středa 21. března 2018

Z pirátské zátoky

Poučila jsem se, jak komunikují členové strany, která učiní politiku lepší

Na pirátském fóru se probíral ostudný návrh poslance Michálka na prolomení mlčenlivosti advokátů, o kterém se dnes hlasovalo a který naštěstí sněmovnou neprošel.
Kromě základní diskuse o tématu hlasovali Piráti i o tom, zda strana nemá trvat na tom, aby její poslanec pozměňovací návrh stáhl.

Dlužno dodat, že mezi Piráty je řada lidí, kteří si riziko toho velmi diskutabilního návrhu uvědomovali a kteří se snažili věcně argumentovat nebo se alespoň dovolat vnitřních kontrolních mechanismů strany, jejíž členské základně nebyl pozměňovací návrh vůbec prezentován. Zůstali ale zřejmě v menšině.

V diskusi o možném stažení návrhu lze nalézt opravdu pozoruhodnou argumentaci:

Křičí šmejd Sokol a Šmejd Kalousek.Pokud něco vadí zkurvencům,pro mě to znamená,že je to dobře. Takže jsem PROTI stažení

Takto odůvodňuje trvání na poslaneckém návrhu člen Pirátské strany, a to veřejně, na všeobecně přístupném fóru.
Tak se na to podívejme. Kolega Sokol, který může mít řadu povahových chyb, ale profesně je charakterizován především tím, že je to výborný obhájce, je nazýván šmejdem. Jeho nesouhlas s návrhem, který je kritizován ze všech stran, se vydává za důvod správnosti tohoto návrhu. Návrh vadí "zkurvencům", takže bude určitě kvalitní.
Myslím, že si můžeme učinit poměrně plastický obrázek, jak probíhá komunikace uvnitř strany, když vlasaté a dredaté Piráty zrovna nikdo neslyší. Šmejdi advokáti, kteří pracují pro své klienty, například já, by si to, co si o nich Piráti myslí, za rámeček asi nedali.

Jiná pirátka se snažila zklamaně dovolat ideálů, na kterých strana původně stála:

Myslela jsem, že je v našich základních cílech "nasadit Velkému Bratru pásku přes oko, nebo raději přes obě", a ne mu dávat dalekohled... Ale asi jsem se mýlila v interpretaci.

A jaké odpovědi se jí dostalo od jejího stranického kolegy?

Krást se nemá. Ani peníze na daních, ani soukromí. Ale když někdo chce ukrást na daních 500 000 Kč, tak to znamená zisk před zdaněním cca 2 631 579 Kč + DPH a o soukromí takového lumpa se opravdu není třeba bát.

Ano, kdo se  musí uchýlit na poradu k advokátovi nebo daňovému poradci, evidentně nemá čisté svědomí, protože nejspíš krade. A krást se nemá, takže údaje, které advokátovi svěřil, nemohou podléhat ochraně garantované institutem povinné mlčenlivosti.
Povšimněme si také, že každý, kdo vydělá cca tři miliony korun, je lump a ochranu soukromí nepotřebuje, resp. si ji vůbec nezaslouží a nemusíme si s ní dělat sebemenší starosti.

Co k tomu dodat?
Asi nic.

35 komentářů:

 1. No zdá se, že se nám budou piráti drolit - v politickém ptydepe, semknou se. kdo do strany vstupoval s ideály o svobodě, hořce pláč. Mluví-li levicová strana o svobodě, pak LŽE!
  JH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JH,
   komentáře na pirátském fóru jsou zajímavé.
   Chvílemi to vypadá, jako by tam psali skutečně lidé ze dvou různých stran.

   Vymazat
  2. Nelevičáci mezi nimi přijdou o iluze a vystřízliví a příště už k volbám nepůjdou vůbec. Ale ze škol vyleze nový ročník, ještě hůře vzdělaný než ročníky předchozí, opět plní ideálů a upřímné vůle měnit svět k lepšímu, opět se nechají nalákat na pozlátko páchání dobra.

   Vymazat
  3. Pefi,
   odhaduji, že v té straně nutně nastane boj dvou skupin. Zřejmě mají v programu vzájemně se vylučující body, více svobody i více fízlování. Každý politik si pro sebe musí říci, co je mu přednější.
   Ale podle hlasování o Michálkově návrhu to vypadá, že celý poslanecký klub si už vybral. Teď jen, jestli jim to odkýve členská základna.

