sobota 17. září 2016

Kauza letounů CASA vrácena k došetření

Obvodní soud pro Prahu 6 v pátek 16. září 2016 předběžně projednal obžalobu podanou na bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou a rozhodl o jejím vrácení státnímu zástupci k došetření.

Předběžné projednání obžaloby je institut, který se nepoužívá příliš často, i když o úplnou raritu také nejde. Spočívá v tom, že soud ještě před nařízením hlavního líčení posoudí, zda je obžaloba schopna projednání a zda není na místě o věci rozhodnout jinak. Z teoretického hlediska jde o poměrně spornou záležitost, protože soud se vlastně staví do role posuzovatele "správnosti" obžaloby. Při proklamované rovnosti zbraní obou procesních stran, totiž státního zastupitelství i obhajoby, by bylo jistě vhodnější žádný předběžný přezkum obžaloby neprovádět a obžalobu bez dalšího přijmout, projednat a není-li důvodná, obžalovaného jí zprostit.
Důvod, proč vinu Vlasty Parkanové odmítá soud zatím posuzovat, je navíc ze všech možných důvodů rozhodnutí o předběžném projednání obžaloby nejkontroverznější. Jistě lze pochopit, pokud soud nechce hlavní líčení realizovat, má-li zato, že obžaloba před něj vůbec nepatří, například proto, že jde o přestupek. V tomto případě však soud podle vyjádření jeho předsedy vrací obžalobu státnímu zástupci k došetření; spis se tedy navrací do stadia přípravného řízení. Jde o rozhodnutí navýsost zajímavé. Co z něj můžeme, i bez znalosti jeho odůvodnění, vyvodit?

Obžaloba je patrně sepsána tak nekvalitně, případně stojí na tak chatrných důkazech, že s ní soud vůbec nechce ztrácet čas. Pokládá to za zbytečné. To je ovšem zvláštní, pokud uvážíme, že Vlasta Parkanová byla sněmovnou vydána k trestnímu stíhání 11. července 2012, tedy před více než čtyřmi lety, a policie se celou věcí pochopitelně musela zabývat již před tímto datem. Co po celou tu dobu policejní orgány vyšetřovaly? Jakým způsobem státní zástupce toto vyšetřování dozoroval a k jakým závěrům při tom dospěl? Jak je možné, že v průběhu pěti let není vyšetřování dovedeno ani do stadia, kdy o věci může rozhodnout soud, byť třeba tak, že obviněnou obžaloby zprostí?

Znáte nějakou jinou pozici, kde můžete pracovat na určitém projektu pět let a když se po pěti letech zjistí, že vaše práce je úplně k ničemu, nemá žádné výsledky a nikdo na ni nemůže navázat, nic se neděje, jede se dál a zaměstnavatel vám pravidelně každý měsíc bez námitek posílá výplatu? A ještě vás třeba pověří dalšími náročnými a zodpovědnými úkoly? A že o zodpovědný úkol jde, můžeme dovodit již z toho, že v důsledku tohoto snažení je určitá osoba několik let trestně stíhaná, se všemi omezeními, která z toho plynou, a zátěží, kterou to představuje; zátěží osobní, rodinnou, sociální, profesní, psychickou, časovou, finanční. A soud, který by ji uznal vinnou nebo ji obžaloby zprostil, v nedohlednu. Jak se něco takového může přihodit ve státě, který chce být nazýván právním?

A to je prosím Vlasta Parkanová podle dokumentů, které sama zveřejnila, obviněna z toho, že předložila vládě návrh na uzavření smlouvy o koupi letounů CASA, aniž  by doložila přiměřenost ceny za nákup těchto letounů, fakticky tedy aniž pořídila znalecký posudek o jejich obvyklé ceně. Odhlédnuto od toho, že žádná "cena obvyklá" u tohoto typu vojenského materiálu neexistuje, člověk by řekl, že okolnost, zda byla tehdejší ministryně obrany povinna znalecký posudek obstarat či ne, není vůbec otázkou dokazování; to je přece otázka znalosti právních předpisů. Soud zná právo a státní zástupce by jej snad měl znát také. Tak v čem je problém?

Jiný výraz než naprostá ubohost mne nenapadá.
Kdo je, u všech všudy, za tuhle příšernou policejní ostudu odpovědný?2 komentáře:

 1. Člověku se může subjektivně zdát, že práce celého ÚOxZ pod Šlachtovým vedením spočívala v tom, že okolo sebe metali závažná, leč nepodložená nebo jen na dojmech postavená obvinění v naději, že se alespoň pár procent uchytí a potvrdí. Když se nějaké nepotvrdilo a někdo do toho vrtal, nastaly uhybné manévry s vysvětlením, že za to může nikoli neschopnost žalobců či absence skutku jako takového, nýbrž čísi spiknutí. Ale to vše je samozřejmě v hypotetické rovině a jakákoli podobnost se žijícími lidmi či útvary je čistě náhodná - nechceme přeci dostat pokutu za to, že čímkoli urazíme jemnocit Útv... No, prostě Nich. ~cvr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle zveřejněných dokumentů toto vyšetřoval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Nyní jde, jestli se nemýlím, již o sloučené útvary - po reorganizaci.
   Celé to na mne působí jako výsledek úvahy, že letadla byla drahá, resp. předražená, a někoho za to potrestat musíme, ber kde ber. Mezi lidmi, kteří u toho byli, pak provedeme náhodný výběr, a ty obviníme.
   Tento způsob výkonu spravedlnosti zdá se mi poněkud nespravedlivým.

   Vymazat