čtvrtek 2. června 2016

Petr Kramný: psychologie vraha

Znění skutkové věty prvostupňového rozsudku nad Petrem Kramným, kterým byl obžalovaný odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 28 let, musí asi překvapit každého, kdo se pohybuje v oboru trestního práva. Překvapilo i mne.
Pro dnešek ale necháme elektřinu elektřinou a podíváme se, jak soud vidí osobnost a motivace obžalovaného.

Úvodem dvě poznámky.
Pokud je Petr Kramný vinen, měl by být odsouzen. Od justice ale očekávám, že když si přečtu rozsudek, kterým je někdo poslán na 28 let za mříže, bude v něm přesvědčivě a logicky zdůvodněno, jak soud k závěru o vině došel. Což se v tomto případě bohužel nestalo.
A druhá poznámka: nechci být obviňována z toho, že vytrhávám věci z kontextu, proto bych doporučila čtenářům přečíst si rozsudek, i když je dlouhý, nebo alespoň jeho podstatné části. Závěry psychologického posudku jsou uvedeny na str. 74 - 77 rozhodnutí.

Nyní už k tématu.
Skutková věta se obšírně zabývá motivací obžalovaného, což uvozuje těmito slovy:

(...obžalovaný) si v manželství s Monikou K. - ve vztahu, k níž se u něj zjevně prosazovaly rysy závislé poruchy osobnosti, potřeba blízké vazby a jistoty, a jejíž přízeň si vynucoval až latentní agresí, snahou o maximální materiální zabezpečení jejích potřeb, snahou o vyvolání pocitu její vděčnosti, jakož i snahou o přizpůsobení se a podřízení se, aby tak předešel jejímu odmítání, jeho opuštění a znehodnocení - uvědomoval stále se prohlubující odcizování manželky,...

Z této části skutkové věty jsem měla málem šok.
Obžalovaný si přízeň manželky vynucoval snahou o maximální materiální zabezpečení jejích potřeb, snahou o vyvolání pocitu vděčnosti, snahou o přizpůsobení se a podřízení.
Zdá se, že v očích znalkyně psycholožky to mají pánové těžké. Kdyby se obžalovaný choval k manželce hrubě, vulgárně, slovně i fyzicky ji napadal, kdyby ji zanedbával, byl jí nevěrný, nevěnoval jí pozornost, nedbal jejích potřeb a nedával jí peníze, to by mu bezpochyby přitížilo. Ale přitěžuje mu i zcela opačné chování!
Snaha o maximální zajištění manželky, snaha, aby měla vše, po čem touží, pravda, patrně trochu příliš materializovaná na úkor emocí, které obžalovaný neumí projevovat, a kdoví, zda je umí cítit, to vše je vykládáno významně k tíži obžalovaného, jako projev patologické závislosti.
Jak se tedy mají podle znalkyně muži chovat, aby to bylo v normě? Možná mohou dělat cokoliv, ale musí u toho mít ty správné motivace? Kde je hranice mezi tím, že něco děláme druhému pro radost, a mezi snahou udržet si něčí přízeň?

Z posudku znalkyně z oboru psychologie PhDr. Heleny Khulové (str. 74 rozsudku) vyplývá, že obžalovaný má problém s emocemi:

Testově byly u něj zachyceny jako dominující pocit strach, zároveň sebepochybnosti, ostražitost, nejistota a nedostatečná sebedůvěra. Jeví se emočně i sociálně nevyzrálý. Inklinuje k závislé roli jako zdroji jistoty. Vykazuje sklon k obavám a zároveň k ústupkům, aby se vyhnul problémům. Postrádá řadu emočních i sociálních dovedností potřebných k vytváření a udržování zralých a symetrických blízkých vztahů s druhými. Nechybí u něj zájem o druhé lidi, ale nerozumí jim. Jeho emotivita je chudá a povrchní, chybí schopnost empatie, schopnost prožití spokojené sounáležitosti a důvěryhodné spjatosti. Zdůrazňuje se, že obžalovaný je ochoten snadno se podvolovat a vyžaduje pomoc při rozhodování. Ač je ve velké míře soustředěný na sebe, hodnotí se nepříznivě, druhé považuje za schopnější, atraktivnější, nadanější a soustředění na sebe je spojeno více s nepříjemnými pocity. Jeho sebeobraz se zakládá více na fantazijních představách než na skutečnosti. Pro okolí může působit jako zranitelný a závislý, vedle toho distancovaný a rezervovaný, méně společenský, jakoby na okraji dění, což však u něj nevylučuje jeho potřebu těsného vztahu s druhými s uspokojením pocitů uznání. Limitovanost jeho emočních a sociálních dovedností je příčinou značných těžkostí v sociální sféře. Jeho neschopnost porozumět sobě i druhým může u něj vést k neúspěchům a následnému odcizování. Celkově se dá očekávat, že zažívá málo pracovních nebo interpersonálních úspěchů. 