   Vymazat
 2. Je třeba dodat citaci ze stenoprotokolu - hovoří Jakub "Regulovčik" Michálek:,,Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako pirátská strana, neznamená svoboda prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. To opravdu takhle nelze vykládat. Advokát má už dneska oznamovací povinnost a rozhodně neplatí, že by povinnost mlčenlivosti advokáta byla neomezená".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doplním, že poslanec Michálek včera v TV diskusi (Devadesátka ČT24) perlil takto:
   "V Ústavě žádné právo na advokátní mlčenlivost není, tam je jen právo na právní pomoc."
   :-))

   Škoda, že nedodal, jak se má asi právní pomoc poskytovat bez mlčenlivosti.

   Vymazat
  2. Pravidelně když naše ústava zaskřípe, tak si vzpomínám, jak jsme spolu diskutovali o kvalitě naší ústavy ...

   http://christabel.blogarchiv.cz.s3.amazonaws.com/928175-kohout-kontra-ustava.php


   Aktuálně skřípe toto:
   "(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení."

   Kde tam vidíte jakoukoliv záruku toho, že právo na právní pomoc zahrnuje i mlčenlivost advokáta a důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientm?

   Ona ta mlčenlivost advokáta vyplývá hlavně z demokratických tradic, než že by někde byla zakotvena. Dokonce i v USA nedávno zjistili, že to mají "ve vzduchu" a důvěrnost vztahu advokát-klient jen velmi slabě vyplývá pouze z kombinace dvou dodatků (5pátý + šsstý) a hlavně toho, že tradičně to takto bylo chápáno už několik set let, protože anglosaská kultura byla kulturně na výši a z těchto kulturních tradic dodnes těží.

   Ale v rámci honu na teroristy i v USA došlo k snaze narušit toto tradiční chápání důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem.

   Viz např: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2891&context=clr

   My tu výhodu staletých tradic bohužel nemáme a o to robustnější pak ústavní ochranu potřebujeme.

   jenomže opět jsme u toho, že naše ústava je celkem na kočku (není napsaná robustně s vědomím, že má bránit selhání elit, ale deklaratorně aby to hezky vypadalo) - negarantuje nikomu nic.

   Zahraji si na ďáblova advokáta:
   Kdo nic špatného nedělá, nemá co skrývat a ústava přece nemůže chránit darebáky před slušnými lidmi.
   Klient, který nic neprovedl, může s advokátem hovořit a následně mu advokát pomůže tím, že mu poradí třeba s procesními pravidly. Právni pomoc tak zjevně může být poskytnuta i bez nutnosti zajistit důvěrnost vztahu advokát-klient. A to je také vše, co naše mizerná ústava (LZPS) garantuje.
   -------

   Neměla by nás ústava chránit před snahami navodit stav, kdy je obhajoba součástí obžaloby ? Jakto, že ve své papírové vznešensti, naše ústava už zase selhává ?

   Vymazat
  3. Michálek je důsledek stavu, že se na právnickou fakultu přestaly dělat přijímací zkoušky a vezmou každého, kdo projde SCIO testy. Že by se ale nedělaly ani státnice?

   Vymazat
  4. Pane Bauere,
   to by mne zajímalo, co na tu Michálkovu interpretaci advokátní etiky říkají jeho učitelé z fakulty. Ti aby se k němu raději nehlásili.

   Vymazat
  5. Pefi,
   možnost efektivně využít právní pomoc má dva pilíře: nezávislost advokáta a profesní mlčenlivost. Samozřejmě se nemůže nikdo o ničem s advokátem radit, pokud nemá jistotu, že je to kryto povinností mlčenlivosti.
   To je v tom právu na právní pomoc obsaženo, protože to právo nemůže existovat bez toho. Takže ani toto bych Ústavě nevyčítala. To by snad ani nikoho nenapadlo, že advokát nemusí mít mlčenlivost o všem, co se dozví.

   Ale ono hodně Pirátů to chápe, návrh má na jejich fóru kvalitní opozici, to spíš p. Michálek opakuje fráze o únicích peněz do zahraničí (mimochodem, já myslím, že největší úniky jsou zcela legální, ročně z ČR odteče asi 400 mld. na ziscích zahraničních vlastníků a ještě více peněz na různých těch manažerských a licenčních poplatcích, myslím).

