neděle 25. února 2018

Slovo má soudruh Gottwald

Z referátu soudruha Klementa Gottwalda na Celostátní konferenci Komunistické strany Československa, konané v Praze ve dnech 16. - 18. prosince 1952

(...)
Neboť jak to bylo před únorem 1948? Tehdy sázeli američtí imperialisté především na otevřený reakční blok, který se legálně roztáhl uvnitř tehdejší vlády Národní fronty a byl z pozadí dirigován Benešem. S pomocí tohoto otevřeného reakčního bloku chtěli západní imperialisté ve čele s Amerikou přivodit v příhodné chvíli reakční převrat, vytrhnout Československo z tábora míru a socialismu, podčinit Českolovensko znovu imperialistické nadvládě a v zemi obnovit kapitalismus.
Američtí imperialisté mysleli, že příhodná chvíle nastala v únoru 1948. Dali své páté koloně v čele s Benešem povel k vystoupení. Pátá kolona sice vystoupila, pokusila se o reakční puč, ale byla československým lidem pod vedením Komunistické strany Československa během několika dní poražena. (Potlesk.) Československý lid totiž věděl, kam ho reakční páni a jejich zahraniční  chlebodárci chtějí táhnout: zpět do kapitalistického jařma, zpět k Mnichovu, zpět ke zničení znovunabyté státní nezávislosti, zpět do národní poroby. Reakční panstvo doma i za hranicemi tehdy příliš odkrylo své karty. Není proto divu, že tehdejší vystoupení americké páté kolony skončilo tak drtivou porážkou. (Bouřlivý potlesk.)
Jak víte, po vítězném únoru 1948 se nikdo z nás nedomníval, že boj proti americké páté koloně tím končí. Věděli jsme, že reakce byla v únoru sice poražena, ale nikoliv doražena. Předvídali jsme, že američtí imperialisté budou mobilisovat další reservy svých agentů, že s jejich pomocí ještě zesílí a zostří podryvnou práci v naší zemi. Poučení příklady z jiných lidově demokratických států jsme počítali s tím, že američtí imperialisté budou aktivovat i svoji agenturu uvnitř komunistické strany. Co jsme ovšem tehdy ještě nevěděli a ani nemohli vědět, je to, kdo vlastně tvoří americkou podvratnou agenturu uvnitř komunistické strany a jaký je rozsah této agentury.
Nicméně poměrně brzy po únoru jsme začali rozmotávat klubko zmijí, které nepřítel nasadil do naší vlastní domácnosti. Už v roce 1949 byli zajištěni první významnější zrádci. Zachytli jsme tak první články zrádného řetězu, který jsme postupně rozvinovali dále a výše, až nakonec byl kruh uzavřen. Ukázalo se, že máme co dělat se široce založeným protistátním spiknutím.Ukázalo se, že protistátní spiknutí je organisováno uvnitř komunistické strany. Ukázalo se, že protistátní spiknutí je vedeno spikleneckým centrem, v jehož čele stál bývalý generální tajemník Komunistické strany Československa Rudolf Slánský. Ukázalo se, že toto protistátní spiklenecké centrum je řízeno americkými imperialisty a že sloužilo všem imperialistickým špionážním službám. Ukázalo se, že konečné cíle tohoto spikleneckého centra jsou v podstatě tytéž, jaké sledovali v únoru 1948 poražení reakční pučisté. Ukázalo se také, že zrádná a podryvná práce protistátního spikleneckého centra byla tím nebezpečnější, poněvadž byla prováděna uvnitř komunistické strany, lidmi ve vysoce odpovědných funkcích, lidmi, které jsme dříve považovali za soudruhy. Je známo, že skrytý nepřítel je vždy nebezpečnější nepřítele zjevného.
(...)
Někteří lidé se ptají, "proč zrádci mohli tak dlouho řádit". To má několik příčin. Předně: od osvobození v květnu 1945 do února 1948 byla hlavní pozornost vedení strany obrácena na rejdy otevřené reakce, která, jak jsme dobře věděli, připravovala reakční puč, reprisu roku 1920, chtěla vzít lidu vše, co mu osvobození přineslo, a vrhnout republiku zpět do kapitalistického jařma. Tehdy šlo o všechno. To bylo tehdy nebezpečí hlavní, bezprostřední a na jeho odražení záviselo všechno ostatní a další. Února 1948 dokázal, že vedení strany jednalo správně, když tehdy obrátilo hlavní pozornost tímto směrem. Toho ovšem zneužila zrádná Slánského banda, aby rozprostřela a rozšířila své spiklenecké sítě uvnitř strany. Zatím co vedení strany a strana jako celek byly plně zaměstnány zápasem s otevřenou reakcí, zápasem, v němž šlo o bytí či nebytí lidově demokratického Československa, zrádce Slánský organisoval uvnitř strany novou americkou pátou kolonu, novou reakční a imperialistickou reservu. To všem víme dnes, ale nevěděli jsme to ještě tenkrát.
Dále: po smetení únorových reakčních pučistů se stala komunistická strana vládnucí stranou. Mnoho otevřeně reakčních živlů bylo "vyakčněno". Strana převzala veškerou tíhu odpovědnosti na všech úsecích veřejného života. Také odpovědnost členů strany na vedoucích místech stoupla. Nemohli se při své práci už více odvolávat na to, že jim reakční šéfové nebo reakční okolí háže klacky pod nohy. Za těchto okolností přišlo vedení strany poměrně brzy na stopy prvních významnějších zrádců a sabotérů s legitimací strany v kapse. Řekl jsem už, že již během roku 1949 byli první z těchto lumpů zajištěni. To znamená, že jakmile strana vyřídila otevřené zrádce a agenty nepřítele, začala postupně odhalovat a zneškodňovat zrádce a agenty nepřítele, vetřevší se do jejích vlastních řad.
(...)