Sebepochybnosti, ostražitost, nejistota, nedostatečná sebedůvěra. Emoční nevyzrálost. Chudá a povrchní emotivita. Rezervovanost.
Ovšem, jak výjimečné charakteristiky. Potkat takového muže, to se povede jednou, maximálně dvakrát za život, že?
Nechápu také, jak se "potřeba těsného vztahu s druhými" slučuje s těmi ostatními charakteristikami, ale budiž. Petr Kramný v citových projevech zjevně chodit neumí. Nejspíš se domníval, že si snahou, aby měla vše, co potřebuje, manželku získá, že jí tak dá najevo svůj zájem o ni, možná i svou lásku, když to podle posudku jinak dát najevo ani neumí? Tím hůř pro něj.

Mimochodem, ze skutkové věty se také podává, že dovolenou v Egyptě si prosadila Monika Kramná, obžalovaný na ni zprvu jet nechtěl:

...během jejich letní dovolené v Egyptě, kterou si Monika K. prosadila přes jeho prvotní nevoli,... 

To je rovněž pro chování úkladného vraha signifikantní.
Při kvalitě závěrů ostravského soudu je s podivem, že jako motiv nebylo konstatováno rovnou to, že se obžalovanému na dovolenou nechtělo. V porovnání s motivacemi, které má soud za prokázané, by to vyšlo zhruba nastejno.

Před soudem svědčila i bývalá přítelkyně obžalovaného, s níž žil předtím, než navázal vztah se svou manželkou. Svědkyně vypověděla (str. 39 rozsudku), že na rozchod obžalovaný reagoval takto:

Svědkyně Lucie W., dřívější přítelkyně obžalovaného, potvrdila, že s ním žila v letech 1999-2000 ve společné domácnosti v jejím bytě. Obžalovaný byl nevýrazný, tichý, klidný, nikdy nebyl na ni agresivní ani na ni nezvyšoval hlas, spíše byl spořivý. Nepamatuje si, že by dával najevo na sobě naštvanost, zřejmě pokud se takto cítil, dusil to v sobě. Poznamenala, že jednou ji upozornila její matka na to, že obžalovaný si vzal její telefon a že si myslím, že tak učinil záměrně, aby zjistil, s kým je v kontaktu. Dále z výpovědi svědkyně plyne, že jí přišlo, že je žárlivý, když se rozcházeli, myslel si, že někoho má. Když byla například s kamarádkami na diskotéce, psal jí SMS, kdy přijde domů. Jednou měla rovněž pocit, že ji při návratu z práce sleduje, zda ji případně někdo nedoprovázel. Důvodem rozchodu bylo to, že si společné bydlení a vzájemné soužití představovali jinak. Obžalovaný byl usedlejší. Iniciativa k rozchodu vyšla z její strany, přišlo jí, že to obžalovaný hůře nesl. Nějakou dobu ji přemlouval, ať s ním ještě zůstane, poté zaujal spíše pozici uraženého. Vybavila si rovněž situaci, kdy si přišel obžalovaný pro nějaké věci, a když mu sdělila, že rozchod je definitivní, tak ze zoufalství 2x hlavou udeřil do skříně v chodbě bytu.  

Nutno konstatovat, že reakce obžalovaného na tento nechtěný rozchod byla vysloveně agresívní. Dokonce svědkyni přemlouval, ať s ním ještě zůstane! Neslýchané. Obžalovaný tehdy zřejmě jen omylem opomněl svou družku zmlátit, místo toho upustil frustraci tím, že praštil hlavou o skříň.
Stejně tak z toho, že muž se své družky, která je v noci venku, dotáže prostřednictvím mobilního telefonu, kdy se vrátí domů, ukazuje na latentní agresivitu a další patologické sklony. To by totiž normální muž určitě nikdy neudělal.

A bohužel, tohle není zdaleka všechno...


29 komentářů:

 1. Doufám, že se nikdy nedostanu k soudu jak obžalovaný. A ani jako svědek...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre,
   to asi nikdo.
   Svědci jsou ještě jakž takž v pohodě, ale i oni většinou svědčí proto, že se připletli k něčemu nepříjemnému.