   Vymazat
  6. Nedívejte se na to z pohledu výkladu, který je pro společnost dobrý. Dívejte na to, co vám ústava garantuje z pohledu někoho, kdo chce nastolit totalitu. Pak zjistíte, že vám ústava v ničem nepřekáží. To je podstatný rozdíl mezi ústavou USA a ústavou ČR.

   Účinná právní pomoc může existovat i když by měl advokát povinnost okamžitě odeslat záznam rozhovoru na prokuraturu. Když jsme naposledy vyhledal pomoc advokáta, tak mi pomohl (vysvětlil mi, že další odpor vůči zvůli úřadu je zbytečný a byl by plýtváním času a peněz). V předchozím případě mi advokátka kontrolovala smlouvu - rovněž mi pomohla. Ve věci nejblíže trestnímu řízení advokátka pomohla tím, že si popovídala s policisty a to stačilo, aby se snažili tak jak mají. V jiné věci advokátka upozornila policii, že by měli dodržovat svoje vlastní pravidla - v žádném z těchto případů mlčenlivost nebyla podstatnou součástí pomoci a tedy mám za prokázané, že v principu lze poskytovat účinnou pomoc i bez mlčenlivosti.

   Samozřejmě, že právní pomoc je o něco efektivnější, když je garantována mlčenlivost. Ovšem v mnoha případech lze efektivní právní pomoc poskytnout, i kdyby tam mlčenlivost nebyla.

   Na druhou stranu, kdyby advokát mohl klientovi pomoci se zločinem, tak by to bylo ještě efektivnější. Takže kritérium maximální efektivnosti není samo o sobě podstatné a i efektivnost má nějaké meze. No řekněte sama, nebyl by boj se zločinem efektivnější, kdyby mlčenlivost nebyla ? Takže snaha hledat kompromis v efektivitě je logická a podle momentální nálady (viz boj s terorismem v USA) ten kompromis může dopadnout tak či onak - obzvláště, pokud je ústava gumová a precedenční systém není natolik svazující jako tomu je v USA.

   Podíváme-li se na (americkou) ústavu jako na pojistku v kontextu její historie a diskusí ohledně jejího vzniku, tak je třeba konstatovat, že snad veškeré obavy antifederalistů co toho jak by se federální moc mohla zvrhnout, se bohužel za uplynulá staletí naplnily do posledního puntíku. Co si antifederalisté do ústavy prosadili, to tam je. Bohužel u některých navrhovaných klauzulí se nechali přesvědčit, že jsou jejich obavy zbytečné a o 300 let později se ukazuje, že zbytečné nebyly. Historie výkladu ústavy USA ukazuje, že cokoliv zneužito být může zneužito bude. některá zneužití antifederalisté předpovídali, některá bohužel nenapadla ani ty největší paranoiky mezi nimi.

   Jakmile se na právo na mlčenlivost podíváte správným způsobem, tak zjistíte, že to není garantované právo, ale zvyk, který snadno může salámovou metodou zaniknout. První kolečka ze salámu již byla ukrojena ...

   Vymazat
  7. Pefi
   hezké shrnutí. Mám dvě poznámky. Myslím si, že naše Ústava je hodně nekvalitní a šitá horkou jehlou a odborníky na socialistické právo. Leč nezaznamenal jsem žádné velké právně-odborné debaty, co v ní nefunguje nebo funguje špatně, případně jak věci nastavit alternativně. Možná se mýlím jsa v této problematice laik, ale připadá mi, že si z ní právníci udělali zlaté tele a o tom se nediskutuje (smrádek, ale teploučko).
   Často opakujete slůvko "efektivita" - jedno z kouzelných slůvek médií - a oprávněně ho kritizujete. Efektivita (ve svém vlastním významu) má smysl jen krátkodobě (například u malých, rozvíjejících se firem jako určitá komparační výhoda). U velkých systému je důležitá (a nezbytná) robustnost. A právě efektivita je synonymem křehkosti. A každý křehký systém, v okamžiku, kdy se dostane do turbulencí, zažívá obrovské problémy a většinou se hroutí. Každý systém, který chce přežít (a dlouhodobě přežívat) musí být "nekřehký" (anti-fragile - více viz Taleb), tj. mít ve svých základech nezbytné, zdánlivě redundantní prvky, které jsou v časech turbulencí tmelícími kameny pro přežití.
   JH

   Vymazat
  8. Debaty co je v ústavě špatně jsem nezaznamenal také.