Citováno podle: Celostátní konference Komunistické strany Československa, Praha 1952,
vydalo Rudé právo, vydavatelství Ústředního výboru KSČ, Praha 

5 komentářů:

 1. To je radost číst. To je prostě lahůdka. Jako když sběratel starých mincí nalezne athénskou drachmu.
  Dík za dnešní příspěvek, jsem vážně nadšen!
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   v té knize takových perliček je:-) Je to celý sborník.
   Navíc nevím, jak je to možné, každou chvíli objevím nějaký další zajímavý materiál. Jen co jsem odložila toto, našla jsem příručku pro propagandisty, tuším že ze 70. let. Tak to bych taky asi mohla využít.

   Vymazat
 2. Sorry za "mimo mísu", ale je dobré znát názor "blbého venkova", jak nás označují někteří pražští šmejdi /tak je značím zas já/. Stačí číst jen diskusi, Soukupa jsi zžejmě viděla v TV.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uz-behem-vysilani-show-kde-Soukup-drtil-CT-na-Kavcich-horach-zhavili-draty-Je-to-velmi-zajimave-526285/diskuse

  OdpovědětVymazat
 3. Také Vás teď potěším jedním autentickým kouskem z posudku z 9. 2. 1954 (pokusím se i s chybami, zvládnou-li to mé automatisované prsty):
  ŚV po stránce společenské, při důkladné analisaci, je příživníkem nejhrubšího zrna. Jemu a pro něho společnost je jen prostředkem a ne cílem. Osobně je to člověk nevšedního nadání, v matematice přímo genius. Jeho vztah k matematice je však čistě řemeslný a matematiku dělá pro matematiku, což je při jeho reakčním myšlení úplně pochopitelné. Suchá číslice buržoásní matematiky stala se mu měřítkem pro všechno dění a v ní vidí i myslí a i počíná si. Při povrchním rozboru jeho osoby by se zdálo, že zákonitost počtů nezná spekulaci a tím i osoba prsycena číselnostmi bude přímá a nespekulativní. V tom ohledy by však nastalo naprosté zklamání. Tímto chci říci jen tolik, že je velmi těžko zachytit cíle povahy tak vysoko spekulativní jako je ŚV. I když jde jen o katedru na vysoké škole.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A teď jsem si uvědomil, že se nám to obloukem vrací:
   https://www.lidovky.cz/matematika-vede-k-diskriminaci-tvrdi-americka-profesorka-pzo-/zpravy-svet.aspx?c=A180220_170533_ln_zahranici_mha
   Smát se, či plakat?
   Milan

   Vymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.