   Vymazat
 2. Já jsem rozsudek prolétl z hlediska toho, co konkrétně prokázali s tou elektřinou. Znalecká vyjádření z oboru elektro jsou O.K., ale kromě "objevné" informace, že elektřina za určitých okolností může zabít a že na pokoji elektřina byla zavedena a tedy teoreticky by to nějak asi šlo, z nich nevyplynulo nic.

  Se stanoviskem egyptského patologa se vypořádali tak, že ho prostě ignporovali.

  Z vámi citovaných psychoposudků se zdá, že byl Kramný normálnější, než jak ho prezentují média.

  Obávám se, že tu máme další (!) justiční zločin v přímém přenosu.

  Navrhoval bych důkaz sporem: Dal bych státnímu zástupci a soudci k dispozici dva figuranty v ochrannék obleku, elektrickou zásuvku a ppodobný hotelový pokoj se sprchou a požádal bych, je ať nám tedy na figurantech předvedou jak to Kramný měl udělat - ovšem dráty by, stejně jako Kramný, měli pod proudem. S poměrně slušnou pravděpodobností bychom skončili se dvěma dalšími mrtvolami, leč figuranti by to nebyli.

  A když už jsme u těch psychoposudků - opakovaně si kladu otázku, zda by je periodicky neměli podstupovat jak soudci, tak státní zástupci. Operátoři jaderných elektráren je podstupují cca každé dva až tři roky a soudců a SZ zase není tolik, aby to nešlo organizačně zvládnout, ufinancovat a udržet kvalitu a objektivitu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pefi,
   já jsem právě záměrně na chvíli nevěnovala pozornost elektřině, která se hodně rozebírá, a chtěla jsem se podívat na další "usvědčující důkazy".

   Odůvodnění rozsudku je napsané tak, aby vypadalo přesvědčivě, a věřím, že laika přesvědčit může. Potíž je právě s tím, co se tam opomíjí. Soud se nevypořádává se zjištěnými rozpory, nijak to neřeší.

   Pokud jde o tu elektřinu, když vezmeme jako výchozí bod, že to tak skutečně bylo, pak je možný ještě jiný scénář: štěstí amatéra. Obžalovaný to mohl prostě zkusit a ono to vyšlo, ačkoliv odborník, kdyby to vše propočítal a zhodnotil, tak by do toho nešel. Tuto možnost je také třeba vzít v úvahu.

   Vymazat
  2. Je to jako jít na medvěda s kapesním nožem - amatér nemá šanci a odborník, který tuší jak by to teoreticky jít mohlo, by do takového rizika nešel.

   Udělat to úspěšně elektřinou, tak aby nebyly prakticky žádné stopy a ještě k tomu současně nezabít sám sebe, to je trochu moc štěstí na to, aby se to dalo svést na štěstí amatéra.

   Vymazat
 3. Naprost šílené.
  Fakt k zblití.
  Poukazuji na ještě jednu vrcholnou kontradikci:
  "...si vynucoval až latentní agresí".
  Jak si lze něco vynutit "latentní agresí", to skutečně nechápu. To by snad nešlo ani telepaticky, kdyby na ni znalkyně věřila (a možná věří, protože takovou hrůzu nemůže nikdo normální napsat).
  Tímto posudkem by se měl zabývat i spolek Sisyfos.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A taky to stupňování: ... AŽ latetení agresí
   Fakt unikum.
   Milan

   Vymazat
  2. Milane,
   problém je skutečně v tom, že psychologie není exaktní disciplína a upřímně, ty závěry mi také připadají jako věštění z kávové sedliny, možná hodně ovlivněné mediálním obrazem obviněného a tím, že on sám je pod hodně velkým tlakem, což může závěry (podle mne) zkreslit.

   "Latentní agrese" mne také zaujala.
   Nejsem odborník, možná je to nějaký obecně uznávaný termín s jasným výkladem, já jsem toho k tomu moc nenašla, ale příliš důkladně jsem nehledala.
   Ovšem pak je nutné si položit otázku, zda vůbec existuje jedinec, který může být označen za neagresívního, protože buď je agresívní otevřeně, nebo může být vždycky ještě agresívní skrytě.
   Přitom v tom rozsudku jsem nikde nenašla zmínku o projevech nějaké skutečné agrese vůči okolí. Vražda je opravdu hodně vážný skutek, dvojnásobná vražda na blízkých, včetně dítěte, to je už silná káva. Je zvláštní, že se ani náznak takových sklonů nikdy neprojevil. Třeba po rozchodu s bývalou přítelkyní.
   Mimochodem, v tom posudku není vlastně myslím ani konstatována vyslovená psychopatie obžalovaného, tomu bych se ráda ještě pověnovala, je to tam jaksi zamlženo... ale možná se mýlím.