   Zato jsme zaznamenal, že právně vzdělaní odborníci jsou povětšinou s ústavou v zásadě spokojeni a jediný problém vidí v hloupých lidech, kteří volí nedostatečně kvalitní politiky.

   Bohužel, většina lidí si nepřipouští, že největší škody na občanech hrozí ze strany státu (státního aparátu) a tedy občany je potřeba před státem chránit.

   Většinový názor je, že stát je z definice dobrý, občané jsou veskrze neschopní a je potřeba je chránit před sebou samými a nejlépe je ochrání nezávislý úředník. A z této filozofie se pak odvíjí koncepce ústavy/LZPS.


   Dalším problémem je, že zastánci stávající ústavy nejsou názorově konzistentní - na jednu stranu tvrdí, že ústava nemá být návod s detailními pravidly a lhůtami tak, jak by si to přáli "inženýři", na druhou stranu ústava je v mnoha bodech nutně koncipována jako návod a obsahuje lhůty. Tedy návodem je a je návodem mizerným, protože některé věci popisuje detailně (a stanoví přesné lhůty) a jiné zcela nekoncepčně nechává viset ve vzduchoprázdnu (a lhůty nestanovuje ani vágním bez zbytečného odkladu).


   Na dobu, ve které ústava vznikala, to byl produkt přiměřeně kvalitní. To, že se naše politická reprezentace nevzmohla na zásadní předělávku a ani se k tomu po fisaku s Lisabonskou smlouvou nechystá, je katastrofa.

   Vymazat
  9. Ad ústava: tak já jsem její zastánkyně, to už tak je:-)
   Koncepční či komplexní diskuse nevím, zda někde probíhají, já vždy jen zaznamenám komentáře k určitému problému, typicky například při jmenování vlády. Pak se v TV zjeví odborník na ústavní právo a něco k tomu řekne.
   Já nejsem ústavní právník, takže si vždycky ráda poslechnu, co k tomu říkají ti, kdo tomu skutečně rozumí. A ti často mírně kritizují, někdy ústavu a někdy politiky, kteří si ji špatně vykládají nebo ji různě ohýbají či natahují.
   Vždycky to skončí na tom, že by se slušnými politiky byla ta ústava dobrá.
   Což Vám, Pefi, dává víceméně za pravdu:-)
   Díky za postřehy ohledně americké ústavy, to je poučné.

   S tou mlčenlivostí je to ovšem velký omyl, bez mlčenlivosti se advokacie NEDÁ provozovat. Jak se bude klient bavit s advokátem, když si nebude jist, že advokát má mlčenlivost? Ne, to by prostě nešlo.
   Bez ohledu na to, že to v jednotlivých případech může vypadat, že ta mlčenlivost je zrovna tentokrát k ničemu.

   Vymazat
 3. Copak kapitan jack sparrow a jeho posádka?! Včera večer jsem sledoval pana Soukupa na jeho TV a ten si pár právníků podal, že by mi je přišlo líto, nebýt to zrovna ti dva. Nejsou to zrovna 6-ti měsíční JUDři, ani grosové. Jeden je slavný "hódně sprosté slovo" exekutor, druhý k mému velkému překvapení /dosud jsem ho uctíval jako advokátní jedničku a hle, křivák a hajzl /tak to vyplynulo v TV. Čekám, že to asi bude větší šrumec.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aha, to jsem neviděla, já v TV koukám nejraději večer na Události, komentáře, to je formát, který mi celkem vyhovuje v tom, že tam často přijde politik nebo přímý aktér událostí a podá tam svou interpretaci (např. poslanec vysvětluje, proč hlasoval určitým způsobem - chodí tam poslanci všech stran). Sice je to někdy nuda, ale mezitím se objeví občas zajímavé rozhovory a tu a tam nějaká perla:-)
   Tento týden tam byl zase arabista a islamolog Pelikán, ten je vždycky úžasně nekorektní.

   Vymazat
 4. Jinak Piráti se nám opravdu vybarvují, zde diskuse k zákazu spalování hnědého uhlí, který je také z jejich dílny:
  https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=637&t=40478

  Zase se tam členové podivují, cože to ve sněmovně předkládají.

