čtvrtek 8. března 2018

Mlátička: vadí, nevadí?

Konfrontace kolem jmenování bývalého příslušníka pohotovostního pluku Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů zvolna odeznívá. Pro mne přinesla především nutnost zodpovědět si některé otázky.

Myslím, že by měly být položeny postupně.

A) Vadí, že není zakázána komunistická strana?
Nevadí.
Protože nevěřím na to, že myšlenky lze zakázat. Případný zákaz této strany by přinesl jen přejmenování stejné ideologie jiným názvem.

B) Vadí, že je komunistická strana zastoupena v parlamentu?
Nevadí.
Mne určitě nikdo nepodezřívá ze sympatií k této straně, takže asi nepřekvapí, že podle mne by v parlamentu KSČM být nemusela. Jistě by bylo lepší, kdyby její místo zaujal nějaký z hlediska demokratického zřízení přijatelnější subjekt... i když momentálně mne nenapadá jaký. Nicméně platí to, co v s předchozím bodě: pokud určitá část společnosti tyto myšlenky zastává nebo z jiných důvodů spatřuje v KSČM vhodného zástupce svých zájmů, beru na vědomí, že její poslanci a senátoři v parlamentu zasedají. Nakonec, možná to vytváří určitou vhodnou protiváhu něčemu... i když momentálně mne nenapadá čemu, protože hrozba oligarchizace politiky to zřejmě nebude.
A třeba komunistického ideologa Josefa Skálu poslouchám vysloveně ráda. Ne že bych s ním souhlasila, ale mám v oblibě konzistentní lidi a jemu určitě nemohu upřít schopnost jasně formulovat myšlenku, navíc takovou, která pokud možno co nejvíce legitimizuje jeho vidění světa, a tuto myšlenku posluchačům srozumitelně sdělit. Je to sice často hodně zavádějící (na otázku, zda měla být popravena Milada Horáková, odpoví, že neměla, ale že také neměla být popravena Ethel Rosenbergová), ale občas to stojí za zamyšlení. Jako třeba nedávné připomenutí, že "o mír je nutno bojovat, válka přijde sama".

C) Vadí, že je bývalý příslušník SNB Ondráček poslancem?
Nevadí.
Pokud splnil podmínky pro kandidaturu, kandidoval a byl zvolen, nechť poslancem je. Ostatně, podle toho, co jsem četla, nebyla jeho policejní práce po změně poměrů ideologického charakteru. Můžeme vycházet z toho, že svému oboru rozumí, takže i jeho zařazení v uvedené komisi dává smysl.

D) Vadí Zdeněk Ondráček na postu předsedy komise pro kontrolu GIBS?
Vadí.
Ale nemusel by vadit. To podstatné, co zde chybí a co se ne vždy daří komentátorům identifikovat, se nazývá náhled. Myslím, že mnoho i protikomunisticky smýšlejících občanů by bylo připraveno přijmout vysvětlení "byl jsem mladý, plný ideologie a plnil jsem rozkazy, o kterých jsem příliš nepřemýšlel".
Potíž je v tom, že pan Ondráček ani nyní nemá náhled na to, že do pokojně demonstrujícího davu se nemlátí, tudíž že rozkazy, které tehdy obdržel, nebyly správné, a ideologie, již bránil, má (minimálně tehdy měla) tu špatnou vlastnost, že vedle sebe nesnese žádnou jinou.
To je přesně to, co panu Ondráčkovi chybí.
A řekla bych, že by to mělo vadit i samotným komunistům. Protože i oni nyní potřebují svobodu slova a možnost pokojně se shromažďovat a vyjadřovat přitom své názory. Vysvětlení pana Ondráčka v tom smyslu, že tehdejší demonstranti byli ozbrojení (tvrzené zbraně byly mladým příslušníkům ukázány, ovšem v budově policie, mimo dav) působí roztomile naivně. Jenomže není roztomilé ani naivní, ale spíš mrazivé a hloupé.

Vychází mi z toho, že komunistická strana zde klidně může existovat, zastávat i hlásat své názory, její členové kandidovat a být voleni do sněmovny i senátu, včetně pana Ondráčka. Ale když chce někdo obsadit řídící parlamentní funkci, měl by ctít alespoň elementární demokratické hodnoty. Například svobodu slova, shromažďování a sdružování. Potřebujeme ji všichni.


7 komentářů:

 1. Vwelice těžce se komentuje článek, se kterým plně souhlasím. Leda, že doplním k Tvému vyjádření o tom zakazování, že ten nejoprávněnější zakazovatel je tady volič. Až nebudou mít komouši u nás zastání, nedostanou prostě hlas a vyfičí. Oni to vědí a jsou ochotni se zapojovat a tak. Proro se divím, že kalouskove strany dělají vše pro, aby se zprotivily.