   Vymazat
  3. Jednou ze známých forem agresivního chování je tzv. latentní agrese. Jde o skrytou agresi, která úmyslně poškozuje a ohrožuje především sociální vztahy. Skrytá agrese se ve škole vyskytuje už od mateřské školy. Děti tak často dávají najevo své výhrady a odpor k jinakosti nebo odlišnosti jiného dítěte či spolužáka (např. "nepozvi ho na oslavu", "nemluv s ním", "nepůjčuj mu to" atd.).
   Kováčová, Barbora. Latentná agresia v prostredí školy. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2011, 135(5), s. 20-24. ISSN 0323-0449.

   Vymazat
  4. Á, děkuji.
   Moc mi to ale nejde dohromady "se snahou o maximální zajištění jejích potřeb, s přizpůsobením a podřízením se".
   To se příliš neslučuje, zdá se mi?

   Kromě toho by podle mne bylo vhodné zkoumat ten vztah jako vzájemný vztah dvou osob, což nyní není možné, když tu chybí ta druhá strana.

   Vymazat
 4. No, já jsem to zatím jenom prolítla, ale zítra (až bude po dětském dnu, na který za chvíli mastím) si to fakt přečtu celé. Věnovala jsem zatím pozornost závěru: zemřely následkem zásahu elektrickým proudem, karta od pokoje byla jedna, měl ji u sebe PK, když odešel, elektrický okruh nefungoval ... zemřely, když tam byl PK ... Chris, jaká je tedy Tvoje teorie?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivčo,
   musím říct, že žádnou teorii nemám. Nemám žádnou teorii, co se s mohlo stát.
   Beru to ale z té druhé strany: rozsudek by mne měl přesvědčit. Jestliže soud někoho odsoudí za dvojnásobnou vraždu a pošle ho na 28 let do vězení, tak bych z odůvodnění rozhodnutí měla poznat, co se stalo a proč je zřejmé, že skutek spáchal obžalovaný.
   Tady u tohoto případu je problém už v určení příčiny smrti, protože jestli to správně chápu, ten "zjištěný" způsob je spíše zbytková teorie, protože nic jiného se nepotvrdilo. A z dalších důkazů absolutně nic neukazuje na deklarovaný způsob vraždy. Obviněný neměl o elektřině žádné zvláštní znalosti, nenašlo se vůbec nic, ani jediná věc, ani jediná stopa, která by svědčila pro tento způsob provedení. Jedna z obětí měla na sobě nějakou skvrnu, která by snad na to mohla ukazovat, druhá neměla vůbec nic, co by nasvědčovala, že el. proud vstoupil do těla. Ty závěry jsou příliš spekulativní.
   A stejně málo přesvědčivé jsou i závěry psychologické. To je prostě vaření z vody.

   Vymazat
  2. Se přiznám ... ještě jsem to nestihla přečíst. Zareaguju, až to stihnu :-)

   Vymazat
  3. Nepřečetla, ale prošla .... Nebudeme rozporovat, že zemřely v důsledku úrazu elektrickým proudem? Na tom se nám asi znalci shodli. Současně měl soud za prokázané, že k úmrtí elektrickým proudem nemohlo dojít náhodou. Tedy to někdo způsobil úmyslně. Kdo? Jestliže tedy vezmu v úvahu, že do pokoje se mohl kdokoli dostat a sepnout elektrický obvod, hledám toho, kdo by to mohl udělat a proč? Navíc by to tedy muselo být v té krátké době, kdy PK odešel. Jestliže bych vzala v úvahu nějakou mstu, asi by šlo spíš o impulzivní čin, tedy by k vraždě jistě došlo jiným způsobem, než sofistikovaným vyráběním jakýchsi vehementů k pouštění do těla obětí. Způsob usmrcení z mého pohledu svědčí o promyšleném činu. Dále beru v úvahu, že PK lhal, respektive si odporoval v některých částech popisu událostí, které předcházely činu. Neprokázalo se, že by oběti trpěly průjmy, neprokázalo se, že by průjmy a zvracením trpěl PK, toxikologie nic neprokázala, MK neměla uváděné deprese atd. ..... a když už pořád budu pochybovat, rozstřelí mě vyjádření, že PK ví, co se tam stalo, ale neřekne to, že s tím bude muset přijít policie. Mám za to, že žádný z nás nechce být takovým mučedníkem, aby neřekl, co se stalo tak, jak se to stalo jen proto, aby vyfásl kriminál na tolik let, na kolik ho vyfásl.

   Vymazat
  4. A ne, nebudu to považovat za důvod "in dubio pro reo", protože soud tohle doplnil motivem a psychologickými posudky a dalšími znaleckými výpověďmi.