  OdpovědětVymazat
 5. Průběh schvalování novely Daňového řádu jsem sledovala celkem pozorně a místy jsem se nestačila divit. Tedy nejen agilnosti Pirátů, ale hlavně množství dezinformací, které padaly ze stran obou táborů. Třeba kupříkladu, odkud pobral JUDr. Sokol tvrzení, že návrh Pirátů znamená povinnost sdělit berňáku na vyžádání i to, že se rozvádíte nebo že syn bere drogy (https://neovlivni.cz/tomas-sokol-opravdu-chcete-aby-bernak-vedel-ze-se-rozvadite-nebo-syn-bere-drogy/)? To si asi pan Sokol přečetl jen tu druhou půlku návrhu, tu od Michálka, a zasadil si ji do obecného kontextu.

  Plně se ztotožňuji s názory, že problematičnost návrhu spočívala v jeho vágnosti, neurčitosti, možnosti širokého výkladu a rizika zneužití. Ale i kdyby byl návrh zákona vyprecizovaný a skutečně by nesváděl k jiným výkladů než tomu, že jako daňový poradce jsem povinná sdělit na vyžádání správci daně, kdo je skutečným vlastníkem té které obchodní společnosti, nebyla bych z toho nadšená. Už si představuji, jak nám horliví čmuchající ouřadové zasílají výzvy, abychom poskytli tyto informace.

  Na druhou stranu úplně nepobírám důvody, proč vůbec bylo nutno ze strany Ministerstva financí (protože to byla jejich aktivita) tuto právní úpravu (ten Michálkův „přílepek“) tolik mohutně prosazovat. Informace o skutečných vlastnících má povinnost podle vládního návrhu novely DŘ (tedy i bez Michálkova vylepšení) podat jakýkoli peněžní ústav, u kterého má příslušná obchodní společnost vedený bankovní účet. Není snad jednodušší si tyto informace zjistit přímo od nich? Banky mají svoje AML procedury vyprecizované a na rozdíl od spousty daňových poradců identifikaci skutečných vlastníků provádí poctivě.
  Takže by tím skutečným důvodem na straně MF bylo opravdu docílení nejasně formulovaného ustanovení a možnost ohýbat to v praxi po svém?

  Ivana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ještě jedna perlička, která mě zaujala. Od 1.1.2018 má každá právnická osoba ze zákona povinnost ohlásit rejstříkovému soudu informaci o svém skutečném majiteli. Nový informační systém, vedený rejstříkovými soudy, je dostupný zde: https://issm.justice.cz/. Zapisované informace jsou sice neveřejné, ale správce daně tam přístup má.

   A teď ta perlička: s nesplněním povinnosti oznámit rejsříkovému soudu skutečného majitele nejsou spojeny vůbec žádné sankce. Právnická osoba nemůže být dokonce ani formálně vyzvána soudem k nápravě. Vtipné.

   Tak co to jako je? Je to přenášení povinností, které si má plnit stát, resp. se má zasadit o vymáhání jejich plnění, na soukromoprávní subjekty. Povinná osoba podle AML zákona totiž může dostat pěkně vysoký flastr za to, když neprovede identifikaci klienta nebo nezjistí jeho skutečného vlastníka.

   Ivana

   Vymazat
  2. Kdybych napsal, že si myslím, že hlavním motivem onoho protlačování bylo tak trochu zdiskreditovat piráty a zatáhnout je do parlamentní a stranickodemokratické bažiny, asi bych přecenil inteligenci a schopnosti zúčastněných státních a babišovských údů. Takže bych zůstal u názoru, že jen využili užitečného idiota, který se sám nabídl, že jim ušetří jedno kolečko salámu. Nepodařilo se, holt si to v příštím kole musí odpracovat sami. Pořád jim tam zůstalo to "prolomení" ve prospěch zahraniční spolupráce při správě daní (nehledě na to, že už předtím tam byly povinnosti na základě zákona o praní peněz). A dovedu si představit, že se "najde cestička", jak si v případě vážné potřeby tudy k datům pomoci.

