čtvrtek 15. února 2018

Zákon roku 2017

Jako každoročně - i když tentokrát možná o něco dříve než jindy - vyšly i letos nominace na nejlepší legislativní počin loňského roku z hlediska podnikatelského prostředí. Které předpisy byly nominovány na zákon roku 2017?


1. Zákon o platebním styku implementující PSD2
(zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku)

Zdůvodnění: Platební služby se otevírají novým hráčům a inovacím. Klienti bank budou např. fintech firmám moci zpřístupnit údaje ze svých účtů k využívání nových služeb, třeba aplikací pro řízení výdajů. Konkurenční prostředí zřejmě povede i banky ke snaze zatraktivňovat své produkty. Je to příklad regulace, která byznys nedusí, ale podněcuje k inovaci.

2. Novela stavebního zákona 
(zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu)

Zdůvodnění: Zkracuje se a ztransparentňuje územní plánování a zavádí se jednotné územní a stavební řízení pro jednotlivé stavby i soubory staveb, včetně případné integrace EIA procesu. Snižuje se náročnost na majetkoprávní vypořádání v řízeních, zejména pro veřejně prospěšné stavby, omezuje se účast spolků (občanských sdružení) v řízeních a zjednodušuje se proces povolování užívání staveb.

3. Nález Ústavního soudu k EET 
(nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o zrušení části zákona o elektronické evidenci tržeb)

Zdůvodnění: Ústavní soud zasáhl do diskuse o míře zatížení podnikatelů různými administrativními povinnostmi. Nález zřejmě ovlivní podnikatelské prostředí nejen proto, že z EET zatím vyřadil třetí a čtvrtou vlnu podnikatelů nebo bezhotovostní platby. Nabádá totiž obecně zákonodárce k tomu, aby při budoucí regulaci podnikatelů postupoval uvážlivěji.

4. Novela občanského soudního řádu 
(zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních             soudních)

Zdůvodnění: Sebelepší regulace je k ničemu, pokud se nelze efektivně domoci práva. Ačkoli se připravuje zcela nový civilní soudní řád, novela už nyní řeší vybrané praktické nedostatky současné úpravy soudního procesu, omezuje přípustnost dovolání v některých specifických sporech za účelem zmenšení zatížení dovolacího soudu a urychlení řízení, zavádí také možnost využití videokonferenčních zařízení při soudním jednání.

5. Novela zákona o daních z příjmů 
    (zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní)

Zdůvodnění: Podnikatelé si od základu daně mohou odečíst některé nové výdaje, které jsou ekonomicky racionální a odpovídají současným podnikatelským modelům, například o náklady podnájemců nákupních center. Pozitivně lze hodnotit také některá zjednodušení v oblasti mzdové evidence či změny v oblasti paušální daně. Zvláště daňová regulace musí reflektovat podnikatelské prostředí a i ona musí podnikání podněcovat, nikoliv dusit.