  OdpovědětVymazat
 2. A.Vadí. KSČ měla být po převratu promptně zakázána, její proponenti odstraněni z veřejných a hospodářských funkcí, ze silových složek a justice, čelní představitelé souzeni (vlastizrada, zneužívání pravomoci veřejného činitele, podněcování, nadržování, nepřekažení trestného činu, maření příprav a průběhu voleb, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy a přesvědčení, poškozování cizích práv, podpora a propagace fašismu a podobného hnutí, omezování svobody vyznání, útisk a mnoho dalších konkrétních trestných činů konkrétních aktivních pachatelů), majetek zajištěn a zabaven. Že by vznikla "náhradní strana" je celkem v pořádku, v souladu s lidskými právy a svobodami. Myslet si může každý co chce a dokonce může o naplňování svých myšlenek v rámci demokracie a respektu ke svobodám ostatních i usilovat.
  Nemusím asi podotýkat, že je především nehynoucí "zásluhou" bývalého ryšavého prezidenta, že k tomu nedošlo.
  B. Obecně asi vadí, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k A, to dnes již nezbývá, než demokraticky respektovat. Neříkám to rád, ale bohužel v posledních letech z komunistických hub vycházejí daleko rozumnější a přijatelnější řeči, než z hub představitelů pseudodemokratické bažiny. Což ovšem není zásluhou oněch komunistů, ale zkorumpovanosti a zločinnosti těch druhých.
  C. Jako B.
  D. Jako B. Při respektu k demokratickým principům, tj. že má právo funkci vykonávat, pokud je právoplatně zvolen, by mi ovšem víc, než jeho minulost, vadilo, že je bývalým policajtem, tedy osobou podjatou, a že se dá předpokládat, že bude jejich svinstva krýt (jak to ostatně platí pro celou GIBS).

  Daleko víc, než současní komunisté a Ondráček osobně, mi vadí bývalí komunisté ve vrcholných veřejných funkcích, typu Čalfa, Dubček, Pithart, Kavan, Dlouhý, Kočárník, Tošovský, Štěch, Telička, Rychetský...
  Hentamtenonen

  OdpovědětVymazat
 3. Ano se všemi body.
  Howgh.
  Milan

  OdpovědětVymazat
 4. Komise má kontrolovat velmi protřelé policisty a jediný ze členů komise, který má k jejímu vedení profesní předpoklady a dostatečnou praxi v oboru je p. Ondráček. Ale bohužel postrádá morální integritu a jakákoliv sebereflexe je mu zřejmě cizí.
  Takže komisi povede buď zarostlý věčný student od pirátů (nejprve Matfys, posléze přešel na strojařinu, nyní studuje základy humanitní vzdělanosti - dosud nebyl zaměstnán, uvádí, že je aktivista) nebo kandidátka ODS s neukončenou FF UK, která dělala dealerku firmy Dermacol a pak učila na ZŠ angličtinu.
  Je to celé dost bezvýchodné.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
 5. Vyjádřím se pouze k prvnímu bodu, který si dovolím upravit na "Vadí, že nebyla zakázána komunistická strana?" A odpovídám si - VADÍ!
  I já jsem byl v čase euforie nakloněn myšlence - proč ji zakazovat, když se tak zprofanovala, a pokud těm myšlenkám někdo stále věří, nic se s tím nenadělá. Čím více jsem ale nad touto otázkou přemýšlel (a pozoroval důsledky tohoto rozhodnutí), tím více se kloním k názoru, že šlo o jednu z kardinálních chyb Václava Havla.
  Nevím nakolik byl tlačen k tomuto rozhodnutí svým okolím (spousta komunistů-osmašedesátníků), nakolik se obával reakce komunistů a jejich silových složek nebo nakolik byl infikován svou svobodomyslností, ale to rozhodnutí bylo špatné a žel již nejde zvrátit. Důsledkem je, že jsme se jako společnost (i přes zákon o protiprávnosti a zavrženíhodnosti komunistického režimu) s tímto režimem vlastně nevyrovnali.
  Ono totiž nejde o zákaz ideologie, to samozřejmě nejde, nýbrž o zákaz STRANY! Určitě by na místě KSČ vznikla jedna (možná i více) následnických stran, ale dalo by to hodně práce. Původní KSČ měla být zakázána, zabaven jí veškerý majetek a zrušeny veškeré její struktury. Žel jako již mnohokrát v historii se ukázalo, že malování tlustých čar mezi minulostí a přítomností je špatné, mnohdy i tragické.
  Vždy totiž záleží primárně na cestě, kterou se společnost do současnosti dostala, než na samotném stavu společnosti.
  JH

  OdpovědětVymazat
 6. Myslím, že nevadí, že strana nebyla zakázána tehdy. Byla prostě taková přechodná doba. Ale je otázka, zda její ideologie je stále ještě zločinná, pak se nesmí prezentovat a ani na demokratickém kolbišti nemá místo.

  Pokud ne, je otázka, zda je její ideologie zavrženíhodná ač třeba ne prokazatelně zločinná. Pak vadí, že jí ostatní strany vůbec připustí do výborů apod. (Protože není proporcionální poměr mezi Hitlerem a Židy.)

  Jinak souhlas. Analýza hezká a potřebná. Je špatné, když toto nerozebere publicista.

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji za všechny komentáře.
  Tentokrát jsem nestihla reagovat jednotlivě, ale vzhledem k tomu, že tématu bylo všude plno a vyjádřil se k tomu asi úplně každý, tak to snad ani nevadí:-)

  OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.