středa 12. dubna 2017

Zákon roku 2016

Jako každoročně přebírám i letos pro zajímavost seznam právních předpisů nominovaných v anketě Zákon roku. Tato anketa se soustředí na hodnocení legislativních počinů s dopadem na podnikatelské prostředí.


1.
Novela občanského zákoníku 
(zákon č. 460/2016 Sb.)

2.
Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství
(směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním)

3. 
Elektronická evidence tržeb 
(zákon č. 112/2016 Sb.)

4. 
Zákon o zadávání veřejných zakázek 
(zákon č. 134/2016 Sb.)

5. 
Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím  
(zákon č. 298/2016 Sb.)

6. 
Zrušení devizového zákona 
(zákon č. 323/2016 Sb.)

Další informace naleznete na stránkách ankety.