   Jinak, Sokol je jenom typickým produktem polámané neschopné nefunkční, vpravdě zločinecké, justice (které nejde o spravedlnost, ale o zachování statu quo, vlastních pozic a kšeftů). Nepotřebuje něco číst, něčemu detailně rozumět. Stačí znát technologii, cestičky, metody, mít své lidi na svých místech. A k ochraně špinavých kšeftů některých advokátů stačí zablábolit něco o tom, že je prolamováno nějaké svaté právo a převést debatu od jádra věci. Přičemž je zřejmé, že jde o přímé obchodní zapojení těch špatných advokátů do praní špinavých peněz, nikoli právních rad či zastupování. A v zákonu o praní těch peněz je to dostatečně rozlišeno.
   Hentenonentamten

   Vymazat
  3. Ivano,
   myslím, že jste svým posledním odstavcem udeřila hřebíček na hlavičku. Jde skutečně o přenášení povinností, které má plnit stát, na soukromé subjekty. Pokud byste si za každý zákon z této líhně udělala čárku, tak byste se upsala... :-(
   JH

   Vymazat
  4. Ivano,
   díky za postřehy.
   Myslím, že diskuse byla zatížena příliš mnoha zjednodušeními, ale ty jdou spíše na vrub předkladatele návrhu, viz různé ty "zkorumpované advokátské lobby", "Sokol a Kalousek jsou proti, tak to určitě bude skvělý návrh", a podobně. Část veřejnosti na taková jednoduchá demagogická tvrzení bohužel slyší, ovšem diskusi to obecně velmi degraduje.

   Proč to MF tak moc prosazovalo? Toť otázka. Jaká bude asi na tuto otázku správná odpověď?

   Pokud jde o ty skutečné majitele, přiznávám, že tato agenda jde mimo mne. Takže jsem ráda za Vaše poznámky k tématu.
   Ad povinnost bez sankce: hm, jak se to mohlo stát?

   Vymazat
  5. Hezký večer všem,

   k těm důvodům, proč se MF tak zasazovalo o to, aby Michálek dělal "užitečného idiota", jsem zachytila zajímavý názor tuším na fcb stránce Unie daňových poplatníků. Totiž, že šlo o taktiku "false flag", neboli o taktiku ještě horším návrhem přebít návrh už dost špatný. Odpůrci se zaměřili na to nedopustit ještě horší variantu, čímž nakonec rádi akceptovali variantu špatnou (protože i v odhlasovaném vládním návrhu novely DŘ se mlčenlivost prolamuje, i když ne tak razantním způsobem).

   K té neexistenci sankcí mám za to, že podle původního návrhu měl být rejstřík evidence skutečných majitelů z části veřejný (jen bydliště apod. mělo být v neveřejné části), čímž by se na něj zřejmě vztahovaly standardně sankce podle zákona o veřejných rejstřících (až 100.000 Kč pokuta, při opakovaném neuposlechnutí i možnot zrušení společnosti soudem). Jenže pak se v rámci schvalovacího procesu stal z veřejného rejstříku neveřejný, a bylo. (Disclaimer: tuto info nemám ověřenou přímo na detail zákona a momentálně nemám ani čas se v tom blíž hrabat :).)

   Ivana

   Vymazat
  6. Ivano,
   pro neexistenci sankcí to vypadá jako velice pravděpodobné vysvětlení. Prostě kutíme, kutíme zákony a ono to nějak dopadne, nakonec něco vykutíme:-)
   Za mne mi není líto, že tam sankce nejsou:-)

   Ale nevím, jak s tou teorií o schvalování, zda to není moc konspirační.
   V každém případě se to ale dotýká podstaty věci, protože i tak jde zase o utažení šroubů, o další zásah, jenom se teď podařilo odvrátit razantnější průlom, takže to opticky vypadá lépe, než by to vypadat mělo.

   Mimochodem, jeden z z argumentů, kterým Piráti návrh obhajovali, zněl "když má tyto pravomoci Brusel, máme je mít i my, tedy česká daňová správa". No, tak o této argumentaci si myslím svoje.

   Vymazat
 6. Nejzajímavější na tom celém případu je, že pan poslanec Michálek nepřiznal lobbistický kontakt s ministerstvem financí v Evidenci lobbistických kontaktů https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=570&t=13315

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Bauere,
   vida, to jsem si nevšimla! Možná nejde o lobbistický kontakt? Neznám definici, co vše podle nich takové kontakty zahrnují.

   Jak tam vždy píšou poskytnuté a přijaté výhody, tak toto by bylo veselé.
   Přijaté výhody: zpracovaný návrh
   Poskytnuté výhody: sloužíme záměrům MFin
   Nevýhoda: totální diskreditace strany

   Já to teď budu sledovat, dost mne zajímá, kam se ta strana bude ubírat.

