středa 6. června 2018

Děkuji, že jste mi oporou

Jak v poslední době trochu přehodnocuji a bilancuji své postoje k rodinněprávním sporům, vybavila se mi věta, kterou jsem už dávno zapomněla.

Řekl mi ji jeden klient, poměrně mladý, ještě bezdětný člověk, kterému zničehonic utekla žena. Byla to pro něj velmi nepříjemná situace. Já jsem mu jen poskytovala standardní právní pomoc, v tomto případě týkající se zejména majetkových záležitostí; na celé kauze pro mne nebylo nic neobvyklého.

Ale když bylo vše hotovo a naše spolupráce končila, řekl mi:
"Děkuji, že jste mi byla oporou."

Až teď, po několika letech, mi dochází význam té věty.

Advokát má v takovém řízení vícerou úlohu. Jednak komunikuje se soudem, píše podání, žaloby, vyjádření, v jednací síni má různé přednesy a podobně. Za druhé zastupuje klienta vůči protistraně, vyjednává s ní dohody, řeší detaily vypořádání a tím odstíní komunikaci svého klienta s protějškem od emocí, kterými by jinak byla zatížena. Vyhodnotí, na čem záleží a na čem nikoliv, odfiltruje zbytečnosti, vybírá to podstatné.
Ale pak je tu ještě úloha advokáta vůči klientovi samotnému. Ačkoliv svou životní situaci si musí vyřešit každý sám, pozoruji nyní častěji, že v některých případech dokáže advokát sejmout z klienta část toho břemene, které nese. Souvisí to primárně samozřejmě s úlohami shora zmíněnými, ale není to jen v tom, že za klienta někdo jedná, radí mu a vyřizuje za něj nepříjemné záležitosti.
Tohle je trochu jiné, je to víc.
Snad by to bylo možné popsat jako posílení vlastní důstojnosti. Rozvrat rodinného života je v každém případě selhání, zcela bez ohledu na to, kdo za to v konkrétním případě "může", tedy vina kterého z partnerů se jeví větší. V situaci takového selhání není snadné nalézt účinnou oporu.
Taková pomoc zároveň nemůže spočívat v bagatelizaci problému a ujišťování, že o nic nejde, právě naopak. Vhled do náročné životní situace, pochopení prožívané bolesti, šoku a protichůdných pocitů, bez odsouzení, bez hodnocení a také bez lakování na růžovo, to vše může klientovi pomoci. Je to zvláštní, ale člověka, který ztratil životní rovnováhu, může dočasně, ale účinně podepřít advokát, ten placený vydřiduch, jemuž je morálka cizí. Může mu pomoci překonat to období, kdy největší rány přichází ze strany blízkých, ještě včera milujících lidí.

Jak je vidět z té citované věty, je to možné. Advokát může být klientovi oporou i jinak, než bychom na první pohled čekali, tedy že oškube protistranu. V mé praxi se to musí odehrávat striktně v mezích profesionální právní pomoci. Opravdu nemám ráda, když si někdo plete advokátní kancelář s psychologickou poradnou. To je ale už jiná kapitola.

Možná není náhoda, že jsem tu větu raději zapomněla.
Snad je lépe, když si ani neuvědomuji, jaké břímě společně s právním zastoupením přebírám.