   Vymazat
  5. svědeckými výpověďmi :-), samozřejmě :D

   Vymazat
  6. "Nebudeme rozporovat, že zemřely v důsledku úrazu elektrickým proudem? Na tom se nám asi znalci shodli. Současně měl soud za prokázané, že k úmrtí elektrickým proudem nemohlo dojít náhodou"

   Znalci elektro se skutečně shodli, že k úmrtí nemohlo dojít náhodou.

   Nevím, zda měli fotky z onoho hotelového pokoje a kdy byly tyto fotky pořízeny a jak detailní ty fotky byly. V Egyptě jsem nikdy nebyl. Zato jsem dost času strávil v hotelech po celé Evropě i mimo ni a o elektřině něco málo vím.

   Když jsem na recepci nahlásil závadu na elektroinstalaci v hotelu v Praze, tak recepce vyslal do pokoje ukrajinskou uklízečku, ačkoliv jsem je varoval, že potřebují údržbáře s izolovanýma kleštěmi. Uklízečka se na kus kovu trčící ze zásuvky vrhla holýma rukama. To je prosím údržba v Praze, jak asi vypadá řešení závady v Egyptě.

   Ránu od elektřiny jsem dostal díky vlastní blbosti v hotelu v Bruselu. Dodnes nechápu, že jsem to přežil, ale to bude tím, že zabít někoho elektřinou opravdu není jednoduché. Notně rozespalý jsme ve 4 hodiny ráno strčil elektrický holící strojek připojený do zásuvky pod tekoucí vodu ...

   Menší ránu od elektřiny z důvodu neslučitelnosti konstrukce noční lampičky s předpisy platnými v EU jsem dostal na Maltě (tedy v EU).

   Zásuvky v tragickém stavu, kde hrozil úraz jsem viděl snad všude, Itálií počínaje a Německem konče. Vrcholem nebezpeční byly rozlámané kryty zásuvek v nejhorším případě skryté za čelem postele, kam jsme měl v noci tendence strkat ruce.

   Nevím jak soudní znalci, ale já neznám jediného znalce hodného tohoto označení, který by dokázal posoudit bezpečnost lampičky z její fotky, nebo který by z fotky hotelového pokoje poznal, že kryt zásuvky schovaný za postelí nedrží, nebo je zespodu děravý. To jen k těm znalcům z oboru elektro, jejichž posudek přitom nepovažuji za závadný ...

   Znalci z oboru lékařství, kteří
   - z jedné oděrky na krku, ve které jsou stopy železa dokáží vyvěštit, že obě osoby zabil elektrický proud,
   - dokázali vydávat vzorek osoby A za vzorek osoby B,
   - odmítli znalci obhajoby vydat vzorek k vlastnímu zkoumání
   - nemají minimálně u té holčičky nejmenší tušení kudy do těla proud vstoupil a kudy vystoupil, a zřejmě nepředložili jediný důkaz, že ji zabil elektrický proud, ale stejně jsou si zcela jisti, že ji zabil proud,
   tak to je ještě docela jiné kafe.


   Vymazat
  7. Ještě dodatek: K znaleckým posudkům je vždy potřeba přistupovat s vědomím, že nejlepší vědecké kapacity v oboru svého času tvrdily, že:
   - předměty těžší než vzduch nemohou létat
   - osoby ve vlaku jedoucím rychleji, než 40 km/h, se musí udusit
   - země je placatá
   - horečka omladnic nijak nesouvisí s hygienou

   Tedy není vhodné automaticky a zcela nekriticky něco akceptovat jen proto, že to řekl někdo, kdo má kulaté razítko nebo titul.


   Prakticky jediným důkazem jsou stopy na srdci.
   Jenomže se ukazuje, že ty jsou podivně zfušované a v kontextu toho, že odmítli vydat znalci obhajoby preparáty a poskytli mu jen hotové fotky mi to celé připomíná soudní proces, ve kterém soud neumožnil provést rekonstrukci a rozsudek odůvodnil způsobem, který vyžaduje aby vystřelená střela ve vzduchu kličkovala jako šílená.

   U tkání je možné usuzovat na průchod proudu, pokud můžete porovnat tkáň v místě, kudy proud tekl s podobnou tkání, kudy proud netekl. Pokud jsou nalezeny změny charakteristické oproti proudem nedotčené tkání, tak lze prohlásit, že daným místem s vysokou pravděpodobností tekl proud. Ale musí se porovnávat zdravá tkáň vs dotčená tkáň, aby bylo jasné, že změny v tkáni jsou jen na dotčeném místě, ale ne jinde z důvodu nějaké nemoci nebo vady daného člověka.