   Vymazat
 7. Pefi odkázal na starou diskusi o ústavě, tak jsem si ji přečetl a s potěším konstatuji, že stále trvám na tom, co jsem tam tehdy žvanil. ☺ Nicméně zaujal mne jeden tehdejší Graverův výrok:
  "Nelze najít dostatečný počet odborníků tak šílených, aby nechali byznysu a šli řídit tuto zemi."
  Krátce po té se byznysmeni do poblitiky nahrnuli a snaží se řídit zemi a statisíce lidí z toho přímo šílí.
  Co se týče Pirátů a jejich návrhu na likvidaci advokátní mlčenlivosti o záležitostech klienta, pak podotýkám, že jde jen o pokračování procesu započatého evropským zatýkacím rozkazem. Tam se také argumentovalo jen lumpy, vrahy a zloději - ale teď je pomocí EZR zatčen Puidgemont za to, že se snažil o svobodu Katalánského národa. Zatkli ho Němci a přitom právě podle německých zákonů měl mít zcela nezpochybnitelné právo na politický asyl.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   ten Graverův výrok je přesný. Jde totiž o to, že oni byznysmeni nejsou odborníky. Dobrý byznysmen řídí svůj byznys, dobrý lékař léčí lidi, dobrý právník se zabývá právem (atd.), ale nejdou do politiky. Tam se naopak hrnou ti neschopní a neúspěšní.
   Dobrý politik je ten, který naslouchá lidem a nesnaží se je buzerovat svými představami - a ukažte mi, kolik je takových.
   JH

   Vymazat
  2. Tam je taková drobná nuance: byznysmen je odborník na byznys, ne odborník, který dělá byznys. To, co se nahrnulo do politiky, já nenazývám ani odborníky, ani byznysmeny (až na výjimky).
   Jinak jen technická: i politika je byznys a i na dělání politiky by měli být odborníci. Jen ve slušném byznyse bývá v ideálním případě spokojena víc, než jedna strana.

   Vymazat
  3. Asi si to budu muset taky důkladně přečíst, ale skoro se bojím, co tam najdu:-)

   Jinak heslo "řídit stát jako firmu" jde naprosto proti mému přesvědčení, horší slogan žádná strana nemá.

   Ad zatčení Puidgemonta: to se mi nedaří vyhodnotit, nějak nevím, co si o tom myslet, ale je to tedy dost divné... připomíná mi to nedávné aktivistické zatčení toho Kurda (S. Muslima) zde v ČR na žádost Turecka. Ten byl ovšem hned propuštěn.

   Vymazat
  4. Osobně si myslím, že uspořádat referendum o čemkoliv se může sotva považovat za zločin. Zločinem může být až ta realizace.

   A zvláště v situaci, pokud předchozí prezident už byl stíhán vysokou pokutou za uspořádání konzultativního referenda, které se nakonec ani referendem nesmělo jmenovat a stejně ho soud odsoudil za zneužití veřejných prostředků.

   Jediné, za co by mohl být stíhán bylo ono symbolické vyhlášení nezávislosti.

   Divím se, že to vláda v zemi, kde mají zkušenosti s ETA, takto eskaluje...

   Vymazat
 8. Kritická reflexe celé záležitost přímo z řad Pirátů:
  http://denikreferendum.cz/clanek/27341-piratsky-naraz-do-ustavy

  A ještě jedna:
  https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=886&t=40587

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už se ani nesnažím pochopit, co vedlo Zandla, aby se přidal k téhle partě.

   Vymazat
  2. Třeba to osvětlí sám v té diskusi.

   Když šli do sněmovny, já jsem například vůbec nezjistila, jestli jsou pro Unii nebo proti nebo co vlastně. Podle mne to dělají tak šikovně, že si každý, kdo neví, koho volit, z programu něco vybere. Část z nich podporuje krajní levici, ale jsou tam i takoví umírnění libertariáni. Takže se tam možná někdo přidá proto, že se mu to navenek jeví souladné s jeho názory, a pak zjistí, že je tam i ta druhá část? Jen přemýšlím.
   Jinak jsou navenek sympatičtí, snaživí, přemýšliví, o tom žádná. Je snadné podlehnout dojmu, že jsou lepší než zbytek.

   Vymazat
  3. Víš, co mi to připomíná?
   Honzu ze Starců na chmelu. "Ta vlídná, poctivá tvář..."
   https://www.youtube.com/watch?v=5v4dm-MYouc
   Už několikrát jsem si na to v posledních dnech vzpomněla.

   Vymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.