pondělí 22. ledna 2018

Předem

"Výživné je splatné vždy do 15. dne každého měsíce předem k rukám matky."

Tak zní typická věta z rozsudku o určení výživného nebo o schválení dohody rodičů o péči o nezletilé dítě. To "předem" je taková malá lingvistická záhada, která mi vrtá hlavou. A zřejmě nejen mně, protože čas od času se stane, že se mne na to někdo z klientů zeptá.
"Proč předem, paní doktorko, to se platí dopředu, na příští měsíc?"

Příslušné ustanovení občanského zákoníku zní takto:

§ 921
Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživnou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.

Slovo "předem" se tedy zřejmě odvíjí od zákonné povinnosti platit výživné dopředu. Nicméně pokud je v rozsudku určena splatnost na některý den uprostřed měsíce, což bývá pravidelně, protože při rozhodnutí či dohodě o výživném se přihlíží ke dni, k němuž povinná osoba pobírá výplatu, je evidentní, že výživné není placeno na daný kalendářní měsíc dopředu, ale v jeho průběhu. Ledaže by se to vykládalo jako splatnost na průběžný, nikoliv kalendářní měsíc, tj. například od dvanáctého února do dvanáctého března, což se ale nedělá.

Podle obvyklého rozsudku se výživné za březen platí v březnu. Ale když je splatnost výživného stanovena třeba na 10. den v měsíci a v rozsudku se stejně objeví slovo "předem", účastníky to zmate. Taková formulace totiž evokuje, že výživné by se mělo platit jaksi dopředu, takže v březnu už na duben. Je to nesmysl, protože o výživném se vždy hovoří i kalkuluje jako o výživném za běžný měsíc. Slovo "předem" však v konečných rozhodnutích soudů  přetrvává. Neobjevuje se tam vždy, možná jeho frekvence s postupem času klesá, to nemám zcela vypozorováno, ale na to, že je při určení dne splatnosti výživného nadbytečné, je jeho výskyt přece jen pozoruhodně častý.

Pokaždé, když to soudkyně zdejšího soudu dají do rozsudku - vždy samovolně, protože já to nikdy do návrhu nepíšu, nečiním takové ujednání součástí žádných dohod a také nevznáším návrh, aby bylo takto rozhodnuto - mám chuť se ozvat. "Proč předem, paní předsedkyně?", chce se mi namítnout. Nikdy to neudělám, ač jinak s námitkami v jednací síni nemívám problém.

To "předem" je zřejmě nějaký relikt minulosti. Možná se nese napříč věky, napříč jednacími síněmi, v nichž se rozhoduje o výživném, v různých dobách.
Nebo se z něj už stal takový maskot rodinného práva.


4 komentáře:

 1. Vážená paní Christabel,

  zrovna se tím zabývám v jedné podkapitole své disertace: "V praxi je využívána formulace, že „…výživné je splatné k rukám … do … dne v měsíci předem“, a i pro účely výkonu rozhodnutí se tím rozumí daný kalendářní měsíc, ač se dle Hromady jeví logické, že by slovo „předem“ mělo znamenat období od stanoveného dne splatnosti do dne předcházejícího splatnosti v následujícím kalendářním měsíci (Hromada in SVOBODA, Karel a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, kom. k § 470, s. 945, m. č. 12.).

  A měl jsem to do nedávna za celkem neproblematické. Než nám minulý týden došel do kanceláře prosincový rozsudek u jedné mé klientky, s výživným změněným od prosince 2017, s vyznačenou doložkou vykonatelnosti, kde v té doložce soud výslovně napsal, že „první splátka výživného na dítě je splatná k rukám matky 16. 1. 2018“. Tak nejprve na to koukáme, pak nad tím všichni v kanceláři přemýšlíme a objevíme, že ve výroku o běžném výživném chybí ono slovo „předem“. Tedy že by to bylo tím a nyní to výživné do budoucna bude fungovat jako výplata? (Patnáctého ledna se vyplatí za prosinec?). A pak jsme zjistili, že v předchozím, nyní již změněném rozsudku to slovo „předem“ ve výroku o výživném bylo. Takže povinný v listopadu podle starého rozsudku uhradil výživné za listopad, v prosinci dostal pohov, a v lednu hradí za prosinec, v únoru asi uhradí za leden :). Asi mu paní soudkyně chtěla udělat hezké Vánoce, když už jsme mu to zvedli :).


  SB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. SB,
   děkuji za postřeh.
   Přiznám se, že mne nenapadlo, že by nad tímto marginálním tématem bádal někdo kromě mne:-)
   Musím dodat, že ať je to v rozsudku jakkoli, v praxi s tím lidé většinou problém nemívají.

   Tedy ale aby soud v rozsudku k doložce výslovně vyložil, kdy je splatná první splátka, to jsem nikdy neviděla.

   Vymazat
 2. Dobrý den vespolek.

  Myslím, že se při formulaci výroku vychází z toho, že

  1. výživné je vyčíslováno v drtivé většině případů za kalendářní měsíc

  2. podle obecných pravidel o splatnosti, by bylo splatné 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který na něj vznikl nárok

  3. slovo "předem" se vkládá, aby se splatnost předsunula před konec kalendářního měsíce, za který vznikl nárok

  Ale jinak je pravda, že formulace výroků rozsudků o výživném mě celoživotně trochu mate :-)

  Hana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hanko,
   díky za komentář a moc se omlouvám, že jsem v návalu práce neodpověděla (věnovala jsem se v poslední době diskusím zde na blogu méně než jindy, byla to shoda více okolností).

   Přiznám se, že fakt nevím.
   Mohla bych se neformálně někdy zeptat přímo soudce, který takto rozhodne a takto formuluje výrok, nebo spíš soudkyně, ale zatím jsem to nezkusila:-)

   Vymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.