   Co se týče úmrtí dcery, která měl a být ve velkoplošném kontaktu s matkou, tak si myslím, že v případě zásahu proudem by došlo k celotělové svalové křeči a kontakt by se mohl poměrně rychle přerušit, což by zvýšilo šanci na přežití. Že to dceru beze stop zabilo, to je další docela podivuhodná náhoda.

   Další problém je, že ikdyby proud protékal mezi krkem a patou matky, jak rozsudek naznačuje, tak se napětí na těle matky rozloží. Když se dcera dotýkala těla matky, tak kde se asi dotýkala ?
   Dejme tomu, že se dotýkala ramene a kolene matky.
   Bude takto snížené napětí mezi body dotek (cca 90 Voltů) dostatečné na to, aby elektricky prorazilo kůži matky, prorazilo kůži dcery, vniklo do těla dcery, prorazilo znovu kůži dcery a kůži matky, aby se proud vrátil do těla matky a mohl odtéct její patou ? Za to bych také ruku do ohně nedal. U zdravé suché pokožky bych se vsadil, že to dceru lehce kopne a to bude vše. U dvou zpocených osob opravdu nevím.

   Celé je to spíš hypotéza, jak se skutek mohl stát, pokud se vůbec stal, rozhodně v tom ani náznakem nevidím ucelený řetězec nepřímých důkazů.

   A mnohé chování P.K. , naznačované v rozsudku jako nelogické, mi naopak přijde celkem logické a shoduje se s mými životními zkušenostmi.

   Vystrašen zkazkami o tom jak je zdravotní péče v cizině nákladná a jak pojišťovny mohou dělat problém s plněním, jsem svého času, když jsem potřeboval dostat v USA otce k lékaři s postupující alergickou reakcí - otok hlavy včetně hrozícího zásahu dýchacích cest, tak jsem také jako první kontaktoval asistenční linku pojišťovny.

   Že do poblitého pokoje nepozval uklízeče, to se nedivím, já bych se také styděl, navíc když je mi blbě, cítím se zranitelný a nechci aby se kolem mě motali cizí lidi.

   A tak je to téměř celý rozsudek - jeden odstavec za druhým.

   Vymazat
  8. Můj doplňující dotaz: Jak dalece jste "znalec" v oboru elektro a jak dalece jste "znalec" v oboru soudního lékařství. Pokud ani v jednom nemáte zkušenosti a patřičné znalosti, jsou Vaše argumenty jen plácáním :-).

   K dalšímu: vystrašena zkazkami o nákladnosti zdravotní péče v cizině jsem se svěřila do rukou delegátky a rozhodně jsem nelitovala.

   Poblitý pokoj bych jistě celému světu neukazovala, nicméně bych nikdy nebyla schopna ho s materiálem dostupným v hotelovém pokoji zcivilizovat tak, aby po blitcích nebylo ani vidu ani slechu. Navíc v době, kdy bych sama trpěla blitím a průjmy. Navíc tedy hoteloví čističi jsou zvyklí na více, než poblitá postel.

   Vymazat
  9. Máte jistě právo se domnívat, že se v tomto případě jedná o přímou snahu odsoudit někoho bez důkazů. Podle této teorie je opravdu možné napadnout jakýkoli znalecký posudek, jakoukoli výpověď, jakoukoli úvahu soudu. Máte na to právo. Já tam ovšem jisté logické souvislosti vidím. A na rozdíl od některých jsem se k věci nijak zásadně nevyjadřovala před tím, než byl onen rozsudek zveřejněn. Všichni měli jasno, aniž četli a viděli. Pardon, ale Chris v podstatě nevyjímaje.

   Do spousty těchto kauz vstupujeme s určitým osobním vcítěním. Osobně jsem viděla čouhat dráty ze zásuvek a mnoho dalších prasáren. A osobně jsem u nich spala a žiju :-).

   Vymazat
  10. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  11. Kvalitní znalecký posudek je téměř neprůstřelný a je docela oříšek ho napadnout. Kvalitní znalecký posudek vypadá tak, že tam, kde znalec nepracuje s jistotou, tak znalec popisuje co všechno mohlo vést k výslednému stavu a snaží s nějak vyjádřit jak je taková možnost pravděpodobná.

   V tomto případě si toho můžete všimnout u znalců elektro: znalci elektro dospěli k závěru, že smrt po zásahu proudem na základě jednopólového doteku mimo prostor sprchového koutu je velmi málo pravděpodobná. Pokud oběti byly nalezeny mimo sprchový kout, tak kdyby měla být příčinou úmrtí elektřina, tak by s velkou pravděpodobností muselo jít o dotek dvoupólový.

