeňského arcibiskupa.

  Zastavení jednaní o plánovaných dohodách o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) a mezi EU a Kanadou (CETA).
  - Je škoda, že na to někdo už nevyzkoušel informační zákon (106/99 Sb.) nebo ekvivalentní nařízení EU

  Stažení všech zahraničních vojáků a jaderných zbraní z Německa.
  - Do ČR bych vojáky NATO pozval…

  Obnovení branné povinnosti pro muže.
  - Po zkušenostech základní služby v AČR (1996-7) jsem zásadně proti. Musela by se výrazně změnit forma. Zřejmě by tato povinnost byla ovšem genderově neutrální.

  Přímá volba prezidenta.
  - V ČR jsem zásadně proti.

  Lidové hlasování po vzoru Švýcarska.
  - V ČR jsem zásadně proti.

  Omezení mandátu poslanců na čtyři legislativní období.
  - Také proti

  Snížení hranice trestní odpovědnosti ze 14 let na 12.¨
  - Také proti, už kvůli procesní nezpůsobilosti (materiální a procesní způsobilost vždy šla ruku v ruce. Vedle toho souhlasím spíše se současným modelem, tj. výchovnými opatřeními.

  Turecko by se nikdy nemělo stát členem Evropské unie.
  - Zásadně proti členství, pokud se Turecko nevrátí k demokracii a sekulárnímu státu.

  Zásadní reforma EU zahrnující posílení suverenity národních států.
  - Proti. Jsem pro rychlou federalizaci. Rozpustit tento celek nelze, protože v globalizovaném světě nebude mít ani ČR, ba ani Německo vliv. Nikdo se s ním nebude bavit a velcí hráči budou diktovat. Tady to vidím zcela opačně: Je třeba velmi rychle přeměnit EK ve vládu, EP v plnoprávný parlament s právy sesazovat členy EK a R na plnoprávnou horní komoru delegovanou podle národní legislativy (vládou či parlamentem).
  -

  Zjednodušení procesu vyhošťování cizinců páchajících trestné činy.
  - Není to tak jednoduché. Je třeba zachovat principy ochrany ZP uprchlíků, tj. soudní přezkum, zákaz vyhoštění do země, kde by byla osoba ohrožena vážněji, než byl její přestupek/trestný čin. A toto vše už funguje. Problém je např. technický – a to, že vcelku logicky má kapitán letadla právo odmítnout uprchlíka, který by letěl nedobrovolně… Vydal bych se spíše cestou trestního postihu maření…

  Počet potratů by se měl snížit. Zajistit by to měly změny v těhotenském poradenství.
  - Určitě, ale jedná se i obecný problém sociální pomoci u nás a klesající sociální jistoty na západě. (Časté propouštění apod. – Např. řešení malusy na soc. pojištění za časté propouštění.) U nás k tomu přistupuje neexistence sociálního bydlení, špatná vymahatelnost alimentů (měla by se posílit možnost vymáhání po příbuzných otce/matky).

  Reforma veřejnoprávních médií. Platit by měli jen ti, kteří vysílaní skutečně sledují či poslouchají.
  - Spíše bych do toho nesahal. Každé oslabení veřejnoprávních médií posiluje moc a vliv médií komerčních.Zprávy na ČT1 si pustí i ten, kdo nesleduje ČT24.

  Prodloužení lhůt pro provoz německých jaderných elektráren.
  - Proti jaderné energetice také nemám výhrady, pokud budou v ceně energie od počátku zahrnuty alespoň náklady příštích kroků, čili elektrárna musí mít úložiště a tvořit fond na placení jejího likvidačního provozu po desítky let po odstavení…

  OdpovědětVymazat
 2. Tak jsem si to pro zajímavost zkusil zodpovědět:

  Neregulované přistěhovalectví poškozuje Německo, vítáni jsou "kvalifikovaní přistěhovalci s velkou ochotou integrovat se".
  Ano
  "Islám nepatří k Německu".
  Ano
  Zastavení jednaní o plánovaných dohodách o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) a mezi EU a Kanadou (CETA).
  Je to dozajista nejméně tisíc stran nezáživného textu, takže vypreparovat a zveřejnit alespoň to zásadní pokud možno v takové podobě, aby si mohl udělat nějaký názor i běžný občan s ukončenou školní docházkou nebo alespoň veřejně důvěryhodní experti. Pokud to zveřejnit nelze, tak ano, zastavit jednání.
  Stažení všech zahraničních vojáků a jaderných zbraní z Německa.
  Ne
  Obnovení branné povinnosti pro muže.
  Doba se změnila, militaristickou hrozbu dnes Němci nepředstavují. A taky to jsou jaksi spojenci . Takže ano.
  Přímá volba prezidenta.
  Máme vlastní zkušenost, není to dobré. Takže ne.
  Lidové hlasování po vzoru Švýcarska.
  Nejsem příznivcem rovného volebního práva, takže tím spíš se mi nelíbí referendum. U nás jako v Německu. U nás lidé naštěstí nepřijdou, takže je to v klidu . Ukáznění Němci by ale k urnám chodili. Takže ne.
  Omezení mandátu poslanců na čtyři legislativní období.
  Spíše ne, i když myšlenka na eliminaci nějakého německého Marečka Bendy je lákavá 
  Snížení hranice trestní odpovědnosti ze 14 let na 12.
  Snížení na 13 let bych unesl, 12 let je moc. Takže ne.
  Turecko by se nikdy nemělo stát členem Evropské unie.
  Pokud splní všechny podmínky, je nutno se s tím smířit. Chybou bylo zahájení přístupových jednání, to asi lze těžko vzít zpět. Tudíž ne.
  Zásadní reforma EU zahrnující posílení suverenity národních států.
  Ano, ale EU nerozpouštět!
  Zjednodušení procesu vyhošťování cizinců páchajících trestné činy.
  Ano
  Počet potratů by se měl snížit. Zajistit by to měly změny v těhotenském poradenství.
  Ano, ale nemělo by to vést k nějakému „polskému“ plošnému zákazu.
  Reforma veřejnoprávních médií. Platit by měli jen ti, kteří vysílaní skutečně sledují či poslouchají.
  Ne
  Prodloužení lhůt pro provoz německých jaderných elektráren.
  Ano

  Voloďa

  OdpovědětVymazat
 3. Zajímavé je to s těmi jadernými objekty: elelktrárny Německo ruší a atomové bomby na svém území ponechává.
  No a AfD to chce obrátit - tomu rozumím.
  S tím souvisí i ti cizí vojáci: kde jsou cizí vojenské jednotky, tam je problém. Například kvůli trestnímu právu. A dokud jsou v Německu cizí jaderné zbraně musí tam být i cizí jednotky a z toho vyplývající velké omezení svobody Němců v okolí takovýchto objektů.
  Co se týká branné povinnosti, tak ta je u nás všeobecná, i pro ženy. Branná povinnost není totéž co vojenská služba. Jde o to, co má AfD opravdu v programových tezích a jak to přeložili čeští novináři.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pravda, také jsem s těmi termíny zacházela volněji, než bych měla.
   Branná povinnost existuje, uvažuje se o vojenské službě, tudíž jsem předpokládala, že AfD míří tímto směrem také.

   Vymazat
  2. Nevím o tom, že by v okolí vojenských objektů bylo "velké omezení svobody" pro Němce - to vojáci se naopak musí přizpůsobit.

   Pak je tu ještě ta drobnost, že na jednoho vojáka NATO v Německu připadá v průměru asi 6 německých civilních zaměstnanců, které ti zahraniční vojáci platí; nebo že USA nasypaly stamiliony do jediných slušných cvičišť v kontinentální Evropě, na kterých cvičí celá Evropa.

   Ale když jsem si ten bod přečetl, rychle jsem pochopil, proč AfD tak podporovali ruští politici :D

   Vymazat
 4. Otázky demokratické: Demokracie je slovo řecké a znamná to LIDOVÁ VLÁDA, vláda lidu (nebo vláda lidí?). Přímá volba presidenta i referenda do demokracie patří. Lze pochybovat o demokracii tam, kde tyto instity v právu nejsou, ale ztěží opačně. V Německu je referendum zakázáno ústavou. Proč? No protože vítězné mocnosti se bály, že denacifikace byla jen přijetím masky. AfD to chce nyní pro čtvrtou a pátou poválečnou generaci zrušit a myslím, že mají pravdu, že je načase to udělat.
  A co se týká omezení počtu mandátů poslanců, musím přiznat, že i mně lezou na nervy poslanci, kteří jsou v padlamentu 25 let (a v Německu i déle). Poslanci, kteří do padlamentu nastoupí rovnou ze školy (jako třeba Langr nebo Benda) a pak léta rozhodují o povinnostech a zákazech pro lidi, o jejichž životě vůbec nic nevědí a nic z něho nepoznali. Nelíbí se mi to.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Demokracie není to co nás chrání před tyranií (byť třeba většiny) - viz islámské volby.

   Demokracie vyžaduje navíc vládu zákona (tj. nikdo není oprávněn vládnou druhému, jen zákon a co není zákonem zakázáno je povoleno). Vyžaduje řád základních práv a svobod, které jsou většinou neměnitelné. Vyžaduje úctu a ochranu relevantních menšin. A je rozumné, pokud se většina rozhodování děje formou zastupitelské demokracie, která brání extrémní polarizaci společnosti a brání též excesům většiny.