   Co se týče znalců elektro, tak postrádám rozbor toho, nakolik je reálné, aby v případě dvoupólového doteku u matky, kde proud údajně protékal mezi krkem a patou, mohlo být napětí v místech, kde se dotýkala dcera těla matky takové, aby protékající proud zabil dceru. Zcela nemožné to není, ale je to poměrně nepravděpodobné.

   U znalců-lékařů se mi zdá, že čím méně jasných stop znalci mají, tím víc jsou si jisti příčinou úmrtí. Co se týče příčiny úmrtí té dcery, tak se zdá, že nemají stopu vůbec žádnou.

   Proč u takovéhoto nejasného případu nebyl pokus udělat rekonstrukci ?
   ----
   Co se týče mých sympatií nebo antipatií, tak se obávám, že v případu P.K. nehrají roli a pan Kramný mi sympatický není.

   Že je rozsudek plný levot a znalecký posudek jednoho ze znalců-lékařů plný nesmyslů jsem v jiném případě poznal, aniž bych věděl jak obviněný vypadá, jeho profese taxikáře moc sympatií také nevzbuzovala, a nemusím být ani lékař, ani znalec, ani nemusím mít praxi se zarážením nože do lidí, abych poznal, že popis skutkového děje z pera znalce nedává smysl. Zdá se mi, že problémem mnoha znalců je rozpoznat, kde je hranice oblasti, ve které je daný znalec stále ještě odborníkem.

   Také jsem zaznamenal kauzu, ve které znalec, který na dané téma napsal vynikající knihu, která svým obsahem plně koresponduje s poznatky zahraničních expertů v oboru, ve svém znaleckém posudku plácal nesmysly odporující tomu, co sám psal ve své knize. Tolik ke znalcům obecně.

   ---------
   Já a znalec ? Tyhle ambice opravdu nemám. Kolega, který měl papírově kvalifikaci nižší než já, leč znalostmi byl na tom lépe než já a především na tom byl mnohem lépe než jistý mediálně známý znalec v našem oboru, se znalcem nestal, ač o to usiloval. Nebylo mu to umožněno, prý je znalců dost a nebyla vůle jmenovat dalšího. Rovněž jsem se nachomýtl ke korespondenci, která měla za cíl připravit znalce o jeho razítko z důvodu zjevné nekompetence prokázané v posudku, nicméně i zde to ztroskotalo na nedostatků vůle něco řešit ze strany příslušného státního aparátu.

   Proto také vím, že to, že je někdo znalcem, ještě nic nemusí znamenat, že má špičkové znalosti, nebo že dokáže potlačit své případné antipatie k obviněnému.

   Vymazat
 5. "karta od pokoje byla jedna, měl ji u sebe PK, když odešel, elektrický okruh nefungoval"

  V rozsudku cosi takového to je, nicméně je to blábol. Elektrický okruh skutečně bývá blokovaný skrz kontakt, který je v držáku na kartu uvnitř pokoje, ale k sepnutí obvodu stačí jakákoliv karta, nemusí to být karta od pokoje. Zatím jsem nepotkal hotel, kde by onen držák na kartu fungoval jako čtečka karet. Vždy to byl prostý mechanický kontakt, takže já tam strkávám jakoukoliv kartu, kterou mám zrovna u sebe - kartička zdravotní pojišťovny, členské karty, slevové karty, platební karty, ...

  Chris mlčí, tak to zkusím já:
  Jako zcela neřešená alternativní teorie se nabízí otrava ze špatně skladovaného jídla, nebo případně i úmyslná otrava jedem a tedy vražda + sebevražda + pokus o vraždu, přičemž pachatelkou mohl být stejně tak Kramný jako paní Kramná. Traduje se, že použití jedu je častější u ženských vrahů, než u mužských vrahů ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pefi,
   zrovna jsem odpovídala, viz výše.

   Vida, s tou kartou to je zajímavé.

   Pochopila bych úvahu "nikdo jiný tam nebyl, musel to tedy být PK", pokud by byl zjištěný (najisto) způsob smrti a bylo zjištěno, že to byl skutečně násilný způsob, tedy že ke smrti nedošlo náhodou. I pak by ale bylo nutné zkoumat detailně pohyb lidí po hotelu/pokoji, protože to taky není pravda, že tam nebyl nikdo jiný, hotel byl plný lidí.