   Německý základní zákon má navíc nezměnitelnou "věčnou" klauzuli k některým ustanovením, takže je otázkou, zda rozhodování referendem lze zavést.

   Vymazat
 5. Snížení hranice trestní odpovědnosti na 12 let? Jsem zásadně proti. Je to barbarství. I když ochranný svaz autorský by to jistě přivítal.
  Mám za to, a všude to hlásám a někteří lidé to už pochopili a přijali za své, že věková hranice trestní odpovědnosti by měla být ústavně sjednocena s věkovou hranicí aktivního volebního práva (tedy ústava by ten věk stanovit neměla, to by mělo být ponecháno zákonu, ale měla by provést to pevné spojení: kdo může být trestán, ten má právo volit, a kdo má právo volit, ten může být trestán). Vyhošťování cizinců dopustivších se trestné činu je pro mne mírné - vyhošťováni by měli být i za přestupky. Tedy za přestupky fakultativně, za trestné činy obligatorně.
  Milan

  OdpovědětVymazat
 6. Veřejnoprávní média: nechápu, proč to existuje. Když může něco provozovat soukromá společnost, neměl by to provozovat stát a být jí konkurencí. Drží-li si stát nějakou televizi, rádio a noviny, zavání mi to snahou o manipulaci, o ideovou monopolisaci.
  Nebudou-li státní televize a rozhlasy, nebudou ani žádné "koncesionářské" poplatky, o jejichž užití rozhodují lidé, jejichž výběr poplatníci nemohou ovlivnit.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zvláště v Německu jsou veřejná média silně nezávislá na státu formou volby rad a ředitelů (delegace z relevantních skupin, např. i církví).

   Proncip veřejnosti vlastně vznikl z akademické nezávislosti. Panovník vytvořil univerzitu a dal jí např. vesnice, které jí musely živit. Univerzita pak svobodně bádala...

   Vymazat
  2. Mýlíte se, Karle Pátý. Na soukromé a veřejné rozdělili právo velmi precisně již Římané. Ale nesystémově to udělali již před nimi řecké městské státy a náznaky tohoto řešení pnutí mezi společností a individuem jsou zřetelné i v právních textech z Mezopotámie.
   Milan

   Vymazat
 7. Zahraniční politika: Ať si EU dělá co chce, pokud my z ní vystoupíme. Do té doby je ovšem program AfD akceptovatelný i pro mne.
  Islám k Německu nepatřil, ale Merkelová prohlásila, že už patří. A aby dodala svým slovům důraz, k milionům již tam bydlících muslimů přizvala další miliony nově. Nevím, jak se chce AfD nyní toho islámu v Německu zbavit. Poradil bych jim recept Dr. Beneše, ale problém bude s přepravními kapacitami a příliš velkým množstvím cílových destinací.
  A co se týká těch dohod - je-li tak důsledně utajován jejich obsah a dopad, smrdí to, a proto by neměly být přijímány.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Osobně považuji recept E.Beneše za blízký genocidě, takže bych ho ani nepropagoval. Jednou to budeme mít na talíři, jako Turecko Armény....

   Vymazat
  2. Takové recepty jsou nyní prostě a priori neprůchodné, to nemá ani cenu rozebírat. Dokud máme stávající zřízení s jeho systémem hodnot (nic proti nim, já si změnu systému nepřeji), pak realizace takových řešení nepřichází v úvahu.
   Potíž je, že pokud se stávající systém a hodnoty opustí, mohou nastoupit řešení daleko horší, než bylo to Benešovo.
   A pak si člověk bohužel asi musí vybrat, zda míní být obětí nebo pachatelem, protože něčím z toho být musí(?). No, nejsou to povzbudivé úvahy.

   Vymazat
 8. Snížení počtu potratů je samozřejmě vždy na místě. Měly by být úplně zakázány. V tom mám naprosto jasno.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. A pro úplnost dodávám, že to říkám jako žena v produktivním věku.

   Vymazat
  2. Já jsem samozřejmě proti potratům, nicméně pro úplný zákaz bych nebyla, protože to by vedlo zase k jiným negativním jevům.
   Byla bych nejraději, kdybychom si ty potraty zakázali my sami, každý sám sobě, resp. my samy, každá sama sobě.

   Vymazat
 9. Moc děkuji za všechny postřehy k tématům. Každé to téma by si zasloužilo samostatnou diskusi, některá jsme zde už probrali, k některým se doufám ještě dostaneme.
  Ale je z toho dobře vidět, jak nesourodý soubor hesel to vlastně je, nejde o ucelený program, nepřipadá mi, že by byl sjednocený nějakou myšlenkou... opravdu jsem zvědavá na volební výsledek této strany a její případnou realizaci vlastního programu.

  OdpovědětVymazat