   Vymazat
 6. Zdravím,
  taky se domnívám, že vidím justiční omyl, navíc úmyslný. Kdyby chtěli, takhle by přišili rozšířenou sebevraždu Monice s tím rozdílem, že psychologie vraha by pasovala na ni + nezjištěný jed, který vyprchal. Vzali to od konce, napřed označili vraha Kramného a jemu na tělo vyfabulovali příběh. Proud není jednoznačný, vykonstruovali ho až půl roku po pitvě podle skvrn na fotkách a důkazy ohýbali tak, aby seděly na proud a na Kramného.
  Tzv. wavesyndromem znalci obžaloby přišli až za 2 roky a 3 měsíce po ostravské repitvě až po svědectví znalců obhajoby, kteří el. proud zpochybnili. Do té doby wavesyndrom neexistoval, teprve 5. listopadu 2015 vložila do spisu p. Smatanová snímky s wavesyndromem jako falešné eso. Znalec Matlach byl umlčován, opakovaně mu zamítali vzorky pro vlastní bavení sklíček, nebyl přijat jeho doplněk k jeho zprávě, již nesměl vypovídat u soudu. Prostřednictvím obhájkyně upozornil u soudu na totožnost snímků u dvou rozdílných srdcí. To ale revizní znalec Vorel popřel a manipulaci posvětil. Obhájkyně Rejžková v odvolání a pak odvolacímu soudu předložila řadu návrhů na doplnění dokazování zejména přezkum vzorků, ale všechny soudce zamítl.
  Státní zástupkyně Večeřová ukázala smysl pro spravedlnost a uznala jednu z námitek obhajoby: "Považuji odvolací námitky obžalovaného i jeho matky za zcela nedůvodné s jednou výjimkou. Jde o fotografie z posudku dr. Smatanové a Dokoupila a otázku, jak došlo tedy k tomu, že ty dvě fotografie jsou totožné..."
  Zcela nepochopitelné je jednání odvolacího soudu, který posvětil rozsudek krajského soudu včetně manipulace s hlavním důkazem, bez jakéhokoliv vysvětlení (nemluvě o dalších rozporech a nedostatcích)
  Snad ještě trestní oznámení na falšování důkazů něco vyřeší.
  Přikládám odkaz na text trestního oznámení a text stanoviska znalce na grafiku
  http://spoleksalamoun.com/miranda2/export/sitesavcr/spolek/sys/galerie-download/Sla-NSZ-trestni-oznameni-040416bSUWDh.pdf
  http://spoleksalamoun.com/miranda2/export/sitesavcr/spolek/sys/galerie-download/kramny-imgs-odborne-stanovisko.pdf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K posudku znalce na grafiku - podle mě se nemusí nutně jednat o retuš, ale mohlo by jít o dvě fotky různých řezů jedné tkáně. Tedy nepochybně jde o vzorky tkáně jedné osoby, ale nemusí to být úmysl a falšování fotek, ale "pouze" neuvěřitelný binec v manipulaci se vzorky.

   Předpokládám, že i v tomto případě v laboratoři vzorek tkáně nařežou na plátky, plátky dají na sklíčko a to se potom fotí. Zde to mohou být fotky dvou různých leč sobě blízkých plátků, což by vysvětlilo jak shodu velkého množství markantů, tak velké množství rozdílů.

   Pokud se stane takovýto šlendrián, kdo pak zaručí, že se vůbec jedná o vzorky z případu Kramný ?

   Vymazat
 7. Pro zajímavost:
  http://expatcairo.com/egypt-completes-investigation-into-death-of-two-czechs/

  OdpovědětVymazat
 8. Taky mi celou dobu připadá, že důkazy vypadají nepřesvědčivě, ne podrobně a že by bylo lepší nastínit jasný scénář, jak k vraždě mohlo dojít. Jinak za co odsoudit, žejo...

  ad úryvky psychologa:
  mi připadají jasné, já jim rozumím, pro mě je v nich prostě řečeno, že dotyčný je asociální (porucha osobnosti zřejmě), dříve nazýváno psychopat.
  Píše se tam, že je to na základě testů. To znamená psychologických vyšetření. nepochybuju, že jich bylo dost. Jedno takové vyšetření trvá pár hodin. Není to na vodě.
  Jako důkaz, že en člověk vraždil, to nestačí, to neříká nic.
  Říká to jen, že psycho-profilem spadá do skupiny lidí, ze které se rekrutuje valná většina vrahů.

  OdpovědětVymazat
 9. Technická: vše čtu, ale odpovědi zaberou více času, který tento týden nebyl k dispozici, proto jsem do diskuse nepsala. Navíc se chci k rozsudku ještě jednou vrátit samostatným článkem.
  Dříve, než se k němu dostane Nejvyšší soud:-)

  OdpovědětVymazat